Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava

doprava v Banskobystrický kraj

doprava

3794x autobusová zastávka, 192x železničná stanica, 29x predaj lístkov, 20x letisko, 18x heliport, 17x autobusová stanica, 7x taxi, 1x prístav

doprava

Doprava v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov doprava.

doprava inde

Horehronie (913x), okres Banská Bystrica (550x), okres Rimavská Sobota (506x), okres Lučenec (446x), okres Zvolen (398x), okres Brezno (364x), okres Žiar nad Hronom (329x), Banská Bystrica (327x), Mikroregión Ekológ (316x), okres Veľký Krtíš (279x), Mikroregión Podpoľanie (273x), okres Detva (273x), okres Krupina (250x), okres Revúca (223x), okres Žarnovica (214x), Mikroregión Sitno (166x), okres Poltár (145x), okres Banská Štiavnica (141x), Mikroregión Žiarske Pohorie (131x), Zvolen (131x), Mikroregión Krupinská planina (125x), Mikroregión Nová Baňa (119x), Radvaň (113x), Rimavská Sobota (111x), Lučenec (109x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (108x), Žiar nad Hronom (108x), Mikroregión Čierny Hron (101x), Mikroregión Hlinické Pohronie (95x), Mikroregión Obručná (93x)

Doprava, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

R.S.T. TAXI Podbrezová a okolie (Taxi Horehronie), Kaštieľ vo Svätom Antone, Zvolen osobná stanica, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Fiľakovská cesta Billa, Fiľakovská cesta Billa, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, TESCO, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Orange, Námestie SNP, TESCO, TESCO, Námestie SNP, Rimavská Sobota, TESCO, Rimavská Sobota, TESCO, Námestie Štefana Moyzesa, Rimavská Sobota, Francisciho Kaufland, TESCO, Revúca, TESCO, Ďubákovo, Horný Badín, Partizánska cesta, rázcestie, predaj lístkov, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Valaská, odbočka na sídlisko, Haličská cesta Kúpele rázcestie, Haličská cesta Kúpele rázcestie, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČĽ otočka, Zvolenská cesta, stred, Plážové kúpalisko, Opatová, OD VILLAGGIO, Rudlovská cesta, podjazd, Bujakovo, železničná zastávka, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Zvolenská cesta, sever, Rimavská Sobota, Mazorníkovo, CBA, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Kostiviarska, Jelšová, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Rooseveltova nemocnica, Senica, otočka, Partizánska cesta, SVP, Na Hrbe, Ľ. Podjavorinskej RETRO LC, Obchodné centrum Galéria, Senica, Jednota, Malá Ves, železničný prechod, Malá Ves, železničný prechod, SAD

Doprava, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Banská Štiavnica, Rúbanisko II kotolňa, Plážové kúpalisko, Opatová, vrch, Haličská cesta Gymnázium, Zvolenská cesta, stred, Rúbanisko I, L. Novomeského, Ul. L. Novomeského, Štadlerovo nábrežie, Kostiviarska, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Okresný úrad, Duklianských hrdinov, Duklianských hrdinov, Partizánska cesta, tlačiareň, THK, rázcestie, Svätokrížske námestie, Rúbanisko I, Partizánska cesta, tlačiareň, Kostiviarska, železničná stanica, Bujakovo, Kuvert, THK, otočka, Zvolenská cesta, sever, Jakub, rázcestie, Zvolenská cesta SOŠ, Štefánikovo nábrežie, Kostiviarska, ulica Dukelských hrdinov, Zvolenská cesta, juh, Podlavická cesta, Stupy, Jednota, Rakytovce, RD, Zvolenská cesta SOŠ, Zadné Halny, píla, Rudlová, kpt. Jaroša, Úrad PV SR, Partizánska cesta, Mýto, Stupy, otočka, Rudohorská, stred, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, Mýto, Autobusová stanica, Podlavice, PD, Rúbanisko II, Kyjevské námestie, Rúbanisko II, Jakub, ihrisko, Štefánikovo nábrežie, Jakub, kostol, Kollárova, rázcestie, Podlavice, Gaštanová, Pršianska cesta I., Vajanského rázcestie Mikušovce, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Poľná, Kosec, Rudohorská, dolná, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, Pod Bánošom

Doprava, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Strieborné námestie, Masarykova, STK, Rázcestie Rudlová, Karpatská, Nemocnica, Mlynská, otočka, Strieborné námestie, Nemocnica, Rázcestie Rudlová, Vajanského rázcestie Mikušovce, Rakytovce, Šalková, rázcestie, Rúbanisko poliklinika, ulica Dukelských hrdinov, Námestie S. H. Vajanského, Jakub, Nový Svet II., STK, Jakub, Nový Svet II., Malá Ves, most, Podháj, SZU, Haličská cesta Gymnázium, Malá Ves, most, THK, Šášovské Podhradie, píla, Hviezdoslavova, Alpinka, Šášovské Podhradie, píla, Zvolenská cesta plaváreň, Rakytovce, Majer, otočka, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Mestský úrad, Radvaň Park, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Moskovská, rázcestie, Cesta k nemocnici, Radvaň Park, Šášovské Podhradie, horáreň, Uľanka, Chemika, Skuteckého, rázcestie, Sásovská cesta, Starohorská, otočka, L. Novomeského, Mládežnícka, otočka, Starohorská, otočka, Podlavice, Priehrada, Uľanka, otočka, Opatová, PRP-Plasty, Podlavická cesta, Pri moste, Vajanského Benzinol, Vajanského Benzinol, Pri moste, Pršianska terasa, Mosadzná, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Mazorníkovo, CBA, Jesenský vŕšok

Doprava, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Šalková, rázcestie, Mazorníkovo, ul. M. Benku, ulica Hviezdoslavova, Vajanského Tržnica, Vajanského Tržnica, Karpatská, ul. M. R. Štefánika, Buková, Starohorská, rázcestie, ul. M. R. Štefánika, Uľanská cesta, Rudohorská, stred, Masarykova, Podháj, SZU, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Kremnička, TWD, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Rudohorská, dolná, Námestie slobody, jakub, rázcestie, 17, Mikušovská cesta SAD, 11, Dolinka, Dolinka, Moskovská, rázcestie, 16, Parkovisko Mičinská, 13, Rudlovská cesta, 15, 18, 12, 5, 10, Mikušovská cesta SAD, 9, 8, 14, Počúvadlo, tábor, Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, ŠZŠ, Švermova, ESC, Jegorovova, Povstalecká cesta, Sládkovičova, Rudohorská, horná, Nové Kalište, Alufinal, Žarnovica, Námestie SNP, Úsvit, Cintorínska, Úsvit, Rudlovská cesta, Národná, Ďumbierska, ZŠ, Šášovské Podhradie

Doprava, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Ďumbierska, ZŠ, Národná, Žarnovica, Námestie SNP, Kyjevské námestie, Ul. L. Novomeského, Majerská cesta, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Cirkevná škola, Centrálna autobusová zastávka, ul. Štefánika ŽSR, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, hl. cesta, IV. Základná škola, IV. Základná škola, Pršianska terasa, Medená, Pivovar, Šalková, otočka, Pršianska terasa, Medená, Predné Halny, Lesná, Magurská, Magurská, Nové Kalište, Nad Moskovskou, Malá Ves, Mazorníkovo, plaváreň, Centrálna autobusová zastávka, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Šalková, Jednota, Malá Ves, Mládežnícka, Pivovar, Podkoreňová, otočka, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Podborová, železničný prechod, Quercus, Bučina, autobusové nástupište, Šalková, mlyn, Tajovského, školy, Povstalecká cesta, Rázcestie ku nemocnici, Vrch Dolinka, Ďumbierska, Sásovská cesta, Kremnička, Skubín, otočka, Šalková, Jednota, Pod Hôrkou, Severná, Vrch Dolinka, Tajovského, školy, Severná, Na Karlove, 6, 2, Reštaurácia Hviezda, Poľná, Opatová, PRP-Plasty

Doprava, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

7, Slnečná stráň, 19, Tulská, záhradky, 1, 3, Pod Rybou, 4, Na Karlove, Slnečná Stráň, Sásovská cesta, Predné Halny, Jarmočisko, Medený Hámor, Tajovského, UMB, Mičinská, Kazačok, ulica Jesenského, MED-ART, Tajovského, UMB, Vozovňa, Predné Halny, Jarmočisko, I. Základná škola, ulica Tajovského, Podkoreňová, Kováčik, Podkoreňová, Jednota, I. Základná škola, Sekier, Dom dôchodcov, Pieninská, Banská Štiavnica, Úrad práce, Poľná, rázcestie, Na rovniach, ZVT, Wolkerova, ZVT, Šalková, Srnková, Banská Štiavnica, Úrad práce, Tatranská, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Cementárenská cesta, rázcestie, Na rovniach, Tajovského, park, Lučenec, Mlynská, Ďumbierska, Medený Hámor, BURGMAIER, Ul. ČSA, Banská Bystrica, Autobusová stanica, Moskovská, Majer, Poľná, rázcestie, Nemocnica, Ladomerská Vieska, sídlisko, Nemocnica, Kráľová, Jančiar, ulica Svitavská, Majer, Skubín, Sekier, sídlisko

Doprava, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Garbanka, 29. augusta, Ul. ČSA, Internátna, Tulská, stred, Zadné Halny, píla, 29. augusta, 29. augusta, EUROPA SC, RSC, Nemocnica, Kokava nad Rimavicou, Rovienka, Nad Tulskou, Nemocnica, 29. augusta, Stavoprojekt, ul. Kozáčeka Centrum, ul. Kozáčeka Centrum, Planetárium, Autobusová / Železničná stanica, Sliač, zdravotné stredisko, Úrad PV SR, Sekier, sídlisko, Ladomerská Vieska, stred, Autobusová / Železničná stanica, Regionálna správa ciest, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Mojžišovci, Sekier, Dúbravka, Sekier, Tanečkovci, Planetárium, Jadran, Predné Halny, Lesná, Brezno, Bujakovo, Kuvert, Okružná, Sekier, Vidhold, Okružná, Sekier, hájovňa, Zadné Halny, tehelňa, Jadran, Trstie, Čierny Balog, OcÚ, Regionálna správa ciest, Sekier, obchod, Kráľová, Tále, Trstie, Komenského, Komenského, Skuteckého, Sekier, Kajanka, Môťová, hájovňa, Cintorín, ul. Dukelských hrdinov, Čierny Balog, Tajovského, pod nemocnicou, ulica Pod Donátom, Bellušova, Železničná stanica, Hlboká, Tulská

Doprava, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Viestova, Sliač, mestský úrad, Hlboká, Continental, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Banská Štiavnica, SAD, Okresný úrad, Kaštieľ, Horná, Prior, Sekier, Základná škola, Quercus, Sekier, Základná škola, Domov dôchodcov, Kaštieľ, ul. Kozáčeka Centrum, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Domov dôchodcov, Poľná, Môťová, čerpacia stanica, ul. Kozáčeka Centrum, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, ul. Kozáčeka Centrum, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, ulica Krížna, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Sliač, mestský úrad, Podkoreňová, rázcestie, Lazovná, Zlatý Potok pod parkom, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Lazovná, Kráľová, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Môťová, čerpacia stanica, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Sekier, LOM, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Sekier, LOM, Zlatý Potok LIDL, Rakytovce, ihrisko, Tepláreň, Zvolenská Slatina, OcÚ, Tepláreň, Zvolenská Slatina, Šibenice, Západ Strážska cesta, Západ ul. Ľ. Štúra, Sekier, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Sekier, rázcestie, Hontianske Moravce, nákupné stredisko, Západ Strážska cesta, Zvolenská Slatina, Šibenice, Rohozná, Vlček, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Zlatý Potok, pod cintorínom, Sliač, zdravotné stredisko

Doprava, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Zlatý Potok, pod cintorínom, Agrozet, ul. Jesenského, Lipovec, Potraviny, Pod Dráhy, Lipovec, Potraviny, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Banská Štiavnica, Okrúhla, Rohozná, ZŠ, Môťová, rázcestie, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Môťová, rázcestie, Bučina, rázcestie, Bučina, rázcestie, Hodruša-Hámre, píla, Podkoreňová, RD, Zvolenská Slatina, OcÚ, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Nákladná stanica, EUROPA SC, Cesta k Smrečine, ul. Moyzesova, Čierny Balog, obchodný dom, Nákladná stanica, Podborová, čakáreň, Nadjazd, Cintoríny, Mazorníkovo, ul. Nová, Rázusova ul., Medzibrod, OcÚ, Margočinka, Kremnica, Elba, Rázusova ul., Banská Štiavnica, Nový zámok, Margočinka, Fiľakovo, pošta, Banská Štiavnica, RSC, Banská Štiavnica, Piargska brána, Zlatý Potok Kalinka, STRABAG, Sliač, kultúrny dom, STRABAG, ul. Jesenského, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Rimavská Sobota, Hypernova, Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Fiľakovo, pošta, Rybník, rázcestie, ZŤS, Adient Slovakia, Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica, č. d. 53, Priemyselný park, most, Pliešovce, autobusová stanica, Zlatý Potok, konečná, Rybník, Adient Slovakia, Banská Štiavnica, MsÚ, Západ ul. Ľ. Štúra, Revúca, reštaurácia Balaton

Doprava, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Kokava nad Rimavicou, námestie, Sekier, záhradky, Nadjazd, Biskupice, námestie, Sekier, záhradky, Zlatý Potok pod parkom, Trnavá Hora, Kľačany, konečná, Detva, námestie, Počúvadlo, Krížna, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Kremnica, horná nemocnica, Západ, Tulská, Gemerské Teplice, Jelšavská Teplica, Banská Štiavnica, MsÚ, Rimavská Sobota, Autotauris, Zlatý Potok, VI, Revúca, Vl. Klementisa gymnázium, Rimavská Sobota, Autotauris, Kremnica, Elba, Pod zeleným stromom, Ľubietová, námestie, Detva, Lúčna štvrť, Kremnica, Suchá hora rázcestie, Lipovec, Šášovské Podhradie, Kutinky, Biskupice, námestie, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Nová Baňa, Chotár, Čierny Balog, obchodný dom, Čierny Balog, Križno, Kráľová, Krsty, SPP, Pitelová, Kľač. dolina osada Žbirka, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, SAD, Sliač, sídlisko, Trnavá Hora, Kľačany, osada Môc, Šášovské Podhradie, Kutinky, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, SAD, Mikušovce, mäsokombinát, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Mikušovce, mäsokombinát, Krupina, Kopanice Brezová, Banská Štiavnica, Drieňová, Rapovce, rázcestie, Kremnica, horná nemocnica, Závadka nad Hronom, Nová Baňa, Rígel, Závadka nad Hronom, Sigma, Revúca, Vl. Klementisa 1125, Nová Baňa, Jožkov most, Autobusová stanica Zvolen, Banská Štiavnica, Drieňová, Gemerské Teplice, Gemerský Milhosť, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Závadka nad Hronom, Čierny Balog, Jergov, Závadka nad Hronom, Paseka, Rapovce, rázcestie

Doprava, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Valaská, sídlisko, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Zlatý Potok Kalinka, Počúvadlo, jazero, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Autobusová stanica Brezno, Hliník nad Hronom, Dolná Slatinka ústav, Poliklinika, Rimavská Sobota, Tomašová, Železničná stanica, Iliaš, II., Nová Baňa, Kútovci, Podborová, sídlisko, Banská Štiavnica, Štefultov, horný mlyn, Rimavská Sobota, Tomašová, Pliešovce, Benzinol, Kremnica, Rembíz, Kokava nad Rimavicou, Línia, Pliešovce, Benzinol, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Rimavská Sobota, Rozvodňa, Nová Baňa, Palajovci, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Nová Baňa, u Medveďov, Mikona, Závadka nad Hronom, Riverk, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Železničná stanica, Kokava nad Rimavicou, Línia, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Banská Štiavnica, Povrazník, Železničná stanica, Rimavská Sobota, Sabová, Železničná stanica, Banská Štiavnica, Povrazník, Jelšava, námestie, Rimavská Sobota, Sabová, Žiar nad Hronom, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Rohozná, Hliny, Ľubietová, námestie, Bakova Jama, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Západ obchvat, Iliaš, I., Zvolen, Zolná, rázcestie, Zvolen, Zolná, Jednota, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., SAD Bariny, Banská Štiavnica, Arborétum, Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, SAD Bariny, Rimavská Sobota, Gymnázium, Rimavské Zalužany, Sliač, Jednota, Hliník nad Hronom, pošta

Doprava, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Divín, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Rimavské Zalužany, Trnavá Hora, Ladno rázcestie, Dolná Strehová, zastávka, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Rybník, Brusník, Dolná Strehová, Dolná Strehová, zastávka, Hliník nad Hronom, pošta, Dolná Strehová, Západ Tepličky, Banská Štiavnica, Červená studňa, Hliník nad Hronom, Rimavská Sobota, Železničiarska, Dačov Lom, Horný, Lipovec, Fiľakovo, autobusová stanica, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Hontianske Tesáre, Šipice, Rimavská Sobota, Hypernova, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Hontianske Tesáre, Šipice, Fiľakovo, autobusová stanica, Sliač, železničná stanica, Sliač, železničná stanica, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Dačov Lom, Lazy, Dačov Lom, Lazy, Revúca, AS, Čebovce, Veľké Teriakovce, Jednota, Veľký Krtíš, Sever, Rimavské Janovce, Jednota, Čebovce, pri moste, Rimavská Sobota, SOUPP, Sliač, pomník, Revúca, AS, Revúca, AS, Rimavská Sobota, Starý Včelinec, Hronský Beňadik, ZŠ, Švermova ul., Rimavské Janovce, Jednota, Hliník nad Hronom, Hriňová, strojárne, Fiľakovo, Novona, Poľana, Fiľakovo, Šávolská cesta, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Sliač, cintoríny, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Revúca, AS, Revúca, AS, Rimavská Sobota, SOUPP, Čebovce, Veľký Krtíš, Sever, WUSAM, Nová Baňa, Tužinský

Doprava, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Revúca, AS, Banská Štiavnica, železničná stanica, Sušany, rázcestie, Kremnica, autobusová stanica, Hliník nad Hronom, IBV, Nová Baňa, Námestie Svätej Alžbety, Revúca, AS, Dačov Lom, Dolný, Sliačan, Sliačan, Rovné, Ratkovská Zdychava, Rimavská Sobota, Gymnázium, Park Lanice, Sliač, sídlisko, Dačov Lom, hlavná cesta, Cintoríny, Park Lanice, Dačov Lom, hlavná cesta, Príbelce, Rimavská Sobota, Bytové družstvo, Veľká Ves nad Ipľom, Rimavská Sobota, Nový Včelinec, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Šiatorská Bukovinka, rázcestie, Hliník nad Hronom, Hôrka, Hrnčiarske Zalužany, Jednota, Želovce, Rimavské Brezovo, Nová Baňa, Hrbatý most, Rimavská Sobota, Autotauris, Hliník nad Hronom, Hôrka, Rakytovce, ČOV, Hontianske Nemce, Sitnianska Lehôtka, Hliník nad Hronom, železničná stanica, Tornaľa, námestie, Šiatorská Bukovinka, obec, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Selce, mlyn, Rimavská Sobota, Rimavan, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Veľký Krtíš, Stred, Hliník nad Hronom, rázcestie, Rimavská Sobota, Tomašová bytovka, Sliač, Jednota, Želovce, zastávka, Banská Štiavnica, OPP, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Veľké Teriakovce, Jednota, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Želovce, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Špania Dolina, Poľana, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Hliník nad Hronom, rázcestie, ZŤS, Rimavské Brezovo, Veľká Ves nad Ipľom, Príbelce, Hrnčiarska Ves, Jednota

Doprava, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Sliač, hospodárska budova, Sliač, hospodárska budova, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Sliač, ZŠ, Stredné Plachtince, horáreň, Kynceľová, II., Rimavská Sobota, Lidl, Banská Štiavnica, križovatka, Rimavská Sobota, Šamarianka, Ipeľské Predmostie, Tornaľa, Starňa, ZŠ, Vígľaš, garáž ŠL, Banská Štiavnica, križovatka, Detva, ZŠ, Tornaľa, Starňa, ZŠ, Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Detva, ZŠ, Hrnčiarska Ves, Nová ul., Banská Štiavnica, križovatka, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Šiatorská Bukovinka, ZŠ, Detva, ZŠ, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Šiatorská Bukovinka, lom, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Nová Baňa, Technické služby, Nová Baňa, záhradky, Banská Štiavnica, križovatka, Hrnčiarske Zalužany, zdravotné stredisko, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Západ Tepličky, Rimavská Sobota, Sobôtka, Budča, rázcestie, Nová Baňa, Orava, Revúca, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Muránska Dlhá Lúka, Šiatorská Bukovinka, lom, Banská Štiavnica, križovatka, Stredné Plachtince, Želovce, ZŠ, Detva, Vagačov dom, Gymnázium, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Utekáč, Drahová, Detva, námestie, Revúca, Dobšinského ul., Detva, námestie, Detva, kúpalisko, ul. Priemyselná, Detva, námestie, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Detva, námestie, ul. Priemyselná, PUR - STAV KB, Utekáč, Gizuľa, Revúca, rázcestie k nemocnici, Západ obchvat, Fiľakovské Kováče, Kurtáň

Doprava, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Opatovská Nová Ves, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Fiľakovské Kováče, Rimavská Sobota, Lux, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, rázcestie, Fiľakovské Kováče, Veľký Krtíš, Stred, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Trnavá Hora, železničná stanica, Slovenské Ďarmoty, autobusová stanica, Lehôtka pod Brehmi, Jesenské, železničná zastávka, Muránska Zdychava, Jednota, Šiatorská Bukovinka, železničný prechod, Stredné Plachtince, Na kameni, Rimavská Sobota, Pivovar, Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kľačany, Tomášovce, OcÚ, Stredné Plachtince, Rimavská Sobota, Pivovar, Tomášovce, Ostredky, Nová Baňa, Hrádza, Detva, reštaurácia Siroň, Detva, reštaurácia Siroň, Tomášovce, Ostredky, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Tekovská Breznica, škola, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Nová Baňa, Dolné lúky, Ipeľské Predmostie, Nová Baňa, Kňazove lúky, Kalinovo, Marxova ul., Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Lom nad Rimavicou, Pleškova mlyn, Nová Baňa, č. d. 363, Nová Baňa, Dolné lúky, Muránska Dlhá Lúka, Fiľakovské Kováče, Kurtáň, Nová Baňa, Hrabiny, Opatovská Nová Ves, Tekovská Breznica, závoz, Tomášovce, PRP-píla, Banská Štiavnica, štadión, Mazorníkovo, SAD, Fiľakovo, Pepita, Zlatý Potok, rázcestie, Nemocnica, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Zlatý Potok, rázcestie, Gymnázium, Málinec, Ipeľ, Málinec, Ipeľ, Fiľakovo, Pepita, Detva, Zelenina, Málinec, Ipeľský Potok

Doprava, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Veľký Krtíš, IBV Západ, Veľký Krtíš, IBV Západ, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Hodruša-Hámre, kultúrny dom, Želovce, zastávka, Mazorníkovo, SAD, Drábsko, Sedmák, Nová Baňa, Potraviny, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Lom nad Rimavicou, obec, Rudno nad Hronom, horný koniec, Kosihy nad Ipľom, Detva, LDCH, Muránska Zdychava, č. d. 94, Hliník nad Hronom, ZŠ, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Banská Štiavnica, Svetro, Rimavská Sobota, OÚ, Fiľakovo, ZŠ maďarská, Poniky, Ponická Huta, Trnavá Hora, rázcestie, Fiľakovo, Cerovský, Rimavská Sobota, Daxnerova ul., Banská Štiavnica, Svetro, Rimavská Sobota, sídlisko Západ Česká ul., Slovenské Kľačany, Nová Baňa, Detský domov, Nová Baňa, Jednota, Rimavská Sobota, OÚ, Tomášovce, pri moste, Pohronská Polhora, horný koniec, Banská Štiavnica, Hájik, Trnavá Hora, OcÚ, Rudno nad Hronom, starý most, Slovenské Kľačany, Bahýľ, Nová Baňa, Suchý mlyn, Nová Baňa, Macov vršok, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Hrnčiarska Ves, Pondelok, Fiľakovo, Salva, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázcestie, Muránska Zdychava, č. d. 94, Banská Štiavnica, Akusit, Fiľakovo, poliklinika, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Podbrezová, horná brána, Nová Baňa, Ilend, Fiľakovo, poliklinika, Rimavská Sobota, okresný súd, Pohronská Polhora, pošta, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Zvolen, Lukové, Vígľašská Huta - Kalinka, Červenej vody, Veľký Krtíš, AS, Fiľakovo, ŠM, Nová Baňa, Dubník, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, horná brána, Rimavská Sobota, AS, Kosihy nad Ipľom

Doprava, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Hrnčiarska Ves, Pondelok, Banská Štiavnica, Hájik, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Nová Baňa, Pilenovci, Revúca, Rozkvet, Kráľovce-Krnišov, Pohronská Polhora, pošta, Banská Štiavnica, križovatka, Breznička, OcÚ, Čertovica, motorest, Rimavská Sobota, Nižná Pokoradz, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz, Hodruša-Hámre, MŠ, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Rimavská Sobota, Fábryho ul., Hodruša-Hámre, námestie, Lom nad Rimavicou, Hodruša-Hámre, mäsna, Hodruša-Hámre, horný závod, Hronec, námestie, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Lučenec, obchodné centrum Galéria I., Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, železničná stanica, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Pohronská Polhora, OcÚ, Horné Plachtince, Lovčica-Trubín, Lovčica, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Balog nad Ipľom, Lučenec, obchodné centrum Galéria, Revúca, LTZ, Lučenec, obchodné centrum Galéria I., Hrnčiarska Ves, Maštinec, Rimavská Sobota, Šrobárova, Trnavá Hora, kostol, Čebovce, ZŠ, Nová Baňa, Odevy, Poltár, Slaná Lehota

doprava inde

Horehronie (913x), okres Banská Bystrica (550x), okres Rimavská Sobota (506x), okres Lučenec (446x), okres Zvolen (398x), okres Brezno (364x), okres Žiar nad Hronom (329x), Banská Bystrica (327x), Mikroregión Ekológ (316x), okres Veľký Krtíš (279x), Mikroregión Podpoľanie (273x), okres Detva (273x), okres Krupina (250x), okres Revúca (223x), okres Žarnovica (214x), Mikroregión Sitno (166x), okres Poltár (145x), okres Banská Štiavnica (141x), Mikroregión Žiarske Pohorie (131x), Zvolen (131x), Mikroregión Krupinská planina (125x), Mikroregión Nová Baňa (119x), Radvaň (113x), Rimavská Sobota (111x), Lučenec (109x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (108x), Žiar nad Hronom (108x), Mikroregión Čierny Hron (101x), Mikroregión Hlinické Pohronie (95x), Mikroregión Obručná (93x)
doprava v Horehronie
doprava v okres Banská Bystrica
doprava v okres Rimavská Sobota
doprava v Banskobystrický kraj
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.