Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » turistika » miesto

Miesto, Banskobystrický kraj

Miesto v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Skalka, Hadová, Nový Štefultov, Katinove dvory, Fujacova lúka, Pod Hutiskom, Smrečina, Cesta na Bukovinu, Štefultov, Golfusov majer, Na Záhrady, Bariny, Vindišlajtňa, Pod Príbojom, Do potočka, Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Šľamiarka, Ivančíkovo, Rovinka, Kaňov vŕšok, Paše, Potok, Záhumnie, Záhumnie, Dolina, Krčovanina, Slúkova jama, Dúbrava, Paseky, Slnečná Stráň, Lonec, Z hora vyšného potoka, Opatové Moravce, Méheš, Pri Dendišovcoch, Poliačikovci, Tomášová, Kapustnice, Za bralom, Pred Mlynom, Pri horárni, Do Vrškov, Žužňava, Rybnický Mlyn, Za Hronom, Horná zem, Baniská, Zemov Jarok, Fiškálska lúka, Na Zemach, Cígendlovci, Prokovci, Príslop, Trnovka, Fotkovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Horní Šmídelovci, Kašná hôrka, Báne, Vrchdolinka, Haštalovci, Hollého dolina, Horní Šimunovci, Jožkovci, Sihoť, Feriancov rígeľ, Báňovci, Sečiansky, Pelúchovci, Gruntovci, Richtárov vrch, Dubcova lavica, Dubcovci, Kapustniská, Kozákovci, Pelúchovci, Najpalovci, Kajlovka, Lietajovci, Na pažiti, Šmídelovci, Šimunova dolina, Piloimpregna, Nemcovci, Dolné Tepličky, Prochotsky Jarok, Rígeľ, Pažiť, Jama Leopold, Bartošovci, Ďurovci, Tomášikovci, Kováčová, Hrbatá lúka, Motuzy, Niže dediny, U Gabrhelov, Ležisko, Hefkovci, Kolónia, Baňa Mária, Pod Koreňom, Jalšová, Ištvánikovci, Franíkovci, Kútovci, Peklušovci, Osenisko, Brigantovci, Hrabiny, Červená voda, Lukové, Trnkovci, Kútovská cesta, Dubník, Žňavovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Ílend, Borovinci, Zvoničkovci, Chata na Drozdove, Laurincovci, Pílenovci, Pravdovsko, V Dolnom Kúte, Obkiatňovci, Do Pavkov, Hrošovci, Hyklovci, Števkovci, Horná Huta, Windwies, Banska Hodrusa, Koliba, Medveďovci, Hrabcovci, Unverzagtova štôlňa, Zajačia dolina, Zelené, Hrošova úboč, Veľká banka, Jama Lill, Muránsky vrch, Dolná Huta, Hluošková Dolina, Pod Kelovo, Ferovci, Raková, Pozmanov Dvor, Srbky, U Janíkov, Stachov jarok, Palajovci, Malinárovci, Kameň, Ištvánikova pasienka, Cúdenica, Valovská, Vyše kostola, Dolní Šimunovci, Do stružky, Hefkovci, Kráľova dolina, Štálik, Artovské, Pivovarská dolina, Osúchove dvory, Hricovci, Kalinka, Majerčák, Kohnet, Hanesovci, Vršanovci, Pod Bukovinkou, Bludné, Škriablikovci, U Andrezalov

Miesto, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Antolova dolinka, Gruntal, Tajchtík, Do Šmídelov, Pri mlyne, Plieška, Hámre, Malá Bukovina, Končatý vrch, Kočnerovci, Huťanov kopec, Bačovci, Medzi potoky, Krupinica, Ďuriakove, Gliedenô, Na hrb, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Kráľovce, Bálik, Valahanusovci, Brezno-Tisovec, Za vrchnou chrasťou, Pri kríži, Strmý Hrb, Krúpovo, Okrut, Dedisky, Cabajovci, Kemena Zahradka, Štefankova cesta, Huťanovci, Prieloh, Močidlá, Ďurčekovci, Konopnice, Bochmanovci, Čertiaž, Hrbatý most, Kapustnice, Podkálovo, Mäsiarik, Za Potokom, Dve vody, Veľký vrch, Pod Hradzkou, Jasienka, Tokárovci, Mihálik, Pri viniciach, Padličkovo, Pod vinicami, Gliane, Machutov, Pod záhradami, Kňazove lúky, Horné Príbelce, Boroviny, Pod slatinkou

Miesto, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Nad mlynom, Egreš, Abelovci, Zákľuka, Dadov, Orava, Mlynná, Chajboš, Martinovci, Izbica, Novina, Šiašovo, Medzi potokmi, Malé vrbiny, Nad mlynom, Malá kúria, Horná Trnávka, Chlipňačky, Veľká Suchá, Pri strmom chodníčku, Vysoký breh, Dolné záhrady, Šarinova stráň, Birkášovci, Kurtáň, Cigánska osada, Tomanovci, Čierny lúh, Ševcovo, Za mostom, Fiľakovské Kľačany, Prelomené, Útlaky, Horná dolina, Hlboká, Vyšné Markovo, Števkov diel, Konice, Konopnica, Ružová osada, Mackov vŕšok, Srnosiete, Záhumnia, Sibéria, Za Čachovom, Korytárov mlyn, Balička, Ku žliabku pri dobrej vode, Kohútovo, Horní Barinci, Derelka, Pod Skalica, Althandel, Daňaca, Dolný Záhrb, Hudcovci, Pred dolinou, Kukuričniská, Rovne, Za riekou

Miesto, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Husté jedle, Hrabcova dolina, Mogoňovci, Promenády, Pod Malým vrchom, Halma, Krasačník, Moderštolňa-Domky, Pod Breh, Pálikovec, Jánošovská, Pustatina, Breznický, Vrchné humná, Dolné prielohy, Horné záhrady, Lenorova lúka, Horné selá, Jánošíky, Kypré zeme, Dolní Barinci, Holcer, Kopaničky, Macovci, Háj, Štrkový breh, Cengárovci, Dúbrava, Pri Hradzianskom chotári, Pílova chrásť, Hámor, Horné Terany, Tomková pustatina, Tehelňa, Hadovka, Dankova pustatina, Majer Ostrolúckych, Lenorovci, Dolina, Rakovec, Štievelovci, Lavkovske, Hrádza, Záhumnie, Vráblikovci, Kolčovnica, Pod Jakubovo, Hajles, Vyšná Bratkovica, Lúky, Štepník, Bexáplovci, Brezenec, Hrnčiarovci, Hŕbok, Kapica, Báčovce, Jarčula, Kapustnice, Krajčov kút

Miesto, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Slivkový sad, Pod hrbom, Verbeška, Záhumnie, Veľké Dáľovce, Novohradská strana, Lábajovci, Horná Dúbrava, Selá, Mlynský jarok, Španica, Halmička, Hliny, Kremnička, Turiec, Podhorskí, Sedlo, Poniže záhrad, Holubovo, Kaplanské, Rúbaň, Kratiny, Pod hájske lúky, Pod dedinou, Na Mlynček, Pred Hanovím, Za humnami, Nad humnom, Pri cintoríne, Dubina, Páterka, Janova dolinka, Tŕstie, Viničný vrch, Tŕsťa, Kapustnice, Hrnčiarka, Priepadliská, Pri Močidlách, Nad Syravkou, Vršky, Horné konopiská, Zdola Malej Viesky, Filier, Nad mlynom, Nad Hroncom, Hrb, Kapustnice a konopnice, Hrabinka, Tisovník, Dolní Chovancovci, Detská ozdravovňa, Kučelách, Paľovo, Jombíkov bok, Za hôrku, Dolinka, Lokart, Pustatina, Záhrady

Miesto, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Pod bukovinkou, Rovne, Krčovaniská, Pri válove, Malý Bretonec, Uhliská, Salaš, Kopanica, Na lúkach, Sadová, Panská koliba, Jama Matej, Dolné Terany, Pravička, Za žliebkom, Predná Kýčera, Mlyn, Močiarka, Bohmova cesta, Chmeľúsovo pole, Jama Leopold, Do Uhliarov, Nižné sedliská, Zvonička, Latky, Rimáň, Červená skala, Nad majomskou cestou, Šuflek, Horné Richtárovo, Horní Chovancovci, Vinička, Mníšany, Podrimáň, Lukáčová, Tajchárovci, Vlčie jamy, Zábava, Nižné lúky, Havranovci, Jamy, Jama, Podskalica, Hôrka, Horáreň Hruškovo, Polomy, Tále, Píla, Pätina, Pri pivniciach, Jamky, Konopnice, Horná Turecká, Osrblianka, Konopiská, Dolevodie, Hrkáč, Krížnice, Čigág, Mlyn Dolina

Miesto, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Drakšiar, Pod Hôrkou, Kosodrevina, Gápel, Štiavnik, Modrý Kameň, Farská lúka, Lovište, Pod brezinami, Nedelištske Lazy, Boriská, Marína, Rebrinie, Striežovce, Špaňodolinské lipy, Ulice, Kikirík, Huťanka, Lazy Na Lúkach, Konopnica, Udičkové, Dolné zeme, Petlušové, Horné Riečky, Riečky, U Štefankov, Štefelové, Šmikniarov vrch, Na Bány, U hrušky, Pumpergal, Gabajové, Dolné dieliky, Záferka, Eržiakov Bán, U Kurimov, Ostredky na jamách, Do Gambatých, Breziny, Pri kaplnke, Lipy, Lucernáš, Pri cintoríne, U Pukov, Šajba, Domčekov štál, Lúky, Hodoš, Dolný Pajer, Jazviny, Merovce, Záhumnie, Pacalajov štál, Ostrany, Oslanovci, Dlhoňách, Pod Šajbou, Katrenov vršok, Pri močidle, Majsniarov vrch

Miesto, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Kapustnice, Rajnohov štál, Piesky, Záhumnie, Sarvaška, U Buriánkov, Kosťovci, Za lieštim, Fusatovci, Greškova, Záhrady, Meltava, U Míškelov, Maras dolina, Záhumnie, Petercova, Za Katovkou, Kozi Vrbovok, U Prekálov, Dolne Lanice, Šutine jarok, Majerské zeme, Debnárov štál, Na jamke, Bánik, U Matiášov, Na dráhach, Bolvová dolina, Šankovce, Tomov štál, Uramovská, Štefulovo, Blažkov štál, Banisko, U Cvangov, Úhrady, Pod Skalou, Matejčina, Na Sviniarkách, Dolinka, Opeka, Šmikniarov, Trávnik, Na Močidlách, Škriniar, Solisko, U Hajlásov, Trňanský chodník, Záhumnie, Dielik, Šmecko, Štefanovky, Hudcové, U Polďurov, Čierny štál, Panka, Na strani, Majsniar, Topola, Do Cvangov

Miesto, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Pod vrchom, Bosna, Prekopovci, Dolinský mlyn, Hubačov jarok, Záhumnie, Nad Zelienkou, Pavlove, Jama, Nižné Pízovo, Cudenica, Ťulanovci, Dvor Chotár, Búchanka, Konopnice, Miškov laz, U Foltánov, kanc, U Píšov, Angelt, Za mestským domom, Valentín, Zbojnícke studničky, Bystré, U Nemčokov, Za humná, Dérer, Pod jasenov vŕšok, Ku mlynu, Jelenská, Bagrovisko, Prokajovci, U Šarkanov, U Horných Jakálov, Závodňanovci, Gréger, U Hricov, U Štútikov, Okrúhla, Za vodou, Na Viniciach, Nad Drdlíkom, Na Močidle, Urban, Horné diele nad cestou, Staré Vinice, Rybník, Štefanovské, Lúky niže mesta, Brezina, Tri vody, Nad Šťavicou, U Hózov, Belian, Za hradskou, Pátočina, Rybník, Kapustnice, Stolcové záhumnia, Podježová

Miesto, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Moravčíkovo, Zverien, Poľ. Chata Tepličné, Kyslá, Brázdy, Brajerka, Kakatka, Pod Líškovcami, Humenice, Javorie, Palajka, Nad Lípie, Pohorelcov laz, Beláčka, Hlivinkovci, Rakatiny, Michalovo, Pod Veľkou Strážou, Tajovského, Horné záhrady, Padovci, U Belanov, Jamka, Sopkovci, Pavkove záhumnie, Huta, Záhrada, Mlynska, Hrablovka, Mláky, Za mlynom, Šiance, Mozoľovci, Nad štáľom, U Šajbov, Jalšiny, Bodor, Vyšné lúky, Polkanová, Za kostolom, Chrastička, Medzi cestami, Lavičky, Nersnica, Pod Jalšovým, Pitelovský mlyn, Búrovie, Losinec, Priesadné hrbky, Staré hroby, Kostolné Moravce, Gortva, Háj, Vlasti, Horné záhrady, Uhlište, Bukový diel, Simon, Zadný kút, Rovence

Miesto, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Cestné a stavebné mechanizmy, Glian, Dvor Poloma, Sliačany, Kapustnica, Žigmundov laz, Trpinec, Čerťaž, Veľké riečky, Lanoviská, Podpoloma, Nad dedinou, Pod Magurou, Zadná Hrabová, Dúhové, Horná Kolónia, Nad Mitrovcom, Podbartošov, Kuricovci, Čierne zeme, Močiarka, Do lazov pod Mníchom, Cerovo, Holíkov majer, Bukovinka, U Trsta, Hanesy, Medzi vodami lúky, Horný mlyn, Vadkert, Veľká ráztoka, Nový život - Včelince, Rovné, Niže dediny, Pod Čeremošnou, Konopnice za košiarom, Potok Dolina, Zornica, Slivač, Tekvicové, Nad studničkou, Mistríky, Krivaňová, Dolné lúky, Nad Stráňou, Remanencia, Záhradiská, Repisko, Ostredky, Krátke, Litvovské, Záhrady, Dúbravka, Kút, Cigánsky rad, Na biele dráhy, háj.Podlaz, Horná Anderlová, Pri Dankovcoch, Záhumnice

Miesto, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Luptákovský lán, Vnútorná lúka, Nadhrb, Pod Šibenicami, Šajba, Géciovský majer, Samota na Svitaní, Podsiakov, Pod hradskou, Lazce, Pod hájom, Zlatno, Konopnice, Beneho brest, Sihla, Močilný vrch, Pod Ždiarom, Záhorčie, Mundloch, Veľký Romháň, Dolná lúka, Farkaška, Veľká pážiť, Za májom, Záhronie, Pod Dielom, V Rimave, Rimava pod Kozím Chrbtom, Pri Hrone, Dolné lúky, Futákovci, Hŕbok, Košariská, Za záhradami, Za vodou, Breziny, Vindišlajtna, Do Holubov, Nad kapustnicami, Integra, Na vŕšku, Hornozemská cesta, Kapustnice, Horné bučie, Jordán, Kapustnisko, Záhumnice, Jutriky, Majer, Pod Divinou, Pod kalinovky, Na Štrát, Pred Rudnou Cestou, Gobišova pustatina, Jama, Kokavka, Laz - Bulov, Pod Olachovou, Rovinky, Pod Hájom

Miesto, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Pivá dolina, Pred Lopušné, Devičiansky Mlyn, Zajská dolina, Žliabok, Pri Kríži, Rakytník, Holizňa, Laz, Záhumnie, Kuľbová dolina, Kochárka, Selo, Za ošipárňou, Za hevederom, Dolná Turecká, Pod Lazom, Vápenica, Pod Dráhami, Hembriber, Straňa, Úpredky, Konopiská, Kapustnice, Šuvariny, Divnice, Pod Krížnou, Teplá voda, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Valuškov, Pod skalou, Očenášov Dvor, Suchá jamka, Pod hradskou, Kysuca, Pod Tašiným vrchom, Nad mlynom, U chotára, Stráňa, Na osičí, Pod Hŕbkom, Nový Dvor, Veterná stráň, Nad veľkou chrastou, Pod Drahy, Kazimier, Záhrady, Poprečná, Urbanová, Pod Košiarom, Široké, Táliky, Pod Hájom, ošípareň, Za Lacom, Galočina, Veľké, Mokrá lúka, Niže Dediny, Širiny

Miesto, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Jarky, Do medzníka, Laz, Bukovské, Zámostie, Do konopísk, Belina, Záchenských Lazy, Banisko, Medzi priehony, Široká, U Králikov, U Hubkov, Panské, Dolná Jarabá, Krenský jarok, Košiar, Biela studňa, Pažiť, Nad Skalkami, Čierne lúky, Javorová strana, Medzi vodami, Rovienky, Hrnčiare, Za Hankovou, Kutina, Štepovie, Čierna lúka, U Ďuriša, Fanťovská, Salašky, Ušiačka, kaštieľ, Švábolka, Ondrušove Lazy, Dolné Pecno, Šurianská, Pod Leštiny, Horné záhumnia, Prievady, Dvor u Topoľa, Klinovo, Uličné Lazy, Hrončok, Hájiky, Posviacaná, Kramliská, Pri Filipovcoch, Pod hrabie, Šemšelova, Krnáčove lazy, Laz, Do vrchu, Hájišťe, Vinice, Chmelín, Vyše mlyna, Martincov, Suchá

Miesto, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Pustatina Opátik, Fašiangovo, Ganajka, Za brestovým dielom, Tešká pustatina, Kováčove Lazy, Stráňa, Osičie, Poľan, Nevoľné, Lúčka, Dlha Zem, Kapustnice, Potôčik, Tisovník, Medzi Kalinovce, Fekiačovci, Pätnica, Pstružné, Jamina, Horné štáliky, Krutkova samota, Na vrchu, Hossanová, Šustrova, Poniklec, Vrbica, Za valom, Šlosiarovo, Mrvenicovci, Kapustnice, Za Žabkov, Tonkovská, Priehrada, Hraškovci, Rybník, Meštrov laz, Na chotári, Nový Dvor, Malé kapustnisko

miesto inde

Horehronie (2926x), okres Rimavská Sobota (2485x), okres Veľký Krtíš (2037x), okres Krupina (1675x), okres Banská Bystrica (1516x), okres Brezno (1412x), okres Lučenec (1368x), okres Revúca (1197x), okres Žarnovica (963x), okres Zvolen (956x), Mikroregión Ekológ (936x), okres Poltár (911x), Mikroregión Východný Hont (755x), okres Žiar nad Hronom (703x), Mikroregión Horehron (617x), Mikroregión Sitno (593x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (586x), Mikroregión Nová Baňa (576x), Mikroregión Krupinská planina (566x), Mikroregión Konkordia (529x), Mikroregión Podpoľanie (502x), okres Detva (502x), Mikroregión Teplý Vrch (472x), Mikroregión Poiplie (439x), Mikroregión Hornohrad (413x), okres Banská Štiavnica (411x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (408x), Mikroregión Hontianka (404x), Mikroregión Novohradské podzámčie (399x), Mikroregión Muránska planina (382x)
miesto v Horehronie
miesto v okres Rimavská Sobota
miesto v okres Veľký Krtíš

Podobné, Banskobystrický kraj:

21221x turistika, 16031x miesto, 1570x orientačný bod, 1475x strom, 578x turistické informácie, 406x poľovnícky posed, 349x prístrešok, altánok, 301x chranený strom, 104x atrakcia, 98x orientačná mapa, 95x studňa, 58x štôlňa, 53x miesto na piknik, 53x ohnisko, 38x komín, 6x ZOO, 3x vodárenská veža, 2x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://banskobystricky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.