Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Horehronie (776x), okres Banská Bystrica (503x), okres Zvolen (330x), Banská Bystrica (314x), okres Žiar nad Hronom (280x), okres Brezno (274x), Mikroregión Ekológ (249x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (195x), okres Detva (180x), Mikroregión Podpoľanie (180x), okres Lučenec (148x), Mikroregión Sitno (140x), okres Rimavská Sobota (129x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (117x), Mikroregión Žiarske Pohorie (113x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Radvaň (111x), Zvolen (111x), Žiar nad Hronom (94x), Mikroregión Hlinické Pohronie (83x), Mikroregión CHOPOK - JUH (82x), okres Revúca (72x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Nová Baňa (67x), Mikroregión Kremnica a okolie (67x)

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

6, Mazorníkovo, sídlisko, Bartošova Lehôtka, Šachta, Tajov, Obecný úrad, Utekáč,,Gizuľa, Štadlerovo nábrežie, Vidiná, Obkladačky, Horné Strháre, Bacúch, rázc., Ladzany, most, Sliač, sídlisko, Stožok, OcÚ, Veľký Krtíš IBV Západ, Čerenčany, Kľačany, Hronský Beňadik, Skokan, sídl. západ ZŠ, Rudohorská, horná, autobusová zastávka, Banská Belá, hájovňa, Senné, Priechod, OcÚ, Bučina,rázc., MED-ART, Sliač, cintoríny, Pitelová, mlyn, Západ I, autobusová zastávka, Jakub, kostol, Detva, PPS, Bzenica, Jednota, Štiavnické Bane, Rybníky, Vajanského, rázc. Mikušovce, Senné, rázc., Švermova, Tále, hotel Partizán, Vígľaš, ZŠ, Pavla Dobšinského, Polomka, konečná, Bujakovo, žel.zast., Čierny Balog, Nový Krám, Dolné Mladonice, Nociar, Kováčová, OcÚ, autobusová zastávka, Čebovce rázc., Staré Hory, Polkanová, Žarnovica, Žarnovická Huta, Môťová čerp. stanica, Vígľaš, RD, autobusová zastávka, Tajovského, park, Rudohorská, stred, Kociha, Mládežnícka, Turová, kult. dom, Lieskovec, za mostom, Malachov, Jednota, Banská Štiavnica, hájik, Brezno, Rohozná, ZŠ, Hronská Breznica, Szilváskői elágazás

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

autobusová zastávka, Sklabiná, Peserany, Dom dôchodcov, Banský Studenec, čerp. stanica, Čebovce, Môlča, I., Ihráč, pri moste, Selce, konečná, Cintorín, Vlkanová, Drevex, Dobrá Niva, Jednota, Sása, Podskalka, Hont. Nemce, Selá, Želovce, Kovohron, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Krupina, Vajsov, Hrušov, Krížne cesty, Krupina, Stará Hora konečná, Lutila, rázc., Baláže, Nenince, Kremnica, Skalka, Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Sielnica, Rákoš, autobusová zastávka, Západ III, Klokoč, Palčúrovci, Slnečná Stráň, Základná škola I, autobusová zastávka, Pliešovce, Laz Hôdlik, Nová Baňa, Drozdovo, Prochoť, garáž, 3, Jakub, kostol, Kráľová, Sekier,hájovňa, Vysoká, autobusová zastávka, Prochoť, Kováč, 14, autobusová zastávka, Tajovského UMB, Valaská, pri moste, Kosihovce, Hronsek, pohostinstvo, Krupina, laz Líška rázc., Nová Baňa, Čierny lúh, Hontianske Nemce, Majer Babiak, autobusová zastávka, Zlatý Potok, Kalinka, Lazovná, Môťová, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Ilija, u Maďarov, Vyhne, Fínske domky, Stožok, Benzinol, Krupina, Prašivec, Počúvadlo, chaty

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Hrušov, Pažiť, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Sklené Teplice, kúpele, Badín, vŕšok, 1, Malá Ves, žel. prechod, Cerovo, Duchenec, autobusová zastávka, Nová Baňa, ZŠ, Veľká, Lúka, zvonica, autobusová zastávka, Sliač, zdrav. stredisko, Orovnica, námestie, Mládežnícka, otočka, Pliešovce, Podjavorie, autobusová zastávka, Krupina, rázc. Bzovík, Glabušovce, Kostiviarska, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Brusník, Mládežnícka, Povstalecká cesta, Krupina, Tvoľ, autobusová zastávka, Rudlovská cesta, Kollárova, rázcestie, Nová Ves, obchvat, 8, Voznica, RD, Prenčov, ZŠ, 1 Modrý Kameň, Banská Štiavnica, Okrúhla, Hriňová, Bystré, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Hrušov, laz Benko, Masarykova, Strieborné námestie, Vlkanová, otočka, Ostrý Grúň, Matajzove dvory, Hronec, hlavná brána, Modrý Kameň, Riečky, Stará Kremnička, OcÚ, Kunešov, Tulská, Podzámčok, OcÚ, Muľa, Mlynská Dolina, Agrozet, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Obeckov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Slovenské Kľačany, Bahýľ, MED-ART, Čekovce, Dobrocký laz, Staré Hory, č. d. 21, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Nová Baňa, Námestie, autobusová zastávka, Dolné Mladonice, most

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Pravica, Vinica, Bučina, Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Šiatorská Bukovinka, SAD, autobusová zastávka, Nákladná stanica, Bartošova Lehôtka, Dolná Strehová, Dúbrava, rázc., Mýtna, nám., Sekier,Tesco, Dúbravy, Hradná, Krupina, laz Líška škola, Oravce, Hriňová, Krivec, 22, Detva, Piešť II., Tkáčovci otoč., Nemecká, Dubová, žel. st., Poniky, Hlinka, autobusová zastávka, Zlatý Potok,LIDL, Žarnovica, Lukavica, most, Hliník nad Hronom, ZŠ, Ďubákovo, Jakub, ihrisko, Mazorníkovo, ul. MPČL, Slaská, Jednota, Hronská Breznica, podchod, Poniky, Ponická Lehôtka, Hriňová, Krížne cesty, TESCO, Nová Baňa, Potraviny, Detvianska Huta, Balog nad Ipľom ZŠ, Kostiviarska, žst., Senohrad, mlyn, Selce, OcÚ, Starohorská, Pod Bánošom, Hriňová, Štoliansko, Valaská, sídlisko, Sliač, pomník, 13, Hostišovce rázc., Bzenica, lom Sokolec, Kiarov, I, Sielnica, Jednota, Hronský Beňadik, nám., Magurská, Dekýš, Chrťany, Jazero, Stará Kremnička, motorest Dolina, Kyjevské námestie, Zvolen, Zolná, osada, Budča, rázcestie, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Čierny Balog, Križno, Poľná, rázcestie, autobusová zastávka, Bzenica, Jednota, Lúčky, hôrka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Bartošova Lehôtka, Kráľová,Krsty, Drábsko,Kysuca, Nemecká, žel. zast., Harmanec, papiereň, Podbrezová, Lopej, Jednota, STK, Malé Straciny, silo, autobusová zastávka, Cesta k nemocnici, Jesenské, Aduš, Veľká Lehota,ŠM, Detva, Piešť II., Sekerešovci II., Jasenie, dolný koniec, autobusová zastávka, Krupina, sever, Detva, Skliarovo, škola, Malohontská, Fiľakovská cesta, Billa, 20, Krupina, Červená Hora Filip, Župkov, Jednota, autobusová zastávka, Reštaurácia LUX, Moskovská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Hrochoť, Močiare, Veľká nad Ipľom, Malé Dálovce, Hrušov, Belický potok, Brezno, Podkoreňová RD, Čierny Balog, obch. dom, Brehy, dolina, Slatinské Lazy, Lohyňa, Mäsokombinát, Úsvit, Horné Hámre, pošta, autobusová zastávka, Očová, Holcov Majer, Šašovské Podhradie, obec, Voznica, most, Strieborné námestie, Jadran, Ul. Dukelských hrdinov, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Šalková, rázcestie, Zvolen, Zolná, Jednota, Donovaly, centrum, Kleňany, Vígľaš, Jednota, Železničná stanica, Bacúch, pomník, Brehy, Lašťok, Zvolenská č. 20, Tŕnie, Budička, Utekáč,,Drahová, Hont. Nemce, Majer rázc., autobusová zastávka, TESCO, Lešť, Vidov Vrch, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Horné Hámre, brod, Valaská, pri moste, Sekier,dolina, Priemyselný park, most, Železničná stanica, Drážovce, Blatište, Donovaly, centrum, Beňuš, rázc. pri moste, Hontianske Nemce, ZŠ, autobusová zastávka, Krahule, dolný koniec, Hriňová, sídl., STK, Pliešovce, Žliebok, Vígľaš, ZŠ, autobusová zastávka, Hriňová, Jasenovo, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Zvolen, Stráž, autobusová zastávka, Pavlovce, Jednota, Hodruša-Hámre, kult. dom, Dolná Trnávka, Duklianských hrdinov, Krupina, Červená Hora rázc., Banská Belá, sídl., Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, L. Novomeského, Župkov, Pecné Smelý, Halič, OcÚ, 6, Jakub, Nový Svet II., Klokoč, nad Klokočom, Priechod, rázcestie, autobusová zastávka, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Hriňová, MÚ, Krupina, aut.st., Kremnica, Tri domy, 6, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Malý Krtíš priem. zóna, Povrazník, Skubín, otočka, Podzámčok, Brezno, Vagnár rázc., Dol. Slatinka, ústav, Nová Baňa, záhradky, Stožok, Benzinol, autobusová zastávka, 1, Michalová, zdrav. stredisko, Vígľaš, Hájniková, Hriňová, stred, Chrastince, Veľké Teriakovce, Krásna, Lovčica-Trubín, Dubník, Senica, Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Hriňová, Bystré Vrátka, Tajov, mlyn, Lučatín, SSC, Vyhne pivovar, Sládkovičova, Podháj, SZU, Západ,ul.Ľ.Štúra, Sečianky, rázc., Očová, OcÚ, Lučatín, rázcestie, Krupina, aut.st., Poľná, Krupina, Jašo, Opava, Opavské lazy RD, Dukelských hrdinov, Podkriváň, kopec, Národná, autobusová zastávka, Sklené Teplice, kúpele, autobusová zastávka, Zemiansky Vrbovok, rázc., Šumiac, pod mostom, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Nová Ves, Pohronská Polhora, OcÚ, Uľanka, hl. cesta, SAD, Dudince, kúpele, Podháj, SZU, autobusová zastávka, Mazorníkovo, plaváreň, Internátna, Astra, Panické Dravce, I., Krupina, Pod hlinou, Námestie SNP, Panické Dravce, I., Rakytovce, RD, Devičie, Zemiansky Vrbovok, Pleso, Detva, nám., 4, Predajná, pri moste, Radvaň Park, Cerovo, Duchenec, RD, Hontianske Nemce, Rakovec, Malachov, Kopanice, Dúbravy, Galiby, Hliník nad Hronom, Hôrka, Nová Baňa, u Medveďov, Detva, Piešť I., most, Utekáč,,nám., 19, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Banská Belá, nám., Hont. Nemce, Tepličky rázc., Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Podbrezová, nemocnica, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Severná, Hronec, pod skalou

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Vígľaš, Šturec, Krupina, Okrúhla hora, 4, Dolná Strehová Hámor, Vígľaš, garáž ŠL, 7, Poľná, rázcestie, autobusová zastávka, Župkov, Pecné, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Kováčová, NRC, Zemiansky Vrbovok, RD, Karpatská, Čelovce, Senica, Jednota, Turecká, Horná, 23, Trstie, Vysoká, ŠM, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Podbrezová, Lopej, Turčan, Mýto, Očová, Holcov Majer rázc., Detva, ul. J. Kráľa, Brusno, Valaská, čistička, Kozelník, Závada, Západ,ul.Ľ.Štúra, Námestie slobody, Radobica, Cerová, polesie, Pohronská Polhora, otoč., Želovce, zast., Vozovňa, Michalová, Marko, Veľký Krtíš, Stred, Súdovce, RD, Terany, OcÚ, Rudlovská cesta, podjazd, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, SPP, autobusová zastávka, Drábsko, Sedmák, Horný Tisovnik, Cerovo, ZŠ, Nové Kalište, Krupina, Kopanice Farárka, Píla, Námestie slobody, Žiar nad Hronom, Slovalco, Krupina, areál škôl, Ul.Kozáčeka-Centrum, Janova Lehota, ZŠ, Ďumbierska, ZŠ, Stredné Plachtince, horáreň, Dolná Strehová Hrúšťovec, Krupina, Pod hlinou, Hontianske Tesáre, Jednota, Skuteckého, rázcestie, Revúca, Revúčka, PD

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Bzovík, Kučerov laz, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Trenč, 7, Muráň, nám., Bzovík, zdr.str., autobusová zastávka, Tisovec, Dolina Pohorelá, autobusová zastávka, TESCO, Balog nad Ipľom, Nenince, zast., autobusová zastávka, Autobusová/Žel.stanica, Ladomeská Vieska, sídlisko, Utekáč,,Drahová, Ľuboreč, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Lišov, obec, Žibritov, obchod, Drienovo, kostol, Kostiviarska, Lesenice, Hliník nad Hronom, rázc., 11, Lukavica, konečná, Hrochoť, Obnova, Kyjevské námestie, Utekáč,,Ďurkovka, Môťová,hájovňa, Jastrabá, Jednota, Osrblie, Majer, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, križovatka, Tekovská Breznica, žel. st., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Horné Mladonice, Za hájom, Hontianske Nemce, kult. dom, Tajov, ihrisko, Veľké Zlievce, KS III., Breziny, Poľnonákup Slatina, Na Karlove, Sliač, Jednota, autobusová zastávka, Kremnica, ul. SNP, 13, Zvolenská cesta, juh, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Telgárt, mäsna, Krupina, Široké lúky konečná, Brezno, Rohozná Vlček, Podkriváň, OcÚ, Pršianska terasa, Mosadzná, Brezno, Podkoreňová Jednota, Šalková, Hronská Breznica, podchod, Pliešovce, Lonec, Fiľakovo-Pošta, Gortva, Bagov rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

autobusová zastávka, Detva, Piešť II., Tkáčovci, Čierny Balog, Fajtov, jama, Nová Baňa, ÚNZ, Horné Hámre, Kajlovka, Brezno, Podkoreňová otoč., Nová Baňa, Červené zeme, Beňuš, rázc. pri moste, UNIOS, Lackov, Orgovská, Veľký Krtíš IBV Západ, Mazorníkovo, ul. MPČL, Vinica, Leklinec, Banská Štiavnica, štadión, Senohrad, ZŠ, Dukelských hrdinov, Želovce, Šóšár, Veľké Teriakovce, Jednota, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Brusno, Oremlaz, Železničná stanica, Utekáč,,Dlhá Lúka, Tále,,motel, Sielnica, nadjazd, Brezno, Rohozná, Lámer, Hronská Dúbrava, Púšnik, Breziny, Poľnonákup Slatina, Vaľkovňa, Nová Maša, Opatová, PRP-Plasty, Podbrezová, Lopej, Cerovo, Jednota, Badín, Danko, Podkriváň, Dolná Bzová, rázc., Dolná Mičiná, Kremnica, aut. st., Priemyselný park, most, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Malý Krtíš priem. zóna, Západ,obchvat, Králiky, OcÚ, Cintoríny, Harmanec, OcÚ, Michalová, zdrav. stredisko, Železná Breznica, Huta Žiak, autobusová zastávka, Gymnázium, Hiadeľ, dolný koniec, Pršianska cesta, I., Horné Hámre, OcÚ, Stožok, rázc. k žel. st., Zvolenská cesta, SOŠ, Stará Huta, rázcestie, SAD Bariny, Selce, štadión, Ipeľské Predmostie, Ryžovisko, Podborová,sídlisko, Brezno, Pod zeleným stromom, Vígľaš, Pstruša, SOUP, Vajanského, rázc. Mikušovce

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Badín, Kukučka, Tajovského, UMB, Litava, lazy - Dolinka, Jastrabá, RD, autobusová zastávka, Sklené Teplice, most, Vidiná, Obkladačky, Závadka nad Hronom, Paseka, Johnson Controls, Brusník, Sklabiná, juh, Hontianske Nemce, kult. dom, Hnúšťa, Brádno, rázcestie, Stožok, Benzinol, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Banský Studenec, OcÚ, Badín, Dorotovič, autobusová zastávka, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, Hypernova, Kozárovce, žel.st., Ul.Kozáčeka-Centrum, autobusová zastávka, 13, Rimavské Janovce, Jednota, Stará Huta, Pod skalou, Poliklinika, Kremnické Bane, Jednota, Malý Krtíš obchvat, Mazorníkovo, sídlisko, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., 8, Tisovec, Srdiečko, Centrálna autobusová zastávka, Kremnické Bane, pri moste, SAD, Sekier,Dúbravka, Lovčica-Trubín, Dubník, Podbrezová, Lopej, Bušince, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Dobrá Niva, pri ihrisku, Kunešov, ŠM, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Banská Belá, nám., Jesenské, Dom kultúry, Sliač-kúpele, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, ZVT, Základná škola IV, autobusová zastávka, Garbanka, autobusová zastávka, Jegorovova, Šalková, rázcestie, Nová Baňa, žel. st., Pitelová, Fridrich, Tajovského, Drábsko, Tlstý Javor

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Zvolenská cesta, juh, Staré Hory, OcÚ, Krupina, Kopanice Brezová, Kopernica, obrátka, Lipovec,Potraviny, Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, Jožkov most, Utekáč,,Sálajka, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Banská Štiavnica, MÚ, Látky, Chocholná, THK, otočka, Pod Donátom, Luboreč, Môlča, bytovka, Dolná Ves, Banská Štiavnica, Drieňová, Kľak, Nový Kľak, Veľké Pole, osada Demetroví, Tisovec, ZŤS, Tŕnie, Jednota, Komenského, Krupina, Okrúhla hora, Dúbravy, Kopanice, autobusová zastávka, Západ, Tepličky, Mazorníkovo, otočka, Základná umelecká škola, 21, Brezno, Rohozná, ZŠ, Tržnica, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Kosihovce, rázc., Jalšovík, Horný Jalšovík, rázc., Bartošova Lehôtka, Šachta, Detva, PPS, Pôtor, zdrav. str., Margočinka, Senohrad, Kotruchov laz, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Nová Baňa, Kveta, Šalková, otočka, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Dolná Ves, Vígľaš, Za trúbami, Muľa, Banský Studenec, mlyn, Dolná Lehota, Sásová, ihrisko, Detva, Nová Ves rázc., Detva, Piešť II., Koreňovci, Žiar nad Hronom,,TESCO, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Mýto, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Valaská, Piesok, Potraviny, Repište, Pionier, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, 21, Malachov, Strelec

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Svätý Anton, u Zacharov, Krupina, laz Bátory, Slovenská Ľupča, Príboj, Panické Dravce, osada, Banská Štiavnica, OPP, Stupy, Jednota, Horná Lehota, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Domaníky, žel. zast., Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Tulská, stred, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Poniky, Ponická Huta, Píla, pri Kováčovi, Kriváň, pošta, Horná Ždaňa, OcÚ, Banská Štiavnica, Svetro, Horné Hámre, Kostivrch, škola, Panické Dravce, Šalková, rázcestie, autobusová zastávka, Pliešovce, Veľký Lonec, Predné Halny, Jarmočisko, Dolné Plachtince, Bušince zast., autobusová zastávka, Slatinské Lazy, Kocaň, Očová, Pivoluska, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Sielnica, Lesnícky dom, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Slovenská Ľupča, rázcestie, Čekovce, rázc., Continental, Slatinské Lazy, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Priechod, RD, Detva, kúpalisko, Cirko, Rázcestie Rudlová, Agrostav, Horné Breziny, rómska osada, Rúbanisko II, kotolňa, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Rooseveltova nemocnica, Zvolen, Zolná, rázc., Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Poľana, Tisovec, nám., Horné Mladonice, Sekier,obchod, Lučatín, Čelovce rázc., Krupina, laz Líška Bebrava, Ladomerská Vieska, stred, Horná Ves

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Štiavnické Bane, OcÚ, Valaská, Piesok, Jednota, Závadka nad Hronom, Paseka, Veľká Čalomija, obec, Veľké Pole, pri kríži, Hriňová, Raticov vrch, Kordíky, Jednota, autobusová zastávka, Hronská Breznica, otoč., Dolný Harmanec, Jednota, Litava, RD, Hrabičov, Matejov, Halič, rázc., Jadran, Dudince, kúpele, Okresný úrad, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Lieskovec, RD, Litava, mlyn, Dolné Strháre, Koprovnica, Hontianske Nemce,Majer salaš, Drábsko, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Balog nad Ipľom, Banská Štiavnica, Šobov lom, Pitelová, horný koniec, Dačov Lom Kabanov, Dobrá Niva, Jednota, Ul.Kozáčeka-Centrum, Malá Lehota, Rajnohov štál, Krupina, Priemyselná, Lutila, záhradky, Nevoľné, Turecká, Jednota, Ihráč, ZŠ, Lešť, Oremov laz rázc., Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Kremnica, Galandov majer, autobusová zastávka, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Mazorníkovo, Zdroj, Lovča, Lovinobaňa, nadjazd, Senohrad, Jednota, Rúbanisko II, Kráľová,Tále, Sekier, LOM, autobusová zastávka, Dubové, Lehôtka pod Brehmi, Slovenská Ľupča, Pož. zbrojnica, Rimavská Sobota, Vinice, rázcestie, Svätý Anton, Stará Huta, Sklabiná, rázc., Hontianske Moravce, nákup. stredisko, Kopernica, OcÚ, Kokava nad Rimavicou, nám., Prenčov, RD

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Čekovce, Majer, Lehôtka, Veľké Straciny, Kráľovce-Krnišov,Lično, Rovné, Burda, autobusová zastávka, Krupina, Kopanice Kružliak, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Sielnica, stred, Orovnica, žel. st., autobusová zastávka, Dolné Plachtince, Malá Lehota, Šteflovci, Pršianska terasa, Medená, Uľanka, žel. st. rázc., Telgárt, žel. st., Podkriváň, žel. st., Čerín, Čačín, sklady, Bzenica, Záhorčie, Majer, autobusová zastávka, Čeláre, Kirť, rázc., Ipeľské Predmostie, Hnúšťa, Hačava, Skálie, Opava, Detva, Piešť II., Dančovci, Kriváň,Svrčkovci, Jesenský vŕšok, PUR – STAV KB, Dačov Lom Kabanov, Stará Huta, OcÚ, Sásovská cesta, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Hronský Beňadik, nám., Počúvadlo, tábor, Hodruša-Hámre, mäsna, Radvaň Park, autobusová zastávka, Zdravotné stredisko, Pivovar, Rimavská Sobota, Autotauris, Vajanského, Benzinol, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., autobusová zastávka, Seľany, autobusová zastávka, Sklabiná, rázc., Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Kordíky, garáž, Vígľaš, Pstruša, Vyhne, Pivovar, Zdravotné stredisko, Brehy, Čertovica, motorest, Čierny Balog, Nový Krám, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, rázc.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Želovce, Ľuboriečka, rázc., Priechod, pod Novou ulicou, Bellušova, 7, Bacúrov, Podbrezová, horná brána, 5, Polymat, Medený Hámor, Močiar, Centrálna autobusová zastávka, Janova Lehota, záhradky, Hypernova, Malá Ves, Pohorelá, OcÚ, Malé Zlievce, rázc., Veľká Čalomija, rázc., Hlboká, Dom dôchodcov, Veľká nad Ipľom, I., Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Rudohorská, dolná, Senohrad, Laz Dolinský, Žarnovica, žel. st., Prenčov,Jednota, Banská Štiavnica, Úrad práce, Hrabičov, Hríbovci, Dúbravy, Úzke, Nenince, Šuľka, osada, Sebechleby, Jednota, STRABAG, Kokava nad Rimavicou, Chorepa, Bátorová, Detva, Piešť I., na Rovni, Červeňany, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, 15, Cintoríny, autobusová zastávka, Veľký Lom, Malachov, Mazúch, Horné Breziny, Mihálovci, Svätý Anton, OcÚ, Dekýš, rázcestie, Zemiansky Vrbovok, Stred, Veľká Ves nad Ipľom, Podbrezová, Lopej, Jednota, Lesenice, Ul.Kozáčeka-Centrum, autobusová zastávka, Banská Belá, hájovňa, Malohontská, Šoltýska, Opatová, vrch, Dolná Trnávka, Hôrka, Zlatý Potok,rázcestie, Rudno nad Hronom, Šimkovič

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Kokava nad Rimavicou, Línia, Prochoť, RD, Rúbanisko I, Zvolenská cesta, stred, Krupina, Gubáň, Krupina, rázc. kameňolom, Krupina, Červená Hora Rybár, Dúbravy, Iviny, kríž, Kozelník, čerp. st., Šalková, Jednota, Haličská cesta, Gymnázium, Prochot, Kopanice, Tepláreň, Trpín, Selá, Môlča, Vyhne, kúpalisko, Hnúšťa, aut. st., Bzovík, Ambrošov laz, Drážovce, Pivarč, Nemecká, pri moste, Trnavá Hora,,OcÚ, Š. Záhorského, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Sása, Sekier,Mojžišovci, Tržnica, Detva, Piešť I., rázc., Bzenica, Jednota, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Muránska Huta, Kremnica, pož. zbrojnica, Balkán, Hodruša-Hámre, Kyslá, Stará Kremnička, motorest Dolina, Detva, ZŠ, Brezno, Vrch Dolinka

autobusová zastávka inde

Horehronie (776x), okres Banská Bystrica (503x), okres Zvolen (330x), Banská Bystrica (314x), okres Žiar nad Hronom (280x), okres Brezno (274x), Mikroregión Ekológ (249x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (195x), okres Detva (180x), Mikroregión Podpoľanie (180x), okres Lučenec (148x), Mikroregión Sitno (140x), okres Rimavská Sobota (129x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (117x), Mikroregión Žiarske Pohorie (113x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Radvaň (111x), Zvolen (111x), Žiar nad Hronom (94x), Mikroregión Hlinické Pohronie (83x), Mikroregión CHOPOK - JUH (82x), okres Revúca (72x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Nová Baňa (67x), Mikroregión Kremnica a okolie (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2668x autobusová zastávka, 202x železničná stanica, 24x predaj lístkov, 21x letisko, 20x autobusová stanica, 11x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.