Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Horehronie (832x), okres Banská Bystrica (525x), okres Rimavská Sobota (468x), okres Lučenec (413x), okres Zvolen (361x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (310x), okres Brezno (308x), Mikroregión Ekológ (273x), okres Veľký Krtíš (267x), Mikroregión Podpoľanie (266x), okres Detva (266x), okres Krupina (239x), okres Revúca (208x), okres Žarnovica (204x), Mikroregión Sitno (157x), okres Banská Štiavnica (132x), okres Poltár (130x), Zvolen (125x), Mikroregión Žiarske Pohorie (124x), Mikroregión Krupinská planina (120x), Mikroregión Nová Baňa (113x), Radvaň (110x), Rimavská Sobota (108x), Žiar nad Hronom (101x), Lučenec (97x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (95x), Mikroregión Hlinické Pohronie (92x), Detva (85x), Mikroregión Obručná (84x)

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Hriňová, Snohy, Včelince, rázcestie, Sirk, Červeňany, č. d. 248, Detva, Skliarovo, Klátikovci, Krupina, I. ZŠ, Hronec, hájenka Hruškovo, Drienčany, Papča, Uľanská cesta, Beňuš, zdrav. stredisko, Králiky, OcÚ, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Nová Baňa, Detský domov, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Harmanec, Strelnica, 8, autobusová zastávka, Gorkého č. 18, Handlová, Nová Lehota, hájovňa, Bzovík, ovocná škôlka, Malé Zlievce, rázcestie, autobusová zastávka, Horné Zahorany, osada, Veľká nad Ipľom, Malé Dálovce, Revúca, AS, Rakytovce, ihrisko, Hrabičov, škola, Čerín, Čačín, sklady, Hostice, priehrada, Kremnička, TWD, Levkuška, rázcestie, Uľanka, hl. cesta, Lenartovce, rázcestie, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské kaplnka, Železničná stanica, Sekier, rázcestie, Ábelová, Nedelište, lazy, Bellušova, Hrušov, rybníky, Detva, Lúčna štvrť, Studená, Jednota, Kráľová, Krsty, Opatová, PRP-Plasty, Bátka, rázcestie na Rybník, Vrbovka, Figa, Jednota, Senohrad, Poloma, Krupina, Hanišberg, Cerovo, Blaško, Senica, Jednota, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Sklené Teplice, rázcestie, Utekáč, Drahová, 6, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Pôtor, 19, Holiša, osada, Rázcestie Špania Dolina, Očová, OcÚ, Hnúšťa, Hačava, Skálie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Zvolen, AS, Detva, Piešť II., Dančovci, Šíd, rázcestie, Vyhne, Vodný raj, Lackov, Orgovská, Senica, otočka, Detva, Piešť II., ZŠ, Poľana, Opatová, Lute, Litava, lazy - Krnáč, ulica Hviezdoslavova, 6, Rovné, Trebeľovce, zastávka, Sliač, sídlisko, Bzenica, Jednota, Ratka, lom, Detva, Stavanisko Spodniak, Krupina, Juh, Nová Baňa, Ilend, Belina, I., Zvolenská č. 20, Čekovce, Dobrocký laz, Málinec, Ipeľ, Hnúšťa, Brezina, Krupina, Gubáň, Detvianska Huta, ZŠ, Priechod, Pod Novou ulicou, Valaská, za ulicou, Stará Kremnička, potôčik, Ďumbierska, Senné, Príboj, rázcestie, Tomášovce, rázc., Ľubietová, Zábava, Lúčky, hôrka, Veľká Lehota, námestie, Pliešovce, Zaježová, Čamovce, Sliač, hospodárska budova, Motyčky, Sliač, letisko, Lučenec, obchodné centrum Galéria, Župkov, Župkovské Lazy, Poniky, Ponická Huta, Kokava nad Rimavicou, stráž. dom, Ipeľské Predmostie, Rimavská Sobota, Lux, Mazorníkovo, CBA, Rimavské Brezovo, Šťavica, Tisovec, Benzinol, Kleňany, Rudohorská, dolná, Tekovská Breznica, OcÚ, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Svätý Anton, ZŠ, Žiar nad Hronom, Slovalco, Rimavská Sobota, Tomašová, Trebeľovce, osada, Západ obchvat, Očová, Pivoluska

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Čelovce, Ľalíkova dolina, Železničná stanica, Horné Pršany, Krupina, Pod hlinou, Lovinobaňa, nadjazd, Vígľaš, Malý Sliač, Lovinobaňa, zastávka, Hriňová, Krivec, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Železničná stanica, Hliník nad Hronom, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Cesta k Smrečine, Licince, rázcestie Hucín, Hrochoť, Obnova, Hodruša-Hámre, kultúrny dom, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Klenovec, námestie, Vyšné Valice, Bátka, rázcestie na Rybník, Hrnčiarska Ves, Pondelok, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Mýtna, námestie, Rimavská Baňa, ZŠ, Veľký Krtíš, Sever, Kremnica, ul. SNP, Západ Tepličky, Hontianske Nemce, Majer salaš, Hubovo, Bartošova Lehôtka, Sklené Teplice, kúpele, 4, Horné Mladonice, Za hájom, Divín, majer, Dekýš, Štampoch, Dolné Mladonice, Šufliarsky, Muránska Zdychava, Jednota, Hlboká, Prestavlky, námestie, Krupina, laz Líška škola, Skubín, otočka, Gemer, Krahule, OcÚ, Sliač, hospodárska budova, Donovaly, centrum, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Ratka, Malá Ratka rázcestie, Žiar nad Hronom, Slovalco, Otročok, Magnezitovce, Mníšany, rázcestie, Tomášovce, Ostredky, Bzenica, Bukovina, rázcestie, Viestova, Hontianske Nemce, ZŠ, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Detva, námestie, Píla, OcÚ, Detva, reštaurácia Siroň, Nová Baňa, Červené zeme

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Zacharovce, rázcestie, ZVT, Hriňová, MÚ, Tepláreň, Sliač, kultúrny dom, Poltár, Ondrejovič, Tajov, ihrisko, Nad Moskovskou, Farma pod Pršanmi, Družstevná č. 18, Zvolenská Slatina, Šibenice, Poltár, Slaná Lehota, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Priemyselný park, most, Čebovce, ZŠ, Vígľaš, Jednota, Detva, Budiná-Lazy, Jakub, ihrisko, Poltár, Slaná Lehota, rázcestie, Rázcestie Rudlová, Sliač, Jednota, Slovenské Ďarmoty, autobusová stanica, Banská Štiavnica, Špitálka, Vrch Dolinka, Ihráč, horný koniec, Sielnica, Jednota, Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Stožok, železničný prechod, Kalinovo, I., Ostrá Lúka, Ostrolucká, Malý Krtíš, Hriňová, Zánemecká Huklovci, Belín, Veľké Pole, pri kríži, Lupoč, rázcestie, Nitra nad Ipľom, Vaľkovňa, Zlatno, otočka, Ploské, Hámor, Cinobaňa, Katarínska Huta, železničná zastávka, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, podjazd, Vajanského rázcestie Mikušovce, Bystrá, č. d. 71, Drábsko, Malé Straciny, silo, Rakytník, Horné Hámre, Kajlovka, Valaská, Piesok, Potraviny, Veľká Ves nad Ipľom, Dolná Ždaňa, ŠM, Veľká nad Ipľom, Malé Dálovce, Polomka, konečná, Litava, Ďurďovica, autobusová zastávka, Voznica, rázcestie, SAD Bariny, Závada, Podrečany, kostol, Horné Zahorany, Bukovina, Rimavská Sobota, Sabová

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Kokava nad Rimavicou, námestie, Rohozná, Lámer, Malá Ves, Zvolenská Slatina, OcÚ, Prenčov, Stráne, Bacúch, rázcestie, Krupina, autobusová stanica, Dolná Strehová, Prieloh, Kmeť, Stožok, Sadovci, Lučenec, Slatinka KSP, Hodruša-Hámre, Kopanice, Brehy, Smelý, Voznica, tehelňa, Revúca, reštaurácia Balaton, Muránska Dlhá Lúka, Detvianska Huta, Klokoč, nad Klokočom, Gortva, železničná zastávka, Sklabiná, sever, Babinec, rázcestie, Jelšava, ZŠ, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Podkriváň, Dolná Bzová, rázcestie, Banská Belá, hájovňa, Lešť, Vidov Vrch, MED-ART, Detva, Krné, Konôpkovci, Závadka nad Hronom, Paseka, Baďan, Gemerský Jablonec, Bakov rázcestie, Boľkovce, letisko, Súdovce, rázcestie, Kozelník, čerpacia stanica, Tuhár, Krupina, areál škôl, Vlkanová, pri moste, Uňatín, Rázcestie ku nemocnici, Revúca, AS, Hriňová, Krížne cesty Zdurnovci, Kokava nad Rimavicou, papiereň, Nová Baňa, Orava, Slovenská Ľupča, rázcestie, Tomášovce, rázc., Rimavská Sobota, AS, Rakytovce, Detva, Piešť I., most, Dolný Harmanec, Jednota, Poltár, Slaná Lehota, rázcestie, Gemerček, rázcestie, Harmanec, OcÚ, Predné Halny, Jarmočisko, Komenského, PF UMB, Magnezitovce, Mníšany, kostol, Sklené Teplice, rekreácia, Mašková, rázcestie, Želovce, Masarykova, Stará Kremnička, škola, Veľký Krtíš, Agrostav

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Krupina, laz Líška Pijavice, Hrad, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Krupina, Juh, Hrochoť, Jednota, Zvolen, Neresnica, Malachov, hostinec, Kostiviarska, rázcestie, Modrý Kameň, SAD, Rimavská Sobota, Autotauris, Detva, Zelenina, Dolná Mičiná, Sihla, rázcestie, 16, Bartošova Lehôtka, stred, Ábelová, lazy, Zacharovce, rázcestie, Lom nad Rimavicou, Valaská, Piesok, autobusová stanica, Vidiná, Obkladačky, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Hrušov, Laz Benko, Horná Ves, Vajanského Tržnica, Sekier,Tesco, Tisovec, Rimava, Námestie S. H. Vajanského, Zemiansky Vrbovok, Viničky rázcestie, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Polomka, Hámor, Orávka, rázcestie, Švermova, ESC, Kalonda, Poltár, skláreň, Hronská Breznica, pri nadjazde, Ábelová, Nedelište, lazy, Nevoľné, Lazy, Horná Lehota, Devičie, obec, Otročok, Žíp, rázcestie, Číž, RD, Janova Lehota, záhradky, Revúca, Revúčka, PD, Ratkovské Bystré, garáž, Štrkovec, Vígľaš, garáž ŠL, Podrečany, železničná stanica, Veľké Teriakovce, Krásna, Trebeľovce, Muľka, Tajovského, pod nemocnicou, Tisovec, námestie, Veľká Lehota, ŠM, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Krupina, laz Bátory, Kaloša, Vyšná Kaloša, Gemerček, Stará Halič, Poľana rekreačné stredisko, Mučín, št. včelár, Budča, ZŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Pitelová, Fridrich, Riečka, Nevolné, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Gemerček, rázcestie 1, Brusník, Hrnčiarska Ves, Nová ul., Krahule, rázcestie, Detva, Skliarovo, Ostrihoň, ulica Dukelských hrdinov, Tulská, stred, Lupoč, Pliešovce, Malá Zábava, Čerenčany, Banská Štiavnica, Nový zámok, Veľké Dravce, cintorín, Dolná Mičiná, č. d. 77, Mlynská, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Nová Baňa, Píšovci, Rúbanisko II kotolňa, Leváre, námestie, Utekáč, Havrilovo, Malá Čalomija, rázcestie, 18, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Muránska Zdychava, Jednota, Malá Lehota, Tomov štál, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Železná Breznica, Stupy, Jednota, Drážovce, Hrlica, obec, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mučín, Telka osada, Dulovo, rázcestie, Trnavá Hora, kostol, Rimavská Sobota, Šrobárova, Sásovská cesta, Muráň, píla, Sása, kameňolom, Cerovo, Jednota, Hontianske Tesáre, Jednota, Nevoľné, RD, Dudince, kúpele, Padarovce, Okresný úrad, Veľký Lom, Banská Štiavnica, Svetro, Litava, Pereš Králik, Jelšava, Teplá Voda ciachovňa, Hospodárska budova, Cementárenská cesta, rázcestie, Fiľakovo, Cerovský, Hodruša-Hámre, OPP, Krahule, dolný koniec, Glabušovce, rázcestie, Predajná, horáreň Kramlište, Kremnické Bane, pri moste, Polina, Orange

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Banská Štiavnica, križovatka, Hostice, ZŠ, Dobrá Niva, pri ihrisku, Pôtor, Slatinka, Hajnáčka, Tenkeš, Vígľaš, garáž ŠL, Hriňová, Trubačov vrch, Dekýš, Detva, Piešť II., kameňolom, Cerovo, Zákľuč, Šášovské Podhradie, horáreň, Revúca, Lesostav, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, rázcestie, Hnúšťa, SAD, Rimavská Sobota, Šamarianka, Rimavské Janovce, Ilona, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Veľký Blh, kúpalisko, Radzovce, Siloš, Ozdín, Bystrička, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Detva, Piešť I., na Rovni, Harmanec, papiereň, Dolné Mladonice, rázcestie, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Selce, Jednota, Figa, výkrmňa, Lipovec, Nákladná stanica, Ábelová, Nedelište, Očová, Remeselný dvor, Pieninská, Ihráč, píla, Hronská Breznica, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Hrušov, Hrabov vŕšok, Vígľaš, ZŠ, Rimavská Baňa, Rimavica lom, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Hodejov, OcÚ, Podkriváň, OcÚ, Zemiansky Vrbovok, RD, Skerešovo, Detva, Lažtek Uhrinovci, Lubeník, rázcestie Turčok, jakub, rázcestie, Kordíky, Jednota, Brusno, železničná stanica, Šíd, osada, Detva, Vagačov dom, Málinec, tržnica, Ratkovská Suchá, 20, Banská Štiavnica, Pracháreň, Hriňová, Jasenovo, Holiša, Jednota, Pod zeleným stromom, Detva, Krné, Homolovci, Vinica, Leklinec, Počúvadlo, jazero

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

I. Základná škola, Abovce, OcÚ, Lenartovce, ambulancia, Ďurkovce, Podlavická cesta, Detva, Kucejovci, Rudlová, kpt. Jaroša, Korytárky, Krnáčovci, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Sása, MŠ, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Chyžné, Jednota, Hrochoť, Súdenica, Veľké Zlievce, rázcestie, Beluj, Rimavská Sobota, Kurinec, ŠM, ul. Kozáčeka Centrum, Ozdín, rázcestie, 9, Veľký Krtíš, Baňa Dolina, Revúca, rázcestie k nemocnici, Malá Lehota, Šteflovci, Panické Dravce, I., Rimavské Brezovo, Partizánska cesta, Starohorská, otočka, Mazorníkovo, SAD, Kráľovce-Krnišov, Panické Dravce, osada, Zvolen, Neresnica, Hontianske Nemce, Rakovec, Bacúch, č. d. 288, Nemecká, železničná zastávka, Utekáč, železničná stanica, Detva, Piešť II., Tkáčovci otočka, Krupina, Pod hlinou, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Stavoprojekt, Kokava nad Rimavicou, píla, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Veľká Lúka, zvonica, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Tŕnie, Jednota, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Opatová, PRP-Plasty, Stránska, Hostice, mlyn, Krokava, rekreačné stredisko, Podlavice, PD, Hronec, Prajský dom, Selce, konečná, Skubín, Gregorova Vieska, Banská Štiavnica, Hájik, RSC, Banská Štiavnica, Mierová, Rapovce, Cementárenská cesta, rázcestie, Dobroč, I., Fiľakovská cesta Billa

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Senica, otočka, Banská Štiavnica, SAD, Sekier, hájovňa, Ratkovské Bystré, Filier, Vaľkovňa, Čierny Balog, Nový Krám, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Majer, MDŽ č. 10, Tále, rázc.hotel Partizán, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nitra nad Ipľom, Močiar, Breväcie, Lovinobaňa, zastávka, Tisovec, Bánovo polesie, 29. augusta, Dolinka, Pod Rybou, Rimavská Baňa, železničná stanica rázcestie, Lutila, IBV, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Látky, Kočanda, Jakub, kostol, Halič, OcÚ, Dobrá Niva, Jednota, Bzenica, lom Sokolec, Budča, Súhrada, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Sútor, šťavica, Bystrá, mlyn, Zvolen, AS, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Tomášovce, HZ, Muránska Dlhá Lúka, Mičinská, Kazačok, Nová Baňa, č. d. 363, Nemecká, Dubová, centrála, Banská Štiavnica, RSC, Valaská, Piesok, dolina, Drábsko, Kysuca, Šášovské Podhradie, Kutinky, Pôtor, zdravotné stredisko, Dolná Strehová, Bučina, rázcestie, Nová Baňa, Dubník, Rimavská Baňa, Jednota, Agrozet, Záhorce, Selešťany, rázcestie, Malachov, pred Určinou, Beňuš, rázcestie pri moste, Hriňová, Krivec, Zacharovce, Jednota, Hontianske Tesáre, rázcestie k železničnej stanici, Podzámčok, Cinobaňa, ZŠ, Predajná, OcÚ, Kozárovce, železničná stanica, Dudince, hotel Minerál, Lipovec, Potraviny

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Ostrý Grúň, Dolné dvory, Lutila, kultúrny dom, Levkuška, Poniky, pri moste, 13, Podbrezová, nemocnica, Sása, Môťová, čerpacia stanica, Bottovo, ŠM, Veľká Ves, Slovenské Kľačany, rázcestie, Detva, Piešť I., Lapin, Hnúšťa, ZŠ, Repište, Pionier, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Čierny Balog, Jergov, Autobusová / Železničná stanica, Hriňová, ÚNZ, Bacúch, pomník, Cerovo, Chotár, Staré Hory, č. d. 21, Vysoká, Stožok, Bohumelovci, Hucín, č. d. 25, Babiná, železničná stanica, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Rapovce, Radnovce, Domaníky, OcÚ, Michalová, zdravotné stredisko, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Korytárky, Vilhanovci, Dúbravy, Galiby, Cakov, ul. Jesenského, Prochot, Kopanice, Stožok, OcÚ, Na rovniach, Fiľakovo, pošta, Rakytník, rázcestie, Pliešovce, Víchorec, Medzibrod, rázcestie, Hriňová, Skalisko, Lučenec, Hladký majer, Staré Hory, Horný Jelenec, Pliešovce, Lonec, Veľký Lonec, Ipeľské Predmostie, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Rakytník, stred, Uľanka, Chemika, Môťová, rázcestie, Župkov, ZŠ, Zemiansky Vrbovok, Stred, Tisovec, Papiereň, Veľké Zlievce, Horná Ždaňa, OcÚ, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Dolné Mladonice, Nociar, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Veľká nad Ipľom, I.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Dolná Lehota, ŠM, Kremnica, Hutnícke námestie, Voznica, rázcestie, Šiatorská Bukovinka, štátna hranica, Lukavica, majer, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Rákoš, PD, Detva, Piešť I., Lakotovci, Gemerská Ves, Šankovce, rázcestie, Dobroč, I., Selce, OcÚ, Kostiviarska, žst., Tulská, záhradky, Predajná, OcÚ, Domov dôchodcov, Lukavica, konečná, Banská Belá, železničná stanica, Tuhár, kopec, Dúbravy, Hradná, Nová Baňa, Čierny lúh, Lipovec, Cinobaňa, dolina horáreň, Slaská, Dubové, horný koniec, Litava, lazy - Dolinka, Kokava nad Rimavicou, Vlkovo, Dolné Strháre, Selce, Dolina rázcestie, Hrnčiarska Ves, Pondelok, Hriňová, Krivec, MŠ, Krupina, Kopanice Jombík, Ladomerská Vieska, stred, Môťová, rázcestie, Podhorie, Chanava, Sliač, Sampor, rázcestie, Svätý Anton, Stará Huta, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Šivetice, rázcestie Prihradzany, Breznička, ZŠ, Poľana, Lubeník, rázcestie Turčok, Šalková, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Lieskovec, Jednota, Stará Halič, Žiar nad Hronom, autobusová stanica, Ožďany, Babin most, Rázusova ul., Kalinovo, ZŠ, Žarnovica, Revištské Podzámčie, rázcestie, Lackov, Utekáč, železničná stanica, Pliešovce, Zaježová, farma, Sekier, Kajanka, Lutila, záhradky, Sekier, záhradky, Hriňová, stred, Fiľakovo, autobusová stanica, Zvolen, AS, Vyhne, sídlisko Dolinky

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Dolná Strehová, zastávka, Veľká Lehota, Dolina, Rimavská Sobota, Hypernova, Rimavská Sobota, Rimavan, Badín, Kukučka č. d. 365, Dolné Zahorany, Antalka, Seľany, Senohrad, Jednota, Uhorské, I., Hriňová, Kučerovci, Ratka, lom, Prestavlky, Horná Trnávka, Lazovná, Hajnáčka, šťavica, Bottovo, Lesík, Poltár, železničná stanica, Horná Mičiná, bytovky, 8, Čakanovce, I. zastávka, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Divín, majer, Očová, OcÚ, Kremnica, horáreň, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Rimavská Seč, Jednota, Tomášovce, OcÚ, Rimavské Zalužany, Zacharovce, dolná časť, Gymnázium, Stará Kremnička, škola, Slatinské Lazy, rázcestie, Počúvadlo, obec, Detva, autobusová stanica, Sliač, železničné priecestie, Zvolenská Slatina, OcÚ, Revúca, Komenského ul. ZŠ, Staré Hory, kaplnka, Rakytník, rázcestie, Šurice, RD, Vyhne, Fínske domky, Pohronská Polhora, horný koniec, Mičinská cesta, Svätý Anton, OcÚ, Zvolen, Rákoš, Poltár, Zelené, železničná stanica, Horná Lehota, dolný koniec, Málinec, RD, Detva, Kostolná, Chrenka, Opava, Opavské Lazy rázcestie, Šiatorská Bukovinka, obec, Jastrabá, železničná stanica, 6, Hviezdoslavova, Lutila, kultúrny dom, Tornaľa, námestie, Švermova ul., Sudince, ul. Jesenského

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Jesenské, Dom kultúry, Bušince, Drienčany, Nová Baňa, Jednota, Brehy, Malá Ves, železničný prechod, Kollárova, rázcestie, Breziny, Horné Breziny, Jednota, ul. Kozáčeka Centrum, Klenovec, Merindová rázcestie, Lovinobaňa, elektro, Hontianske Nemce, Majer rázcestie, Hronská Dúbrava, pri železničnej stanici, Muránska Lehota, Zlatý Potok pod parkom, Banská Štiavnica, Štefultov, horný mlyn, Kunešov, Hnúšťa, Kotlište, Sklabiná, rázcestie, Čekovce, obec, Lubeník, sídlisko, Nemecká, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Ružiná, Hrabinka, Závadka nad Hronom, Paseka, Hodejov, železničná zastávka, Bellušova, Domov dôchodcov, Badín, Vŕšok, Senné, rázcestie, Valaská, pri moste, Zvolen, AS, Sliač, ZŠ, Barca, rázcestie, Jakub, kostol, Nová Baňa, ústav, Quercus, Selce, ZŠ, Šoltýska, Záhorce, Pršianska terasa, Mosadzná, Podkriváň, I. zastávka, Magurská, Ábelová, Madačka, lazy, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Veľký Blh, ÚNZ, Lipovany, Staré Hory, kaplnka, Janova Lehota, Dérerov mlyn, Rimavské Zalužany, Lom nad Rimavicou, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Štrkovec, železničná zastávka, Ábelová, lazy, Mládzovo, Hnúšťa, Likier, Jednota, Rimavská Sobota, Bakta, ŠM, Halič, rázcestie, Staré Hory, OcÚ, Divín, I.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Širkovce, č. d. 107, Dolná Strehová, Hámor, Rudlovská cesta, podjazd, 15, Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Sekier, Balážovci, 4, Koláre, Štúrova č. 31, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Tomášovce, autocamping Halier, Revúca, PS, Detva, Piešť I., Môťovský I., Budikovany, Jednota, Lehôtka pod Brehmi, KZ, Krupina, Vajsov, Detvianska Huta, Komárno, rázcestie, Lučenec, železničná stanica, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Jalšovík, Dolný Jalšovík, OcÚ, Ľuboriečka, Lovča, Kutiny, Horná Mičiná, Dubno, Podzámčok, OcÚ, Stožok, Šakovci, Hodruša-Hámre, Kyslá, Bátka, rázcestie na Rimavskú Seč, Budiná, lazy ZŠ, Kalonda, Jelšovec, Číž, Číž-kúpele, Kremnica, Elba, Lišov, RD, Revúca, Revúčka, Jednota, Cerovo, Šiaš, Krupina, areál škôl, Hronská Breznica, podchod, Cinobaňa, Maša, Čelovce, rázcestie, Na rovniach, Tornaľa, Odevné závody, Pitelová, horný koniec, Fiľakovské Kováče, Lentvora, Banská Štiavnica, Špitálka, Repište, OcÚ, Mestský úrad, Klenovec, Majer, Hospodárska budova, Rohozná, Vlček, 15, Svätý Anton, Gaštanová ul., Rohozná, Hliny, Čeláre, 2, Poľná, Kosec, Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Rykynčice, Dolné Rykynčice, Krupina, Červená Hora rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Pitelová, Danko, Tajovského, školy, 10, Licince, Jednota, Gortva, Sekier, záhradky, Hnúšťa, Maša, Garbanka, Trpín, Selá, Rumince, Rimavská Sobota, TESCO, Zvolenská cesta, sever, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, 29. augusta, Mokrá Lúka, č. d. 28, Malá Lehota, OcÚ, Malá Lehota, Pod horou, Vyhne, Pivovar, Podbrezová, Lopej, Jednota, 11, Hajnáčka, dom dôchodcov, Rákoš, Jednota, Podbrezová, Lopej, Podrečany, kostol, Kraskovo, Halič, Telka, Gemerský Jablonec, OcÚ, Zádor, Na Karlove, Beňuš, Filipovo, Lopušný, Želovce, ZŠ, Banská Štiavnica, SAD, Širkovce, č. d. 107, bezbarierový prístup, Lubeník, Slovmag, Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, THK, Sásovská cesta, Čerín, rázcestie MŠ, Ladzany, Jednota, Horný Tisovník, Veľké Teriakovce, Jednota, Svätý Anton, ZŠ, Banská Štiavnica, Drieňová, Trnavá Hora, tábor Borovica, Hrušov, Cerina rázcestie, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Sielnica, Jednota, Hiadeľ, dolný koniec, Dolné Plachtince, Dolné Zahorany, Opátik, Lieskovec, RD, Látky, Čechánky, Lovinobaňa, ZŠ, Hriňová, Jarabovci, Drážovce, Blatište, Jesenské, Dom kultúry, Rimavská Sobota, Daxnerova ul., Bartošova Lehôtka, stred, Zvolen, AS

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Podbrezová, Lopej, Jednota, Lukovištia, hlina, Radvaň Park, Strieborné námestie, Čakanovce, II. zastávka, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Babinec, obec, Kľak, Nový Kľak, Lieskovec, za mostom, Tulská, Detvianska Huta, Žabica, Župkov, Horný Župkov Štepnica, Detva, železničná zastávka, Lučatín, železničná zastávka, 14, Hontianske Nemce, Podvršok, Kremnica, Šachta IV., Bottovo, č. d. 10, Zvolenská cesta, stred, Stará Halič, Poľana rekreačné stredisko, Žíp, Stožok, rázcestie k železničnej stanici, Utekáč, Ďurkovka, Rimavská Sobota, Sabová, Mokrá Lúka, č. d. 28, Sebedín-Bečov, OcÚ, Hronský Beňadik, námestie, Trebušovce, Bzenica, Kvapil, Badín, Dorotovič, Ružiná, Hrabinka, Veľké Zlievce, kopec, Čekovce, RD, SAD, Gočaltovo, Hrádok, Malý Krtíš, obchvat, Veľké Zlievce, KS III., Detvianska Huta, Komárno, Ľuľovka, Sliač, zdravotné stredisko, Glabušovce, Rendov

autobusová zastávka inde

Horehronie (832x), okres Banská Bystrica (525x), okres Rimavská Sobota (468x), okres Lučenec (413x), okres Zvolen (361x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (310x), okres Brezno (308x), Mikroregión Ekológ (273x), okres Veľký Krtíš (267x), Mikroregión Podpoľanie (266x), okres Detva (266x), okres Krupina (239x), okres Revúca (208x), okres Žarnovica (204x), Mikroregión Sitno (157x), okres Banská Štiavnica (132x), okres Poltár (130x), Zvolen (125x), Mikroregión Žiarske Pohorie (124x), Mikroregión Krupinská planina (120x), Mikroregión Nová Baňa (113x), Radvaň (110x), Rimavská Sobota (108x), Žiar nad Hronom (101x), Lučenec (97x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (95x), Mikroregión Hlinické Pohronie (92x), Detva (85x), Mikroregión Obručná (84x)
autobusová zastávka v Horehronie
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Rimavská Sobota

Podobné, Banskobystrický kraj:

3794x autobusová zastávka, 192x železničná stanica, 29x predaj lístkov, 20x letisko, 18x heliport, 17x autobusová stanica, 7x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.