Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Autobusová stanica, 16, 6, 17, 8, 11, 10, 18, 19, 14, 15, 13, 12, 9, 5, 2, 3, 7, 1, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, BILLA, TESCO, TESCO, Môťová,Shell, Ďubákovo, Kráľová,konečná, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, SAD, Banská Štiavnica, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Detva, rešt. Siroň, Reštaurácia LUX, Detva, rešt. Siroň, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Pri moste, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Základná škola I, Okresný úrad, THK, THK, Kostiviarska, žst., Detva, ZŠ, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Úrad PV SR, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Benzinol, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Karpatská, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, Zvolenská Slatina, Šibenice, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Jakub, kostol, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Svätokrížske námestie, Jakub, ihrisko, Banská Štiavnica, OSC, Reštaurácia Hviezda, Buková

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Reštaurácia Hviezda, Buková, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Tulská, Zvolenská cesta, sever, STK, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie, Banská Štiavnica, Nový zámok, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Piarska brána, Hodruša-Hámre, píla, Skubín, Jednota, Štefánikovo nábrežie, STK, Špania Dolina, Rudlovská cesta, podjazd, Zadné Halny, píla, Úsvit, Iliaš, pri moste, Úsvit, Karpatská, Iliaš, pri moste, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Kokava nad Rimavicou, nám., Banská Štiavnica, MÚ, Kokava nad Rimavicou, nám., Za štadiónom ŠLN, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Strieborné námestie, Krížna, Brezno, Dolinka, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Š. Záhorského, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Dukelských hrdinov, Uľanka, hl. cesta, Brezno, Vrch Dolinka, Uľanka, Chemika, Národná, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, ŽSR, Brezno, Dolinka, Nová Baňa, Červené zeme, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Národná, Uľanka, Chemika

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, sídl. západ ZŠ, Tlačiareň, Haličská cesta, Gymnázium, Počúvadlo, Krížna, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šalková, rázcestie, Valaská, sídlisko, Haličská cesta, Gymnázium, Partizánska cesta, SVP, Jadran, 10, ČSA, 4, Tlačiareň, Jadran, Mýto, Pivovar, Brezno, Na rovniach, Podháj, SZU, Cesta k nemocnici, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Magurská, Podlavická cesta, Magurská, Počúvadlo, jazero, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Nové Kalište, Okružná, ZVT, Podháj, SZU, Okružná, Pivovar, ZVT, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet I., Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, Kmeťova, Kremnica, horná nemocnica, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, autobusová zastávka, Starohorská, Pod Bánošom, Závadka nad Hronom, Paseka, Severná

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Kremnica, Elba, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kmeťova, Severná, Brezno, Podkoreňová otoč., Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Autobusová/Žel.stanica, Závadka nad Hronom, Riverk, Dukelských hrdinov, Starohorská, otočka, Námestie slobody, Kostiviarska, žst., Západ III, Sliač, mestský úrad, MED-ART, Ďumbierska, ŠZŠ, Pavla Dobšinského, Sládkovičova, Kremnica, Rembíz, Mládežnícka, otočka, Moskovská, rázcestie, MED-ART, Starohorská, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., autobusová zastávka, Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Autobusová/Žel.stanica, Sládkovičova, 9, Srnková, Opatová, vrch, 6, Brezno, Podkoreňová Jednota, CAZ, Hviezdoslavova, Sliač, žel. priecestie, 12, 19, Banská Štiavnica, Drieňová, Kremnička, 16, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Moskovská, rázcestie, 5, 15, 20, Brezno, Podkoreňová Kováčik, 1, Hronský Beňadik, ZŠ, 8, 11, 23, 17, Banská Štiavnica, Okrúhla, 14, 21, 2, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

18, 3, 22, Švermova, ESC, 7, Zvolen, Zolná, Jednota, Kremnička, 13, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Šalková, rázcestie, Pod Hôrkou, Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Sliač, Jednota, Čierny Balog, obch. dom, Kremnička, TWD, Mládežnícka, Mládežnícka, Rudohorská, dolná, Nové Kalište, Ďumbierska, Pod Rybou, Vozovňa, Rudohorská, horná, Banský Studenec, Arborétum, Internátna, Astra, Internátna, Astra, HViezdoslavova, Alpinka, Západ II, Pod Rybou, Sliač, mestský úrad, Banská Štiavnica, Červená studňa, Rudohorská, dolná, Podlavice, Priehrada, Stavoprojekt, Ďumbierska, ŠZŠ, Vozovňa, Ďumbierska, ZŠ, Západ I, Mestský úrad, Tatranská, Mlynská otoč., Masarykova, Skubín, Masarykova, Rázcestie ku nemocnici, Masarykova, Skuteckého, rázcestie, Hviezdoslavova, Západ I, Povstalecká cesta, Banská Štiavnica, žel. st., Hliník nad Hronom, ÚNZ, autobusová zastávka, Sliač, cintoríny, Rudohorská, horná, Šalková, otočka, Šašovské Podhradie, obec, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Na Karlove, jakub, rázcestie, Mičinská cesta, Wolkerova, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Pieninská, Na Karlove, Kráľová,Jančiar, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Pieninská, BURGMAIER, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Kostiviarska, Jelšová, Šalková, mlyn, Základná škola I, Základná škola IV, Nemocnica, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Ďumbierska, ZŠ, Sliač, sídlisko, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Základná škola IV, Slnečná Stráň, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Starohorská, rázcestie, Nemocnica, Mlynská, Mlynská, Banská Štiavnica, OPP, Sliač, Jednota, Kráľová, Ďumbierska, Šalková, Šalková, Medený Hámor, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Šašovské Podhradie, horáreň, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Banská Štiavnica, križovatka, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Moskovská, autobusová zastávka, Šalková, Jednota, Sliač, hosp. budova, Banská Štiavnica, križovatka, autobusová zastávka, Nemocnica, Kráľová,Tále, Banská Štiavnica, križovatka, Šalková, Jednota, Garbanka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Garbanka, Zadné Halny, píla, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Sliač, hosp. budova, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Vl. Klementisa 1125, Jesenský vŕšok, Čierny Balog, obch. dom, Podlavice, Priehrada, Brezno, Vrch Dolinka, Sekier, Dom dôchodcov, Pod Kozákom č. 5, Čierny Balog, Križno, Trstie, Sekier, sídlisko, Malohontská, Banská Štiavnica, križovatka, Medený Hámor, EUROPA SC, Skubín, otočka, Železničné priecestie, Malohontská, Banská Štiavnica, križovatka, 29. augusta, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Povstalecká cesta, Trnavá Hora, žel.st., Nová Baňa, Dolné lúky, Jesenského, Tajovského, Banská Štiavnica, štadión, Internátna, Šalková, Jednota, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, č.d. 363, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Tajovského UMB, Tajovského, UMB, Tulská, záhradky, Ul.Kozáčeka-Centrum, autobusová zastávka, Komenského, PF UMB, Jegorovova, 29. augusta, Tajovského, školy, autobusová zastávka, Tajovského, školy, Jesenský vŕšok, autobusová zastávka, Mazorníkovo, ZŠ, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Môťová,hájovňa, Komenského, PF UMB, Čierny Balog, Jergov, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, Nová Baňa, Rígel

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Úrad PV SR, Nad Tulskou, Continental, Nám. S. H. Vajanského, Zvolenská č. 20, autobusová zastávka, Nová Baňa, Ilend, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Pílenovci, Nová Baňa, Dubník, Nová Baňa, Hrabiny, Nová Baňa, Námestie, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Nová Baňa, Palajovci, Tepláreň, Banská Štiavnica, Akusit, Fučíkova č. 1, Nová Baňa, Kútovci, Bučina, aut. nást., Zvolen, Lukové, Nová Baňa, u Medveďov, Banská Štiavnica, Povrazník, Železničná stanica, Pršianska terasa, Medená, Tulská, stred, Hlboká, Hronec, nám., Hlboká, Tajovského, park, Hodruša-Hámre, kult. dom, Banská Štiavnica, hájik, Komenského, Banská Štiavnica, Svetro, Cesta k nemocnici, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Hodruša-Hámre, MŠ, Tajovského, park, Banská Štiavnica, Svetro, Poľná, Podborová,žel.prechod, Žiar n.Hronom, nadjazd, Komenského, Hodruša-Hámre, mäsna, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Svitavská, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Nová Baňa, Jožkov most, Nová Baňa, Odevy, Zadné Halny, tehelňa, Ladomeská Vieska, sídlisko, Zadné Halny, tehelňa, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Nová Baňa, Banícke nám., Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Skuteckého, Hodruša-Hámre, horný závod

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Pršianska terasa, Medená, Banská Štiavnica, SAD, Hodruša-Hámre, nám., Hájnická č. 6, Nová Baňa, žel. st., autobusová zastávka, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Kollárova, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Sekier, ZŠ, Poľná, Kosec, autobusová zastávka, Základná umelecká škola, Poľná, rázcestie, Hospodárska budova, Nová Baňa, Hrnčiar, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ladomerská Vieska, stred, Dolná Lehota, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, ŠM, Viestova, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, 12, Detva, Lúčna štvrť, Hontianske Nemce, Rakovec, Brezno, Rohozná Vlček, Hodruša-Hámre, obuv, Kremnica, Hutnícke námestie, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Hontianske Nemce, Rakovec, Sliač, žel. priecestie, Hont. Nemce, Majer rázc., autobusová zastávka, STRABAG, Brezno, Rohozná, ZŠ, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, 11, 13, 2, Podborová,sídlisko, Bellušova, autobusová zastávka, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Detva, ZŠ, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, ZŠ, Nová Baňa, záhradky, 1, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Lazovná, L. Novomeského

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Dolná Lehota, pri moste, Jesenského ulica, L. Novomeského, Banská Štiavnica, Mierová, Lazovná, Nákladná stanica, Žiar n.Hronom, nadjazd, Sliač, žel. stanica, WUSAM, Zvolen, Neresnica, Motorest, Hodruša-Hámre, Sandrik, Cintoríny, Nákladná stanica, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Príbelce, Nová Baňa, Námestie, Príbelce, Kremnica, OSP, Lovčica-Trubín, Trubín, Sliač, žel. stanica, Nová Baňa, Hrbatý most, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Námestie, Rúbanisko I, STRABAG, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, autobusová zastávka, Dukelské námestie, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Rúbanisko I, autobusová zastávka, Nová Baňa, Čierny lúh, Hodruša-Hámre, Kyslá, Ul.Kozáčeka-Centrum, Vlkanová, Drevex, Margočinka, Šiatorská Bukovinka, Okresný úrad, SPP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Nová Baňa, Tužinský, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Veľká Ves nad Ipľom, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Nová Baňa, ÚNZ, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Nová Baňa, Orava, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nová Baňa, Potraviny Maruška, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Prestavlky, Horná Trnávka, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, autobusová zastávka, Ulica Moyzesova, Brezno, Podkoreňová RD, Dačov Lom lazy, Západ,ul.Ľ.Štúra, Zlatý Potok,pod cintorínom, Brezno, Podkoreňová, rázc., Hodruša-Hámre, OPP, Mýto pod Ďumbierom, píla, Banská Štiavnica, OPP, Hodruša-Hámre, kaplnka, Utekáč,,Drahová, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Utekáč,,Drahová, Štadlerovo nábrežie, Banská Štiavnica, Šobov lom, Západ, Tepličky, Dačov Lom Horný, Horná, Prior, Kremnica, obytné domy, Polomka, hostinec, Sekier, rázcestie, Stredné Plachtince, horáreň, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Opatovská Nová Ves, Utekáč,,Gizuľa, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Vojenská poliklinika, autobusová zastávka, Trnavá Hora, obec, autobusová zastávka, Tále,,motel, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Tekovská Breznica, križ., Lehôtka pod Brehmi, Tekovská Breznica, škola, Pož. zbrojnica, Banská Štiavnica, Špitálka, Ipeľské Predmostie, Nová Baňa, Kňazove lúky, Bartošova Lehôtka, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Tekovská Breznica, závoz, Hliník nad Hronom, rázc., Stredné Plachtince, Na kameni, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Hodruša-Hámre, Kopanice, Hronec, hlavná brána, Duklianských hrdinov, Mazorníkovo, sídlisko, Hliník nad Hronom, rázc., Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Hont. Nemce, Tepličky obal., Bartošova Lehôtka, Lehôtka pod Brehmi

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Dom dôchodcov, CAZ, Stredné Plachtince, autobusová zastávka, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Duklianských hrdinov, Hontianske Nemce, ZŠ, Hontianske Tesáre, Jednota, autobusová zastávka, Zlatý Potok,konečná, Drábsko,Kysuca, Trnavá Hora, ZŠ, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Dom služieb, Dom dôchodcov, Pož. zbrojnica, Hotel Luna, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Nemocnica, autobusová zastávka, Tekovská Breznica, OcÚ, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, autobusová zastávka, Sihla, rázc., Gorkého č. 18, Pod Donátom, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Dom služieb, Železničné priecestie, Mazorníkovo, Zdroj, Valaská, Piesok, Jednota, Západ,Strážska cesta, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Námestie SNP, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Základná umelecká škola, Hliník nad Hronom, Okresná správa ciest, Hliník nad Hronom, ZŠ, Zemiansky Vrbovok, RD, Bučina,rázc., Utekáč,,Ďurkovka, Polomka, pri štadióne, autobusová zastávka, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Opatovská Nová Ves, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Korytárky, Š. Záhorského, Holel Luna, Hontianske Nemce, Podvršok, Rykynčice, Horné Rykynčice, Korytárky, Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom, IBV, autobusová zastávka, Nová Baňa, Suchý mlyn, 10, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Nová Baňa, Potraviny

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

15, Dačov Lom Dolný, 8, 4, Nová Baňa, Macov vŕšok, 9, Železničná stanica, Rudno nad Hronom, starý most, Drábsko, Sedmák, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Pohronský Bukovec, OcÚ, 18, MDŽ č. 10, 19, 7, autobusová zastávka, Trnavá Hora, rázc., Dačov Lom hlavná cesta, Zlatý Potok, pod parkom, Nová Baňa, Jednota, autobusová zastávka, 16, 20, Obchodná akadémia, 17, Hont. Nemce, Selá, CAZ, Terany, Jednota, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Hronec, Rúdlová, Banská Štiavnica, Pracháreň, 6, 14, 5, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Slovenské Kľačany, Bahýľ, Zlatý Potok, Kalinka, 3, Slovenské Kľačany, Mazorníkovo, sídlisko, Obchodná akadémia, Rudno nad Hronom, horný koniec, Lukavica, obchod, Lipovec,Potraviny, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, autobusová zastávka, Poľana, Družstevná č. 18, Hont. Nemce, Majer rázc., Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Námestie SNP, Nová Baňa, Dlhá lúka, Kráľovce-Krnišov, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Utekáč,,Havrilovo, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lom nad Rimavicou, Kosihy nad Ipľom, Okresná správa ciest

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Rudno nad Hronom, Šimkovič, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Hontianske Nemce,Majer salaš, Zdravotné stredisko, Nová Baňa, Havran, Lovčica-Trubín, Dubník, Železná Breznica, škola, Hliník nad Hronom, Hôrka, autobusová zastávka, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Kynceľová, II., Bartošova Lehôtka, stred, Zdravotné stredisko, Lovčica-Trubín, Dubník, Hliník nad Hronom, Hôrka, Námestie SNP, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Johnson Controls, SAD, ČSA, ZŤS, Železničná stanica, Nová Baňa, Technické služby, Lovčica-Trubín, rázc., Slovenská Ľupča, Pod hradom, ZŤS, Horné Plachtince, Štiavnické Bane, Galizon, Sebedín-Bečov, Bečov, Detvianska Huta, Žabica, autobusová zastávka, Dolné Plachtince rázc., Môťová, rázcestie, Terany, OcÚ, Cementárenská cesta, rázcestie, Cirko, Hronská Dúbrava, Púšnik, Mäsokombinát, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Pitelová, osada Žbirka, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Lovčica-Trubín, rázc., Poniky, Jednota, Hliník nad Hronom, žel. st., autobusová zastávka, Lovčica-Trubín, IBV, Stará Kremnička, dolný koniec, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázcestie, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Môťová, rázcestie, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Breznica, Banský Studenec, horáreň, Cirko, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Lučatín, mlynčok, Hontianske Tesáre, Báčovce

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Mäsokombinát, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Detvianska Huta, Sihla, OcÚ, Veľká nad Ipľom, I., Stará Kremnička, OcÚ, SAD, Dolné Plachtince, Železná Breznica, Huta Žiak, Rudno nad Hronom, OcÚ, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Detvianska Huta, Štiavnické Bane, Rybníky, Veľká nad Ipľom, I., Veľká nad Ipľom, I., Lovčica, Slovenská Ľupča, Lipovec, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Zemiansky Vrbovok, Stred, Dolné Plachtince, Kremnica, horáreň, Lovčica, autobusová zastávka, Železná Breznica, otoč., Cintorín, SAD, Europa SC, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Kotmanová, Sklené Teplice, rekreácia, Poliklinika, Stará Kremnička, škola, Sielnica, stred, Panické Dravce, osada, Kremnica, Anna šachta, Rankovské bystré - Filier, Zvolenská cesta, SOŠ, Nová Baňa, Kveta, autobusová zastávka, Zvolenská cesta, SOŠ, Sklené Teplice, most, Kremnické Bane, Asec, Chrťany, Jazero, Štiavnické Bane, ihrisko, SAD, Chrťany, Jazero, Dolná Strehová, zast., Slatinské Lazy, Lohyňa, Balog nad Ipľom, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Pliešovce, Zaježová, farma, Banský Studenec, OcÚ, Sklené Teplice, most, Nová Baňa, Kveta

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Hronský Beňadik, Skokan, Sielnica, stred, autobusová zastávka, Dolná Strehová, kúpalisko, autobusová zastávka, Slatinské Lazy, rázcestie, Dolná Strehová, Hronská Breznica, podchod, Slovenská Ľupča, Príboj, Panické Dravce, osada, Železná Breznica, Hriňová, ÚNZ, Dolná Strehová, Slatinské Lazy, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Nová Baňa, ZŠ, Hontianske Nemce, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Horné Mladonice, RD, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Hontianske Nemce, kult. dom, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Dolné Mladonice, most, Drábsko, autobusová zastávka, Panické Dravce, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, autobusová zastávka, Zlatý Potok, Kalinka, Veľká Čalomija, rázc., Kremnické Bane, Asec, Hronská Breznica, podchod, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Lukavica, majer, Pliešovce, aut.st., Banský Studenec, mlyn, Balog nad Ipľom ZŠ, autobusová zastávka, Bakova Jama, Drážovce, Pivarč

autobusová zastávka inde

Horehronie (772x), okres Banská Bystrica (502x), okres Zvolen (328x), Banská Bystrica (314x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (192x), okres Detva (182x), Mikroregión Podpoľanie (182x), okres Lučenec (141x), Mikroregión Sitno (139x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (116x), Mikroregión Žiarske Pohorie (112x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Radvaň (111x), Zvolen (110x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (87x), Mikroregión Hlinické Pohronie (81x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Mikroregión Východný Hont (67x), Nová Baňa (67x), Krupina (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2858x doprava, 2591x autobusová zastávka, 191x železničná stanica, 25x predaj lístkov, 22x autobusová stanica, 20x letisko, 5x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.