Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, Autobusová stanica, 14, 19, 8, 17, 18, 15, 10, 13, 16, 5, 6, 11, 9, 12, 7, 2, 1, 3, 4, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, BILLA, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Môťová,Shell, TESCO, TESCO, Ďubákovo, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, SAD, Banská Štiavnica, SAD, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Pri moste, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Základná škola I, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Detva, rešt. Siroň, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, THK, rázcestie, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Zvolenská Slatina, Šibenice, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, ihrisko, Svätokrížske námestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Banská Štiavnica, OSC, Buková, Buková, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Hviezda, STK

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Zvolenská cesta, stred, Šalková, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Tulská, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, stred, Skubín, Jednota, Hodruša-Hámre, píla, Banská Štiavnica, Piarska brána, Banská Štiavnica, Nový zámok, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Úsvit, Iliaš, pri moste, Zadné Halny, píla, STK, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, Špania Dolina, Úsvit, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Banská Štiavnica, MÚ, Rudlová, kpt. Jaroša, Kokava nad Rimavicou, nám., Partizánska cesta, čerp. stanica, Kokava nad Rimavicou, nám., Za štadiónom ŠLN, Strieborné námestie, Brezno, Vrch Dolinka, Sásovská cesta, Krížna, Sásovská cesta, ŽSR, Uľanka, otočka, Rázcestie Rudlová, Š. Záhorského, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Dukelských hrdinov, Uľanka, hl. cesta, Národná, Uľanka, Chemika, Brezno, Dolinka, Brezno, Dolinka, Zvolenská cesta, juh, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Národná, Uľanka, Chemika, sídl. západ ZŠ, Uľanka, otočka, Nová Baňa, Červené zeme, Haličská cesta, Gymnázium

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Partizánska cesta, SVP, Jadran, Tlačiareň, 4, Počúvadlo, Krížna, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, čerp. stanica, Tlačiareň, Haličská cesta, Gymnázium, ČSA, 10, Jadran, Šalková, rázcestie, Cesta k nemocnici, Mýto, Brezno, Na rovniach, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Pivovar, Brezno, Na rovniach, Mýto, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Počúvadlo, jazero, Magurská, Karpatská, Podháj, SZU, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, ZVT, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, Nové Kalište, Pivovar, Jakub, Nový Svet I., ZVT, Závadka nad Hronom, Okružná, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kmeťova, Závadka nad Hronom, Paseka, Kremnica, Elba, Kremnica, horná nemocnica, Brezno, Podkoreňová otoč., Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Základná škola I

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Kmeťova, autobusová zastávka, Starohorská, Pod Bánošom, Závadka nad Hronom, Riverk, MED-ART, Kremnica, Rembíz, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Starohorská, otočka, Mládežnícka, otočka, Sládkovičova, autobusová zastávka, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Dukelských hrdinov, Námestie slobody, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Kostiviarska, žst., Moskovská, rázcestie, Sládkovičova, Pavla Dobšinského, Západ III, MED-ART, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 22, 2, 15, 6, Švermova, ESC, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Hviezdoslavova, 18, 23, Kremnička, Rudlovská cesta, 11, Šalková, rázcestie, CAZ, 12, Moskovská, rázcestie, 5, 19, 14, 1, 13, 9, 7, 17, Hronský Beňadik, ZŠ, autobusová zastávka, 3, Rudlovská cesta, 20, Banská Štiavnica, Okrúhla, Opatová, vrch, Banská Štiavnica, Drieňová

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Brezno, Podkoreňová Jednota, Sliač, žel. priecestie, Zvolen, Zolná, Jednota, 16, Kremnička, 21, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Srnková, 8, Podlavice, Priehrada, Pod Hôrkou, Sliač, mestský úrad, autobusová zastávka, Čierny Balog, obch. dom, Vozovňa, Internátna, Astra, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Ďumbierska, Ďumbierska, ZŠ, Stavoprojekt, Vozovňa, Rudohorská, horná, Sliač, Jednota, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Kremnička, TWD, Mládežnícka, Ďumbierska, ŠZŠ, Banská Štiavnica, Červená studňa, Banský Studenec, Arborétum, Mládežnícka, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Rudohorská, dolná, Západ II, Internátna, Astra, Nové Kalište, Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Masarykova, Povstalecká cesta, Masarykova, Mlynská otoč., Rázcestie ku nemocnici, Banská Štiavnica, žel. st., Masarykova, Skubín, Hviezdoslavova, Západ I, Mestský úrad, Tatranská, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Skuteckého, rázcestie, Západ I, Kráľová,Jančiar, Šalková, otočka, Mičinská, Kazačok, Pieninská, Mičinská, Kazačok, Pieninská

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Na Karlove, Na Karlove, BURGMAIER, Parkovisko Mičinská, Šašovské Podhradie, obec, Wolkerova, Nad Moskovskou, Rudohorská, horná, Sliač, cintoríny, Kostiviarska, Jelšová, jakub, rázcestie, autobusová zastávka, Kyjevské námestie, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Sliač, sídlisko, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Mlynská, Sliač, sídlisko, Ďumbierska, ZŠ, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Šalková, mlyn, Nemocnica, Základná škola IV, Základná škola IV, Sliač, pomník, Nemocnica, Slnečná Stráň, Šalková, Kráľová, Banská Štiavnica, OPP, Šalková, Medený Hámor, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Karpatská, Sásovská cesta, Ďumbierska, Pršianska terasa, Mosadzná, Sliač, Jednota, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., autobusová zastávka, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, autobusová zastávka, Šalková, Jednota, Banská Štiavnica, križovatka, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Gaštanová, Garbanka, Kráľová,Tále, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Zadné Halny, píla, Nemocnica, Garbanka, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Moskovská

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Sekier, Dom dôchodcov, Čierny Balog, obch. dom, EUROPA SC, Malohontská, Malohontská, Vl. Klementisa 1125, Trstie, Pod Kozákom č. 5, Sekier, sídlisko, Podlavice, Priehrada, Banská Štiavnica, križovatka, Brezno, Vrch Dolinka, Medený Hámor, Skubín, otočka, Čierny Balog, Križno, Železničné priecestie, Povstalecká cesta, Internátna, Šalková, Jednota, Šašovské Podhradie, horáreň, Jesenského, Tajovského, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, 29. augusta, Nová Baňa, Dolné lúky, Predné Halny, Jarmočisko, Banská Štiavnica, štadión, Predné Halny, Jarmočisko, Nová Baňa, č.d. 363, Trnavá Hora, žel.st., Mazorníkovo, ZŠ, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Tulská, záhradky, Nová Baňa, Rígel, Poľná, Tajovského UMB, Ul.Kozáčeka-Centrum, Môťová,hájovňa, Tajovského, školy, autobusová zastávka, Zvolenská č. 20, Jesenský vŕšok, autobusová zastávka, 29. augusta, Jesenský vŕšok, Ul.Kozáčeka-Centrum, Úrad PV SR, Jegorovova, Nad Tulskou, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Čierny Balog, Jergov, Nám. S. H. Vajanského, Continental

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Tajovského, školy, autobusová zastávka, Bučina, aut. nást., Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Dubník, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Nová Baňa, u Medveďov, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Kútovci, Nová Baňa, Námestie, Okresná správa ciest, Fučíkova č. 1, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Tepláreň, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Nová Baňa, Hrabiny, autobusová zastávka, Nová Baňa, Ilend, Nová Baňa, Palajovci, Banská Štiavnica, Akusit, Zvolen, Lukové, Nová Baňa, Pílenovci, autobusová zastávka, Tajovského, park, Banská Štiavnica, Svetro, Hodruša-Hámre, mäsna, Hlboká, Žiar n.Hronom, nadjazd, Banská Štiavnica, Svetro, Hlboká, Komenského, Banská Štiavnica, hájik, Cesta k nemocnici, Komenského, Poľná, Tajovského, park, Podborová,žel.prechod, Tulská, stred, Hodruša-Hámre, horný závod, Pršianska terasa, Medená, Hronec, nám., Svitavská, Hodruša-Hámre, MŠ, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Ladomeská Vieska, sídlisko, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Nová Baňa, žel. st., Hájnická č. 6, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Pršianska terasa, Medená, Hodruša-Hámre, nám., Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Nová Baňa, Jožkov most, Zadné Halny, tehelňa, Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, Odevy, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Zadné Halny, tehelňa, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Skuteckého, Nová Baňa, Banícke nám., Hodruša-Hámre, kult. dom, Kollárova, Okresná správa ciest, Základná umelecká škola, autobusová zastávka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Dačov Lom Horný, Viestova, Sekier, LOM, Hospodárska budova, Ladomerská Vieska, stred, Hospodárska budova, Dolná Lehota, Nová Baňa, Hrnčiar, Poľná, Kosec, Podborová,čakáreň, Dolná Lehota, ŠM, Poľná, rázcestie, Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Sekier, ZŠ, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, ZŠ, 1, Hont. Nemce, Majer rázc., Hont. Nemce, Majer rázc., Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, ZŠ, STRABAG, Detva, Lúčna štvrť, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Brezno, Rohozná Vlček, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Nová Baňa, záhradky, 2, 13, Bellušova, autobusová zastávka, 11, 12, autobusová zastávka, Kremnica, Hutnícke námestie, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, L. Novomeského, Nákladná stanica, SAD, Severná, Hodruša-Hámre, Kyslá, WUSAM

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Žiar n.Hronom, nadjazd, L. Novomeského, Severná, Jesenského ulica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Cintoríny, Lazovná, Banská Štiavnica, Mierová, Dolná Lehota, pri moste, Lazovná, Nová Baňa, Námestie, STRABAG, ČSA, Sliač, zdrav. stredisko, Rankovské bystré - Filier, Lovčica-Trubín, IBV, Nová Baňa, Námestie, STRABAG, Hodruša-Hámre, obuv, Rúbanisko I, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Rúbanisko I, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Kremnica, OSP, Nová Baňa, Hrbatý most, Dukelské námestie, Margočinka, Nová Baňa, Čierny lúh, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hodruša-Hámre, Sandrik, Hodruša-Hámre, OPP, Sekier,Mojžišovci, Sliač, žel. stanica, Okresný úrad, Šiatorská Bukovinka, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Vlkanová, Drevex, autobusová zastávka, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Veľká Ves nad Ipľom, Prestavlky, Horná Trnávka, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Nová Baňa, Orava, Jesenského ulica, Nová Baňa, ÚNZ, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Lovčica, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Sliač, cintoríny, Nová Baňa, Tužinský, Mýto pod Ďumbierom, rázc.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Utekáč,,Drahová, autobusová zastávka, Štadlerovo nábrežie, Zlatý Potok,pod cintorínom, Opatovská Nová Ves, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Ulica Moyzesova, Horná, Prior, Kremnica, obytné domy, Utekáč,,Drahová, Brezno, Podkoreňová RD, Hodruša-Hámre, kaplnka, Banská Štiavnica, OPP, Utekáč,,Gizuľa, Západ,ul.Ľ.Štúra, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Stredné Plachtince, horáreň, Banská Štiavnica, Šobov lom, Štadlerovo nábrežie, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Sekier, rázcestie, Dačov Lom lazy, Brezno, Podkoreňová, rázc., Polomka, hostinec, Západ, Tepličky, Mýto pod Ďumbierom, píla, Vojenská poliklinika, Polomka, hostinec, Tále,,motel, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Dom dôchodcov, Trnavá Hora, obec, Stredné Plachtince, Na kameni, Stredné Plachtince, Gorkého č. 18, Nemocnica, Hotel Luna, Hontianske Tesáre, Jednota, Hronec, hlavná brána, Mazorníkovo, sídlisko, Hliník nad Hronom, rázc., Tekovská Breznica, križ., Hliník nad Hronom, rázc., Rykynčice,Dolné Rykynčice, Hont. Nemce, Tepličky obal., Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Dom dôchodcov, Lehôtka pod Brehmi, Ipeľské Predmostie, Trnavá Hora, ZŠ, Tekovská Breznica, závoz, Tekovská Breznica, škola, Lehôtka pod Brehmi, autobusová zastávka, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Drábsko,Kysuca, Pož. zbrojnica, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Nová Baňa, Kňazove lúky, Dom služieb, CAZ, Pož. zbrojnica, Hontianske Nemce, ZŠ, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Duklianských hrdinov, Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka, Zlatý Potok,konečná, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Banská Štiavnica, Špitálka, autobusová zastávka, Duklianských hrdinov, Hliník nad Hronom, Tekovská Breznica, OcÚ, Rykynčice, Horné Rykynčice, Holel Luna, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Hliník nad Hronom, ZŠ, Železničné priecestie, Pod Donátom, Utekáč,,Ďurkovka, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Mazorníkovo, Zdroj, Námestie SNP, Západ,Strážska cesta, Sihla, rázc., Š. Záhorského, Korytárky, Bučina,rázc., Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Zemiansky Vrbovok, RD, Základná umelecká škola, Hliník nad Hronom, IBV, Hontianske Nemce, Podvršok, Železničná stanica, Opatovská Nová Ves, Valaská, Piesok, Jednota, Dom služieb, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Hliník nad Hronom, Korytárky, Polomka, pri štadióne, Nová Baňa, Suchý mlyn, 5, Terany, OcÚ, 19, 18, Nová Baňa, Potraviny, 6, Pohronský Bukovec, OcÚ, 16, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Slovenské Kľačany, Bahýľ, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Drábsko, Sedmák, Dačov Lom hlavná cesta, Príbelce, 14, 20, Mazorníkovo, sídlisko, 15, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Hont. Nemce, Selá, Nová Baňa, Jednota, Zlatý Potok, pod parkom, Hronec, Rúdlová, Sebedín-Bečov, OcÚ, 7, 3, autobusová zastávka, 9, Nová Baňa, Macov vŕšok, CAZ, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Obchodná akadémia, Dačov Lom Dolný, Terany, Jednota, 8, Obchodná akadémia, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, Kalinka, 10, Trnavá Hora, rázc., Rudno nad Hronom, starý most, Príbelce, 17, Slovenské Kľačany, Banská Štiavnica, Pracháreň, 4, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Hontianske Nemce, Rakovec, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Nová Baňa, Havran, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Hliník nad Hronom, Hôrka, Poľana, autobusová zastávka, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Železničná stanica, Hontianske Nemce, Rakovec, Hontianske Nemce,Majer salaš, Družstevná č. 18, Kráľovce-Krnišov, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Železná Breznica, škola, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Benzinol, Lukavica, obchod, Rudno nad Hronom, horný koniec, Námestie SNP

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Nová Baňa, Dlhá lúka, Hliník nad Hronom, Hôrka, Lom nad Rimavicou, Lovčica-Trubín, Dubník, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Utekáč,,Havrilovo, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Kosihy nad Ipľom, Lovčica-Trubín, Dubník, Železná Breznica, cintorín, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Bartošova Lehôtka, stred, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Lipovec,Potraviny, Dolné Plachtince rázc., Horné Plachtince, Lovčica-Trubín, rázc., Hontianske Tesáre, Báčovce, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Detvianska Huta, Žabica, Nová Baňa, Technické služby, Môťová, rázcestie, Stará Kremnička, potôčik, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Stará Kremnička, dolný koniec, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Lovčica-Trubín, rázc., Mäsokombinát, Terany, OcÚ, Železničná stanica, Hliník nad Hronom, žel. st., Lovčica-Trubín, Trubín, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, rázcestie, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Cirko, Banský Studenec, horáreň, Johnson Controls, Hronská Dúbrava, Púšnik, Sebedín-Bečov, Bečov, Mäsokombinát, SAD, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Lučatín, mlynčok, Hronská Breznica, Cirko, Môťová, rázcestie, ZŤS, ZŤS, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Cementárenská cesta, rázcestie, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Štiavnické Bane, Galizon, Poniky, Jednota, Kremnica, horáreň

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Lovčica, Europa SC, Detvianska Huta, Západ,ul.Ľ.Štúra, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Veľká nad Ipľom, I., Hronská Breznica, otoč., Štiavnické Bane, Rybníky, Dolné Plachtince, Slovenská Ľupča, Lipovec, autobusová zastávka, Sihla, OcÚ, Dolné Plachtince, SAD, Detvianska Huta, Veľká nad Ipľom, I., Cintorín, Kotmanová, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Železná Breznica, otoč., Rudno nad Hronom, OcÚ, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Stará Kremnička, OcÚ, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Veľká nad Ipľom, I., Zemiansky Vrbovok, Stred, SAD, Železná Breznica, Huta Žiak, Hodruša-Hámre, Kopanice, Hriňová, ÚNZ, Chrťany, Jazero, Slatinské Lazy, rázcestie, autobusová zastávka, Chrťany, Jazero, Sklené Teplice, most, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Nová Baňa, Kveta, Sklené Teplice, rekreácia, Pliešovce, Zaježová, farma, Kremnické Bane, Asec, Železná Breznica, Hriňová, ÚNZ, autobusová zastávka, Slatinské Lazy, rázcestie, Sielnica, stred, Dolná Strehová, zast., Panické Dravce, osada, Hronský Beňadik, Skokan, Balog nad Ipľom, Poliklinika, Kremnica, Anna šachta, Stará Kremnička, škola, Panické Dravce, osada, Zvolenská cesta, SOŠ, Hronská Breznica, podchod, autobusová zastávka, Dolná Strehová, Slatinské Lazy, Lohyňa, Sklené Teplice, most

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Sielnica, stred, Dolná Strehová, kúpalisko, Banský Studenec, OcÚ, autobusová zastávka, Dolná Strehová, Slovenská Ľupča, Príboj, Zvolenská cesta, SOŠ, Nová Baňa, Kveta, Štiavnické Bane, ihrisko, Zlatý Potok, Kalinka, Drážovce, Pivarč, Drábsko, Nová Baňa, ZŠ, Veľká Čalomija, rázc., Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Horné Mladonice, RD, autobusová zastávka, Lukavica, majer, Balog nad Ipľom ZŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bakova Jama, Banský Studenec, mlyn, Hontianske Nemce, kult. dom, Panické Dravce, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Hronská Breznica, podchod, Drážovce, Poľana, Hontianske Nemce, kult. dom, Veľká Čalomija, rázc., Dolné Mladonice, most, Kremnické Bane, Asec, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Čierny Balog, Komov, Látky, Janova Lehota, RD, Sliačan, Železná Breznica, Huta osada, Opatová, Lute

autobusová zastávka inde

Horehronie (771x), okres Banská Bystrica (501x), okres Zvolen (328x), Banská Bystrica (314x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (190x), okres Detva (182x), Mikroregión Podpoľanie (182x), Mikroregión Sitno (139x), okres Lučenec (130x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (116x), Mikroregión Žiarske Pohorie (112x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Radvaň (111x), Zvolen (110x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (87x), Mikroregión Hlinické Pohronie (81x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Nová Baňa (67x), Mikroregión Východný Hont (67x), Krupina (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2835x doprava, 2577x autobusová zastávka, 182x železničná stanica, 25x predaj lístkov, 22x autobusová stanica, 20x letisko, 5x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.