Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Autobusová stanica, 9, 19, 14, 11, 12, 10, 18, 6, 17, 16, 8, 15, 13, 5, 1, 3, 4, 2, 7, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, BILLA, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Môťová,Shell, TESCO, TESCO, Ďubákovo, Kráľová,konečná, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, Zdroj

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Detva, rešt. Siroň, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX, Detva, rešt. Siroň, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Pri moste, Senica, Jednota, Základná škola I, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Detva, ZŠ, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Benzinol, Plážové kúpalisko, autobusová zastávka, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Sliač, kult.dom, Podlavice, PD, Rakytovce, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Svätokrížske námestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, rázcestie, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Hviezda, Buková

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Buková, Banská Štiavnica, OSC, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Šalková, rázcestie, STK, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Kostiviarska, rázcestie, Kremnička, TWD, Tulská, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, sever, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Piarska brána, Banská Štiavnica, Nový zámok, Skubín, Jednota, Hodruša-Hámre, píla, STK, Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, Úsvit, Zadné Halny, píla, Štefánikovo nábrežie, Špania Dolina, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Kokava nad Rimavicou, nám., Kokava nad Rimavicou, nám., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Banská Štiavnica, MÚ, Za štadiónom ŠLN, ŽSR, Uľanka, otočka, Strieborné námestie, Uľanka, otočka, Š. Záhorského, sídl. západ ZŠ, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Brezno, Dolinka, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Brezno, Vrch Dolinka, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, hl. cesta, Národná, Zvolenská cesta, juh, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Dukelských hrdinov, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Rázcestie Rudlová, Brezno, Dolinka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Počúvadlo, Krížna, Jadran, Jadran, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, 4, Tlačiareň, ČSA, 10, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, čerp. stanica, Haličská cesta, Gymnázium, Haličská cesta, Gymnázium, Partizánska cesta, SVP, Cesta k nemocnici, Brezno, Na rovniach, Mýto, Mýto, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Pivovar, Podháj, SZU, Brezno, Na rovniach, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Magurská, Magurská, Uľanská cesta, Počúvadlo, jazero, Podlavická cesta, ZVT, Karpatská, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Nové Kalište, Závadka nad Hronom, Sigma, Okružná, Závadka nad Hronom, ZVT, Závadka nad Hronom, Paseka, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Okružná, Podháj, SZU, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Pivovar, Severná, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Severná, Starohorská, Pod Bánošom, Kmeťova, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Brezno, Podkoreňová otoč., Kmeťova, Závadka nad Hronom, Paseka, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Kremnica, horná nemocnica, Kremnica, Elba, Základná škola I, autobusová zastávka, Moskovská, rázcestie, Autobusová/Žel.stanica, Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., MED-ART, Závadka nad Hronom, Riverk, Námestie slobody, Dukelských hrdinov, Pavla Dobšinského, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Zvolen, Zolná, rázc., Sliač, mestský úrad, Kremnica, Rembíz, MED-ART, Sládkovičova, Autobusová/Žel.stanica, Starohorská, otočka, Ďumbierska, ŠZŠ, Západ III, Sládkovičova, Autobusová/Žel.stanica, Mládežnícka, otočka, Brezno, Podkoreňová Kováčik, 14, Sliač, žel. priecestie, 16, 9, Hronský Beňadik, ZŠ, 22, Rudlovská cesta, Zvolen, Zolná, Jednota, 1, 3, Srnková, 18, 17, 11, 12, 8, 2, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Opatová, vrch, autobusová zastávka, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie, Švermova, ESC, 21, Banská Štiavnica, Okrúhla, 19, CAZ, Kremnička, 6, 13, 20, 23

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

7, 5, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, Kremnička, Hviezdoslavova, Banská Štiavnica, Drieňová, 15, Brezno, Podkoreňová Jednota, Šalková, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Ďumbierska, ŠZŠ, HViezdoslavova, Alpinka, Sliač, mestský úrad, Kremnička, TWD, Rudohorská, stred, Pod Hôrkou, Rudohorská, stred, Čierny Balog, obch. dom, Rudohorská, dolná, Nové Kalište, autobusová zastávka, Mládežnícka, Pod Rybou, Banský Studenec, Arborétum, Ďumbierska, Stavoprojekt, Západ II, Internátna, Astra, Banská Štiavnica, Červená studňa, Pod Rybou, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Vozovňa, Mládežnícka, Sliač, Jednota, Hviezdoslavova, Skuteckého, rázcestie, Mestský úrad, Tatranská, Povstalecká cesta, Rázcestie ku nemocnici, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Masarykova, Banská Štiavnica, žel. st., Západ I, Masarykova, Skubín, Masarykova, Západ I, Mlynská otoč., Mičinská cesta, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Kyjevské námestie, Na Karlove, Wolkerova

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Rudohorská, horná, jakub, rázcestie, Na Karlove, Šalková, otočka, Pieninská, BURGMAIER, Kráľová,Jančiar, Nad Moskovskou, Sliač, cintoríny, Pieninská, Kostiviarska, Jelšová, autobusová zastávka, Mičinská, Kazačok, Mlynská, Ďumbierska, ZŠ, Sliač, sídlisko, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Starohorská, rázcestie, Nemocnica, Šalková, mlyn, Mlynská, Nemocnica, Sliač, sídlisko, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Základná škola IV, Sliač, pomník, Slnečná Stráň, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Základná škola IV, Karpatská, Ďumbierska, Banská Štiavnica, OPP, Medený Hámor, Sliač, Jednota, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Šalková, Kráľová, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Garbanka, Moskovská, Kráľová,Tále, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Šašovské Podhradie, obec, Banská Štiavnica, križovatka, Nemocnica, Sliač, hosp. budova, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Banská Štiavnica, križovatka, Zadné Halny, píla, Sliač, hosp. budova, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka, Gaštanová, Šalková, Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Sliač, ZŠ, Skubín, otočka, Čierny Balog, obch. dom, Malohontská, EUROPA SC, Banská Štiavnica, križovatka, Malohontská, Čierny Balog, Križno, Pod Kozákom č. 5, Brezno, Vrch Dolinka, Medený Hámor, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Vl. Klementisa 1125, Podlavice, Priehrada, Trstie, Sekier, sídlisko, Banská Štiavnica, križovatka, Jesenského, Šašovské Podhradie, horáreň, Povstalecká cesta, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Nová Baňa, č.d. 363, Trnavá Hora, žel.st., Šalková, Jednota, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Internátna, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Tajovského, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, Dolné lúky, 29. augusta, autobusová zastávka, Tajovského UMB, autobusová zastávka, Continental, Komenského, PF UMB, Nová Baňa, Červené zeme, Môťová,hájovňa, Tajovského, UMB, Úrad PV SR, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Tulská, záhradky, Mazorníkovo, ZŠ, Nad Tulskou, Poľná, Tajovského, školy, Nová Baňa, Rígel, autobusová zastávka, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Jegorovova, Nám. S. H. Vajanského, Jesenský vŕšok, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Zvolenská č. 20, Čierny Balog, Jergov

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Nová Baňa, Palajovci, Banská Štiavnica, Povrazník, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Námestie, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Nová Baňa, Pílenovci, Fučíkova č. 1, autobusová zastávka, Krížna, Nová Baňa, Dubník, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Zvolen, Lukové, Banská Štiavnica, Akusit, Nová Baňa, Kútovci, Nová Baňa, u Medveďov, Nová Baňa, Hrabiny, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Ilend, Tajovského, park, Komenského, Žiar n.Hronom, nadjazd, Hodruša-Hámre, kult. dom, Hlboká, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Komenského, Tajovského, park, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Banská Štiavnica, Svetro, Podborová,žel.prechod, Banská Štiavnica, Svetro, Cesta k nemocnici, Hronec, nám., Banská Štiavnica, hájik, Hlboká, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Hodruša-Hámre, horný závod, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Hodruša-Hámre, mäsna, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Hodruša-Hámre, MŠ, Hájnická č. 6, Hodruša-Hámre, nám., Zadné Halny, tehelňa, Svitavská, Skuteckého, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Kollárova, Okresná správa ciest, Zadné Halny, tehelňa, Nová Baňa, Odevy

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Pršianska terasa, Medená, Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, žel. st., Nová Baňa, Banícke nám., autobusová zastávka, Nová Baňa, Jožkov most, Ladomerská Vieska, stred, autobusová zastávka, Poľná, Kosec, Sekier, ZŠ, Dačov Lom lazy, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Ul.Kozáčeka-Centrum, Poľná, rázcestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Mazorníkovo, plaváreň, Dačov Lom Horný, Dolná Lehota, ŠM, Dolná Lehota, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Nová Baňa, Hrnčiar, Podborová,čakáreň, Poľná, Kosec, Viestova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Podborová,sídlisko, Hontianske Nemce, Rakovec, autobusová zastávka, Nová Baňa, záhradky, Hont. Nemce, Majer rázc., 2, Hont. Nemce, Majer rázc., 13, 11, 12, autobusová zastávka, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ, Bellušova, Brezno, Rohozná Vlček, Detva, ZŠ, autobusová zastávka, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Hontianske Nemce, Rakovec, STRABAG, 1, Kremnica, Hutnícke námestie, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Sliač, žel. priecestie, Zvolen, Neresnica, Motorest

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Banská Štiavnica, Mierová, Rykynčice, Horné Rykynčice, Nákladná stanica, Dolná Lehota, pri moste, Žiar n.Hronom, nadjazd, Cintoríny, L. Novomeského, Hodruša-Hámre, Kyslá, Jesenského ulica, Nákladná stanica, WUSAM, Lazovná, L. Novomeského, Lazovná, Nová Baňa, Námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, žel. stanica, Kremnica, OSP, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Hodruša-Hámre, obuv, STRABAG, Rúbanisko I, Rúbanisko I, Sliač, zdrav. stredisko, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Dukelské námestie, STRABAG, Nová Baňa, Hrbatý most, Lovčica-Trubín, IBV, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Námestie, Rankovské bystré - Filier, Nová Baňa, Čierny lúh, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hodruša-Hámre, kaplnka, Sekier,Tanečkovci, Okresný úrad, Sekier,Mojžišovci, Vlkanová, Drevex, Hodruša-Hámre, OPP, SPP, Sliač, žel. stanica, Hodruša-Hámre, Sandrik, Margočinka, Šiatorská Bukovinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Lovčica, Jesenského ulica, autobusová zastávka, Nová Baňa, ÚNZ, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Sliač, cintoríny, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Veľká Ves nad Ipľom, Nová Baňa, Tužinský

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Nová Baňa, Orava, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, autobusová zastávka, Polomka, hostinec, Mýto pod Ďumbierom, píla, Stredné Plachtince, horáreň, Banská Štiavnica, Šobov lom, Utekáč,,Gizuľa, Utekáč,,Drahová, Západ, Tepličky, Opatovská Nová Ves, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Zlatý Potok,pod cintorínom, Brezno, Podkoreňová RD, Brezno, Podkoreňová, rázc., Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Sekier, rázcestie, Banská Štiavnica, OPP, Horná, Prior, Kremnica, obytné domy, Vojenská poliklinika, Utekáč,,Drahová, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Štadlerovo nábrežie, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Hontianske Tesáre, Jednota, Dom dôchodcov, Stredné Plachtince, Tále,,motel, Hontianske Nemce, ZŠ, Hliník nad Hronom, rázc., Podbrezová, Chvatimech, rázc., Nemocnica, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Tekovská Breznica, závoz, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Hotel Luna, Tekovská Breznica, križ., Zlatý Potok,konečná, Lehôtka pod Brehmi, Trnavá Hora, ZŠ, Hliník nad Hronom, rázc., Pož. zbrojnica, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Ipeľské Predmostie, Bartošova Lehôtka, Stredné Plachtince, Na kameni, Mazorníkovo, sídlisko, Lehôtka pod Brehmi, Duklianských hrdinov, Trnavá Hora, obec, Tekovská Breznica, škola, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Hont. Nemce, Tepličky obal.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Drábsko,Kysuca, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Bartošova Lehôtka, CAZ, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Špitálka, Dom služieb, Nová Baňa, Kňazove lúky, Duklianských hrdinov, autobusová zastávka, Dom dôchodcov, Pož. zbrojnica, Hronec, hlavná brána, Polomka, pri štadióne, Š. Záhorského, Gorkého č. 18, Tekovská Breznica, OcÚ, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Valaská, Piesok, Jednota, Mazorníkovo, Zdroj, Hontianske Nemce, Podvršok, Hliník nad Hronom, Západ,Strážska cesta, Korytárky, Prestavlky, Horná Trnávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Pod Donátom, Opatovská Nová Ves, Základná umelecká škola, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Hliník nad Hronom, IBV, Hliník nad Hronom, Dom služieb, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Hliník nad Hronom, ZŠ, Železničná stanica, Utekáč,,Ďurkovka, Sihla, rázc., Námestie SNP, Korytárky, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Železničné priecestie, Zemiansky Vrbovok, RD, autobusová zastávka, Okresná správa ciest, Holel Luna, Bučina,rázc., 17, 7, Sebedín-Bečov, OcÚ, 5, autobusová zastávka, 9, Príbelce, Obchodná akadémia, Banská Štiavnica, Pracháreň, 4, Trnavá Hora, rázc.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Slovenské Kľačany, 18, CAZ, Nová Baňa, Potraviny, 15, 14, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, 20, Hronec, Rúdlová, Pohronský Bukovec, OcÚ, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Mazorníkovo, sídlisko, Nová Baňa, Macov vŕšok, 3, Obchodná akadémia, Hont. Nemce, Selá, Dačov Lom Dolný, Slovenské Kľačany, Bahýľ, 6, Dačov Lom hlavná cesta, 8, Drábsko, Sedmák, 16, 10, Príbelce, Nová Baňa, Suchý mlyn, MDŽ č. 10, autobusová zastávka, Nová Baňa, Jednota, Zlatý Potok, Kalinka, Rudno nad Hronom, starý most, 19, Zlatý Potok, pod parkom, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Kynceľová, II., Hliník nad Hronom, Hôrka, Lipovec,Potraviny, Hliník nad Hronom, Hôrka, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, autobusová zastávka, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Zdravotné stredisko, Železná Breznica, cintorín, Námestie SNP, Hontianske Nemce,Majer salaš, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Kráľovce-Krnišov, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Námestie SNP, Utekáč,,Havrilovo, Kosihy nad Ipľom, Rudno nad Hronom, horný koniec, Poľana, Ladomeská Vieska, sídlisko, Družstevná č. 18, Nová Baňa, Havran, Lovčica-Trubín, Dubník, Nová Baňa, Dlhá lúka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Bartošova Lehôtka, stred, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Lom nad Rimavicou, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Lukavica, obchod, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Lovčica-Trubín, Dubník, Hronská Breznica, pri nadjazde, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Železničná stanica, Lovčica-Trubín, Trubín, Horné Plachtince, Štiavnické Bane, Galizon, ZŤS, Hontianske Tesáre, Báčovce, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Detvianska Huta, Žabica, Slovenská Ľupča, Pod hradom, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Cementárenská cesta, rázcestie, Mäsokombinát, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Môťová, rázcestie, Lovčica-Trubín, rázc., Johnson Controls, Poniky, Jednota, Hronská Breznica, Slovenská Ľupča, rázcestie, Banský Studenec, horáreň, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Terany, OcÚ, SAD, Tŕnie, Kašova Lehôtka, ČSA, Stará Kremnička, dolný koniec, Železničná stanica, Cementárenská cesta, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Stará Kremnička, potôčik, Lovčica-Trubín, rázc., Môťová, rázcestie, Mäsokombinát, Lučatín, mlynčok, Nová Baňa, Technické služby, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Hliník nad Hronom, žel. st., ZŤS, Dolné Plachtince rázc., Pitelová, osada Žbirka, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Cirko, Cirko, Hronská Dúbrava, Púšnik, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Europa SC

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Zemiansky Vrbovok, Stred, Lovčica, Kotmanová, Lipovec, Slovenská Ľupča, Detvianska Huta, Veľká nad Ipľom, I., Veľká nad Ipľom, I., Rudno nad Hronom, OcÚ, Kremnica, horáreň, Západ,ul.Ľ.Štúra, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Dolné Plachtince, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Železná Breznica, otoč., Dolné Plachtince, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Sihla, OcÚ, Železná Breznica, Huta Žiak, Cintorín, Hronská Breznica, otoč., Štiavnické Bane, Rybníky, Detvianska Huta, SAD, SAD, Stará Kremnička, OcÚ, autobusová zastávka, Veľká nad Ipľom, I., Hodruša-Hámre, Kopanice, Hriňová, ÚNZ, Balog nad Ipľom, SAD, Nová Baňa, Kveta, Sielnica, stred, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Hriňová, ÚNZ, Chrťany, Jazero, Slovenská Ľupča, Príboj, Dolná Strehová, Panické Dravce, osada, Hronský Beňadik, Skokan, autobusová zastávka, Kremnica, Anna šachta, autobusová zastávka, Zvolenská cesta, SOŠ, Železná Breznica, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sklené Teplice, most, Dolná Strehová, zast., Kremnické Bane, Asec, Sielnica, stred, Panické Dravce, osada, Štiavnické Bane, ihrisko, Poliklinika, Sklené Teplice, rekreácia, autobusová zastávka, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, Lohyňa, Nová Baňa, Kveta, Slatinské Lazy, rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Banský Studenec, OcÚ, Hronská Breznica, podchod, Dolná Strehová, kúpalisko, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Chrťany, Jazero, Dolná Strehová, Zvolenská cesta, SOŠ, Stará Kremnička, škola, Sklené Teplice, most, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Drážovce, Pivarč, Zlatý Potok, Kalinka, Horné Mladonice, RD, Kremnické Bane, Asec, Lukavica, majer, Veľká Čalomija, rázc., Pliešovce, aut.st., Bakova Jama, Balog nad Ipľom ZŠ, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., autobusová zastávka, Banský Studenec, mlyn, Dolné Mladonice, most, Veľká Čalomija, rázc., Panické Dravce, Nová Baňa, ZŠ, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, autobusová zastávka, Hronská Breznica, podchod, Drábsko, Drážovce, Hontianske Nemce, kult. dom, Pliešovce, Zaježová, farma, Poľana, Hontianske Nemce, kult. dom, autobusová zastávka, Horný Tisovnik, Janova Lehota, ZŠ, Čierny Balog, Krám, rázc., Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta

autobusová zastávka inde

Horehronie (771x), okres Banská Bystrica (501x), okres Zvolen (328x), Banská Bystrica (314x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (192x), okres Detva (182x), Mikroregión Podpoľanie (182x), Mikroregión Sitno (139x), okres Lučenec (130x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (116x), Mikroregión Žiarske Pohorie (112x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Radvaň (111x), Zvolen (110x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (87x), Mikroregión Hlinické Pohronie (81x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Nová Baňa (67x), Mikroregión Východný Hont (67x), Krupina (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2846x doprava, 2579x autobusová zastávka, 191x železničná stanica, 25x predaj lístkov, 22x autobusová stanica, 20x letisko, 5x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.