Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Banskobystrický kraj

Kostol v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 876 kusov kostol.

Kostol, Banskobystrický kraj:, 1 z 15

Benediktínsky kláštor, Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Evanjelický kostol, svätého Gorazda, kostol, kaplnka sv. Anny, svätého Gorazda, Ducha Svätého Podlavice, Synagóga Brezno, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka svätej Hildegardy, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, Kostol evanjelický a.v., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kaplnka Jergištôlňa, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, kostol, Biskupice Sv. Stefana, Evanjelický kostol, kostol, Kostol svätej Kataríny, Božieho hrobu, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, Narodenia Panny Márie, Panny Márie (saleziáni), svätého Michala archanjela, narodenia Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 2 z 15

svätého Egídia, Farský úrad, svätého Matúša, svätého Jána Nepomuckého, 2. zastavenie, kostol, 3. zastavenie, 1. zastavenie, svätého Martina, svätého Fantiška z Assissi, svätej Alžbety, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Synagóga, kostol, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, svätätého Michala archanjela, kostol, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Banícky kostolík, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, Trojjediného Boha, kostol, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, kostol, Husitský chrám, kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 3 z 15

kostol, kostol, Kostol svätej Alžbety, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, Panny Márie, Mena Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, kostol, svätého Imricha, svätého Jána Nepomuckého, Ježiš dobrý pastier, svätého Matúša, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Klimenta, Ružencovej Panny Márie, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Zvonica, kostol, kostol, Obetovanie Pána, Morová kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Čabrad, svätej Márie Magdalény

Kostol, Banskobystrický kraj:, 4 z 15

Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšej trojice, svätého Jána, Všetkých svätých, svätého Jána Nepomuckého, svätého Martina, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, Kaplnka Pany Márie, svätých Abdona a Sennena, kostol, kostol, kostol, Svätej Trojice, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, Skala, kostol, svätého Jozefa, svätého Ondreja, svätej Anny, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Dominika, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, Celodrevená zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 5 z 15

kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, Panny Márie, Michala archanjela, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Premenenia Pána, Banícka kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca, Premenenia Pána, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv, Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, Kaplnka piesky, kostol, kostol, svätého Michala, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 6 z 15

svätého Štefana, ECAV, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, svätého Štefana, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, Zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, sv. Jána Evanjelistu, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätého Antona opáta, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, cross of jesus, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätej Marie Magdalény, svätého Františka Serafínskeho, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 7 z 15

kostol, Kostol ECAV, kostol, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Juraja, kostol, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, kostol, panny Márie, Kostol Sv. Michala, kostol, najsvätejšej Trojice, kostol, Dom smútku, Panny Márie Karmelskej, Povýšenie Svätého kríža, kostol, Evanielický kostol, kostol, svätého Michala, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv.Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, narodenia Panny Márie, kostol, Hrobka Ostroluckých, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina biskup, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, zvonica, kostol, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, Blahoslavenej Matky

Kostol, Banskobystrický kraj:, 8 z 15

kostol Sv. Ladislava, Súsošie štyroch archanjelov, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Sv. Juraja, kostol, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Panny Márie Lurdskej, kostol, Nájdenia sv. Kríža, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätého Imricha, kostol, Krista Kráľa, svätého Mikuláša, Kaplnka Sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, Panny Márie ružencovej, svätého Martina, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Meno Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätäho Jozefa, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 9 z 15

svätých Cyrila a Metoda, kostol, Panny Márie, svätej Misie, svätého Martina, svätého Jána Boska, svätej Terézie z Lisieux, svätého Imricha, kostol, kostol, Sv.Michal, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, kostol, svätého Michala, kostol, Zvestovania Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 10 z 15

sv. J. Nepomucký, kostol, svätého Andreja, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, kostol, kostol, Sv. Mária, kostol, sv. Kataríny, svätého Galusa, kostol, Krista Kráľa, svätého Demetera, kostol, svätého Matúša, Evanjelický kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Juraja, svätých Petra a Pavla, kostol, svätých Šimona a Judy, Všetkých svätých, kostol, kostol, svätého Imricha, Kostol narodenia pany Márie, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, ECAV, Povýšenia svätého Kríža, svätej Margity, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, Všech svätých, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, Zvonica

Kostol, Banskobystrický kraj:, 11 z 15

svätých Filipa a Jakuba, evanjelický a.v. kostol, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Sv.Jozef, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, Panny Márie, Dobrého Pastiera, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, svätého Mikuláša, Kostol sv. Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana kráľa, svätého Egídia, kostol, kostol, svätej Kataríny, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Martina, kostol, svätého Vavrinca, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 12 z 15

Cintorín, svätého Michala archanjela, Najsvätejšej Trojice, svätej Alžbety, svätého Jozefa, kostol, sv. Ján, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, Márnica, kostol, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Dom smútku, Panny Márie kráľovnej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, svätej Márie, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Narodenia Panny Márie, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 13 z 15

kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, Dom smútku, Panny Márie, Kalvária, Evanjelický kostol a.v., kostol, svätého Františka z Assisi, kostol, kalvínsky kostol, Panny Márie Kráľovnej pokoja, kostol, kostol, svätého Vendelína, Zjavenia Pána, kostol, kostol, kostol, Katolícky kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Synagóga, kostol, kostol, Szerb templom, kostol, Panna Mária, kostol, kostol, 19. zastavenie, kostol, 13. zastavenie, Kostol Poslednej večere, 15. zastavenie, 12. zastavenie, 22. zastavenie, 8. zastavenie, 10. zastavenie, 24. zastavenie, 16. zastavenie, kostol, 6. zastavenie, 25. zastavenie, 4. zastavenie, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, 18. zastavenie, 23. zastavenie, 11. zastavenie, 20. zastavenie, 7. zastavenie, 9. zastavenie, 14. zastavenie, 5. zastavenie, Kostol sv. Kríža, 17. zastavenie, 21. zastavenie, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 14 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža (kalvária), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Krista kráľa, kostol, kostol, Kalvária, kostol, Panny Márie, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Kalvária, kostol, ECAV Kostol, Kríž pri ceste, kostol, Dom smútku, Krížová cesta, Kalvária, Kaplnka, Sv. Martina, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 15 z 15

kostol, Nepoškvrneného počatia, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Drevený kríž, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevstúpenie Krista Pána, ECAV, panny Márie, Kaplnka, Kalvária, kostol, kostol, kostol, ku cti Narodenia Panny Márie, Szűz Mária szent neve-templom, Szentháromság-templom, kostol, Krisztus Király templom, Magyarok Nagyasszonya-templom, Evangélikus templom

kostol inde

Horehronie (142x), okres Veľký Krtíš (111x), okres Brezno (97x), okres Banská Bystrica (94x), Mikroregión Sitno (89x), okres Rimavská Sobota (87x), okres Žiar nad Hronom (85x), okres Banská Štiavnica (80x), okres Lučenec (77x), okres Žarnovica (74x), Mikroregión Ekológ (69x), okres Revúca (58x), okres Zvolen (54x), okres Krupina (49x), Banská Štiavnica (48x), okres Detva (45x), Mikroregión Hlinické Pohronie (42x), Mikroregión Podpoľanie (40x), Mikroregión Čierny Hron (32x), Mikroregión Starohorská dolina (31x), okres Poltár (31x), Mikroregión Horehron (28x), Mikroregión Poiplie (27x), Mikroregión Nová Baňa (24x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x), Mikroregión Pod Panským dielom (21x), Mikroregión Žiarske Pohorie (19x), Hodruša-Hámre (19x), Mikroregión Východný Hont (19x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (19x)
kostol v Horehronie
kostol v okres Veľký Krtíš
kostol v okres Brezno

Podobné, Banskobystrický kraj:

2364x duchovno, 884x cintorín, 876x kostol, 434x kríž, 166x kaplnka, 4x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.