Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » vzdelanie

vzdelanie v Banskobystrický kraj

vzdelanie

293x základná škola, 116x skôlka, 15x stredná škola, 10x univerzita, 5x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 439 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Horehronie (133x), okres Banská Bystrica (87x), Banská Bystrica (72x), okres Žiar nad Hronom (48x), okres Brezno (46x), okres Lučenec (43x), okres Rimavská Sobota (40x), okres Zvolen (38x), Mikroregión Ekológ (35x), Lučenec (27x), okres Revúca (27x), Radvaň (26x), okres Veľký Krtíš (25x), Mikroregión Sitno (23x), Mikroregión Podpoľanie (22x), okres Detva (22x), Mikroregión Žiarske Pohorie (22x), okres Banská Štiavnica (21x), Rimavská Sobota (21x), Banská Štiavnica (21x), Žiar nad Hronom (21x), Brezno (20x), Zvolen (17x), okres Žarnovica (16x), okres Poltár (15x), Mikroregión Horehron (14x), Sásová (14x), Mikroregión Kremnica a okolie (13x), Mikroregión Hlinické Pohronie (11x), okres Krupina (11x)

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 1 z 8

Gymnázium Jána Chalupku, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Jazyková škola Larus, Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Stredná odborná škola lesnícka, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, Stredná odborná škola drevárska, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, ZŠ Hviezdoslavova, Súkromná stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Ivana Branislava Zocha, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Základná škola Klokočova, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Veselé žabčatá, Základná škola s materskou školou v Kalinove, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Gymnázium Mateja Hrebendu, Heuréka, ZŠ Jána Amosa Komenského, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou Medzibrod, Gymnázium B. S. Timravy, Stredná odborná škola pedagogická, Súkromná materská škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola, Materská škola Centrum, Materská škola Stonožka, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Základná škola, Materská škola, Materská škôlka Lienka, Základná škola Dve ruky, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Materská škola, Detské centrum u Jonathana Pudinga, Súkromná základná škola, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Základná škola, Súkromné detské centrum Gombička, Stredná odborná škola podnikania, Materská škola, Základná škola sv. Dominika Savia, Gymnázium Mikuláša Kováča, Obchodná akadémia, Základná škola, Základná škola, Materská školka, Stredná odborná škola technická, Materská škola, Špeciálna základná škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 2 z 8

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Materská škola, Technická univerzita Zvolen, MATERSKÁ ŠKOLA BZUČO, 1. Základná škola, Materská škola Květinka, 3. Základná škola, Stredná odborná škola informačných technológií, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Špeciálna základná škola, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Materská škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola automobilová, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Ekonomická fakulta UMB, Základná škola Hrnčiarska, skôlka, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, Materská škola, Materská škola, Súkromná materská škola, Základná škola Janka Alexyho, Materská škola, Gymnázium, Právnická fakulta UMB, Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, Materská škola, Základná škola, Martina Rázusa, Súkromná stredná odborná škola, Materská škola, Evanjelické gymnázium Tisovec, Špeciálna materská škola, Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Materská škola, skôlka, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, Materská škola, Materská škola Ľ. Fullu, Materská škola Hrnčiarska, Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, Materská škola, skôlka, Základná škola, Základná škola Jána Drdoša, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Materská škola 1. mája Zvolen, Základná škola, Materská škola, Fakulta techniky TUZVO, Materská škola Imatra

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 3 z 8

Súkromná základná škola Guliver, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, Základná umelecká škola Jána Cikkera, základná škola, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola Divín, Materská škola Horná Ždaňa, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, Základná škola Józsefa Kármána s materskou školou, Materská škola Drobček, SOU drevárske Žarnovica, Historická škola, Základná škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, , SOŠ Žarnovica, Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, základná škola, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZŠ Jozefa Kollára, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, Súkromné gymnázium Lučenec, 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o., základná škola, základná škola, Gymnázium Ivana Kraska, univerzita, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Športové gymnázium, základná škola, Spojená škola internátna Kremnica, Štátna Jazyková Škola, Materská škola, Spojená škola internátna Kremnica, ZŠ SNP 20, základná škola, Základná škola L. Novomeského, základná škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 4 z 8

základná škola, Materská škola, Základná škola Mihálya Tompu, Spojená škola, Evanjelické gymnázium, základná škola, Súkromná hotelová akadémia, Základna škola Brezno - Zadne Halny, Relax Centrum, základná škola, ZŠ Golianova, základná škola, Materská škola v Závadke nad Hronom, základná škola, I. Základná škola, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, skôlka, ZS Sama Cambela, základná škola, Špeciálna základná škola, Autoškola Bosák, Materská škola Sídlisko Rimava, Materská škola Kremnička, základná škola, 2. Základná škola, Základná škola s materskou školou Pliešovce, Materská škola, základná škola, SPoŠ Lučenec, skôlka, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, 4. Základná škola, základná škola, , Materská škola v Závadke nad Hronom, SSOŠH a SG, základná škola, ZŠ Poľná, Gymnázium Františka Švantnera, Združená stredná škola služieb, základná škola, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, III. Základná škola, základná škola, Gymnázium, ŠUV, skôlka, CZŠ sv. Jána Bosca, základná škola, Materská škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 5 z 8

SPŠ, , Materská škola, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, skôlka, skôlka, ZŠ Pavla Dobšinského, Gymnázium A.H. Škultétyho, Súkromná obchodná akadémia, Špeciálna základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola Arnolda Ipolyiho, základná škola, základná škola, ZŠ Vajanského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, IV. Základná škola, Materská škola, Základná umelecká škola, základná škola, Spojená škola, Cirkevná škola v Novej Bani, Stredná odborná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, HaOA Školská jedáleň, Základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Materská škola Brezno - Zadne Halny, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., Pionierska 4, ZŠ a MŠ, Základná škola Pionierska 4, skôlka, Pionierska 2, základná škola, základná škola, Základná škola Pionierska 2, Materská škola, , Zružená stredná škola Nová Baňa, Spojená škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 6 z 8

skôlka, SPŠ Stavebná, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, ZŠ Hriňová, ZŠ Sklené Teplice, základná škola, ZŠ Hriňový, Základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, Stredná pedagogická odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, OA a SOU v Detve, skôlka, II. Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Detva, ZŠ Školská 3, ZŠ Slobody 2, skôlka, ZŠ A. Sládkoviča, základná škola, Music school, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, Základná skola Radzovce, Materská škola, základná škola, MŠ Sklárska, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, , základná škola, , základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 7 z 8

Obchodná akadémia, Materská škola Prachatická, MŠ a ZŠ Lučatín, Stredná zdravotnícka škola, skôlka, skôlka, základná škola, stredná škola, SOU poľnohospodárske Vígľaš-Pstruša, , ZŠ Hrušov, Materská škôlka, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, skôlka, , základná škola, Základná škola, Škola, základná škola, Základná a materská škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Domov sociálnych služieb, základná škola, MŠ Poľná, ZŠ s MŠ Hany Ponickej, skôlka, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Materská Škola, MŠ Sklené Teplice, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, Materská škola, skôlka, skôlka, autoškola, skôlka, Materská škola, skôlka, Základná škola Pavla Križku, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, autoškola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 8 z 8

skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, Autoškola Gonda, skôlka, Tabo, Súkromná materská škola Montessori, Základná škola s materskou školou hontianske nemce 77, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

vzdelanie inde

Horehronie (133x), okres Banská Bystrica (87x), Banská Bystrica (72x), okres Žiar nad Hronom (48x), okres Brezno (46x), okres Lučenec (43x), okres Rimavská Sobota (40x), okres Zvolen (38x), Mikroregión Ekológ (35x), Lučenec (27x), okres Revúca (27x), Radvaň (26x), okres Veľký Krtíš (25x), Mikroregión Sitno (23x), Mikroregión Podpoľanie (22x), okres Detva (22x), Mikroregión Žiarske Pohorie (22x), okres Banská Štiavnica (21x), Rimavská Sobota (21x), Banská Štiavnica (21x), Žiar nad Hronom (21x), Brezno (20x), Zvolen (17x), okres Žarnovica (16x), okres Poltár (15x), Mikroregión Horehron (14x), Sásová (14x), Mikroregión Kremnica a okolie (13x), Mikroregión Hlinické Pohronie (11x), okres Krupina (11x)
vzdelanie v Horehronie
vzdelanie v okres Banská Bystrica
vzdelanie v Banská Bystrica
vzdelanie v Banskobystrický kraj
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.