Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Banskobystrický kraj

Kostol v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 811 kusov kostol.

Kostol, Banskobystrický kraj:, 1 z 14

Benediktínsky kláštor, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Evanjelický kostol, svätého Gorazda, svätej Kataríny Alexandrijskej, Ducha Svätého Podlavice, svätého Gorazda, Synagóga Brezno, kostol, kaplnka sv. Anny, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Joachima a Anny, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol svätej Kataríny, svätej Alžbety, Evanjelický kostol, svätého Františka, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia panny Márie, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka Jergištôlňa, 3. zastavenie, Povýšenie svätého kríža, kostol, 2. zastavenie, 1. zastavenie, kostol, kostol, Kostol svätej Alžbety, Synagóga, Božieho hrobu, Biskupice Sv. Stefana, kostol, kostol, kostol, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, Farský kostol sv. Mikuláša

Kostol, Banskobystrický kraj:, 2 z 14

kostol, kostol, kostol, Kostol evanjelický a.v., narodenia Panny Márie, svätého Michala archanjela, svätého Matúša, Panny Márie (saleziáni), svätého Egídia, Farský úrad, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Fantiška z Assissi, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Banícky kostolík, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Trojjediného Boha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, Kaplnka

Kostol, Banskobystrický kraj:, 3 z 14

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kalvínsky kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, Kostol svätého Klimenta, kostol, Morová kaplnka, Povýšenie svätého kríža, svätého Matúša, svätého Imricha, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Zvonica, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Imricha, Narodenia Panny Márie, kostol, Krista Kráľa, kostol, sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Svätej Trojice, svätého Jána Nepomuckého, svätej Alžbety, kostol, kostol, Čabrad, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 4 z 14

kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, svätých Abdona a Sennena, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Kostol sv. Dominika, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, svätého Mikuláša, svätej Anny, svätého Lukáša, svätého Jozefa, kostol, kostol, Celodrevená zvonica, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Demetera, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 5 z 14

kostol, Michala archanjela, Božského srdca, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Banícka kaplnka, sv, Anna, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Premenenia Pána, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Premenenia Pána, Kaplnka, kostol, kostol, ECAV, Skala, kostol, kostol, Kaplnka piesky, kostol, svätého Michala, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Michala, kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, svätého Mikuláša, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 6 z 14

svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zvonica, svätého Antona opáta, kostol, kostol, kostol, sv. Jána Evanjelistu, kostol, kostol, Svätej trojice, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol ECAV, kostol, sv. Juraja, Sv.Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, Povýšenie Svätého kríža, najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, Panny Márie Karmelskej, narodenia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 7 z 14

svätej Marie Magdalény, kostol, Dom smútku, kostol, svätého Michala archanjela, svätého Martina biskup, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Kríž, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol Sv. Ladislava, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, Nájdenia sv. Kríža, Hrobka Ostroluckých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, zvonica, kostol, svätého Martina, kostol, Rímskokatolícky kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka Sv. Michala, Blahoslavenej Matky, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, svätej Misie, svätého Mikuláša, svätäho Jozefa, Panny Márie Lurdskej, Panny Márie ružencovej

Kostol, Banskobystrický kraj:, 8 z 14

kostol, kostol, svätého Mikuláša, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, svätého Jána Boska, svätej Kataríny, Meno Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Sv.Michal, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Krista Kráľa, Všetkých svätých, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Andreja, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, svätej Margity, svätého Matúša

Kostol, Banskobystrický kraj:, 9 z 14

kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, ECAV, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, Premenenia Pána, sv. J. Nepomucký, kostol, kostol, Kaplnka, sv. Kataríny, Ružencovej Panny Márie, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, kostol, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Všetkých svätých, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Zvonica, Panny Márie, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, Kaplnka, svätého Demetera, Sv. Mária, kostol, Dobrého Pastiera, kostol, evanjelický a.v. kostol, kostol, svätých Šimona a Judy, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 10 z 14

kostol, kostol, svätého Mikuláša, Zvestovania Panny Márie, svätého Galusa, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, Všech svätých, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv.Jozef, kostol, kostol, svätého Jozefa, Kostol narodenia pany Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Filipa a Jakuba, kostol, svätej Alžbety, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Egídia, kostol, svätej Kataríny, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Ján, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Jána, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 11 z 14

kostol, svätého Štefana kráľa, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätej Alžbety, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jozefa, kostol, Panny Márie kráľovnej, kostol, svätej Kataríny, Kostol sv. Martina, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Dom smútku, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, Márnica, kostol, kostol, Cintorín, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Juraja, svätej Márie, Všetkých svätých, kostol, kostol, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 12 z 14

kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca, kostol, kostol, Kalvária, Panny Márie, Dom smútku, svätého Františka z Assisi, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., kalvínsky kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej pokoja, kostol, kostol, Zjavenia Pána, svätého Vendelína, kostol, Katolícky kostol, Synagóga, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Kostol Poslednej večere, Kostol sv. Kríža, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, 18. zastavenie, 23. zastavenie, 17. zastavenie, 13. zastavenie, 22. zastavenie, 24. zastavenie, 21. zastavenie, 14. zastavenie, 19. zastavenie, 7. zastavenie, 12. zastavenie, 9. zastavenie, 11. zastavenie, 20. zastavenie, 15. zastavenie, 10. zastavenie, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 13 z 14

4. zastavenie, 5. zastavenie, 6. zastavenie, 8. zastavenie, 16. zastavenie, 25. zastavenie, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža (kalvária), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Krista kráľa, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, Kalvária, kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, Sv. Martina, kostol, kostol, ECAV Kostol, Kríž pri ceste, Kalvária, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 14 z 14

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, Krížová cesta, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia, svätej Anny, Drevený kríž, kostol, kostol, panny Márie, Kalvária, Nanebevstúpenie Krista Pána, kostol, ECAV, kostol, kostol, kostol

kostol inde

Horehronie (179x), okres Veľký Krtíš (98x), Mikroregión Sitno (93x), okres Brezno (93x), okres Banská Bystrica (86x), okres Žiar nad Hronom (76x), okres Banská Štiavnica (74x), okres Rimavská Sobota (71x), Mikroregión Ekológ (69x), okres Lučenec (67x), okres Žarnovica (56x), okres Revúca (49x), Banská Štiavnica (48x), okres Krupina (40x), Mikroregión Podpoľanie (40x), okres Detva (40x), Mikroregión Hlinické Pohronie (39x), okres Zvolen (35x), Mikroregión Čierny Hron (32x), Mikroregión Starohorská dolina (31x), Mikroregión Horehron (28x), okres Poltár (28x), Mikroregión Poiplie (27x), Mikroregión CHOPOK - JUH (23x), Mikroregión Nová Baňa (23x), Mikroregión Pod Panským dielom (22x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (21x), Hodruša-Hámre (19x), Mikroregión Východný Hont (19x), Mikroregión Kremnica a okolie (18x)
kostol v Horehronie
kostol v okres Veľký Krtíš
kostol v Mikroregión Sitno

Podobné, Banskobystrický kraj:

2191x duchovno, 824x cintorín, 811x kostol, 400x kríž, 152x kaplnka, 4x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.