Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Banskobystrický kraj

Kostol v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 922 kusov kostol.

kostol inde

Horehronie (165x), okres Rimavská Sobota (129x), okres Veľký Krtíš (112x), okres Lučenec (89x), okres Žiar nad Hronom (89x), okres Brezno (83x), okres Banská Bystrica (82x), okres Žarnovica (62x), Mikroregión Ekológ (61x), okres Revúca (59x), okres Krupina (54x), Mikroregión Sitno (53x), Mikroregión Hlinické Pohronie (44x), okres Banská Štiavnica (43x), okres Zvolen (41x), okres Poltár (41x), Mikroregión Podpoľanie (40x), okres Detva (40x), Mikroregión Nová Baňa (30x), Mikroregión Čierny Hron (27x), Mikroregión Východný Hont (26x), Mikroregión Horehron (26x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (25x), Banská Štiavnica (25x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (25x), Mikroregión Kremnica a okolie (24x), Mikroregión Starohorská dolina (23x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x), Banská Bystrica (20x), Mikroregión Teplý Vrch (20x)

Kostol, Banskobystrický kraj:, 1 z 16

Synagóga, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Drevený artikulárny kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kaplnka sv. Klimenta, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Alžbety, Synagóga, Kostol Svätého Kríža, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Evanjelický kostol a. v., Kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja, Evanjelický kostol Svätej Trojice, Kostol sv. Kríža, Kostol sv. Jána Bosca, Evanjelický kostol a.v., Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Bazilika Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Mikuláša, Kostol Nájdenia sv. Kríža, Kostol svätej Kataríny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zborový dom Karola Salvu, Kostol sv. Juraja, Kostol povýšenia Svätého kríža, Kostol Premenenia Pána, svätej Kataríny Alexandrijskej, Evanjelický kostol a. v., svätého Jakuba, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol premenenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Michala archanjela, Ducha Svätého Podlavice, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Gorazda, Synagóga, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Juraja, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Rotunda sv. Margity Antiochijskej, svätého Gorazda, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 2 z 16

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Alžbety, Kaplnka Mena Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Piaristická kaplnka, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Pavla II., Kalvínsky kostol, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Imricha, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kostol Krista Kráľa, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Jozefa, kostol, Pútnická kaplnka Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Povýšenie Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Blahoslavenej Matky, Kostol Najsvätejšej Trojice, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 3 z 16

Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol sv. Františka z Assisi, Povýšenia Svätého kríža, kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Alžbety, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Floriána, Evanjelický kostol a. v., kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kláštorný chrám Premenenia Pána, Bratská jednota baptistov, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol a. v.

Kostol, Banskobystrický kraj:, 4 z 16

Evanjelický a. v. kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kostol sv. Františka z Assisi, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Sedemboleestnej Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol a. v., kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kaplnka Svätého kríža, Kostol sv. Márie Magdalény, Evanjelický a. v. kostol, Breznianska Kalvária, Kostol sv. Martina, Kaplnka Všetkých svätých, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka svätého Krištofa, Kaplnka sv. Jána Vianney, kostol, Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Gála, Kostol sv. Petra a Pavla, Reformovaný kostol, Chrám Svätej Trojice, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Matúša, Kostol Panny Márie Lurdskej, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Reformovaný kostol, Kostol sv. Ondreja, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka sv. Anny, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Žofie, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. Antona Pustovníka, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kostol Ducha svätého, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol Povýšenia Svätého kríža, Kostol sv. Anny, Kostol Panny Márie Fatimskej, Evanjelický a. v. kostol, Chrám Najsvätejšej Trojice

Kostol, Banskobystrický kraj:, 5 z 16

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Modlitebňa Bratskej jednoty Baptistov, Kostol Svätej rodiny, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Poslednej večere, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Gála, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Martina, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostolík sv. Márie Goretti, Kaplnka sv. Anny, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol sv. Antona Paduánskeho, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Kostol sv. Joachima a Anny, Evanjelická modlitebňa, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanjelický kostol, Lurdská jaskyňa, Biskupice Sv. Stefana, Kostol sv. Egídia, Svätý hrob, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Štefana kráľa, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol sv. Antona Paduánskeho, svätých Abdona a Sennena, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Mena Panny Márie, Kostol sv. Imricha, Evanjelický kostol, Kaplnka sv. Štefana Uhorského, Kostol Navštívenia Panny Márie, svätej Alžbety, Božieho hrobu, Kostol sv. Michala, archanjela, Michala archanjela, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Antona a Pavla pustovníkov, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kostol sv. Ladislava, Kostol Mena Panny Márie, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Martina

Kostol, Banskobystrický kraj:, 6 z 16

kostol, Kostol Obrátenia sv. Pavla, kostol, Všetkých svätých, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Jozefa, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Kostol sv. Matúša, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Mikuláša a sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Imricha, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Lukáša, Kostol Narodenia Panny Márie, svätého Martina, Kalvária, Bazilika sv. Benedikta, Kostol sv. Kozmu a Damiána, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol Panny Márie Kráľovnej, Kostol sv. Mikuláša, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, svätého Martina, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol svätého Štefana Uhorského, Kaplnka Navštívenia Panny Márie, kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätého Demetera, Kostol sv. Terézie z Lisieux, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol Všetkých svätých, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Ondreja, kostol, Všech svätých, Nepoškvrneného počatia, Kostol Božieho milosrdenstva, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Svätej rodiny, Kostol Panny Márie Kráľovnej, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, Kostol sv. Michala, Kostol sv. Michala archanjela

Kostol, Banskobystrický kraj:, 7 z 16

Kostol Dobrého pastiera, kostol, kostol, Stredoveký kostol, kaplnka Sv. Urbana, Ružencovej Panny Márie, svätého Jána Boska, Chapel of St. John of Nepomuk, Fatimskej Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätých anjelov strážcov, Kalvária, Kalvínsky kostol, Kostol sv. Ladislava, svätého Vendelína, kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Banícky kostolík, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Alžbety Uhorskej, kostol, Kostol sv. Martina, Kaplnka Krista Kráľa, kostol, svätého Michala archanjela, Ružencovej panny Márie, Reformovaný kostol, Kostol sv. Filipa apoštola, svätého Juraja, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., svätej Marie Magdalény, Kostol Všetkých svätých, Všetkých svätých, Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Mikuláša, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Kostol sv. Alžbety, svätého Jána, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Michala, svätej Margity, Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Mikuláša, svätého Cyrila a Metoda, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kaplnka Nepoškvrneného srdca, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 8 z 16

kostol, Panny Márie, Kostol Svätej Rodiny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, Kostol sv. Michala archanjela, Evanjelický kostol, Kostol Všetkých svätých, kostol, Panny Márie, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Kostol sv. Klimenta, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Povýšenie svätého kríža, Kostol sv. Urbana a Donáta, kostol, kostol, kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, svätého Matúša, Kaplnka sv. Martina, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, zrúcanina, kostol, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka na Veterníku, Kaplnka Bolestnej Matky Božej, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, Kostol sv. Martina, kostol, svätäho Jozefa, kostol, Trojjediného Boha, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kaplnka Ukrižovania, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 9 z 16

kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Krista Kráľa, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana Uhorského, Kostol sv. Dominika, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., kostol, sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, Reformovaný kostol, Kostol Sv. Michala, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv, Anna

Kostol, Banskobystrický kraj:, 10 z 16

kostol, kostol, Lurdská jaskyňa, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Ekumenický kostol Božieho milosrdenstva, Dobrého pastiera, Božského srdca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Reformovaný kostol, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol sv. Gála, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, ECAV, kostol, svätého Michala, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Misionárska kaplnka, Skala, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Jána Evanjelistu, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kaplnka sv. Alžbety, Kostol narodenia Panny Márie, kostol, Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi

Kostol, Banskobystrický kraj:, 11 z 16

Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol sv. Šimona a Júdu, Kostol Troch kráľov, kostol, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Kostol sv. Martina, Panny Márie Karmelskej, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, Kostol sv. Martina biskupa, Reformovaný kostol, kostol, kostol, Kaplnka Narodenia Panny Márie, Evanjelický a.v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, Kaplnka sv. Huberta, Povýšenie Svätého kríža, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Matky Eucharistie, svätých Filipa a Jakuba, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Kostol sv. Alžbety Uhorskej, kostol, svätého Martina biskup, kostol, kostol, kostol, ECAV, Evanjelický kostol a.v., kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Jozefa, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Krista Pána

Kostol, Banskobystrický kraj:, 12 z 16

Kostol Panny Márie Karmelskej, kostol, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Dionýza, kostol, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, Kostol sv. Imricha, svätého Martina, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Jozefa, svätého Antona Paduánskeho, Reformovaný kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie, Panny Márie ružencovej, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Svätej rodiny, svätej Kataríny, Kostol Ružencovej Panny Márie, Reformovaný kostol, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, svätej Misie, Evanjelický, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Mikuláša

Kostol, Banskobystrický kraj:, 13 z 16

kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, kostol, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Krista Kráľa, Reformovaný kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Anton, Kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Kostol sv. Ladislava, kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, svätých Šimona a Judy, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, Reformovaný kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Zvestovania Panny Márie, Kostol Všetkých svätých, svätého Matúša, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 14 z 16

kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Štefana kráľa, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Ladislava, svätého Františka Assiského, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, Kostol Narodenia Pany Márie, kostol, kostol, Reformovaný kostol, panny Márie, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Bartolomeja, kostol, kostol, Reformovaný kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Egídia, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Panny Márie kráľovnej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Karola Boromejského, Evanjelický kostol a. v.

Kostol, Banskobystrický kraj:, 15 z 16

kostol, kostol, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Vavrinca, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, Reformovaný kostol, Lurdská jaskyňa, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, Reformovaný kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Františka z Assisi, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Vavrinca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 16 z 16

Koniec krížovej cesty, zast. XIV, kostol, Začiatok krížovej cesty, kostol, kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, ECAV, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Horehronie (165x), okres Rimavská Sobota (129x), okres Veľký Krtíš (112x), okres Lučenec (89x), okres Žiar nad Hronom (89x), okres Brezno (83x), okres Banská Bystrica (82x), okres Žarnovica (62x), Mikroregión Ekológ (61x), okres Revúca (59x), okres Krupina (54x), Mikroregión Sitno (53x), Mikroregión Hlinické Pohronie (44x), okres Banská Štiavnica (43x), okres Zvolen (41x), okres Poltár (41x), Mikroregión Podpoľanie (40x), okres Detva (40x), Mikroregión Nová Baňa (30x), Mikroregión Čierny Hron (27x), Mikroregión Východný Hont (26x), Mikroregión Horehron (26x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (25x), Banská Štiavnica (25x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (25x), Mikroregión Kremnica a okolie (24x), Mikroregión Starohorská dolina (23x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x), Banská Bystrica (20x), Mikroregión Teplý Vrch (20x)
kostol v Horehronie
kostol v okres Rimavská Sobota
kostol v okres Veľký Krtíš

Podobné, Banskobystrický kraj:

922x kostol, 863x cintorín, 682x kríž, 327x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.