Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, Autobusová stanica, 18, 9, 11, 10, 19, 17, 6, 16, 15, 14, 5, 8, 13, 12, 2, 4, 7, 3, 1, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, BILLA, TESCO, Môťová,Shell, TESCO, Ďubákovo, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Pri moste, Sliač, pomník, Senica, Jednota, Základná škola I, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Detva, ZŠ, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Kostiviarska, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, Plážové kúpalisko, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Svätokrížske námestie, Jakub, ihrisko, Buková, Banská Štiavnica, OSC, Reštaurácia Hviezda, Buková, Reštaurácia Hviezda, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, STK, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Tulská, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Banská Štiavnica, Piarska brána, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Nový zámok, Skubín, Jednota, Hodruša-Hámre, píla, STK, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, Rudlovská cesta, podjazd, H. Vajanského, Zadné Halny, píla, Úsvit, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, Špania Dolina, Nám. S. H. Vajanského, Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudlová, kpt. Jaroša, Za štadiónom ŠLN, Rudohorská, stred, Kokava nad Rimavicou, nám., Banská Štiavnica, MÚ, Kokava nad Rimavicou, nám., Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., sídl. západ ZŠ, Sásovská cesta, Národná, Brezno, Dolinka, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Nová Baňa, Červené zeme, Brezno, Dolinka, ŽSR, Uľanka, Chemika, Brezno, Vrch Dolinka, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, otočka, Strieborné námestie, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Š. Záhorského, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, otočka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Dukelských hrdinov, Jadran, Partizánska cesta, SVP, ČSA, Tlačiareň, 4, Haličská cesta, Gymnázium, Jadran, Počúvadlo, Krížna, Partizánska cesta, čerp. stanica, Valaská, sídlisko, Šalková, rázcestie, 10, Tlačiareň, Haličská cesta, Gymnázium, Partizánska cesta, Podháj, SZU, Brezno, Na rovniach, Partizánska cesta, Pivovar, Štadlerovo nábrežie, Cesta k nemocnici, Mýto, Mýto, Brezno, Na rovniach, Štefánikovo nábrežie, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Magurská, Okružná, ZVT, Závadka nad Hronom, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, ZVT, Podháj, SZU, Závadka nad Hronom, Paseka, Nové Kalište, Závadka nad Hronom, Sigma, Jakub, Nový Svet I., Karpatská, Pivovar, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Jakub, Nový Svet I., Rázcestie Špania Dolina, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Kmeťova, Závadka nad Hronom, Paseka, Kremnica, Elba, Starohorská, Pod Bánošom, Kremnica, horná nemocnica, Kmeťova, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Brezno, Podkoreňová otoč., Námestie slobody, Starohorská, otočka, MED-ART, Kostiviarska, žst., MED-ART, Kremnica, Rembíz, Sládkovičova, Západ III, Autobusová/Žel.stanica, Moskovská, rázcestie, Dukelských hrdinov, Autobusová/Žel.stanica, Pavla Dobšinského, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Zvolen, Zolná, rázc., Sliač, mestský úrad, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Riverk, Mládežnícka, otočka, autobusová zastávka, Autobusová/Žel.stanica, 19, Opatová, vrch, 21, 23, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, 6, 7, 13, Hviezdoslavova, 12, 3, Zvolen, Zolná, Jednota, 14, Brezno, Podkoreňová Jednota, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, 17, 11, Švermova, ESC, Sliač, žel. priecestie, 2, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Srnková, 8, Kremnička, 15, Banská Štiavnica, Drieňová, CAZ, autobusová zastávka, 18, 20, 5, 1, 9, Kremnička

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

22, Rudlovská cesta, Hronský Beňadik, ZŠ, 16, Šalková, rázcestie, Banská Štiavnica, Okrúhla, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, Sliač, mestský úrad, Rudohorská, dolná, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Banský Studenec, Arborétum, Sliač, Jednota, Banská Štiavnica, Červená studňa, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, Západ II, Počúvadlo, jazero, Čierny Balog, obch. dom, Mládežnícka, Podlavice, Priehrada, Pod Hôrkou, Pod Rybou, Mládežnícka, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Ďumbierska, Vozovňa, Vozovňa, Kremnička, TWD, Stavoprojekt, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Mlynská otoč., Západ I, Skubín, Masarykova, Skuteckého, rázcestie, Banská Štiavnica, žel. st., Rázcestie ku nemocnici, Mestský úrad, Hviezdoslavova, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Západ I, Tatranská, Masarykova, Masarykova, Povstalecká cesta, Pieninská, jakub, rázcestie, Kyjevské námestie, Sliač, cintoríny, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Kráľová,Jančiar, Šalková, otočka, Rudohorská, horná, Wolkerova

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, BURGMAIER, Nad Moskovskou, Kostiviarska, Jelšová, autobusová zastávka, Na Karlove, Na Karlove, Mičinská cesta, Šalková, mlyn, Nemocnica, Slnečná Stráň, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Základná škola IV, Sliač, pomník, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Nemocnica, Mlynská, autobusová zastávka, Sliač, sídlisko, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Základná škola I, Základná škola IV, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Starohorská, rázcestie, Sliač, sídlisko, Šalková, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Kráľová, autobusová zastávka, Sásovská cesta, Karpatská, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Banská Štiavnica, OPP, Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, Medený Hámor, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Zadné Halny, píla, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Šalková, Jednota, Garbanka, Nemocnica, Šalková, Jednota, Šašovské Podhradie, obec, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Kráľová,Tále, Garbanka, Gaštanová, Moskovská, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, križovatka, Sliač, hosp. budova, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Čierny Balog, obch. dom, Skubín, otočka, Sekier, Dom dôchodcov, Železničné priecestie, EUROPA SC, Medený Hámor, Sekier, sídlisko, Vl. Klementisa 1125, Čierny Balog, Križno, Pod Kozákom č. 5, Malohontská, Trstie, Banská Štiavnica, križovatka, Brezno, Vrch Dolinka, Podlavice, Priehrada, Banská Štiavnica, križovatka, Malohontská, Povstalecká cesta, Nová Baňa, Dolné lúky, 29. augusta, Nová Baňa, Dolné lúky, Šašovské Podhradie, horáreň, Jesenského, Predné Halny, Jarmočisko, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Predné Halny, Jarmočisko, Internátna, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Tajovského, Šalková, Jednota, Trnavá Hora, žel.st., Banská Štiavnica, štadión, Nová Baňa, č.d. 363, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Tajovského UMB, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Mazorníkovo, ZŠ, autobusová zastávka, Continental, Poľná, Čierny Balog, Jergov, 29. augusta, Tajovského, školy, autobusová zastávka, Nová Baňa, Rígel, Tajovského, školy, Môťová,hájovňa, Jegorovova, Jesenský vŕšok, Úrad PV SR, Nad Tulskou, Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, autobusová zastávka, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Bučina, aut. nást.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Ilend, Banská Štiavnica, Akusit, Fučíkova č. 1, Nová Baňa, Kútovci, Tepláreň, Nová Baňa, u Medveďov, Nová Baňa, Palajovci, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Pílenovci, Nová Baňa, Hrabiny, Nová Baňa, Námestie, Zvolen, Lukové, Krížna, Nová Baňa, Dubník, Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Banská Štiavnica, Svetro, Hronec, nám., Hodruša-Hámre, kult. dom, Cesta k nemocnici, Banská Štiavnica, hájik, Tajovského, park, Podborová,žel.prechod, Hlboká, Železničná stanica, Komenského, Banská Štiavnica, Svetro, Hodruša-Hámre, MŠ, Poľná, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Tulská, stred, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Komenského, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Hodruša-Hámre, mäsna, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, Odevy, Hájnická č. 6, Skuteckého, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Kollárova, Svitavská, Pršianska terasa, Medená, Hodruša-Hámre, horný závod, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Hodruša-Hámre, nám., Nová Baňa, Banícke nám., Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Nová Baňa, Jožkov most, Nová Baňa, žel. st., Zadné Halny, tehelňa, Zadné Halny, tehelňa, Hodruša-Hámre, Rudné bane, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Dačov Lom lazy, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Mazorníkovo, plaváreň, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Hospodárska budova, Poľná, Kosec, Podborová,čakáreň, Ul.Kozáčeka-Centrum, autobusová zastávka, Nová Baňa, Hrnčiar, Ladomerská Vieska, stred, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, ŠM, Viestova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Sekier, ZŠ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Sliač, žel. priecestie, Brezno, Rohozná, ZŠ, 12, Brezno, Rohozná Vlček, Detva, ZŠ, Detva, ZŠ, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, STRABAG, Hont. Nemce, Majer rázc., Bellušova, Detva, Lúčna štvrť, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Kremnica, Hutnícke námestie, Hont. Nemce, Majer rázc., Nová Baňa, záhradky, 11, 13, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podborová,sídlisko, 2, 1, Banská Štiavnica, Mierová, Severná, Cintoríny, Lazovná, Sliač, kult.dom, Severná, Sliač, žel. stanica, WUSAM, Jesenského ulica, Hodruša-Hámre, Kyslá

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Dolná Lehota, pri moste, L. Novomeského, Kráľovce-Krnišov, L. Novomeského, Lazovná, Nákladná stanica, Nákladná stanica, Hodruša-Hámre, obuv, Rúbanisko I, Dukelské námestie, Príbelce, Nová Baňa, Hrbatý most, Sliač, žel. stanica, Kremnica, OSP, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Rankovské bystré - Filier, Nová Baňa, Námestie, Lovčica-Trubín, Trubín, Príbelce, STRABAG, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Nová Baňa, Námestie, Zlatý Potok,LIDL, Rúbanisko I, Hodruša-Hámre, Sandrik, Margočinka, Lovčica-Trubín, rázc., SPP, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hodruša-Hámre, OPP, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Čierny lúh, Šiatorská Bukovinka, Lovčica-Trubín, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Jesenského ulica, Lovčica, Nová Baňa, Tužinský, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Veľká Ves nad Ipľom, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, autobusová zastávka, Sliač, cintoríny, Nová Baňa, ÚNZ, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Nová Baňa, Orava, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Brezno, Podkoreňová RD, Mýto pod Ďumbierom, píla

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Štadlerovo nábrežie, Západ,ul.Ľ.Štúra, Utekáč,,Drahová, Banská Štiavnica, OPP, Zlatý Potok,pod cintorínom, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Ulica Moyzesova, autobusová zastávka, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Utekáč,,Drahová, Sekier, rázcestie, Polomka, hostinec, Západ, Tepličky, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Banská Štiavnica, Šobov lom, Dačov Lom Horný, Kremnica, obytné domy, Hodruša-Hámre, kaplnka, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Vojenská poliklinika, Brezno, Podkoreňová, rázc., Utekáč,,Gizuľa, Opatovská Nová Ves, Horná, Prior, Stredné Plachtince, horáreň, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Bartošova Lehôtka, autobusová zastávka, Pož. zbrojnica, Duklianských hrdinov, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Hodruša-Hámre, Kopanice, Hont. Nemce, Tepličky obal., Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Banská Štiavnica, Špitálka, Stredné Plachtince, Drábsko,Kysuca, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Stredné Plachtince, Na kameni, Dom dôchodcov, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Nemocnica, Trnavá Hora, ZŠ, Tále,,motel, Trnavá Hora, obec, Hontianske Nemce, ZŠ, Tekovská Breznica, závoz, Lehôtka pod Brehmi, Hliník nad Hronom, rázc., autobusová zastávka, Hliník nad Hronom, rázc., Bartošova Lehôtka, Nová Baňa, Kňazove lúky, Hotel Luna, Dom služieb, Duklianských hrdinov, Lehôtka pod Brehmi

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

autobusová zastávka, Zlatý Potok,konečná, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Ipeľské Predmostie, Tekovská Breznica, križ., Hronec, hlavná brána, Dom dôchodcov, CAZ, Hontianske Tesáre, Jednota, Pož. zbrojnica, Mazorníkovo, sídlisko, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Tekovská Breznica, škola, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Rykynčice, Horné Rykynčice, Žiar n.Hronom, nadjazd, Polomka, pri štadióne, Zemiansky Vrbovok, RD, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Železničné priecestie, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Tekovská Breznica, OcÚ, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Okresná správa ciest, Valaská, Piesok, Jednota, Gorkého č. 18, Utekáč,,Ďurkovka, Hliník nad Hronom, Základná umelecká škola, Korytárky, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Hliník nad Hronom, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Holel Luna, Prestavlky, Horná Trnávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Dom služieb, Hliník nad Hronom, ZŠ, Sihla, rázc., Námestie SNP, Bučina,rázc., Opatovská Nová Ves, Pod Donátom, Hontianske Nemce, Podvršok, Korytárky, Západ,Strážska cesta, Hliník nad Hronom, IBV, Mazorníkovo, Zdroj, Hronec, Rúdlová, Slovenské Kľačany, Bahýľ, 5, Š. Záhorského, Nová Baňa, Suchý mlyn, 4, 10, autobusová zastávka, Drábsko, Sedmák, Obchodná akadémia, 7, 18

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Slovenské Kľačany, Obchodná akadémia, CAZ, 20, 17, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., MDŽ č. 10, Trnavá Hora, rázc., Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, 8, Hont. Nemce, Selá, Nová Baňa, Potraviny, Zlatý Potok, Kalinka, 15, 14, 16, 3, Mazorníkovo, sídlisko, Dačov Lom Dolný, Pohronský Bukovec, OcÚ, Dačov Lom hlavná cesta, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, autobusová zastávka, 9, 19, Družstevná č. 18, 6, Nová Baňa, Macov vŕšok, Zlatý Potok, pod parkom, Rudno nad Hronom, starý most, Nová Baňa, Jednota, Banská Štiavnica, Pracháreň, autobusová zastávka, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Okresná správa ciest, Železničná stanica, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Rudno nad Hronom, horný koniec, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Zdravotné stredisko, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Hliník nad Hronom, Hôrka, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Benzinol, Hliník nad Hronom, Hôrka, Kosihy nad Ipľom, Železná Breznica, škola, Námestie SNP, Bartošova Lehôtka, stred, Lovčica-Trubín, Dubník, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Lovčica-Trubín, Dubník, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Ladomeská Vieska, sídlisko, autobusová zastávka, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Hontianske Nemce, Rakovec

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Lom nad Rimavicou, Lukavica, obchod, Lipovec,Potraviny, Poľana, Nová Baňa, Dlhá lúka, Utekáč,,Havrilovo, Nová Baňa, Havran, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Železná Breznica, cintorín, Hontianske Nemce, Rakovec, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Hronská Breznica, pri nadjazde, Hontianske Nemce,Majer salaš, Sebedín-Bečov, Bečov, Horné Plachtince, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Môťová, rázcestie, Terany, OcÚ, Hronská Dúbrava, Púšnik, Železničná stanica, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Cirko, Lučatín, mlynčok, ZŤS, autobusová zastávka, Hronská Breznica, ČSA, Slovenská Ľupča, rázcestie, Detvianska Huta, Žabica, Cementárenská cesta, rázcestie, Stará Kremnička, dolný koniec, autobusová zastávka, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Lovčica-Trubín, IBV, Banský Studenec, horáreň, Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Poniky, Jednota, Hontianske Tesáre, Báčovce, Mäsokombinát, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Dolné Plachtince rázc., ZŤS, Johnson Controls, Stará Kremnička, potôčik, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Hliník nad Hronom, žel. st., SAD, Nová Baňa, Technické služby, Cirko, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Štiavnické Bane, Galizon, Mäsokombinát, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Sihla, OcÚ, Detvianska Huta, Stará Kremnička, OcÚ, Zemiansky Vrbovok, Stred, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Cintorín, Západ,ul.Ľ.Štúra, Kremnica, horáreň, Slovenská Ľupča, Veľká nad Ipľom, I., SAD, Lipovec, Žiar n.Hronom, nadjazd, Železná Breznica, Huta Žiak, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Hronská Breznica, otoč., Štiavnické Bane, Rybníky, Veľká nad Ipľom, I., Dolné Plachtince, Lovčica, Detvianska Huta, Veľká nad Ipľom, I., SAD, Dolné Plachtince, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Rudno nad Hronom, OcÚ, Kotmanová, Sklené Teplice, most, Banský Studenec, OcÚ, Sielnica, stred, autobusová zastávka, Panické Dravce, osada, Slatinské Lazy, rázcestie, Zvolenská cesta, SOŠ, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, SAD, autobusová zastávka, Dolná Strehová, Hriňová, ÚNZ, Sklené Teplice, most, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Príboj, Dolná Strehová, zast., Stará Kremnička, škola, Kremnické Bane, Asec, Sielnica, stred, Slatinské Lazy, rázcestie, Nová Baňa, Kveta, Hronský Beňadik, Skokan, Poliklinika, Železná Breznica, Štiavnické Bane, ihrisko, Balog nad Ipľom, Panické Dravce, osada, Sklené Teplice, rekreácia, Chrťany, Jazero, Zvolenská cesta, SOŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Hronská Breznica, podchod, autobusová zastávka, Nová Baňa, Kveta, Chrťany, Jazero, Kremnica, Anna šachta, Slatinské Lazy, Lohyňa, Hriňová, ÚNZ, Dolná Strehová, kúpalisko, Dolná Strehová, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Drábsko, Kremnické Bane, Asec, Veľká Čalomija, rázc., Poľana, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Drážovce, Lukavica, majer, Balog nad Ipľom ZŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pliešovce, Zaježová, farma, Panické Dravce, Banský Studenec, mlyn, Zlatý Potok, Kalinka, Horné Mladonice, RD, Hontianske Nemce, kult. dom, Hontianske Nemce, kult. dom, Bakova Jama, Drážovce, Pivarč, Veľká Čalomija, rázc., Hronská Breznica, podchod, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Nová Baňa, ZŠ, Dolné Mladonice, most, autobusová zastávka, Sklené Teplice, kúpele, Janova Lehota, Vágnerovci, Brezno, Pod zeleným stromom, Horný Harmanec, jaskyňa, Čierny Balog, Krám

autobusová zastávka inde

Horehronie (772x), okres Banská Bystrica (502x), okres Zvolen (328x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (190x), okres Detva (178x), Mikroregión Podpoľanie (178x), Mikroregión Sitno (139x), okres Lučenec (129x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (116x), Radvaň (113x), Mikroregión Žiarske Pohorie (112x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Zvolen (110x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (86x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Hlinické Pohronie (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Banská Štiavnica (68x), Lučenec (68x), Mikroregión Východný Hont (67x), Krupina (67x), Nová Baňa (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2827x doprava, 2571x autobusová zastávka, 182x železničná stanica, 23x predaj lístkov, 22x autobusová stanica, 20x letisko, 5x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.