Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » duchovno » kostol

Kostol, Banskobystrický kraj

Kostol v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 878 kusov kostol.

Kostol, Banskobystrický kraj:, 1 z 15

Dreveny artikularny kostol v Hronesku (1725-1726), Benediktínsky kláštor, svätého Jána Krstiteľa, Kostol svätého Jána Bosca, Evanjelický kostol, svätého Gorazda, svätej Kataríny Alexandrijskej, Ducha Svätého Podlavice, svätého Gorazda, Synagóga Brezno, kostol, kaplnka sv. Anny, Kaplnka svätej Hildegardy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Františka, Kostol evanjelický a.v., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka Jergištôlňa, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, Kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Božieho hrobu, Biskupice Sv. Stefana, Kostol svätej Kataríny, Evanjelický kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, kostol, Mena Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, Farský kostol sv. Mikuláša, kostol, Kostol sv. Joachima a Anny, narodenia Panny Márie, svätého Michala archanjela, Panny Márie (saleziáni), svätého Egídia

Kostol, Banskobystrický kraj:, 2 z 15

svätého Matúša, Farský úrad, 2. zastavenie, kostol, 1. zastavenie, 3. zastavenie, svätého Martina, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätej Alžbety, Narodenia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka navštívenia panny Márie, kostol, svätého Fantiška z Assissi, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Synagóga, Katedrála svätého Františka Xaverskeho, svätätého Michala archanjela, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Banícky kostolík, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, svätého Jána, Povýšenie svätého kríža, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 3 z 15

Kostol svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Mena Panny Márie, kalvínsky kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Panny Márie, kostol, kostol, svätej Alžbety, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Klimenta, kostol, kostol, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, Ježiš dobrý pastier, kostol, Husitský chrám, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Morová kaplnka, svätého Matúša, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, kostol, Trojjediného Boha, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Narodenia Panny Márie, Ružencovej Panny Márie, Zvonica, Božieho milosrdenstva, Obetovanie Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätej Trojice, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 4 z 15

svätej Alžbety, kostol, Krista Kráľa, Narodenia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Čabrad, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Jána Krstiteľa, svätého Martina, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Michala, kostol, Všetkých svätých, kostol, svätých Abdona a Sennena, kostol, kostol, Kaplnka Pany Márie, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, kostol, Kostol sv. Dominika, svätého Ondreja, kostol, svätého Jozefa, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, svätej Anny, Celodrevená zvonica, svätého Mikuláša, svätého Lukáša, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 5 z 15

kostol, kostol, kostol, Božského srdca, Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Premenenia Pána, sv, Anna, Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, Banícka kaplnka, svätého Martina, kostol, svätého Michala, kostol, Skala, ECAV, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Michala, Kaplnka piesky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, svätého Štefana

Kostol, Banskobystrický kraj:, 6 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kaplnka sv.Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Štefana, svätého Antona Paduánskeho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Nanebovzatie Panny Márie, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Božského srdca Ježišovho, kostol, Zvonica, kostol, kostol, kostol, svätého Antona opáta, kostol, sv. Jána Evanjelistu, kostol, kostol, kostol, Svätej trojice, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, svätého Františka Serafínskeho, kostol, kaplnka Sv. Urbana, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 7 z 15

kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, Kostol ECAV, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Karmelskej, panny Márie, Panny Márie Kráľovnej svätého Ruženca, Všetkých svätých, kostol, Sv.Jána Nepomuckého, kostol, najsvätejšej Trojice, narodenia Panny Márie, kostol, sv. Juraja, Kostol Sv. Michala, kostol, kostol, svätej Marie Magdalény, kostol, Povýšenie Svätého kríža, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, svätého Martina biskup, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanielický kostol, svätých Filipa a Jakuba, kostol, svätého Michala archanjela, kostol, Nájdenia sv. Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, cross of jesus, kostol, Panny Márie Pomocnice kresťanov, svätého Antona Paduánskeho, Súsošie štyroch archanjelov

Kostol, Banskobystrický kraj:, 8 z 15

Hrobka Ostroluckých, kostol, kostol, kostol, kostol Sv. Ladislava, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Sv. Michala, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Rímskokatolícky kostol, kostol, zvonica, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Blahoslavenej Matky, svätého Imricha, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, Panny Márie ružencovej, kostol, Kaplnka, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Meno Panny Márie, svätäho Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Boska, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätej Kataríny, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 9 z 15

Panny Márie Lurdskej, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, svätej Misie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, Sv.Michal, Sv. Juraja, svätého Jána Nepomuckého, Všetkých svätých, svätého Andreja, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, ECAV, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Premenenia Pána, Káplonka (historický názov), inak Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, sv. Kataríny, svätého Matúša, Všetkých svätých, svätého Imricha, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 10 z 15

svätého Juraja, kostol, kostol, sv. J. Nepomucký, svätej Terézie z Lisieux, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatie Panny Márie, svätej Margity, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätých Šimona a Judy, kostol, Zvestovania Panny Márie, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Povýšenia svätého Kríža, svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, svätého Michala, Dobrého Pastiera, Panny Márie, kostol, kostol, evanjelický a.v. kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša a svätého Štefana, kráľa Uhorska, svätého Jána Krstiteľa, Zvonica, svätého Galusa, kostol, Sv. Mária, kostol, kostol, kostol, svätých Filipa a Jakuba, kostol, kostol, kostol, Krista Kráľa, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 11 z 15

kostol, svätej Alžbety, Kostol Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všech svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Sv.Jozef, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol narodenia pany Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Panny Márie, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Egídia, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, sv. Ján, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, svätého Štefana kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 12 z 15

svätej Alžbety, kostol, svätého Michala archanjela, nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätej Kataríny, Panny Márie kráľovnej, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Dom smútku, kostol, kostol, svätého Vavrinca, svätého Jozefa, kostol, kostol, Dom smútku, kostol, kostol, Cintorín, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, Márnica, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Všetkých svätých, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Ružencovej panny Márie, Kostol svätého Juraja, svätej Alžbety, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 13 z 15

kostol, kostol, kostol, kostol, Božského srdca, kostol, Dom smútku, Kalvária, Panny Márie, svätého Františka z Assisi, Božieho milosrdenstva, Evanjelický kostol a.v., kostol, kalvínsky kostol, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej pokoja, kostol, kostol, kostol, Zjavenia Pána, kostol, svätého Vendelína, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Synagóga, Katolícky kostol, kostol, kostol, Szerb templom, kostol, kostol, kostol, kostol, Panna Mária, 22. zastavenie, Kostol sv. Kríža, 9. zastavenie, 21. zastavenie, 19. zastavenie, 13. zastavenie, 18. zastavenie, 24. zastavenie, 17. zastavenie, Kostol Poslednej večere, 4. zastavenie, 5. zastavenie, 11. zastavenie, 16. zastavenie, 14. zastavenie, 7. zastavenie, 23. zastavenie, 15. zastavenie, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, 12. zastavenie, 20. zastavenie, 10. zastavenie, 8. zastavenie, 25. zastavenie

Kostol, Banskobystrický kraj:, 14 z 15

6. zastavenie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia sv. kríža (kalvária), kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, Panny Márie, kostol, kostol, Krista kráľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvária, svätého Mikuláša, kostol, kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, ECAV Kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Martina, Dom smútku, kostol, kostol, Krížová cesta, kostol

Kostol, Banskobystrický kraj:, 15 z 15

Kríž pri ceste, kostol, kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, Nepoškvrneného počatia, kostol, kostol, kostol, kostol, Drevený kríž, kostol, svätej Anny, kostol, Kaplnka, kostol, Nanebevstúpenie Krista Pána, ECAV, Kalvária, panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, ku cti Narodenia Panny Márie, Szűz Mária szent neve-templom, Szentháromság-templom, Krisztus Király templom, kostol, Magyarok Nagyasszonya-templom, Evangélikus templom

kostol inde

Horehronie (142x), okres Veľký Krtíš (111x), okres Brezno (97x), okres Banská Bystrica (94x), Mikroregión Sitno (89x), okres Rimavská Sobota (87x), okres Žiar nad Hronom (85x), okres Banská Štiavnica (80x), okres Lučenec (78x), okres Žarnovica (74x), Mikroregión Ekológ (69x), okres Revúca (59x), okres Zvolen (54x), okres Krupina (49x), Banská Štiavnica (48x), okres Detva (45x), Mikroregión Hlinické Pohronie (42x), Mikroregión Podpoľanie (40x), Mikroregión Čierny Hron (32x), okres Poltár (31x), Mikroregión Starohorská dolina (31x), Mikroregión Horehron (28x), Mikroregión Poiplie (27x), Mikroregión Nová Baňa (24x), Mikroregión CHOPOK - JUH (21x), Mikroregión Pod Panským dielom (21x), Mikroregión Žiarske Pohorie (19x), Mikroregión Východný Hont (19x), Hodruša-Hámre (19x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (19x)
kostol v Horehronie
kostol v okres Veľký Krtíš
kostol v okres Brezno

Podobné, Banskobystrický kraj:

2373x duchovno, 886x cintorín, 878x kostol, 438x kríž, 167x kaplnka, 4x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.