Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 ks autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Horehronie (834x), okres Banská Bystrica (526x), okres Rimavská Sobota (468x), okres Lučenec (413x), okres Zvolen (359x), Banská Bystrica (316x), okres Žiar nad Hronom (311x), okres Brezno (309x), Mikroregión Ekológ (274x), okres Veľký Krtíš (267x), Mikroregión Podpoľanie (266x), okres Detva (266x), okres Krupina (239x), okres Žarnovica (210x), okres Revúca (208x), Mikroregión Sitno (159x), okres Banská Štiavnica (133x), okres Poltár (131x), Mikroregión Žiarske Pohorie (124x), Zvolen (123x), Mikroregión Krupinská planina (120x), Mikroregión Nová Baňa (118x), Radvaň (110x), Rimavská Sobota (108x), Žiar nad Hronom (102x), Lučenec (97x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (95x), Mikroregión Hlinické Pohronie (92x), Detva (85x), Mikroregión Čierny Hron (84x)

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Podrečany, kostol, Revúca, Kúpeľná ul. rázcestie, Môlča, bytovka, Banská Štiavnica, Štefultov, horný mlyn, 2, Lom nad Rimavicou, Jelšovec, Málinec, Ipeľský Potok, Vaľkovňa, Zlatno, rázcestie, Hajnáčka, železničná stanica, Teplý Vrch, Detva, Piešť I., Sekerešovci, Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD, Revúcka Lehota, Jednota, Sliač, kultúrny dom, Ožďany, OcÚ, Krupina, rázcestie Bzovík, Korytárky, Mláka, Babiná, obec, Kostiviarska, Jelšová, Slovenské Kľačany, rázcestie, Dačov Lom, Kabanov, Vígľaš, Malý Sliač rázcestie, Hospodárska budova, Lovčica-Trubín, IBV, Muránska Huta m.č. Predná Hora, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Ľuboriečka, rázcestie, Stožok, Benzinol, Fiľakovo, ŠM Egreš, STRABAG, Handlová, Nová Lehota, hájovňa, Vyhne, Pivovar, Vyhne, Pivovar, Buzitka, Dora, osada, Gemerské Dechtáre, kultúrny dom, Dolné Mladonice, Šufliarsky, Malachov, Jednota, 3, Trenč, Rároš osada, Čekovce, Majer, Pohronská Polhora, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, Skerešovo, Orávka, Jednota, Kyjevské námestie, Kokava nad Rimavicou, Línia, 16, Očová, Remeselný dvor, Bzovík, Horný majer, Krupina, Stará Hora konečná, Dolná Lehota, Črmné, Michalková, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Vígľaš, Jednota, Krupina, Hanišberg, Sása, kameňolom, 1, Ľuboriečka, rázcestie, Kremnica, horáreň

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

18, autobusová zastávka, Krupina, Kuštrovka, Krupina, SAD, Bzenica, lom Sokolec, Vyšný Skálnik, Dobroč, Brestiny cintorín, Radvaň Park, Pliešovce, Lonec, Malý Lonec, Licince, Zeleninárstvo ŠM, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Badín, ZŠ, Zombor, Utekáč, Drahová, Ilija, ZŠ, Krupina, Kopanice Farárka, Ľuboreč, 3, Bzovík, Vilhanov laz, Sečianky, ZŠ, Podkriváň, MŠ, Hnúšťa, ZŠ, Rimavská Sobota, Starý Včelinec, Hriňová, Fangová, Tisovec, Srdiečko, Vysoká, Hontianske Nemce, Sitnianska Lehôtka, rázcestie, Gemerský Jablonec, OcÚ, I. Základná škola, Pleš, Bzenica, Jednota, Prša, Jednota, Rohozná, Hliny, Senné, Príboj, rázcestie, Šávoľ, rázcestie, Gortva, osada, Senné, Príboj, rázcestie, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Starohorská, Pod Bánošom, Mičinská cesta, Fiľakovské Kováče, Rimavská Sobota, Šrobárova, Čebovce, ZŠ, Horná Ves, Cementárenská cesta, Dačov Lom, Lazy, Sekier, hájovňa, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Repište, OcÚ, Buzitka, Dora, rázcestie, Dubno, Buková, Revúca, PD, ul. Moyzesova, Jelšava, železničný prechod, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Terany, OcÚ, autobusová zastávka, Hriňová, Priadkovci

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Nová Baňa, Orava, Sliač, cintoríny, Veľká Čalomija, rázcestie, Krná, Cerovo, Šiaš, Dolná Strehová, Kremnička, Banská Štiavnica, SAD, Malé Straciny, obec, Prenčov, RD, Detva, železničná zastávka, Hontianske Tesáre, Patkoš, Tomášovce, OcÚ, Ozdín, Bystrička, Cementárenská cesta, Lovčica-Trubín, rázcestie, Nové Hony, Ružová Osada, Nad Tulskou, Duklianských hrdinov, Čakanovce, Ľuboriečka, Gibalov, Vígľašská Huta - Kalinka, Žarnovica, Námestie SNP, Nemocnica, Nová Baňa, Suchý mlyn, Ľubietová, Huta, Hodruša-Hámre, horný závod, Tajovského, UMB, Selce, mlyn, Orávka, rázcestie, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Pohorelá, OcÚ, Hliník nad Hronom, rázcestie, Lovča, Horné Zahorany, Škvára, Rimavská Seč, Jednota, Ratkovská Lehota, rázcestie, Revúca, AS, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Detva, ul. A. Hlinku, Horné Hámre, Kostivrch, škola, Širkovce, váha, Dudince, kúpele, Dekýš, rázcestie, Bzenica, Jednota, Hodruša-Hámre, mäsna, Sásovská cesta, Radnovce, Babiná, obec, Pavlovce, Jednota, Rimavská Sobota, Rozvodňa, Bzenica, lom Sokolec, Partizánska cesta, Mýto, Sliač, tehelňa, Banská Štiavnica, Špitálka, Rimavská Sobota, Vinice, kopec, Hospodárska budova, Veľký Krtíš, LIAZ, Hontianske Tesáre, zdravotné stredisko, Dolné Strháre, Selce, Dolina rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Lutila, kultúrny dom, Svätý Anton, ZŠ, Ul. L. Novomeského, Kociha, Dolné Zahorany, Opátik, Detva, PPS, Pršianska cesta, I., Detva, Kostolná, Pod Kladou, Čierny Balog, Nový Krám stará cesta, Detvianska Huta, Vrchdobroč, Olšiak, Planetárium, Tornaľa, Starňa, ZŠ, Bzovská Lehôtka, železničná zastávka, Včelince, Suché Brezovo, Banský Studenec, železničná stanica, Mýto pod Ďumbierom, píla, Lukovištia, hlina, Nová Baňa, Drozdovo, Čierny Balog, Komov, Jednota, Podborová, železničný prechod, Hriňová, Murínka, Litava, Pereš Králik, Hontianske Nemce, Husín, Malý Krtíš, obchvat, Jesenské, tehelňa, Podbrezová, autobusová stanica, Číž, rázcestie, Cinobaňa, Hrnčiarky, Hontianske Nemce, Selá, Ratka, lom, Gemerská Ves, rázcestie, Hodruša-Hámre, OPP, Holiša, bufet, Bzenica, Jednota, 5, Detva, ZŠ, Zemiansky Vrbovok, Stred, Mičinská cesta, Krokava, Detva, Krné, Konôpkovci, Banská Štiavnica, Okrúhla, Beňuš, Filipovo, Lopušný, Detva, Piešť II., kameňolom, Pôtor, rázcestie, Tajovského, UMB, Čekovce, obec, Ďurkovce, TESCO, Bušince, Dolné Mladonice, most, Šumiac, Červená Skala, železničná stanica, Rapovce, Termálne kúpalisko, Veľký Lom, Hriňová, ZŠ, Ďumbierska, Sklabiná, rázcestie, Beňuš, rázcestie pri moste, Nová Baňa, ústav

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Brezno, Vagnár rázcestie, Kremnica, záhradky, Jelšava, námestie, Veľké Dravce, Krokava, rekreačné stredisko, Šášovské Podhradie, Cinobaňa, Maša, Seľany, Mokrá Lúka, č. d. 28, Valaská, pri moste, Pliešovce, Veľká Zábava, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Hriňová, Magura-Biela skala, Nemecká, Dubová, centrála, Medzibrod, OcÚ, Klokoč, Miškovci, Podlavická cesta, Vlkanová, železničná stanica, I. Základná škola, Muránska Zdychava, č. d. 94, Záhorce, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Rimavská Sobota, Lieskova Tempus, Krupina, Sever, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Lukavica, majer, Zvolen, Zolná, Jednota, Čierny Balog, Fajtov, jama, Radzovce, Obručná, Rakytník, rázcestie, Sládkovičova, Radzovce, Monosa, Bátka, Dolná časť č. d. 36, Rybník, Brusník, Krupina, autobusová stanica, Voznica, Rychňava, Hviezdoslavova, Alpinka, Veľké Straciny, Podkriváň, nadjazd, Medovarce, Vysoké pole, Dolná Strehová, zastávka, Haličská cesta Gymnázium, Hnúšťa, centrum I., Babiná, železničná stanica, Cinobaňa, Katarínska Huta, železničná zastávka, Mašková, Hriňová, Bystré Vrátka, Horné Hámre, OcÚ, Sebechleby, Jednota, Valaská, Piesok, dolina, Kováčovce, RD, Rimavská Sobota, Bakta, ŠM, Pod Kozákom č. 5, Korytárky, Krnáčovci, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Kalinovo, I., Poltár, Zelené, Jednota, Sklabiná, sever, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Park Lanice

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Žarnovica, SAD, Budiná, lazy Kandovci, ul. Kozáčeka Centrum, Konrádovce, kúpalisko, Litava, RD, Trpín, Selá, Slnečná stráň, Krupina, I. ZŠ, Moskovská, Nákladná stanica, Trenč, Jakub, Nový Svet I., Kosihy nad Ipľom, Litava, lazy - Krnáč, Pivovar, Lutila, rázcestie, Slaská, Úpravňa vody, Látky, Polianky, Nová Ves, Nová Baňa, záhradky, Lenartovce, ambulancia, Šášovské Podhradie, píla, Nová Baňa, Čierny lúh Vozár, Ďumbierska, ŠZŠ, Poniky, Hlinka, Kováčová, OcÚ, Brusno, Kováč, Bzovík, ovocná škôlka, Bellušova, Sirk, OcÚ, Veľká Ves nad Ipľom, Tisovec, námestie, Haličská cesta Gymnázium, Slatinské Lazy, rázcestie, Rimavská Sobota, Lidl, Rudlovská cesta, Medovarce, rázcestie, Hontianske Nemce, Rakovec, Magnezitovce, Kopráš, Beňuš, ZŠ, Lišov, rázcestie, Kružno, ZŠ, Očová, letisko, Hriňová, Murínka, Podkoreňová, otočka, Lišov, RD, Pohronská Polhora, ZŠ, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, Povrazník, Breznička, OcÚ, Podkoreňová, rázcestie, Rumince, Nová osada, Cinobaňa, OcÚ, Sečianky, rázcestie, Detva, Piešť I., Kulichovci, Otročok, STK, Beňuš, obaľovačka, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Slnečná Stráň

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Hliník nad Hronom, Hôrka, Višňové, Bučina, autobusové nástupište, Klenovec, Čechov Potok, Cinobaňa, II., Jastrabá, Jednota, Sirk, Starý Sirk, Kremnica, Suchá hora rázcestie, Hrachovo, Svetlá, rázcestie, Rimavská Sobota, Autotauris, 1, Braväcovo, pri moste, 21, Družstevná č. 18, Králiky, Pažiť, Širkovce, č. d. 107, Námestie SNP, Čertovica, motorest, Revúca, Revúčka, PD, Podkonice, Dudince, železničná stanica, Magnezitovce, Mníšany, ZŠ, Hriňová, Krivec, Panicovci, Sekier, Dúbravka, autobusová zastávka, Nová Baňa, Červené zeme, Nová Baňa, Macov vršok, Zadné Halny, píla, Garbanka, Krupina, Kopanice Argay, Jakub, ihrisko, Cinobaňa, Maša, Stará Huta, Sihla, Polina, Počúvadlo, Krížna, Levkuška, rázcestie, Sekier, Balážovci, Autobusová / Železničná stanica, Krupina, Červená Hora rázcestie, Svätý Anton, OcÚ, Brehy, Smelý, Rimavská Baňa, Jednota, Pôtor, Žihľava, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Hriňová, sídlisko, Revúca, rázcestie k nemocnici, Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, Nová Baňa, ÚNZ, Hontianske Nemce, Podvršok, Rapovce, rázc., Rimavská Sobota, Železničiarska, Žíp, rázcestie, Dolná Ves, Lovčica-Trubín, Dubník, Poniky, Ponická Lehôtka, Muráň, námestie, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Lovinobaňa, nadjazd, Kordíky, vápenica, Rohozná, Cesnak

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

MDŽ č. 10, Tekovská Breznica, križovatka, Detva, Nová Ves rázcestie, Dekýš, Štampoch, Dekýš, Štampoch hájovňa, Banská Belá, huta, Tuhár, kopec, Zacharovce, dolná časť, Divín, Krupina, záhradkárska osada, Horné Hámre, Kajlovka, Hnúšťa, Likier, nemocnica, Čierny Balog, Predlaboška, Poltár, Slaná Lehota, rázcestie, Rimavská Sobota, Nižná Pokoradz, Klenovec, Merindová rázcestie, Hrušov, Krížne cesty, Španie Pole, Detva, reštaurácia Siroň, Zlatý Potok LIDL, MED-ART, Hriňová, Raticov vrch, Hontianske Tesáre, rázcestie k železničnej stanici, Stupy, Jednota, Kollárova, rázcestie, Dobrá Niva, Jednota, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Čierny Balog, Nový Krám, ul. Dukelských hrdinov, Mučín, Telka osada, Horné Mladonice, Janova dolinka, Selce, stred, Hontianske Nemce, kultúrny dom, Krupina, Vajsov, Buková, Rimavská Baňa, Rimavica lom, Banská Štiavnica, OPP, Zvolenská cesta, sever, Nová Baňa, Čierny lúh, Čakanovce, II. zastávka, Čierny Balog, Jergov, Hriňová, Belovodský most, Malá Lehota, rázc., 12, Gemerský Jablonec, OcÚ, Sása, Mazorníkovo, CBA, Prestavlky, Jastrabá, železničná stanica, Krupina, Gubáň, Malá Lehota, OcÚ, Závod SNP, Kremnica, Hutnícke námestie, Drábsko, Kysuca, Fiľakovo, ŠM, Šurice, Málinec, tržnica, Sekier, Základná škola, Koláre, Kľak, Nový Kľak

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Sebechleby, ZŠ, Lutila, kultúrny dom, Hiadeľ, škola, Banská Štiavnica, Arborétum, Pliešovce, Zaježová, farma, Tomášovce, autocamping Halier, Krupina, rázcestie Bzovík, Vyhne, Vodný raj, Sekier, sídlisko, Pivovar, Iliaš, I., Hrušov, rybníky, Rimavská Sobota, Dúžava, rázcestie, Horná Mičiná, strelnica, Hriňová, Riečka pri moste, Rudno nad Hronom, horný koniec, Hviezdoslavova, Nemce, otočka, Jelšava, ŠM Kejda, Dolná Ždaňa, rázcestie, Zvolenská cesta SOŠ, Kokava nad Rimavicou, Močiar, Nová Baňa, Palajovci, Malé Zlievce, rázcestie, Horné Zahorany, kultúrny dom, Lučenec, Malá Fabianka, Lubeník, ZŠ, Sirk, Železník, Štokovec, Rapovce, Demečer, Ratka, osada, Želovce, ZŠ, Stredné Plachtince, horáreň, Červeňany, Rudohorská, dolná, Dúbravy, Želobudza, Hronský Beňadik, Skokan, Licince, Dolinka, Sliač, pomník, Rybník, rázcestie, Dolné Plachtince, rázcestie, Opava, Pahorok, Biskupice, námestie, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Hrnčiarska Ves, rázcestie na Vaľkovo, Župkov, Pecné Smelý, Rakytovce, ihrisko, Čakanovce, I. zastávka, Hriňová, Krivec, Trebeľovce, Muľka, Tornaľa, SAD, Pôtor, rázc., Kamenné Kosihy, Glabušovce, Potočok, Kokava nad Rimavicou, Ujať r. s. Ipeľ, Rudlovská cesta, podjazd, Prša, železničná stanica, Čerenčany, Kľačany, Zacharovce, rázcestie 1, Zlatý Potok, VI, Rimavská Sobota, Bakta, Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Tomášovce, rázcestie, 4, Centrálna autobusová zastávka, Chanava, Holiša, osada, Hrušov, Pažiť, Rázcestie Rudlová, Buzitka, rázcestie, Lovčica-Trubín, Dubník, Banský Studenec, horáreň, Záhorce, Selešťany, rázcestie, Kynceľová, I., Kordíky, vápenica, autobusová zastávka, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Halič, OcÚ, Hrlica, obec, Sucháň, Jednota, Rakytovce, ČOV, Detva, autobusová stanica, Kokava nad Rimavicou, Chorepa, Prenčov, ZŠ, Rumince, Badín, rázcestie, Lipovany, Sucháň, rázcestie na Močiar, Hronská Breznica, otočka, Píla, Okresný úrad, Pravica, Harmanec, papiereň, Hriňová, Jasenovo, Utekáč, Havrilovo, Sliač, sídlisko, Dolné Mladonice, Nociar, Fiľakovo, Urbanka, Lučenec, obchodné centrum Galéria, Pliešovce, Benzinol, Malá Ves, Podhorie, Vígľaš, Šturec, ulica Krížna, Medzibrod, rázcestie, Stredné Plachtince, Muráň, rázcestie k železničnej stanici, Potok, obec, Jastrabá, šrot, Banská Štiavnica, Hájik, Rimavské Brezovo, železničná zastávka, Štrkovec, Hontianske Tesáre, Jednota, Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz, Horná Mičiná, Tajovského, školy, Polomka, Hámor, Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Magnezitovce, Mníšany, rázcestie, Lubeník, OcÚ, Hrabičov, Hríbovci, Fiľakovo, Šávolská cesta

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Nást. č. 4, Ratka, Horná Baba, Svätokrížske námestie, Lučenec, Fabianka, Obeckov, Bukovec, Kováčová, rázcestie, Hriňová, Jasenovo, Vernár, rázcestie k železničnej stanici, Banská Belá, námestie, Cinobaňa, Stupník, Tisovec, CSM, Rimavská Sobota, TESCO, Pôtor, Slatinka, Hontianske Nemce, Tepličky rázcestie, Podháj, SZU, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Balkán, Valaská, odbočka na sídlisko, Slovenské Kľačany, Hnúšťa, Hačava, Námestie M. Hrebendu, Hriňová, Biele Vody, obchod, Belín, Poľná, rázcestie, Opatová, PRP-Plasty, Očová, Remeselný dvor, Fiľakovská cesta Billa, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, záhradky, Kremnička, Hnúšťa, Brádno, rázcestie, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, STRABAG, Ozdín, rázcestie, Bacúch, rázcestie, Hrnčiarske Zalužany, Jednota, Mýtna, námestie, Kokava nad Rimavicou, Kokavka, Kremnica, sušiareň, Mazorníkovo, ul. M. Benku, Gemerská Ves, Šankovce, rázcestie, Priechod, OcÚ, Glabušovce, Potočok, Malachov, Strelec, Sklené Teplice, most, Prestavlky, Podhora, ul. Kozáčeka Centrum, Kremnica, OSP, Žarnovica, Revištské Podzámčie, Lehôtka pod Brehmi, KZ, Hajnáčka, Jednota, Harmanec, OcÚ, Chvalová, rázcestie, Malá Ves, železničný prechod, Detva, Kostolná, Jednota, Voznica, rázcestie, Môlča, Dolná Môlča, Polomka, Maruškin, Kremnica, Anna šachta, Zvolen, Stráž, Srdiečko

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Sklené Teplice, rekreácia, 2, Valaská, čistička, Cinobaňa, Katarínska Huta, železničná zastávka, Drážovce, Blatište, Magnezitovce, Mníšany, kostol, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Figa, Jednota, Kaštieľ, Hronec, Prajský dom, Mikona, Poniky, Nást. 1 a 2, Rakytovce, Malá Ves, Fiľakovo, autobusová stanica, Kriváň, Svrčkovci, Horný Tisovník, lazy, Lipovec, Revúca, Tomášikova, Závadka nad Hronom, RSC, Poniky, pri moste, Neporadza, Locz, Rimavská Sobota, Pivovar, Želovce, Jelšava, ŠM VO, ul. Jesenského, Prochot, Kováč, Glabušovce, rázcestie, Banská Belá, hájovňa, Lenartovce, rázcestie, Detvianska Huta, Komárno, Jednota, Čamovce, Tisovec, SAD, Slatinské Lazy, Kocaň, Nemecká, Dubová, železničná stanica, Pôtor, Husiná, lom, Ratka, OcÚ, Sekier, Základná škola, Jarná č. 10, Kremnica, Šachta IV., Vajanského Tržnica, Drňa, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Hrabičov, škola, Nové Hony, rázcestie na Fiľakovo, Pôtor, rázcestie, Vyšné Valice, Číž, RD, Širkovce, č. d. 107, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Hriňová, Blato, Ostrý Grúň, Dolné dvory, 19, Hnúšťa, ZŠ, Stará Kremnička, škola, Hodruša-Hámre, kultúrny dom

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Žiar nad Hronom, Slovalco, Balog nad Ipľom, Nová Baňa, Kveta, Š. Záhorského, Nová Baňa, Kňazove lúky, Sirk, Červeňany, rázcestie, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Včelince, Kerepec, Podlavice, Gaštanová, Kotmanová, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Barca, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázcestie, Ľubietová, námestie, Nová Baňa, Hrbatý most, Kiarov, I., Bulhary, námestie, Dolná Mičiná, Zvolenská Slatina, OcÚ, Valaská, Piesok, dolina, 17, Veľké Pole, pri kríži, Vidiná, Jednota, Janova Lehota, lavica, Pinciná, stred, Lučenec, obchodné centrum Galéria I., Donovaly, Pod Magurou-ATC, Banská Štiavnica, Úrad práce, ulica Jesenského, Veľký Blh, Nové Brádno, Horná Ždaňa, hosp. str., Čebovce, pri moste, Podrečany, železničná stanica, 15, Kosihovce, rázcestie, Balog nad Ipľom, ZŠ, Gemerský Jablonec, Bakov rázcestie, Cintoríny, Počúvadlo, tábor, Bzovík, Dolný majer, Badín, Hliny, Hrušov, Laz Benko, Nákladná stanica, Vidiná, Jednota, Tornaľa, tehelňa, Seľany, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Hriňová, Krivec, MŠ, Continental, Adient Slovakia, Teplý Vrch, Krupina, Priemyselná, Sielnica, Jednota, Cerovo, lazy II., Sliač, hospodárska budova, Čelovce, Ľalíkova dolina, Rákoš, križovatka, Slatinské Lazy, rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Počúvadlo, chaty, Sekier, rázcestie, Opatová, Lute, Dulovo, rázcestie, Klokoč, Palčúrovci, Pršianska terasa, Medená, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Hrachovo, osada, Autobusová stanica, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Rovné, Burda, Sekier, Dolina, Gemer, Selce, ZŠ, Tuhár, Rimavská Sobota, Autotauris, Zlatý Potok, konečná, Dolná Strehová, Gortva, železničná zastávka, Rimavské Brezovo, Horná Mičiná, bytovky, Na Hrbe, Ábelová, Nedelište, lazy, Tomášovce, Nová Ves, Jelšava, Teplá Voda ciachovňa, Slovalco a.s., Detvianska Huta, Dolná Žabica, Kosihovce, obchvat, Rykynčice, Dolné Rykynčice, Železná Breznica, cintorín, Podkonice, kaplnka, Beňuš, Filipovo, rázcestie, Kremnica, požiarna zbrojnica, Banská Belá, sídl., Rašice, Bottovo, ŠM, Veľká nad Ipľom, Malé Dálovce, Lehôtka, rázcestie, Hlboká, Tornaľa, Behynce, Senné, rázcestie, Sliač, Sampor, rázcestie, Valaská, sídlisko, Cerovo, Zákľuč, Hontianske Nemce, ZŠ, Tisovec, šťavica, Detva, reštaurácia Siroň, Nad Moskovskou, Fiľakovo, ÚNZ, Podzámčok, Bahýľ, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Centrálna autobusová zastávka, 4, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Klokoč, Jašovci, Králiky, OcÚ, Župkov, Horný Župkov Debnár, Hodejov, železničná zastávka, Krupina, Kopanice škola

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Badín, Kukučka č. d. 365, Turecká, Dolná, Zadné Halny, tehelňa, Čierny Balog, OcÚ, Nová Baňa, Kveta, Sirk, Železník, Gortva, Bagov rázcestie, Nová Baňa, žel. st., Pršianska cesta I., Hontianske Tesáre, Báčovce, Mikušovce, mäsokombinát, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Králiky, Rovne, Nová Baňa, ÚNZ, Hodruša-Hámre, námestie, Uhorské, OcÚ, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Banská Štiavnica, Šobov lom, Kameňany, horáreň, Predajná, OcÚ, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Hostice, Rovina, Sekier, záhradky, Rimavská Sobota, Tomašová, Dúbravy, OcÚ, Pitelová, horný koniec, Závada, Motorest, Utekáč, Dlhá Lúka, Hriňová, Zánemecká, Vígľaš, Za trúbami, Pitelová, Danko, Hronská Breznica, podchod, Bacúch, č. d. 288, Rimavské Brezovo, Prievady, České Brezovo, Vaľkovo, Nové Hony, Ružová Osada, Lenartovce, rázcestie, Fiľakovo, Salva, Vlkanová, Prefasol, Hontianske Nemce, Majer salaš, 1, 9, Vinica, Bučina, Olováry, Prenčov, ZŠ, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Gemerský Sad, Mikolčany, Riečka, Krupina, areál škôl, Revúca, Podskalka, Lučenec, Hladký majer, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Tŕnie, Budička, Kremnické Bane, Asec, Kováčová, NRC, Čierny Balog, Medveďov, stred, Kremnica, Tri domy, Brehy, obchod, Veľké Zlievce, rázcestie, Tisovec, Srdiečko

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Vígľaš, RD, Veľká Lehota, OcÚ, Ladomerská Vieska, stred, Hriňová, Štoliansko, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Jelšava, rázcestie k železničnej stanici, Námestie slobody, Rimavská Sobota, Cintorínska ul., Devičie, obec, Hrušov, Cerina rázcestie, Turecká, Jednota, Hodruša-Hámre, píla, Iliaš, pri moste, Kopernica, OcÚ, Nást. č. 20, Dolinka, Lešť, Šimákov laz, Detva, Piešť I., rázcestie, Veľký Krtíš, Agrostav, Detva, autobusová stanica, Padarovce, Rudohorská, horná, Revúca, A. Hlinku, Gemerček, Zvolen, Lukové, Kováčová, rázcestie, Rimavská Sobota, Lieskova MŠ, Rakytovce, RD, Stránska, Podlavice, Priehrada, Pitelová, Fridrich, Hontianske Nemce, Tepličky lom, Hronsek, pohostinstvo, 15, Rúbanisko II kotolňa, Kružno, horný koniec, Starohorská, otočka, Podbrezová, Lopej, Turčan, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Vysoká, ŠM, Súdovce, obec, Kokava nad Rimavicou, Šťavica, 2, ZŤS, TESCO, Predné Halny, Jarmočisko, Sekier, Mojžišovci, Moštenica, Ožďany, Jednota, Boľkovce, Podkriváň, I. zastávka, Majer, Hnúšťa, Kotlište, Valaská, Piesok, Potraviny, Ďumbierska, Opava, Ratka, Bahleda, Kalinovo, Marxova ul., Bučina, rázcestie, Nandraž, osada

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lukavica, konečná, Dudince, kúpele, Zvolenská cesta, juh, Hronsek, Drevex, Svätý Anton, ZŠ, Rimavská Sobota, Rimavan, Ploské, Hámor, Sliač, Jednota, Detva, Kostolná, Chrenka, Kľak, Hriňová, Bystré, Barca, Nemocnica, Dúbravy, Úzke, Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Čelovce, rázcestie, Revúca, sídlisko Stred II., Kremnica, ul. SNP, Detva, Piešť I., na Rovni, Sliač, mestský úrad, Gemerský Sad, Nováčany, Látky, Rázusova ul., EUROPA SC, Sekier, LOM, Donovaly, centrum, Detvianska Huta, Pôtor, zdravotné stredisko, Malá Lehota, Šteflovci, Nevoľné, Lazy, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Západ Strážska cesta, Rúbanisko poliklinika, Jasenie, Jednota, Kostiviarska, železničná stanica, Hrochoť, Obnova, Bzovík, Ambrošov laz, Podzámčok, vodáreň, Krupina, laz Líška Bebrava

autobusová zastávka inde

Horehronie (834x), okres Banská Bystrica (526x), okres Rimavská Sobota (468x), okres Lučenec (413x), okres Zvolen (359x), Banská Bystrica (316x), okres Žiar nad Hronom (311x), okres Brezno (309x), Mikroregión Ekológ (274x), okres Veľký Krtíš (267x), Mikroregión Podpoľanie (266x), okres Detva (266x), okres Krupina (239x), okres Žarnovica (210x), okres Revúca (208x), Mikroregión Sitno (159x), okres Banská Štiavnica (133x), okres Poltár (131x), Mikroregión Žiarske Pohorie (124x), Zvolen (123x), Mikroregión Krupinská planina (120x), Mikroregión Nová Baňa (118x), Radvaň (110x), Rimavská Sobota (108x), Žiar nad Hronom (102x), Lučenec (97x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (95x), Mikroregión Hlinické Pohronie (92x), Detva (85x), Mikroregión Čierny Hron (84x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Rimavská Sobota

Podobné, Banskobystrický kraj:

3803x autobusová zastávka, 199x železničná stanica, 33x predaj lístkov, 21x letisko, 19x heliport, 17x autobusová stanica, 7x taxi, 2x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.