Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Banskobystrický kraj

Kostol v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 925 kusov kostol.

kostol inde

Horehronie (182x), okres Rimavská Sobota (128x), okres Veľký Krtíš (99x), okres Brezno (92x), okres Banská Bystrica (90x), okres Lučenec (90x), okres Žiar nad Hronom (83x), Mikroregión Ekológ (66x), okres Žarnovica (63x), Mikroregión Sitno (59x), okres Revúca (56x), okres Krupina (55x), okres Banská Štiavnica (48x), Mikroregión Hlinické Pohronie (42x), Mikroregión Podpoľanie (41x), okres Detva (41x), okres Poltár (41x), okres Zvolen (41x), Mikroregión Čierny Hron (31x), Mikroregión Horehron (31x), Mikroregión Nová Baňa (30x), Mikroregión Starohorská dolina (28x), Banská Štiavnica (27x), Mikroregión Poiplie (27x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (25x), Mikroregión Kremnica a okolie (25x), Mikroregión Východný Hont (23x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (22x), Mikroregión Pod Panským dielom (21x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x)

Kostol, Banskobystrický kraj:, 1 z 16

Synagóga, Drevený artikulárny kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kaplnka sv. Klimenta, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Benediktínsky kláštor, Synagóga, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a.v., Kostol sv. Kríža, Evanjelický kostol a. v., Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Antona opáta, svätého Jána Krstiteľa, Kostol Nájdenia sv. Kríža, Svätého Kríža, Zborový dom Karola Salvu, Panny Márie Kráľovnej pokoja, Kostol povýšenia Svätého kríža, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Fantiška z Assissi, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol premenenia Pána, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol svätého Jána Bosca, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Ducha Svätého Podlavice, Piaristická kaplnka, svätého Gorazda, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Juraja, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Rotunda sv. Margity Antiochijskej, svätého Gorazda, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol Krista Kráľa, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kaplnka Narodenia Panny Márie, Kalvínsky kostol, Pútnická kaplnka Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kostol, Banskobystrický kraj:, 2 z 16

Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol Božieho milosrdenstva, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Martina, Kostol sv. Jozefa, Kostol Povýšenie Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Mena Panny Márie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Evanjelický kostol a. v., kostol, Evanjelický kostol a. v., barierový prístup, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., kostol, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Panny Márie Lurdskej, kostol, Kostol sv. Františka z Assisi, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Floriána, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kostol sv. Jána Nepomuckého, Kaplnka svätej Hildegardy, Evanjelický a. v. kostol, Bratská jednota baptistov, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol a. v., Kostol Narodenia Panny Márie, Kláštorný chrám Premenenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Sedemboleestnej Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 3 z 16

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Svätého kríža, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Márie Magdalény, Breznianska Kalvária, Kostol sv. Martina, Kaplnka sv. Jána Vianney, Kaplnka svätého Krištofa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Gála, Kostol Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Žofie, kostol, Kostol Ducha svätého, kostol, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, Modlitebňa Bratskej jednoty Baptistov, Kostol Poslednej večere, Kaplnka sv. Gála, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Antona Paduánskeho, Kostolík sv. Márie Goretti, svätého Michala archanjela, Kostol sv. Joachima a Anny, narodenia Panny Márie, Panny Márie (saleziáni), Kostol svätej Kataríny, svätej Alžbety, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanjelický kostol, Premenenia Pána, svätého Jána Krstiteľa, Biskupice Sv. Stefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Egídia, Svätý hrob, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Kaplnka Jergištôlňa, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 4 z 16

svätých Petra a Pavla, Božského srdca, Kostol Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Jakuba, svätých Abdona a Sennena, Kostol svätej Alžbety, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka sv. Štefana Uhorského, svätého Imricha, Mena Panny Márie, Evanjelický kostol, svätej Alžbety, Michala archanjela, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Michala, archanjela, Božieho hrobu, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, Synagóga, svätého Imricha, svätých Antona a Pavla pustovníkov, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kostol sv. Ladislava, kostol, svätej Alžbety, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, Meno Panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Martina, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, Všetkých svätých, Kostol sv. Jozefa, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Povýšenia svätého Kríža, Kostol sv. Michala archanjela, Kostol sv. Matúša, svätého Antona Paduánskeho, kostol, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, svätého Imricha, narodenia Panny Márie, svätého Martina, svätého Jána Nepomuckého, Svätých Kozmu a Damiána, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Narodenia Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 5 z 16

Panny Márie, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Štefana Uhorského, sv. Petra a Pavla, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, Kostol sv. Ondreja, kostol, Nepoškvrneného počatia, svätého Jána Krstiteľa, Zvonica, Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov, Kostol sv. Michala archanjela, Božieho milosrdenstva, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Krista kráľa, Svätého Štefana kráľa, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, svätého Michala, Stredoveký kostol, svätého Štefana kráľa, Fatimskej Panny Márie, svätého Jána Boska, Ružencovej Panny Márie, kaplnka Sv. Urbana, Panny Márie, Kalvínsky kostol, Kalvária, svätého Františka z Assisi, svätého Vendelína, Kostol svätých anjelov strážcov, kostol Sv. Ladislava, svätého Imricha, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Martina, Banícky kostolík, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätého Michala archanjela, Všetkých svätých, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 6 z 16

Kaplnka Krista Kráľa, kostol, kostol, svätej Marie Magdalény, svätého Juraja, kostol, kostol, Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., svätého Martina, Všetkých svätých, Všetkých svätých, svätého Demetera, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Michala, svätej Alžbety, svätého Jána, svätej Alžbety, svätej Margity, Panny Márie, Ciduk hadin, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol, svätého Cyrila a Metoda, Najsvätejšej Trojice, Kaplnka na Veterníku, Kostol sv. Mikuláša, kostol, Dobrého Pastiera, Svätej Rodiny, Panny Márie, Svätých Petra a Pavla, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Panny Márie, RK, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, svätého Matúša, Kostol svätého Klimenta

Kostol, Banskobystrický kraj:, 7 z 16

Kostol sv. Urbana a Donáta, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, svätý Juraj, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Trojjediného Boha, kostol, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Kostol sv. Dominika, kostol, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 8 z 16

kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, Sv.Jozef, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol a.v., kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, Kaplnka piesky, sv, Anna, Svätej Trojice, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, Ekumenický kostol Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Kostol sv. Juraja, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, Dobrého pastiera, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 9 z 16

kostol, kostol, Božského srdca, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, Skala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Cyrila a Metoda, kostol, Misionárska kaplnka, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, ECAV, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, Kostol sv. Martina, Kostol Troch kráľov, kostol, sv. Jána Evanjelistu, Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, kostol, kostol, kostol, Kostol narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, Kostol evanjelickej cirkvi, kostol, Kostol sv. Šimona a Júdu, kostol, Panny Márie Karmelskej, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 10 z 16

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, najsvätejšej Trojice, kostol, Evanjelický a.v. kostol, Svätého Martina biskupa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Bolestnej Matky Božej, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina biskup, kostol, kostol, Povýšenie Svätého kríža, Nanebovstúpenia Krista Pána, kostol, Panny Márie Karmelskej, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 11 z 16

kostol, Kostol Mena Panny Márie, kostol, Kostol sv. Michala, svätého Imricha, Reformovaný kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kaplnka Sv. Michala, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Blahoslavenej Matky, Kaplnka Panny Márie, Kaplnka Panny Márie, Sv.Michal, svätého Jána Nepomuckého, svätäho Jozefa, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Misie, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, Krista Kráľa, svätého Mikuláša, svätého Mikuláša

Kostol, Banskobystrický kraj:, 12 z 16

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Lurdskej, Panny Márie ružencovej, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka Assiského, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Premenenia Pána, kostol, kostol, ECAV, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana kráľa, svätého Jozefa, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, kostol, kostol, Kostol Božieho milosrdenstva, svätého Matúša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 13 z 16

kostol, kostol, kostol, svätých Šimona a Judy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zvestovania Panny Márie, kostol, kostol, Sv. Mária, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Svätej rodiny, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Anton, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol sv. Bartolomeja, kostol, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, sv. Ján, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 14 z 16

svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Egídia, Reformovaný kostol, kostol, Všech svätých, kostol, kostol, Kostol narodenia pany Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Márnica, kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Kaplnka Ukrižovania, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Vavrinca, kostol, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, Kaplnka sv. Ladislava, svätého Jozefa, kostol, Panny Márie kráľovnej, kostol, svätého Karola Boromejského, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 15 z 16

kostol, Kostol Panny Márie Fatimskej, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, svätej Anny, Kalvária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Vavrinca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kapišče Peruna, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej, Kríž, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 16 z 16

Začiatok krížovej cesty, Koniec krížovej cesty, zast. XIV, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvária, kostol, ECAV, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka sv. Františka z Asisi, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Horehronie (182x), okres Rimavská Sobota (128x), okres Veľký Krtíš (99x), okres Brezno (92x), okres Banská Bystrica (90x), okres Lučenec (90x), okres Žiar nad Hronom (83x), Mikroregión Ekológ (66x), okres Žarnovica (63x), Mikroregión Sitno (59x), okres Revúca (56x), okres Krupina (55x), okres Banská Štiavnica (48x), Mikroregión Hlinické Pohronie (42x), Mikroregión Podpoľanie (41x), okres Detva (41x), okres Poltár (41x), okres Zvolen (41x), Mikroregión Čierny Hron (31x), Mikroregión Horehron (31x), Mikroregión Nová Baňa (30x), Mikroregión Starohorská dolina (28x), Banská Štiavnica (27x), Mikroregión Poiplie (27x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (25x), Mikroregión Kremnica a okolie (25x), Mikroregión Východný Hont (23x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (22x), Mikroregión Pod Panským dielom (21x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x)
kostol v Horehronie
kostol v okres Rimavská Sobota
kostol v okres Veľký Krtíš

Podobné, Banskobystrický kraj:

925x kostol, 855x cintorín, 569x kríž, 259x kaplnka, 8x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
Kostol, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk duchovno kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.