Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, Autobusová stanica, 8, 12, 6, 13, 5, 18, 19, 14, 15, 9, 11, 17, 16, 10, 7, 1, 4, 2, 3, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, Fiľakovská cesta, Billa, BILLA, Fiľakovská cesta, Billa, TESCO, Môťová,Shell, TESCO, Ďubákovo, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, Zdroj, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Reštaurácia LUX, Senica, otočka, Senica, otočka, Pri moste, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Okresný úrad, THK, Kostiviarska, žst., THK, Detva, ZŠ, THK, otočka, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Úrad PV SR, Kostiviarska, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Detva, rešt. Siroň, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Detva, rešt. Siroň, THK, rázcestie, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rakytovce, ihrisko, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Rakytovce, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Rakytovce, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Sliač, kult.dom, Svätokrížske námestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, rázcestie, Čierny Balog, OcÚ, Buková, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Hviezda, Banská Štiavnica, OSC, Buková, STK, Zvolenská cesta, sever

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, stred, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Šalková, rázcestie, Tulská, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Nový zámok, Hodruša-Hámre, píla, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Piarska brána, Zadné Halny, píla, Iliaš, pri moste, Nám. S. H. Vajanského, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Úsvit, STK, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, H. Vajanského, Iliaš, pri moste, Partizánska cesta, čerp. stanica, Kokava nad Rimavicou, nám., Rudohorská, stred, Banská Štiavnica, MÚ, Kokava nad Rimavicou, nám., Pršianska cesta, I., Rudlová, kpt. Jaroša, Rudohorská, stred, Za štadiónom ŠLN, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, sídl. západ ZŠ, Brezno, Vrch Dolinka, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, Brezno, Dolinka, Brezno, Dolinka, Dukelských hrdinov, Národná, Sásovská cesta, Národná, Uľanka, otočka, ŽSR, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Strieborné námestie, Š. Záhorského, Krížna, Uľanka, Chemika, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta, juh

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Tlačiareň, Haličská cesta, Gymnázium, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Počúvadlo, Krížna, 4, Partizánska cesta, SVP, Haličská cesta, Gymnázium, 10, Jadran, Valaská, sídlisko, ČSA, Jadran, Partizánska cesta, čerp. stanica, Pivovar, Štefánikovo nábrežie, Brezno, Na rovniach, Podháj, SZU, Mýto, Mýto, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Cesta k nemocnici, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Podlavická cesta, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Magurská, Podlavická cesta, ZVT, Pivovar, Závadka nad Hronom, Sigma, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Karpatská, Podháj, SZU, ZVT, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Jakub, Nový Svet I., Nové Kalište, Okružná, Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Paseka, Kremnica, Elba, Kmeťova, Kmeťova, Závadka nad Hronom, Paseka, Kremnica, horná nemocnica, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Brezno, Podkoreňová otoč., Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Starohorská, Pod Bánošom, Základná škola I

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, autobusová zastávka, Mládežnícka, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Závadka nad Hronom, Riverk, Sládkovičova, Zvolen, Zolná, rázc., Námestie slobody, autobusová zastávka, Sliač, mestský úrad, Ďumbierska, ŠZŠ, Starohorská, otočka, Západ III, Kostiviarska, žst., Rudlovská cesta, podjazd, MED-ART, Starohorská, otočka, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Kremnica, Rembíz, Sládkovičova, Dukelských hrdinov, Pavla Dobšinského, Autobusová/Žel.stanica, MED-ART, Moskovská, rázcestie, 13, Brezno, Podkoreňová Jednota, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, Srnková, 23, 8, Kremnička, Hviezdoslavova, 15, 19, Banská Štiavnica, Drieňová, Hronský Beňadik, ZŠ, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, 14, Zvolen, Zolná, Jednota, 5, 22, 21, Banská Štiavnica, Okrúhla, Šalková, rázcestie, Rudlovská cesta, 2, Švermova, ESC, 9, 1, Moskovská, rázcestie, 7, 17, 6, 12, CAZ, 3, Rudlovská cesta, Kremnička

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Brezno, Podkoreňová Kováčik, 11, 16, 20, Opatová, vrch, Sliač, žel. priecestie, 18, Čierny Balog, obch. dom, Banský Studenec, Arborétum, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Rybou, Mládežnícka, Nové Kalište, Vozovňa, Pod Hôrkou, Ďumbierska, Banská Štiavnica, Červená studňa, Podlavice, Priehrada, Internátna, Astra, Sliač, Jednota, Západ II, Stavoprojekt, Mládežnícka, Rudohorská, horná, Sliač, mestský úrad, Vozovňa, Internátna, Astra, Kremnička, TWD, Rudohorská, dolná, Pod Rybou, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ZŠ, Počúvadlo, jazero, HViezdoslavova, Alpinka, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Západ I, Banská Štiavnica, žel. st., Hviezdoslavova, Západ I, Masarykova, Mestský úrad, Masarykova, Skubín, Mlynská otoč., Hliník nad Hronom, ÚNZ, Rázcestie ku nemocnici, Tatranská, Skuteckého, rázcestie, Masarykova, Povstalecká cesta, Rudohorská, horná, Na Karlove, Nad Moskovskou, autobusová zastávka, Šalková, otočka, Kyjevské námestie, Wolkerova, Mičinská cesta, autobusová zastávka, Kráľová,Jančiar

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Parkovisko Mičinská, jakub, rázcestie, Pieninská, BURGMAIER, Kostiviarska, Jelšová, Sliač, cintoríny, Pieninská, Na Karlove, Mičinská, Kazačok, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Nemocnica, Šalková, mlyn, Základná škola IV, Sliač, sídlisko, autobusová zastávka, Základná škola IV, Ďumbierska, ZŠ, Sliač, sídlisko, Mlynská, Slnečná Stráň, Starohorská, rázcestie, Sliač, pomník, Základná škola I, Mlynská, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Nemocnica, Kráľová, autobusová zastávka, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Sliač, Jednota, Sásovská cesta, Medený Hámor, Karpatská, Ďumbierska, Banská Štiavnica, OPP, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Šašovské Podhradie, obec, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Moskovská, Šalková, Jednota, autobusová zastávka, Gaštanová, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Zadné Halny, píla, Sliač, hosp. budova, Garbanka, Kráľová,Tále, Nemocnica, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Šalková, Jednota, Banská Štiavnica, križovatka, Skubín, otočka, Malohontská, Sekier, Dom dôchodcov, Železničné priecestie, Vl. Klementisa 1125, Brezno, Vrch Dolinka, EUROPA SC, Sekier, sídlisko, Podlavice, Priehrada, Banská Štiavnica, križovatka, Čierny Balog, Križno, Malohontská, Trstie, Čierny Balog, obch. dom, Pod Kozákom č. 5, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Nová Baňa, Dolné lúky, Banská Štiavnica, štadión, Nová Baňa, č.d. 363, Predné Halny, Jarmočisko, Trnavá Hora, žel.st., Tajovského, Jesenského, Šašovské Podhradie, horáreň, 29. augusta, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Predné Halny, Jarmočisko, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Povstalecká cesta, Internátna, Tulská, záhradky, Zvolenská č. 20, Tajovského UMB, Continental, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Poľná, Nová Baňa, Červené zeme, Úrad PV SR, Mazorníkovo, ZŠ, Jegorovova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Komenského, PF UMB, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Nová Baňa, Rígel, Jesenský vŕšok, Čierny Balog, Jergov, autobusová zastávka, Tajovského, UMB, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Môťová,hájovňa, Tajovského, školy, Nad Tulskou, Jesenský vŕšok, 29. augusta

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Nová Baňa, Štále, ZŠ, Nová Baňa, Hrabiny, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, Palajovci, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Banská Štiavnica, Akusit, Nová Baňa, Ilend, Okresná správa ciest, Nová Baňa, Pílenovci, Banská Štiavnica, Povrazník, Nová Baňa, u Medveďov, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Zvolen, Lukové, Nová Baňa, Námestie, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Fučíkova č. 1, autobusová zastávka, Nová Baňa, Kútovci, Nová Baňa, Dubník, Hronec, nám., Tajovského, park, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Hodruša-Hámre, nám., Hodruša-Hámre, horný závod, Komenského, Hlboká, Komenského, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Hodruša-Hámre, MŠ, Banská Štiavnica, Svetro, Tulská, stred, Železničná stanica, Banská Štiavnica, Svetro, Tajovského, park, Banská Štiavnica, hájik, Podborová,žel.prechod, Cesta k nemocnici, Poľná, autobusová zastávka, Nová Baňa, Jožkov most, Nová Baňa, žel. st., Skuteckého, Hájnická č. 6, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Hodruša-Hámre, kult. dom, Nová Baňa, Odevy, Svitavská, Zadné Halny, tehelňa, Banská Štiavnica, SAD, Hodruša-Hámre, mäsna, Zadné Halny, tehelňa

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Nová Baňa, Banícke nám., Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Hospodárska budova, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, ZŠ, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Podborová,čakáreň, Poľná, rázcestie, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, autobusová zastávka, Mazorníkovo, plaváreň, Nová Baňa, Hrnčiar, Poľná, Kosec, Viestova, SAD, Dolná Lehota, Sekier, LOM, Dolná Lehota, ŠM, Dačov Lom Horný, 13, 1, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, ZŠ, Brezno, Rohozná, ZŠ, Brezno, Rohozná Vlček, Bellušova, Bellušova, Nová Baňa, záhradky, STRABAG, Detva, ZŠ, Hont. Nemce, Majer rázc., Detva, Lúčna štvrť, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, Rykynčice,Dolné Rykynčice, 12, autobusová zastávka, Hodruša-Hámre, obuv, 11, Kremnica, Hutnícke námestie, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Detva, Lúčna štvrť, autobusová zastávka, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, 2, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Dolná Lehota, pri moste, Severná, Cintoríny, WUSAM, SAD, L. Novomeského, Rykynčice, Horné Rykynčice

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Lazovná, Hodruša-Hámre, Kyslá, Banská Štiavnica, Mierová, L. Novomeského, Nákladná stanica, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Lazovná, Severná, Hodruša-Hámre, Sandrik, Dačov Lom Dolný, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Rúbanisko I, Lovčica-Trubín, Dubník, STRABAG, Rúbanisko I, Nová Baňa, Námestie, Lovčica-Trubín, IBV, Lovčica-Trubín, Dubník, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Nová Baňa, Hrbatý most, Sliač, zdrav. stredisko, ČSA, STRABAG, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Dukelské námestie, Nová Baňa, Námestie, Lovčica-Trubín, Trubín, Kremnica, OSP, Okresný úrad, Lovčica-Trubín, rázc., Lovčica-Trubín, rázc., Sekier,Mojžišovci, Margočinka, Vlkanová, Drevex, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Čierny lúh, Šiatorská Bukovinka, Sekier,Tanečkovci, Jesenského ulica, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, autobusová zastávka, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, rázc., Nová Baňa, Tužinský, Lovčica, Nová Baňa, ÚNZ, Prestavlky, Horná Trnávka, Nová Baňa, Orava, Veľká Ves nad Ipľom, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Sliač, cintoríny, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Utekáč,,Drahová, Banská Štiavnica, Šobov lom, Ulica Moyzesova, Opatovská Nová Ves, Sekier, rázcestie, Dačov Lom lazy, Zlatý Potok,pod cintorínom, Štadlerovo nábrežie, Hodruša-Hámre, kaplnka, Banská Štiavnica, OPP, autobusová zastávka, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Brezno, Podkoreňová RD, Mýto pod Ďumbierom, píla, Hodruša-Hámre, OPP, Utekáč,,Gizuľa, Štadlerovo nábrežie, Západ,ul.Ľ.Štúra, Horná, Prior, Kremnica, obytné domy, Vojenská poliklinika, Polomka, hostinec, Západ, Tepličky, Utekáč,,Drahová, Polomka, hostinec, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Stredné Plachtince, horáreň, Brezno, Podkoreňová, rázc., Tekovská Breznica, škola, Pož. zbrojnica, Hliník nad Hronom, rázc., Duklianských hrdinov, Dom služieb, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Bartošova Lehôtka, Pož. zbrojnica, Hronec, hlavná brána, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Tekovská Breznica, križ., Hontianske Tesáre, Jednota, Duklianských hrdinov, autobusová zastávka, Lehôtka pod Brehmi, Dom dôchodcov, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Dom dôchodcov, Banská Štiavnica, Špitálka, Stredné Plachtince, Tále,,motel, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Trnavá Hora, ZŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Hotel Luna, Trnavá Hora, obec, Nová Baňa, Kňazove lúky, Lehôtka pod Brehmi, Mazorníkovo, sídlisko, Drábsko,Kysuca, CAZ, Hliník nad Hronom, rázc., Tekovská Breznica, závoz, Ipeľské Predmostie, autobusová zastávka, Hontianske Nemce, ZŠ, Hodruša-Hámre, Kopanice, Stredné Plachtince, Na kameni, Nemocnica, Hont. Nemce, Tepličky obal., Bartošova Lehôtka, Zlatý Potok,konečná, Dom služieb, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Hontianske Nemce, Podvršok, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Opatovská Nová Ves, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Námestie SNP, Mazorníkovo, Zdroj, Západ,Strážska cesta, Základná umelecká škola, Hliník nad Hronom, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Tekovská Breznica, OcÚ, Hliník nad Hronom, Zemiansky Vrbovok, RD, Polomka, pri štadióne, Hliník nad Hronom, IBV, Korytárky, Železničné priecestie, Bučina,rázc., Utekáč,,Ďurkovka, Gorkého č. 18, Korytárky, Sihla, rázc., Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Pod Donátom, Hliník nad Hronom, ZŠ, Valaská, Piesok, Jednota, Holel Luna, Žiar n.Hronom, nadjazd, Obchodná akadémia, Banská Štiavnica, Pracháreň, Príbelce, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Slovenské Kľačany, Rudno nad Hronom, starý most, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Mazorníkovo, sídlisko, 14, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

6, autobusová zastávka, Š. Záhorského, 15, 16, Nová Baňa, Potraviny, Drábsko, Sedmák, Nová Baňa, Jednota, Pohronský Bukovec, OcÚ, Príbelce, 3, 8, 17, Terany, Jednota, Hont. Nemce, Selá, CAZ, 7, Dačov Lom hlavná cesta, Hronec, Rúdlová, 4, Slovenské Kľačany, Bahýľ, 5, autobusová zastávka, Zlatý Potok, pod parkom, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Zlatý Potok, Kalinka, Trnavá Hora, rázc., 20, MDŽ č. 10, 10, 9, Nová Baňa, Suchý mlyn, 18, Obchodná akadémia, 19, Nová Baňa, Macov vŕšok, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Hont. Nemce, Majer rázc., Železničná stanica, Hliník nad Hronom, Hôrka, Benzinol, Kosihy nad Ipľom, Nová Baňa, Dlhá lúka, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Železná Breznica, škola, Rudno nad Hronom, horný koniec, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Kráľovce-Krnišov, Námestie SNP, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, autobusová zastávka, Lipovec,Potraviny, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Hronská Breznica, pri nadjazde, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Železná Breznica, cintorín, Utekáč,,Havrilovo, Nová Baňa, Havran, Ladomeská Vieska, sídlisko, Poľana

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Námestie SNP, Okresná správa ciest, Bartošova Lehôtka, stred, Zdravotné stredisko, Hontianske Nemce, Rakovec, Hliník nad Hronom, Hôrka, Zdravotné stredisko, Hontianske Nemce, Rakovec, Ladomerská Vieska, stred, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Lukavica, obchod, Lom nad Rimavicou, Družstevná č. 18, Hontianske Nemce,Majer salaš, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Hronská Dúbrava, Púšnik, Poniky, Jednota, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Hronská Breznica, Hontianske Tesáre, Báčovce, Hliník nad Hronom, žel. st., Pohronský Bukovec, dolný koniec, Mäsokombinát, Štiavnické Bane, Galizon, Detvianska Huta, Žabica, Slovenská Ľupča, rázcestie, Železničná stanica, Cirko, Dolné Plachtince rázc., Johnson Controls, ZŤS, Nová Baňa, Technické služby, ZŤS, Mäsokombinát, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cirko, Horné Plachtince, Banský Studenec, horáreň, Môťová, rázcestie, Stará Kremnička, potôčik, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Môťová, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Stará Kremnička, dolný koniec, autobusová zastávka, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Cementárenská cesta, rázcestie, autobusová zastávka, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Dolné Plachtince, Štiavnické Bane, Rybníky, Železná Breznica, otoč., Rudno nad Hronom, OcÚ, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Lovčica, Detvianska Huta, Zemiansky Vrbovok, Stred, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Slovenská Ľupča, Dolné Plachtince, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Sihla, OcÚ, Stará Kremnička, OcÚ, SAD, Kremnica, horáreň, Veľká nad Ipľom, I., Hronská Breznica, otoč., Veľká nad Ipľom, I., Železná Breznica, Huta Žiak, Kotmanová, SAD, Žiar n.Hronom, nadjazd, Lipovec, Detvianska Huta, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Cintorín, Veľká nad Ipľom, I., Dolná Strehová, zast., autobusová zastávka, Hriňová, ÚNZ, Hronský Beňadik, Skokan, Stará Kremnička, škola, Chrťany, Jazero, Nová Baňa, Kveta, Železná Breznica, Sklené Teplice, most, autobusová zastávka, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Slatinské Lazy, Lohyňa, Poliklinika, Chrťany, Jazero, Sielnica, stred, Banský Studenec, OcÚ, Dolná Strehová, Štiavnické Bane, ihrisko, Slovenská Ľupča, Príboj, Zvolenská cesta, SOŠ, autobusová zastávka, Dolná Strehová, Dolná Strehová, kúpalisko, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Sklené Teplice, most, Hriňová, ÚNZ, Sklené Teplice, rekreácia, Nová Baňa, Kveta, Zvolenská cesta, SOŠ, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, rázcestie, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Balog nad Ipľom

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Panické Dravce, osada, Rankovské bystré - Filier, Kremnica, Anna šachta, Panické Dravce, osada, Kremnické Bane, Asec, Horné Mladonice, RD, Pliešovce, Zaježová, farma, Nová Baňa, ZŠ, Balog nad Ipľom ZŠ, autobusová zastávka, Dolné Mladonice, most, autobusová zastávka, Hontianske Nemce, kult. dom, Zlatý Potok, Kalinka, Drážovce, Pivarč, autobusová zastávka, Veľká Čalomija, rázc., Hontianske Nemce, kult. dom, Drážovce, Lukavica, majer, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Panické Dravce, Bakova Jama, Banský Studenec, mlyn, Hronská Breznica, podchod, Drábsko, Veľká Čalomija, rázc., Kremnické Bane, Asec, Poľana, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Mazorníkovo, Jednota, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Janova Lehota, RD, Lutila, Jednota, Terany, OcÚ, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Sliačan, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Nová Baňa, Hrádza, Haličská cesta, Kúpele rázc.

autobusová zastávka inde

Horehronie (772x), okres Banská Bystrica (502x), okres Zvolen (328x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Krupina (223x), okres Veľký Krtíš (218x), okres Žarnovica (190x), Mikroregión Podpoľanie (178x), okres Detva (178x), Mikroregión Sitno (139x), okres Lučenec (129x), Mikroregión Krupinská planina (118x), okres Banská Štiavnica (116x), Radvaň (113x), Mikroregión Žiarske Pohorie (112x), Mikroregión Nová Baňa (111x), Zvolen (110x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (87x), Mikroregión Hlinické Pohronie (81x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Nová Baňa (67x), Mikroregión Východný Hont (67x), Krupina (67x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen

Podobné, Banskobystrický kraj:

2828x doprava, 2572x autobusová zastávka, 182x železničná stanica, 23x predaj lístkov, 22x autobusová stanica, 20x letisko, 5x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.