Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » vzdelanie

vzdelanie v Banskobystrický kraj

vzdelanie

297x základná škola, 119x skôlka, 16x stredná škola, 14x univerzita, 5x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza 450 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

Horehronie (140x), okres Banská Bystrica (94x), Banská Bystrica (79x), okres Žiar nad Hronom (50x), okres Brezno (46x), okres Lučenec (43x), okres Rimavská Sobota (42x), okres Zvolen (38x), Mikroregión Ekológ (35x), Radvaň (29x), okres Revúca (28x), Lučenec (27x), okres Veľký Krtíš (24x), Mikroregión Sitno (24x), Mikroregión Žiarske Pohorie (23x), okres Banská Štiavnica (22x), Mikroregión Podpoľanie (22x), okres Detva (22x), Banská Štiavnica (22x), Rimavská Sobota (21x), Žiar nad Hronom (21x), Brezno (20x), Sásová (18x), Zvolen (17x), okres Žarnovica (16x), okres Poltár (15x), Mikroregión Horehron (14x), Mikroregión Kremnica a okolie (13x), Mikroregión Hlinické Pohronie (12x), okres Krupina (11x)

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 1 z 8

Gymnázium Jána Chalupku, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Jazyková škola Larus, Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Základná škola s materskou školou Lutila, Stredná odborná škola lesnícka, Gymnázium Andreja Kmeťa, Základná škola a materská škola T. G. Masaryka, Stredná odborná škola drevárska, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Základná škola s materskou školou Štefana Moyzesa v Žiar nad Hronom, Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, ZŠ Hviezdoslavova, Súkromná stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola služieb a lesníctva, ZŠ Ivana Branislava Zocha, Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Špeciálna základná škola, Základná škola Klokočova, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola Veselé žabčatá, Základná škola s materskou školou v Kalinove, Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Gymnázium Mateja Hrebendu, Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Heuréka, ZŠ Jána Amosa Komenského, Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, základná škola, Základná škola s materskou školou Utekáč, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Základná škola s materskou školou Medzibrod, Gymnázium B. S. Timravy, Stredná odborná škola pedagogická, Stredná odborná škola Pod Bánošom, Súkromná materská škola, Spojená škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, SŠ - SOŠ elektrotechnická, Základná škola, Materská škola Centrum, Materská škola Stonožka, Materská škola, Základná škola, Základná a materská súkromná škola Dráčik, Materská škola, Materská škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Dve ruky, Súkromná základná škola, Detské centrum u Jonathana Pudinga, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Súkromné detské centrum Gombička, Stredná odborná škola podnikania, Materská škola, Gymnázium Mikuláša Kováča, Obchodná akadémia

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 2 z 8

Základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola technická, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Materská školka, Špeciálna základná škola, Materská škola, Technická univerzita Zvolen, MATERSKÁ ŠKOLA BZUČO, ZŠ P. Kellnera Hostinského, Materská škola Květinka, Stredná odborná škola informačných technológií, Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, Materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Špeciálna základná škola, Prvé slovenské literárne gymnázium, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná odborná škola automobilová, Základná umelecká škola Jána Cikkera, Ekonomická fakulta UMB, skôlka, Materská škola, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 1. Základná škola, Súkromná materská škola, 3. Základná škola, Základná škola Janka Alexyho, Materská škola, Materská škola, Gymnázium, Právnická fakulta UMB, Materská škola, Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, Základná škola Hrnčiarska, Súkromná stredná odborná škola, Materská škôlka Lienka, Evanjelické gymnázium Tisovec, Materská škola, Špeciálna materská škola, Základná škola sv. Dominika Savia, Materská škola, Stredná odborná škola technická, Základná škola, Martina Rázusa, skôlka, Základná škola s materskou školou, Materská škola, Materská škola Hrnčiarska, Materská škola Ľ. Fullu, ZŠ Sama Tomášika s MŠ, skôlka, Materská škola, Základná škola, Základná škola Jána Drdoša, Gymnázium Ľudovíta Štúra

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 3 z 8

Materská škola 1. mája Zvolen, Základná škola, Materská škola, Fakulta techniky TUZVO, Materská škola Imatra, Súkromná základná škola Guliver, Spojená katolícka škola, Zakladná škola Brezno - Mazorník, ZŠ ul. Dobšinského 17, Základná škola Divín, Materská škola Horná Ždaňa, Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, základná škola, Základná umelecká škola svätej trojice, základná škola, SOU drevárske Žarnovica, Základná škola Józsefa Kármána s materskou školou, Materská škola Drobček, základná škola, Základná škola, Historická škola, 2. ZŠ na Námestí Augusta Horislava Škultétyho, SOŠ Žarnovica, Základná umelecká škola Jána Cikkera, , Cirkevná základná škola sv. Františka assiského, základná škola, Základná škola J. G. Tajovského, Základná škola v Závadke nad Hronom, Základná škola v Závadke nad Hronom, Stredná odborná škola obchodu a služieb, ZŠ Jozefa Kollára, Stredné odborné učilište služieb, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, ZŠ interna pre sluchovo postihnutých, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný a dramatický obor, základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Súkromné gymnázium Lučenec, základná škola, 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o., základná škola, Gymnázium Ivana Kraska, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, univerzita, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Materská škola, základná škola, ZŠ SNP 20, základná škola, Štátna Jazyková Škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 4 z 8

Spojená škola internátna Kremnica, základná škola, Športové gymnázium, Spojená škola internátna Kremnica, Základná škola L. Novomeského, základná škola, Evanjelické gymnázium, Základná škola Mihálya Tompu, Spojená škola, Stredná odborná škola technická, Súkromná hotelová akadémia, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, Základna škola Brezno - Zadne Halny, základná škola, základná škola, Materská škola v Závadke nad Hronom, základná škola, Fakulta zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva, ZŠ Golianova, základná škola, I. Základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Autoškola Bosák, Špeciálna základná škola, ZS Sama Cambela, Materská škola Sídlisko Rimava, Materská škola Kremnička, Materská škola, 2. Základná škola, základná škola, SPoŠ Lučenec, , Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, 4. Základná škola, , základná škola, Materská škola v Závadke nad Hronom, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SSOŠH a SG, základná škola, Gymnázium, ŠUV, základná škola, HaOA Školská jedáleň, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., základná škola, skôlka

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 5 z 8

CZŠ sv. Jána Bosca, ZŠ Poľná, Združená stredná škola služieb, základná škola, Gymnázium Františka Švantnera, III. Základná škola, Základná škola Pavla Križku, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, , skôlka, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, SPŠ, skôlka, Špeciálna základná škola, ZŠ Pavla Dobšinského, Materská škola, Gymnázium A.H. Škultétyho, Súkromná obchodná akadémia, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola, základná škola, ZŠ Vajanského, Základná škola Arnolda Ipolyiho, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, IV. Základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, základná škola, Základná škola s materskou školou Pliešovce, Stredná odborná škola, Cirkevná škola v Novej Bani, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola, ZŠ a MŠ Kubínyho nám., Materská škola Brezno - Zadne Halny, skôlka, Pionierska 2, UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 6 z 8

Zružená stredná škola Nová Baňa, Relax Centrum, základná škola, Základná škola Pionierska 4, základná škola, Pionierska 4, , ZŠ a MŠ, Základná škola Pionierska 2, Materská škola, SPŠ Stavebná, Spojená škola, skôlka, Materská škola, Základná umelecká škola, skôlka, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Materská Škola, základná škola, ZŠ Sklené Teplice, základná škola, ZŠ Hriňový, ZŠ Hriňová, Materská škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná pedagogická odborná škola, základná škola, skôlka, skôlka, základná škola, základná škola, Materská škola, OA a SOU v Detve, základná škola, ZŠ Školská 3, ZŠ Slobody 2, Gymnázium Detva, základná škola, skôlka, skôlka, II. Základná škola, základná škola, ZŠ A. Sládkoviča, základná škola, Music school, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 7 z 8

ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, MŠ Sklárska, skôlka, Materská škola, skôlka, základná škola, Základná skola Radzovce, Fakulta zdravotníctva, Stredná zdravotnícka škola, stredná škola, základná škola, skôlka, Materská škola Prachatická, Obchodná akadémia, Súkromná materská škola Montessori, skôlka, základná škola, MŠ a ZŠ Lučatín, skôlka, , základná škola, základná škola, Materská škola, Základná a materská škola, SOU poľnohospodárske Vígľaš-Pstruša, základná škola, Základná škola s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej, ZŠ Hrušov, Materská škôlka, , základná škola, , ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Domov sociálnych služieb, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Poľná, Základná škola, skôlka, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Materská Škola, základná škola, MŠ Sklené Teplice, základná škola, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, autoškola, skôlka, skôlka, Materská škola

Vzdelanie, Banskobystrický kraj:, 8 z 8

skôlka, skôlka, skôlka, autoškola, skôlka, skôlka, MŠ Lipka Bzenica, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, Autoškola Gonda, Tabo, Základná škola s materskou školou hontianske nemce 77, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

vzdelanie inde

Horehronie (140x), okres Banská Bystrica (94x), Banská Bystrica (79x), okres Žiar nad Hronom (50x), okres Brezno (46x), okres Lučenec (43x), okres Rimavská Sobota (42x), okres Zvolen (38x), Mikroregión Ekológ (35x), Radvaň (29x), okres Revúca (28x), Lučenec (27x), okres Veľký Krtíš (24x), Mikroregión Sitno (24x), Mikroregión Žiarske Pohorie (23x), okres Banská Štiavnica (22x), Mikroregión Podpoľanie (22x), okres Detva (22x), Banská Štiavnica (22x), Rimavská Sobota (21x), Žiar nad Hronom (21x), Brezno (20x), Sásová (18x), Zvolen (17x), okres Žarnovica (16x), okres Poltár (15x), Mikroregión Horehron (14x), Mikroregión Kremnica a okolie (13x), Mikroregión Hlinické Pohronie (12x), okres Krupina (11x)
vzdelanie v Horehronie
vzdelanie v okres Banská Bystrica
vzdelanie v Banská Bystrica
vzdelanie v Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.