Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno

duchovno v Banskobystrický kraj

duchovno

925x kostol, 855x cintorín, 569x kríž, 259x kaplnka, 8x krížová cesta

duchovno

Duchovno v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov duchovno.

duchovno inde

Horehronie (451x), okres Veľký Krtíš (447x), okres Rimavská Sobota (341x), okres Banská Bystrica (229x), okres Lučenec (228x), okres Brezno (222x), okres Žiar nad Hronom (215x), Mikroregión Sitno (198x), okres Banská Štiavnica (170x), okres Žarnovica (157x), Mikroregión Ekológ (156x), okres Krupina (150x), okres Revúca (138x), okres Detva (132x), Mikroregión Podpoľanie (132x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (123x), Mikroregión Poiplie (120x), Banská Štiavnica (118x), okres Zvolen (105x), okres Poltár (104x), Mikroregión Hlinické Pohronie (98x), Mikroregión Východný Hont (88x), Mikroregión Horehron (82x), Mikroregión Čierny Hron (74x), Mikroregión Starohorská dolina (71x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (67x), Mikroregión Malé Zlievce (67x), Mikroregión Kremnica a okolie (64x), Mikroregión Nová Baňa (63x), Mikroregión Javor (56x)

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Synagóga, 16. zastavenie, Drevený artikulárny kostol, Kaplnka sv. Klimenta, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Benediktínsky kláštor, Synagóga, Kresťanské spoločenstvo Milosť, 1. zastavenie, Evanjelický kostol a. v., 2. zastavenie, Evanjelický kostol a.v., Kostol sv. Kríža, 3. zastavenie, 13. zastavenie, Evanjelický kostol a. v., Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Panny Márie Snežnej, 4. zastavenie, Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Mikuláša, Kostol sv. Antona opáta, svätého Jána Krstiteľa, Kostol Nájdenia sv. Kríža, Svätého Kríža, Zborový dom Karola Salvu, Panny Márie Kráľovnej pokoja, Kostol povýšenia Svätého kríža, 20. zastavenie, svätej Kataríny Alexandrijskej, 21. zastavenie, 6. zastavenie, svätého Fantiška z Assissi, 10. zastavenie, Evanjelický kostol a. v., 18. zastavenie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol premenenia Pána, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol svätého Jána Bosca, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Piaristická kaplnka, Ducha Svätého Podlavice, svätého Gorazda, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Juraja, Evanjelický kostol a. v., Rotunda sv. Margity Antiochijskej, Evanjelický kostol a. v., svätého Gorazda, 11. zastavenie

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Evanjelický kostol a. v., Kostol Krista Kráľa, Evanjelický a. v. kostol, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kostol Navštívenia Panny Márie, 19. zastavenie, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Kalvínsky kostol, Kaplnka Narodenia Panny Márie, 9. zastavenie, Pútnická kaplnka Panny Márie, Evanjelický a. v. kostol, 25. zastavenie, Evanjelický a. v. kostol, 17. zastavenie, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kaplnka sv.Jána Nepomuckého, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., Kostol Božieho milosrdenstva, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Mikuláša, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., 14. zastavenie, Evanjelický kostol a. v., 7. zastavenie, Kostol sv. Martina, 15. zastavenie, Kostol sv. Jozefa, Kaplnka Panny Márie Karmelskej, Kostol Povýšenie Svätého kríža, Evanjelický kostol a. v., 8. zastavenie, Kaplnka Panny Márie Ružencovej, Kaplnka Mena Panny Márie, 22. zastavenie, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, Evanjelický kostol a. v., kostol, barierový prístup, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický kostol a. v., 12. zastavenie, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol a. v., Vojnový cintorín v Majeri, Evanjelický kostol a. v., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, Evanjelický kostol a. v., Kaplnka Panny Márie Lurdskej, 24. zastavenie, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Františka z Assisi, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Floriána, 5. zastavenie, Kostol evanjelickej cirkvi a. v., Evanjelický kostol a. v., Kaplnka svätej Hildegardy, 23. zastavenie, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Jána Nepomuckého, Bratská jednota baptistov, Evanjelický kostol a. v., Evanjelický a. v. kostol, Evanjelický kostol a. v., Šutova jama, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Evanjelický a. v. kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Kostol Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kláštorný chrám Premenenia Pána, Evanjelický a. v. kostol, Kaplnka Sedemboleestnej Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Kaplnka Svätého kríža, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol a. v., Kostol sv. Filipa a Jakuba, Breznianska Kalvária, Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol sv. Martina, Kaplnka svätého Krištofa, Kaplnka sv. Jána Vianney, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Gála, Kostol Najsvätejšej Trojice, Reformovaný kostol, atrakcia, kostol, Kostol Najsvätejšej Trojice, Mária Út M02-20 (Banská Bystrica-Zvolen), Reformovaný kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Žofie, kostol, Kostol Ducha svätého, kostol, Starý cintorín, Kostol Povýšenia Svätého kríža

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

kostol, Modlitebňa Bratskej jednoty Baptistov, Kostol Poslednej večere, Kaplnka sv. Gála, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, svätého Michala archanjela, Kaplnka sv. Ondreja, svätého Antona Paduánskeho, Kostolík sv. Márie Goretti, Kostol sv. Joachima a Anny, narodenia Panny Márie, Panny Márie (saleziáni), Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, svätej Alžbety, Kostol svätej Kataríny, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, Evanjelický kostol, Premenenia Pána, svätého Jána Krstiteľa, Biskupice Sv. Stefana, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Egídia, Kríž Jána Katunského, Frauenbergský cintorín, Svätý hrob, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, cintorín, kostol, Kaplnka Jergištôlňa, Cintorín pod Novým zámkom, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol Panny Márie, Božského srdca, kríž, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, svätého Jakuba, Kostol svätej Alžbety, svätých Abdona a Sennena, svätého Jána Nepomuckého, II., Kaplnka sv. Štefana Uhorského, kaplnka, Evanjelický kostol, Mena Panny Márie, kaplnka, XIX., svätého Imricha, XX., I., Michala archanjela, Božieho hrobu, Kostol sv. Michala, archanjela, Kostol Navštívenia Panny Márie

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

cintorín, svätej Alžbety, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Synagóga, svätého Imricha, kaplnka, Panský cintorín za Piargskou bránou, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätých Antona a Pavla pustovníkov, Krížová cesta Kremnica, Krížová cesta Kremnica, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, Kostol sv. Ladislava, svätej Alžbety, kostol, kaplnka, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, kríž, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Meno Panny Márie, kríž, svätého Martina, Cintorín nad Zvonovom vršku – zadný, cintorín, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, Cintorín nad Zvonovom vršku – predný, Všetkých svätých, kostol, Cintorín Brána pokoja, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kríž, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Jozefa, cintorín, kostol, Evanjelický cintorín Nad Klopačkou, kaplnka, Povýšenia svätého Kríža, kríž, kostol, Kostol sv. Matúša, Cintorín Majer, Kostol sv. Michala archanjela, svätého Antona Paduánskeho, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, Sv. Florián, kostol, svätého Imricha, svätého Martina, narodenia Panny Márie, kríž, kostol, kaplnka, Svätých Kozmu a Damiána, Podlavický cintorín, svätého Jána Nepomuckého

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Rímskokatolícky kostol, cintorín, Narodenia Panny Márie, Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, Kostol Narodenia Panny Márie, sv. Petra a Pavla, cintorín, svätej Terézie z Lisieux, kríž, cintorín, Kaplnka navštívenia panny Márie, Kostol svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvária Banská Štiavnica, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kríž, Kostol sv. Ondreja, Nepoškvrneného počatia, Božieho milosrdenstva, kaplnka, kaplnka, kostol, kaplnka, kaplnka, svätého Jána Krstiteľa, kaplnka, kaplnka, kostol, Kaplnka Panny Márie, pomocnice kresťanov, kaplnka, cintorín, kaplnka, Zvonica, cintorín, Svätého Štefana kráľa, kaplnka, cintorín, 1. zastavenie, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, 2. zastavenie, cintorín, kríž, kostol, Krista kráľa, kostol, Lazaret, kaplnka, Kostol sv. Michala, svätého Michala, kaplnka, cintorín

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

kaplnka, cintorín, cintorín, kaplnka, svätého Štefana kráľa, kaplnka Sv. Urbana, Fatimskej Panny Márie, kaplnka, Stredoveký kostol, Ružencovej Panny Márie, svätého Jána Boska, kríž, svätého Františka z Assisi, kostol Sv. Ladislava, kaplnka, svätého Vendelína, Kalvária, Kostol svätých anjelov strážcov, Panny Márie, Kalvínsky kostol, kostol, cintorín, Židovský cintorín, svätého Imricha, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Štefana, kaplnka, kostol, Banícky kostolík, cintorín, C. Štefultov - horný, kríž, cintorín, kostol, Kostol sv. Martina, cintorín, Všetkých svätých, cintorín, kostol, Kaplnka na Šmintoríne, kaplnka, Ružencovej panny Márie, Všetkých svätých, kaplnka, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Krista Kráľa, Evanjelický cintorín, kríž, svätého Martina, svätého Juraja, kríž, kaplnka, Kostol Narodenia Panny Márie, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., kostol, svätej Marie Magdalény, kríž, kríž, svätého Demetera, cintorín, Všetkých svätých, Krížová cesta Kremnica, kostol, kríž, kostol, kríž, Všetkých svätých, Narodenia Panny Márie, kríž, Panny Márie, Kostol sv. Michala, svätého Jána, svätej Alžbety, cintorín, kríž, cintorín, svätej Alžbety, cintorín, kaplnka, svätej Margity, Cintorín Štefultov – stredný, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Cyrila a Metoda, Kaplnka na Veterníku, Najsvätejšej Trojice, XV., Kostol Evanjelickej cirkvi a. v., X., Sedembolestnej Panny Márie, XVII., Evanjelický kostol, Ciduk hadin, VI., VIII., kríž, XVI., kostol, Kostol sv. Mikuláša, IX., cintorín, Modrokamenská kalvária, VII., Dobrého Pastiera, kríž, Svätej Rodiny, kríž, Svätých Petra a Pavla, Panny Márie, cintorín, cintorín, kríž, kostol, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

kostol, kostol, kaplnka, kostol, kostol, Vindšachtský cintorín, Všetkých svätých, kostol, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, cintorín, svätej Alžbety Uhorskej, cintorín, cintorín, kríž, kríž, Panny Márie, RK, V. Nosenie kríža, Trojité súsošie, cintorín, kaplnka, kaplnka, III. Bičovanie, kríž, Povýšenie svätého kríža, Kostol sv. Urbana a Donáta, Socha sv. Urbana, cintorín, kostol, kríž, kostol, svätého Matúša, Kostol svätého Klimenta, kostol, Socha sv. Alžbety, kostol, Socha sv. Rocha, kríž, IV. Korunovanie tŕním, kríž, VI. Pribíjanie na kríž, kríž, cintorín, cintorín, kostol, svätého Martina, kostol, kríž, kostol, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

cintorín, Piargsky cintorín, svätý Juraj, kaplnka, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Svätý Ján Nepomucký, kostol, kostol, Svätej Trojice, kaplnka, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, cintorín, kostol, cintorín, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kríž, Trojjediného Boha, kostol, kostol, kaplnka, III., kríž, kostol, kostol, cintorín, kostol, cintorín, Cintorín Štefultov – dolný, kostol, kostol, Krista Kráľa, Narodenia Panny Márie, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kaplnka, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, kríž, kaplnka, cintorín, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Dominika, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Kriz, kostol, Socha sv. Jána Nepomuckého, kríž, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kríž, Kostol Sv. Michala, kríž, Svätý Ján Nepomucký, kostol, kostol, kaplnka, kostol, kostol, cintorín, kostol, kostol, kaplnka, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, cintorín, Sv.Jozef, kostol, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kostol, cintorín, kríž, kostol, kríž, kostol, kríž, kaplnka, kríž, kostol, Božieho milosrdenstva, Evanjelický kostol a.v., kostol, kostol, svätého Lukáša, cintorín, kríž, kostol, kostol, kríž, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

kríž, kostol, kríž, narodenia Panny Márie, cintorín, Kostol Povýšenia Svätého kríža, kostol, cintorín, kostol, svätého Demetera, cintorín, kríž, kostol, Evanjelický a. v. kostol, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, kostol, kríž, kríž, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Juraja, 14. zastavenie, kostol, svätého Vavrinca, kostol, svätého Jána, kríž, Svätej Trojice, 10. zastavenie, 6. zastavenie, kríž, 7. zastavenie, kaplnka, 9. zastavenie, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, kaplnka, kostol, kaplnka, 5. zastavenie, kríž, kríž, 11. zastavenie, kaplnka, Svätý Vendelín, kostol, kaplnka, kaplnka, kríž, 4. zastavenie, 3. zastavenie, kostol, kaplnka

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

12. zastavenie, kostol, kostol, kríž, cintorín, kostol, kostol, sv, Anna, Dobrého pastiera, narodenia Panny Márie, kostol, 13. zastavenie, kríž, kríž, kostol, kaplnka, kostol, kríž, svätého Štefana, 8. zastavenie, Ekumenický kostol Božieho milosrdenstva, Božského srdca, kostol, Kaplnka piesky, kostol, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, kríž, kaplnka, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, cintorín, kostol, kostol, kaplnka, svätého Michala, kaplnka, kostol, cintorín, kaplnka, cintorín, kríž, kaplnka, kostol, kaplnka, kostol, cintorín, kaplnka, ECAV, kostol, kaplnka, kaplnka, kaplnka, svätého Anjela strážcu, kostol, cintorín, cintorín, kríž, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

kríž, kostol, kríž, svätého Michala, kostol, kostol, kríž, kostol, Skala, kríž, kaplnka, Sv. Cyrila a Metoda, kaplnka, kríž, kostol, kaplnka, Misionárska kaplnka, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, kostol, Evanjelický a. v. kostol, cintorín, Židovský cintorín, kaplnka, kaplnka, Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, kríž, II., kaplnka, kostol, kostol, kostol, kríž, kaplnka, kríž, V., kaplnka, kaplnka, kaplnka, kríž, kostol, kríž, kostol, sv. Jána Evanjelistu, kostol, Panny Márie Karmelskej, Kostol narodenia Panny Márie, kríž, kríž, I., kríž, kríž

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

cintorín, kostol, kostol, kríž, kríž, III., Kostol evanjelickej cirkvi, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, kríž, kostol, Kostol Troch kráľov, kríž, kríž, kríž, Kostol sv. Martina, cintorín, kaplnka, Kostol sv. Šimona a Júdu, kostol, kríž, kaplnka, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kríž, kostol, 12 station, kaplnka, kríž, kríž, IV., VI., cintorín, kríž, cintorín, Kostol sv. Cyrila a Metoda, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, kostol, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, kostol, kostol, kaplnka, kríž, kríž, kostol, kaplnka, kostol, kríž, kaplnka, kostol, kostol, kríž

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

kríž, kríž, kostol, kríž, kostol, kostol, kaplnka, Evanjelický a.v. kostol, najsvätejšej Trojice, cintorín, kríž, kostol, kaplnka, kostol, kostol, kostol, 12 station, kostol, kríž, kríž, Navštívenia Panny Márie, Svätého Martina biskupa, kostol, kaplnka, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kríž, kostol, 12 station, kostol, Mária Út M02-18 (Liptovská Osada-Staré Hory), cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, kostol, cintorín, kostol, svätého Lukáša, cintorín, kostol, kríž, kostol, Zvonička Horný Jalšovík, kríž, Kaplnka Bolestnej Matky Božej, kostol, kostol, kríž, kríž, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kríž, kostol, kríž, kaplnka, svätého Martina biskup, kostol

Duchovno, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Všetkých svätých, Svätá Rita, Panny Márie Karmelskej, kríž, kaplnka, kostol, kostol, cintorín, kostol, 12 station, cintorín, kostol, cintorín, 12 station, kríž, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, 12 station, kostol, kaplnka, 12 station, 12 station, kostol, kaplnka, kaplnka, kostol, kaplnka, kaplnka, kostol, Nanebovstúpenia Krista Pána, kaplnka, Povýšenie Svätého kríža, 12 station, kríž, Socha sv. Jána Nepomuckého, 12 station, kaplnka, kaplnka, kríž, cintorín, cintorín

duchovno inde

Horehronie (451x), okres Veľký Krtíš (447x), okres Rimavská Sobota (341x), okres Banská Bystrica (229x), okres Lučenec (228x), okres Brezno (222x), okres Žiar nad Hronom (215x), Mikroregión Sitno (198x), okres Banská Štiavnica (170x), okres Žarnovica (157x), Mikroregión Ekológ (156x), okres Krupina (150x), okres Revúca (138x), okres Detva (132x), Mikroregión Podpoľanie (132x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (123x), Mikroregión Poiplie (120x), Banská Štiavnica (118x), okres Zvolen (105x), okres Poltár (104x), Mikroregión Hlinické Pohronie (98x), Mikroregión Východný Hont (88x), Mikroregión Horehron (82x), Mikroregión Čierny Hron (74x), Mikroregión Starohorská dolina (71x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (67x), Mikroregión Malé Zlievce (67x), Mikroregión Kremnica a okolie (64x), Mikroregión Nová Baňa (63x), Mikroregión Javor (56x)
duchovno v Horehronie
duchovno v okres Veľký Krtíš
duchovno v okres Rimavská Sobota
duchovno v Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk duchovno

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.