Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava

doprava v Banskobystrický kraj

doprava

3795x autobusová zastávka, 201x železničná stanica, 28x predaj lístkov, 20x letisko, 19x heliport, 17x autobusová stanica, 7x taxi, 1x prístav

doprava

Doprava v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov doprava.

doprava inde

Horehronie (914x), okres Banská Bystrica (550x), okres Rimavská Sobota (512x), okres Lučenec (445x), okres Zvolen (401x), okres Brezno (365x), okres Žiar nad Hronom (329x), Banská Bystrica (327x), Mikroregión Ekológ (316x), okres Veľký Krtíš (279x), Mikroregión Podpoľanie (273x), okres Detva (273x), okres Krupina (250x), okres Revúca (224x), okres Žarnovica (214x), Mikroregión Sitno (165x), okres Poltár (145x), okres Banská Štiavnica (140x), Zvolen (133x), Mikroregión Žiarske Pohorie (131x), Mikroregión Krupinská planina (125x), Mikroregión Nová Baňa (119x), Radvaň (113x), Rimavská Sobota (111x), Lučenec (109x), Žiar nad Hronom (108x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (108x), Mikroregión Čierny Hron (101x), Mikroregión Hlinické Pohronie (95x), Mikroregión Obručná (93x)

Doprava, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

R.S.T. TAXI Podbrezová a okolie (Taxi Horehronie), Zvolen osobná stanica, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Fiľakovská cesta Billa, Fiľakovská cesta Billa, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, TESCO, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Orange, TESCO, TESCO, Námestie SNP, Rimavská Sobota, TESCO, Rimavská Sobota, TESCO, Námestie Štefana Moyzesa, Rimavská Sobota, Francisciho Kaufland, TESCO, Námestie SNP, Revúca, TESCO, Ďubákovo, Šivetice, rázcestie Prihradzany, Horný Badín, Valaská, odbočka na sídlisko, Kameňany, Jednota, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, rázcestie, predaj lístkov, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Štadlerovo nábrežie, Haličská cesta Kúpele rázcestie, Haličská cesta Kúpele rázcestie, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČĽ otočka, Zvolenská cesta, stred, Rudlovská cesta, podjazd, Bujakovo, železničná zastávka, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Zvolenská cesta, sever, Mazorníkovo, CBA, Rimavská Sobota, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Mazorníkovo, ul. MPČL, Rooseveltova nemocnica, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Mazorníkovo, ul. MPČL, Na Hrbe, Partizánska cesta, SVP, Senica, otočka, Opatová, OD VILLAGGIO, Senica, Jednota, Obchodné centrum Galéria, Ľ. Podjavorinskej RETRO LC, Malá Ves, železničný prechod

Doprava, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Malá Ves, železničný prechod, SAD, Banská Štiavnica, Opatová, vrch, Haličská cesta Gymnázium, Rúbanisko II kotolňa, Rúbanisko I, Kostiviarska, rázcestie, Duklianských hrdinov, Duklianských hrdinov, L. Novomeského, Ul. L. Novomeského, Kostiviarska, rázcestie, Rúbanisko I, Kostiviarska, železničná stanica, Partizánska cesta, tlačiareň, Svätokrížske námestie, Zvolenská cesta, stred, Partizánska cesta, tlačiareň, THK, otočka, Bujakovo, Kuvert, Povstalecká cesta, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta SOŠ, Kostiviarska, ulica Dukelských hrdinov, Štefánikovo nábrežie, jakub, rázcestie, Zadné Halny, píla, Podlavická cesta, Rudlová, kpt. Jaroša, Rakytovce, RD, Jakub, rázcestie, Zvolenská cesta, juh, Zvolenská cesta SOŠ, Stupy, Jednota, Úrad PV SR, Šalková, rázcestie, Stupy, otočka, Rudohorská, stred, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska cesta, Mýto, Rúbanisko II, Okresný úrad, Autobusová stanica, Podlavice, PD, Kyjevské námestie, Jakub, ihrisko, Rúbanisko II, Jakub, kostol, Štefánikovo nábrežie, Pršianska cesta I., Podlavice, Gaštanová, Kollárova, rázcestie, Rudlovská cesta, podjazd, Strieborné námestie, Iliaš, pri moste, Starohorská, Pod Bánošom, Rázcestie Rudlová, Skubín, Jednota

Doprava, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Poľná, Kosec, Mlynská, otočka, Rudohorská, dolná, Nemocnica, Nemocnica, Vajanského rázcestie Mikušovce, Vajanského rázcestie Mikušovce, Karpatská, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, ulica Dukelských hrdinov, Rúbanisko poliklinika, Rakytovce, Šalková, rázcestie, Haličská cesta Gymnázium, Malá Ves, most, Jakub, Nový Svet II., STK, Malá Ves, most, THK, Jakub, Nový Svet II., STK, Šášovské Podhradie, píla, Zvolenská cesta plaváreň, Rakytovce, Hviezdoslavova, Alpinka, Šášovské Podhradie, píla, Radvaň Park, Šášovské Podhradie, horáreň, Moskovská, rázcestie, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Radvaň Park, Mestský úrad, Sásovská cesta, Starohorská, otočka, Mládežnícka, otočka, Podlavice, Priehrada, L. Novomeského, Kostiviarska, Jelšová, Skuteckého, rázcestie, Uľanka, Chemika, Starohorská, otočka, Pri moste, Uľanka, otočka, Jakub, Nový Svet I., Pri moste, Podlavická cesta, Pršianska terasa, Mosadzná, Vajanského Benzinol, Vajanského Benzinol, Jakub, Nový Svet I., Opatová, PRP-Plasty, Šalková, rázcestie, Vajanského Tržnica, Mazorníkovo, ul. M. Benku, Mazorníkovo, CBA, Jesenský vŕšok, ulica Hviezdoslavova

Doprava, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Vajanského Tržnica, ul. M. R. Štefánika, Karpatská, Starohorská, rázcestie, Uľanská cesta, Buková, Iliaš, II., ul. M. R. Štefánika, Internátna, Astra, Iliaš, I., Internátna, Astra, Masarykova, Námestie slobody, Námestie slobody, Rudohorská, horná, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ŠZŠ, Kremnička, TWD, Rudohorská, stred, Masarykova, Moskovská, rázcestie, 18, Parkovisko Mičinská, 15, Rudlovská cesta, 5, 16, 8, 9, Dolinka, Dolinka, 17, 11, Plážové kúpalisko, 13, 14, 12, 10, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, horná, Námestie S. H. Vajanského, Počúvadlo, tábor, Mičinská, Kazačok, Jegorovova, Švermova, ESC, Sládkovičova, Podháj, SZU, Nové Kalište, Podháj, SZU, Alufinal, Žarnovica, Námestie SNP, Ďumbierska, ZŠ, Cintorínska, Šášovské Podhradie, Kyjevské námestie, Národná, Žarnovica, Námestie SNP, Úsvit, Národná, Rudlovská cesta

Doprava, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Ďumbierska, ZŠ, Úsvit, Ul. L. Novomeského, Sládkovičova, IV. Základná škola, Uľanka, Hl. cesta, Centrálna autobusová zastávka, Majerská cesta, Hviezdoslavova, IV. Základná škola, Uľanka, hl. cesta, Cirkevná škola, Centrálna autobusová zastávka, Šalková, otočka, Magurská, Predné Halny, Lesná, Pivovar, Magurská, Pršianska terasa, Medená, Pršianska terasa, Medená, Šášovské Podhradie, Kutinky, Šášovské Podhradie, Kutinky, Nové Kalište, Mazorníkovo, plaváreň, Malá Ves, Majer, otočka, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Šalková, Jednota, Malá Ves, Komenského, PF UMB, Mládežnícka, Komenského, PF UMB, Šalková, mlyn, Pivovar, Podkoreňová, otočka, Quercus, Bučina, autobusové nástupište, Tajovského, školy, Skubín, otočka, Kremnička, Povstalecká cesta, Sásovská cesta, Pod Hôrkou, Vrch Dolinka, Rázcestie ku nemocnici, Šalková, Jednota, Tajovského, školy, Ďumbierska, Severná, Vrch Dolinka, Severná, Slnečná stráň, Reštaurácia Hviezda, Slnečná Stráň, Na Karlove, 6, Opatová, PRP-Plasty, 4, 1

Doprava, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

2, Tulská, záhradky, 19, 7, 3, Na Karlove, Pod Rybou, Poľná, ulica Tajovského, Mičinská, Kazačok, Podkoreňová, Kováčik, I. Základná škola, Podkoreňová, Jednota, Tajovského, UMB, MED-ART, Predné Halny, Jarmočisko, Sásovská cesta, Predné Halny, Jarmočisko, Tajovského, UMB, Medený Hámor, ulica Jesenského, I. Základná škola, Vozovňa, Nad Moskovskou, Cesta k nemocnici, ZVT, Tajovského, park, Tatranská, Banská Štiavnica, Úrad práce, Wolkerova, Šalková, Pieninská, Na rovniach, Sekier, Dom dôchodcov, Srnková, Nad Tulskou, Cementárenská cesta, rázcestie, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, ZVT, Banská Štiavnica, Úrad práce, Na rovniach, Vozovňa, Mlynská, Ďumbierska, Medený Hámor, Lučenec, BURGMAIER, Ul. ČSA, Moskovská, Majer, Plážové kúpalisko, Banská Bystrica, Autobusová stanica, Ladomerská Vieska, sídlisko, ulica Svitavská, Nemocnica, Kráľová, Jančiar, Poľná, rázcestie, Skubín, Nemocnica

Doprava, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Majer, Zadné Halny, píla, Ul. ČSA, 29. augusta, Garbanka, Internátna, Sekier, sídlisko, Tulská, stred, 29. augusta, 29. augusta, THK, rázcestie, 29. augusta, Sekier, Vidhold, RSC, Nemocnica, EUROPA SC, Nemocnica, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Dúbravka, Autobusová / Železničná stanica, Regionálna správa ciest, Planetárium, Sekier, Mojžišovci, Sekier, sídlisko, Ladomerská Vieska, stred, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Tanečkovci, Sliač, zdravotné stredisko, Úrad PV SR, Planetárium, Autobusová / Železničná stanica, ul. Priemyselná, Brezno, Bujakovo, Kuvert, Okružná, Jadran, Jadran, Predné Halny, Lesná, Zadné Halny, tehelňa, Okružná, Sekier, hájovňa, Sekier, obchod, Čierny Balog, OcÚ, Kráľová, Tále, Komenského, Komenského, Skuteckého, Trstie, Trstie, Regionálna správa ciest, Sekier, Kajanka, Podborová, železničný prechod, Cintorín, ul. Priemyselná, Môťová, hájovňa, Zlatý Potok, rázcestie, Čierny Balog, Zlatý Potok, rázcestie, Železničná stanica, ulica Pod Donátom, Bellušova

Doprava, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Sliač, mestský úrad, Viestova, Tulská, Continental, Mikušovská cesta SAD, Hlboká, Mikušovská cesta SAD, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Banská Štiavnica, SAD, Hlboká, Kaštieľ, Domov dôchodcov, Horná, Prior, Sekier, Základná škola, Sekier, Základná škola, Poľná, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Kaštieľ, Domov dôchodcov, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Quercus, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, ulica Krížna, Sliač, mestský úrad, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Podkoreňová, rázcestie, Zlatý Potok pod parkom, Lazovná, Kráľová, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Lazovná, Môťová, čerpacia stanica, Môťová, čerpacia stanica, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Sekier, LOM, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Sekier, LOM, Kynceľová, rázcestie, Západ Strážska cesta, Čierny Balog, Dobroč, kostol, Západ Strážska cesta, Tepláreň, Rakytovce, ihrisko, Hontianske Moravce, nákupné stredisko, Sekier, rázcestie, Zvolenská Slatina, Šibenice, Sekier, rázcestie, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok LIDL, Tepláreň, Kokava nad Rimavicou, Rovienka, Sliač, zdravotné stredisko, Zlatý Potok, pod cintorínom, Lipovec, Potraviny, Agrozet

Doprava, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Zlatý Potok, pod cintorínom, Rohozná, Vlček, Agrozet, Lipovec, Potraviny, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Kokava nad Rimavicou, píla, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Zvolenská Slatina, Šibenice, Kokava nad Rimavicou, Šťavica, ul. Štefánika ŽSR, Pod Dráhy, Kokava nad Rimavicou, námestie, Banská Štiavnica, Okrúhla, ul. Dukelských hrdinov, Môťová, rázcestie, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Sása, MŠ, Môťová, rázcestie, Bučina, rázcestie, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Podkoreňová, RD, Rohozná, ZŠ, Banská Štiavnica, RSC, Zvolenská Slatina, OcÚ, Bučina, rázcestie, Hodruša-Hámre, píla, EUROPA SC, Cesta k Smrečine, Nákladná stanica, ul. Kozáčeka Centrum, Čierny Balog, obchodný dom, Cintoríny, Čierny Balog, obchodný dom, ul. Kozáčeka Centrum, ul. Kozáčeka Centrum, Nákladná stanica, ul. Kozáčeka Centrum, Podborová, čakáreň, Nadjazd, Mazorníkovo, ul. Nová, Banská Štiavnica, Piargska brána, Banská Štiavnica, Nový zámok, Kokava nad Rimavicou, Chorepa škola, Fiľakovo, pošta, Kremnica, Elba, Rázusova ul., Rázusova ul., Medzibrod, OcÚ, Sliač, kultúrny dom, STRABAG, ul. Kozáčeka Centrum, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Rimavská Sobota, Hypernova, Sekier, záhradky, ul. Jesenského, Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Zlatý Potok Kalinka, Adient Slovakia, Kokava nad Rimavicou, papiereň

Doprava, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Adient Slovakia, Banská Štiavnica, MsÚ, Fiľakovo, pošta, Rybník, rázcestie, ZŤS, Pliešovce, autobusová stanica, Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica, č. d. 53, Budča, mlyn, Rybník, Západ ul. Ľ. Štúra, Revúca, reštaurácia Balaton, Zlatý Potok, konečná, Priemyselný park, most, Okresný úrad, Bakova Jama, Trnavá Hora, Kľačany, konečná, Biskupice, námestie, Detva, námestie, Zlatý Potok pod parkom, Nadjazd, STRABAG, ul. Jesenského, Počúvadlo, Krížna, Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica, Rimavská Sobota, Autotauris, Revúca, Vl. Klementisa gymnázium, Západ, Tulská, Kokava nad Rimavicou, Vlkovo, Rimavská Sobota, Autotauris, Banská Štiavnica, MsÚ, Zlatý Potok, VI, Kremnica, horná nemocnica, Kremnica, Elba, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Trnavá Hora, Kľačany, osada Môc, Sekier, záhradky, Sliač, sídlisko, Kráľová, Krsty, Čierny Balog, Križno, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Nová Baňa, Chotár, Kremnica, Suchá hora rázcestie, Krupina, Kopanice Brezová, SAD, Biskupice, námestie, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Detva, Lúčna štvrť, Pitelová, Kľač. dolina osada Žbirka, SPP, Autobusová stanica Fiľakovo, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, SAD, Ľubietová, námestie, Mikušovce, mäsokombinát, Mikušovce, mäsokombinát, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Pod zeleným stromom, Kokava nad Rimavicou, Bohaté, Kremnica, horná nemocnica, Čierny Balog, Jergov

Doprava, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Nová Baňa, Jožkov most, Kokava nad Rimavicou, železničná stanica, Kokava nad Rimavicou, Močiar, Závadka nad Hronom, Zlatý Potok Kalinka, Revúca, Vl. Klementisa 1125, Závadka nad Hronom, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Rapovce, rázcestie, Valaská, sídlisko, Počúvadlo, jazero, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Závadka nad Hronom, Sigma, Závadka nad Hronom, Paseka, Autobusová stanica Zvolen, Banská Štiavnica, Drieňová, Banská Štiavnica, Drieňová, Nová Baňa, Rígel, Rapovce, rázcestie, Kokava nad Rimavicou, Kokavan, Gemerské Teplice, Gemerský Milhosť, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Dolná Slatinka ústav, Autobusová stanica Brezno, Hliník nad Hronom, Poliklinika, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Západ ul. Ľ. Štúra, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Kokava nad Rimavicou, Línia, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Nová Baňa, u Medveďov, Kremnica, Rembíz, Nová Baňa, Palajovci, Kokava nad Rimavicou, Línia, Banská Štiavnica, Povrazník, Pliešovce, Benzinol, Nová Baňa, Kútovci, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Železničná stanica, Podborová, sídlisko, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, Sabová, Rimavská Sobota, Rozvodňa, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kremnica, obytné domy, Banská Štiavnica, Povrazník, Banská Štiavnica, Štefultov, horný mlyn, Stavoprojekt, Železničná stanica, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Rimavská Sobota, Tomašová, Jelšava, námestie, Závadka nad Hronom, Riverk, Železničná stanica, Mikona, Železničná stanica, Rimavská Sobota, Tomašová

Doprava, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Rimavská Sobota, Sabová, Margočinka, Zvolen, Zolná, rázcestie, Ľubietová, námestie, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Margočinka, Utekáč, Drahová, Rohozná, Hliny, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Zvolen, Zolná, Jednota, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Západ obchvat, ul. Moyzesova, Rimavské Zalužany, Západ Tepličky, Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, Rimavská Sobota, Gymnázium, Rybník, Brusník, Poľana, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Sliač, Jednota, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Banská Štiavnica, Arborétum, Hliník nad Hronom, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Banská Štiavnica, Červená studňa, Rimavské Zalužany, Divín, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Hliník nad Hronom, pošta, Trnavá Hora, Ladno rázcestie, Kokava nad Rimavicou, Ujať r. s. Ipeľ, Hliník nad Hronom, pošta, Rimavská Sobota, Železničiarska, Sliač, železničná stanica, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Sekier, Dolina, Hontianske Tesáre, Šipice, Sliač, železničná stanica, Lipovec, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Rimavská Sobota, Hypernova, Utekáč, Gizuľa, Dačov Lom, Lazy, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Fiľakovo, autobusová stanica, Dačov Lom, Lazy, Fiľakovo, autobusová stanica, Lipovec, Hontianske Tesáre, Šipice, Dačov Lom, Horný, Čebovce, Revúca, AS, Rimavské Janovce, Jednota, Hronský Beňadik, námestie, Revúca, AS, Revúca, AS, Sliač, pomník

Doprava, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Rimavská Sobota, SOUPP, Rimavská Sobota, SOUPP, Hriňová, strojárne, Veľký Krtíš, Sever, Fiľakovo, Šávolská cesta, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Revúca, AS, Hronský Beňadik, ZŠ, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Hliník nad Hronom, Kremnica, autobusová stanica, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Rimavské Janovce, Jednota, Čebovce, pri moste, Hronský Beňadik, horný koniec, Revúca, AS, Banská Štiavnica, železničná stanica, Čebovce, Hliník nad Hronom, IBV, Fiľakovo, Novona, Revúca, AS, Švermova ul., Sušany, rázcestie, Revúca, AS, Rimavská Sobota, Starý Včelinec, Nová Baňa, Tužinský, Sliač, cintoríny, Veľké Teriakovce, Jednota, Veľký Krtíš, Sever, Sliač, sídlisko, Cintoríny, Dačov Lom, hlavná cesta, Dačov Lom, Dolný, Park Lanice, Dačov Lom, hlavná cesta, Rimavská Sobota, Gymnázium, Sliačan, Žarnovica, Žarnovická Huta, Sliačan, Park Lanice, Rovné, Ratkovská Zdychava, Banská Štiavnica, OPP, Veľká Ves nad Ipľom, Šiatorská Bukovinka, obec, Želovce, ZŤS, Hronský Beňadik, námestie, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Príbelce, Sliač, Jednota, Selce, mlyn, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Rimavská Sobota, Nový Včelinec, Hronský Beňadik, Skokan, Nová Baňa, Hrbatý most, Hliník nad Hronom, železničná stanica, Rimavská Sobota, Autotauris, Hliník nad Hronom, rázcestie, Hrnčiarska Ves, Jednota, Veľká Ves nad Ipľom

Doprava, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Špania Dolina, Hliník nad Hronom, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Hontianske Nemce, Sitnianska Lehôtka, Hrnčiarske Zalužany, Jednota, Želovce, zastávka, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Rimavská Sobota, Bytové družstvo, Veľký Krtíš, Stred, Želovce, zastávka, Hliník nad Hronom, Hôrka, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Rakytovce, ČOV, Veľké Teriakovce, Jednota, Hliník nad Hronom, Hôrka, Rimavská Sobota, Tomašová bytovka, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Tornaľa, námestie, Rimavská Sobota, Rimavan, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Príbelce, Rimavská Sobota, Mlyny, Rimavské Brezovo, Želovce, Rimavské Brezovo, Valaská, za ulicou, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Hronský Beňadik, námestie, Sliač, hospodárska budova, Sliač, hospodárska budova, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Detva, ZŠ, Tornaľa, Starňa, ZŠ, Hrnčiarske Zalužany, zdravotné stredisko, Západ Tepličky, Banská Štiavnica, križovatka, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Tornaľa, Starňa, ZŠ, Dolná Strehová, zastávka, Dolná Strehová, Kynceľová, II., Žarnovica, Technické služby, Revúca, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Kremnica, zotavovňa, Žarnovica, Technické služby, Muránska Dlhá Lúka, Nová Baňa, Orava, Žarnovica, Nábytok, Detva, ZŠ, Ipeľské Predmostie, Čierny Balog, Krám, rázcestie, Dolná Strehová, zastávka, Stredné Plachtince, Stredné Plachtince, horáreň, Šiatorská Bukovinka, lom, Hrnčiarska Ves, Nová ul.

Doprava, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Detva, ZŠ, Rimavská Sobota, Lidl, Rimavská Sobota, Sobôtka, Banská Štiavnica, križovatka, Nová Baňa, Technické služby, Banská Štiavnica, križovatka, Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Budča, rázcestie, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Nová Baňa, záhradky, Rimavská Sobota, Šamarianka, Banská Štiavnica, križovatka, Dolná Strehová, Banská Štiavnica, križovatka, Šiatorská Bukovinka, lom, Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Revúca, Dobšinského ul., Revúca, rázcestie k nemocnici, Želovce, ZŠ, Gymnázium, Detva, námestie, Detva, námestie, Detva, námestie, PUR - STAV KB, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Detva, námestie, Detva, kúpalisko, Západ obchvat, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Detva, Vagačov dom, Rimavská Sobota, Pivovar, Lieskovec, rázcestie lesy, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Trnavá Hora, železničná stanica, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, SAD Bariny, Nová Baňa, Dolné lúky, Rimavská Sobota, Lux, Tomášovce, Ostredky, SAD Bariny, Nová Baňa, Hrabiny, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Detva, reštaurácia Siroň, Stredné Plachtince, Na kameni, Stredné Plachtince, Budča, pri veži, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Tekovská Breznica, závoz, Opatovská Nová Ves, Muránska Dlhá Lúka, Jesenské, železničná zastávka, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Slovenské Ďarmoty, autobusová stanica, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Tomášovce, OcÚ, Tomášovce, PRP-píla, Veľký Krtíš, Stred, Rimavská Sobota, Družstevná ul.

Doprava, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Banská Štiavnica, Poľovnícka, Nová Baňa, Hrádza, Nová Baňa, č. d. 363, Lom nad Rimavicou, Pleškova mlyn, Fiľakovské Kováče, Ipeľské Predmostie, Banská Štiavnica, štadión, Fiľakovské Kováče, Kalinovo, Marxova ul., Lehôtka pod Brehmi, Tomášovce, Ostredky, Opatovská Nová Ves, Muránska Zdychava, Jednota, Nová Baňa, Dolné lúky, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, Banská Štiavnica, štadión, Nová Baňa, Kňazove lúky, Tekovská Breznica, škola, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, rázcestie, Detva, reštaurácia Siroň, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Rimavská Sobota, Pivovar, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Krematórium, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, Málinec, Ipeľ, Fiľakovo, Pepita, WUSAM, Drábsko, Sedmák, Žarnovica, Revištské Podzámčie, Mazorníkovo, SAD, Mazorníkovo, SAD, Nemocnica, Fiľakovo, Pepita, Málinec, Ipeľ, Poľana, Detva, Zelenina, Veľký Krtíš, IBV Západ, Veľký Krtíš, IBV Západ, Gymnázium, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Hodruša-Hámre, kultúrny dom, Málinec, Ipeľský Potok, Trnavá Hora, OcÚ, Zvolen, Lukové, Podbrezová, horná brána, Fiľakovo, ŠM, Nová Baňa, Dubník, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Nová Baňa, Jednota, Banská Štiavnica, Svetro, Rudno nad Hronom, horný koniec, Pohronská Polhora, pošta, Poniky, Ponická Huta, Rimavská Sobota, OÚ, Rimavská Sobota, sídlisko Západ Česká ul., Revúca, Rozkvet, Fiľakovo, poliklinika, Kremnica, Tri domy

Doprava, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Kráľovce-Krnišov, Rimavská Sobota, OÚ, Pohronská Polhora, horný koniec, Lom nad Rimavicou, obec, Žarnovica, SAD, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Kremnica, Tri domy, Kosihy nad Ipľom, Veľký Krtíš, AS, Kremnica, požiarna zbrojnica, Detva, LDCH, Banská Štiavnica, križovatka, Nová Baňa, Ilend, Rimavská Sobota, Daxnerova ul., Pohronská Polhora, pošta, Nová Baňa, Pilenovci, Fiľakovo, Cerovský, Banská Štiavnica, Hájik, Nová Baňa, Suchý mlyn, Rimavská Sobota, AS, Kosihy nad Ipľom, Hrnčiarska Ves, Pondelok, Fiľakovo, poliklinika, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Banská Štiavnica, Svetro, Slovenské Kľačany, Rudno nad Hronom, starý most, Nová Baňa, Macov vršok, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázcestie, Podbrezová, horná brána, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Fiľakovo, Salva, Nová Baňa, Detský domov, Fiľakovo, ZŠ maďarská, Muránska Zdychava, č. d. 94, Vígľašská Huta - Kalinka, Červenej vody, Hrnčiarska Ves, Pondelok, Muránska Zdychava, č. d. 94, Voznica, tehelňa

doprava inde

Horehronie (914x), okres Banská Bystrica (550x), okres Rimavská Sobota (512x), okres Lučenec (445x), okres Zvolen (401x), okres Brezno (365x), okres Žiar nad Hronom (329x), Banská Bystrica (327x), Mikroregión Ekológ (316x), okres Veľký Krtíš (279x), Mikroregión Podpoľanie (273x), okres Detva (273x), okres Krupina (250x), okres Revúca (224x), okres Žarnovica (214x), Mikroregión Sitno (165x), okres Poltár (145x), okres Banská Štiavnica (140x), Zvolen (133x), Mikroregión Žiarske Pohorie (131x), Mikroregión Krupinská planina (125x), Mikroregión Nová Baňa (119x), Radvaň (113x), Rimavská Sobota (111x), Lučenec (109x), Žiar nad Hronom (108x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (108x), Mikroregión Čierny Hron (101x), Mikroregión Hlinické Pohronie (95x), Mikroregión Obručná (93x)
doprava v Horehronie
doprava v okres Banská Bystrica
doprava v okres Rimavská Sobota
doprava v Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.