Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » prístupnosť » barierový prístup

Barierový prístup, Banskobystrický kraj

Barierový prístup v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusov barierový prístup.

barierový prístup inde

Horehronie (669x), okres Rimavská Sobota (469x), okres Banská Bystrica (442x), okres Zvolen (296x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Detva (251x), Mikroregión Podpoľanie (251x), Banská Bystrica (240x), okres Krupina (235x), okres Brezno (228x), Mikroregión Ekológ (195x), Mikroregión Sitno (155x), okres Banská Štiavnica (131x), okres Žarnovica (125x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Rimavská Sobota (110x), Zvolen (100x), Mikroregión Žiarske Pohorie (96x), Radvaň (89x), Mikroregión Hlinické Pohronie (87x), Banská Štiavnica (85x), Detva (83x), Žiar nad Hronom (77x), Mikroregión CHOPOK - JUH (74x), Mikroregión Kremnica a okolie (72x), Hriňová (71x), Krupina (68x), Mikroregión Nová Baňa (68x), okres Lučenec (64x), Mikroregión Horehron (63x)

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Pizzeria Black M, Tomášovce, Dudince, COOP Jednota, Ton Aoy Thai Kitchen, Obec Hliník nad Hronom, KPU, Kebab, Z Pizza, Slovenská sporiteľňa, Čajovnička, Remeslo, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, 101 Drogerie, Orange, Penzion Veža, Chatová osada Repište, TESCO, TESCO, Ponorka, barierový prístup, Námestie SNP, Vrt H-1, Námestie Štefana Moyzesa, Rimavská Sobota, Francisciho Kaufland, TESCO, Námestie SNP, Koliba Goral, Pivnica u Gunárovcov, barierový prístup, Horný Badín, Valaská, odbočka na sídlisko, Partizánska cesta, rázcestie, Kino klub Revúca, Pizzeria Hronka, Rekreačný dom Vyhne, Kynceľová, rázcestie, Cementárenská cesta, Štadlerovo nábrežie, Mazorníkovo, ul. MPČĽ otočka, Thurzov Dom, Bujakovo, železničná zastávka, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Rimavská Sobota, Potraviny Trend, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Rooseveltova nemocnica, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Na Hrbe, Senica, otočka, Senica, Jednota, SAD

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Banská Štiavnica, Laboratórium klinickej biochémie, Ul. L. Novomeského, Kostol sv. Kríža, Kostiviarska, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, Svätokrížske námestie, Kostiviarska, železničná stanica, Partizánska cesta, tlačiareň, Zvolenská cesta, stred, Partizánska cesta, tlačiareň, THK, otočka, Povstalecká cesta, Bujakovo, Kuvert, Zvolenská cesta, sever, Kostiviarska, Štefánikovo nábrežie, ulica Dukelských hrdinov, jakub, rázcestie, Zvolenská cesta, juh, Podlavická cesta, Rudlová, kpt. Jaroša, Stupy, Jednota, Rakytovce, RD, Jakub, rázcestie, Partizánska cesta, Mýto, Stupy, otočka, Partizánska cesta, Mýto, Úrad PV SR, Šalková, rázcestie, Kyjevské námestie, Podlavice, PD, Okresný úrad, Jakub, ihrisko, Penzión Cosmopolitan I, Štefánikovo nábrežie, Pršianska cesta I., Kollárova, rázcestie, Jakub, kostol, Chovateľské potreby, Rázcestie Rudlová, Rudohorská, dolná, Karpatská, Iliaš, pri moste, Pivnica u Ošustov, Strieborné námestie, Skubín, Jednota, Strieborné námestie, Rázcestie Rudlová, Rudlovská cesta, podjazd, Starohorská, Pod Bánošom, Poľná, Kosec, Rakytovce, Rúbanisko poliklinika, Fortuna, ulica Dukelských hrdinov, Šalková, rázcestie, Haličská cesta Gymnázium, Jakub, Nový Svet II., THK

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Jakub, Nový Svet II., Šášovské Podhradie, píla, Šášovské Podhradie, píla, Hviezdoslavova, Alpinka, Rakytovce, Zvolenská cesta plaváreň, Radvaň Park, Cesta k nemocnici, Moskovská, rázcestie, Partizánska cesta, Partizánska cesta, Radvaň Park, Šášovské Podhradie, horáreň, Starohorská, otočka, Sásovská cesta, L. Novomeského, Podlavice, Priehrada, Kostiviarska, Jelšová, Uľanka, Chemika, Starohorská, otočka, Skuteckého, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Pršianska terasa, Mosadzná, Podlavická cesta, Jakub, Nový Svet I., Uľanka, otočka, Jakub, Nový Svet I., ulica Hviezdoslavova, Šalková, rázcestie, Karpatská, Buková, Iliaš, II., ul. M. R. Štefánika, ul. M. R. Štefánika, Starohorská, rázcestie, Uľanská cesta, Protek, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Kremnička, TWD, Námestie slobody, Rudohorská, stred, Internátna, Astra, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Iliaš, I., Rudlovská cesta, Parkovisko Mičinská, Moskovská, rázcestie, Alufinal, Nové Kalište, Sládkovičova, Mičinská, Kazačok, Jegorovova, Počúvadlo, tábor, Podháj, SZU, Podháj, SZU, Švermova, ESC, Ďumbierska, ŠZŠ

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Rudohorská, horná, Národná, Úsvit, Ul. L. Novomeského, Žarnovica, Námestie SNP, Žarnovica, Námestie SNP, Ďumbierska, ZŠ, Rudlovská cesta, Ďumbierska, ZŠ, Úsvit, Kyjevské námestie, Šášovské Podhradie, Národná, Centrálna autobusová zastávka, IV. Základná škola, Solya-kvety, Hviezdoslavova, Textil 4YOU, Cirkevná škola, Majerská cesta, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Hl. cesta, Sládkovičova, IV. Základná škola, Centrálna autobusová zastávka, Pršianska terasa, Medená, Magurská, Magurská, Pršianska terasa, Medená, Pivovar, Šalková, otočka, Nové Kalište, Šášovské Podhradie, Kutinky, Šášovské Podhradie, Kutinky, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Majer, otočka, Šalková, Jednota, Podkoreňová, otočka, Komenského, PF UMB, Komenského, PF UMB, Pivovar, Janka, Mládežnícka, Šalková, mlyn, Quercus, Bučina, autobusové nástupište, Tajovského, školy, Rázcestie ku nemocnici, Severná, Pod Hôrkou, Sásovská cesta, Severná, Vrch Dolinka, Šalková, Jednota, Vrch Dolinka, Kremnička, Skubín, otočka, Ďumbierska, Tajovského, školy

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Povstalecká cesta, Slnečná stráň, Slnečná Stráň, Na Karlove, Tulská, záhradky, Opatová, PRP-Plasty, Reštaurácia Hviezda, Na Karlove, Pod Rybou, Sásovská cesta, Nad Moskovskou, ulica Jesenského, Tajovského, UMB, Podkoreňová, Jednota, I. Základná škola, I. Základná škola, Tajovského, UMB, Evanjelický kostol a. v., Vozovňa, Mičinská, Kazačok, Medený Hámor, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Podkoreňová, Kováčik, MED-ART, ulica Tajovského, Na rovniach, ZVT, Tajovského, park, Pieninská, Srnková, ZVT, Nad Tulskou, Na rovniach, Tajovského, park, Tatranská, Šalková, Cementárenská cesta, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Poľná, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Cesta k nemocnici, Sekier, Dom dôchodcov, Wolkerova, Mlynská, Ul. ČSA, Vozovňa, BURGMAIER, Medený Hámor, Ďumbierska, Obecná knižnica Petrovce, Majer, ulica Svitavská, Nemocnica, Kráľová, Jančiar, Ladomerská Vieska, sídlisko, Skubín, Plážové kúpalisko, Majer, Poľná, rázcestie

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Nemocnica, Moskovská, Garbanka, 29. augusta, 29. augusta, 29. augusta, Sekier, sídlisko, Zadné Halny, píla, Ul. ČSA, Tulská, stred, Internátna, RSC, Sekier, Vidhold, EUROPA SC, THK, rázcestie, Nemocnica, Nemocnica, 29. augusta, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Mojžišovci, Ladomerská Vieska, stred, Planetárium, Planetárium, Sekier, Tanečkovci, Autobusová / Železničná stanica, Trendy Emily, Úrad PV SR, Regionálna správa ciest, Sekier, Dúbravka, Autobusová / Železničná stanica, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, sídlisko, ul. Priemyselná, Zadné Halny, tehelňa, Okružná, Okružná, Jadran, Sekier, hájovňa, Brezno, Bujakovo, Kuvert, Predné Halny, Lesná, Jadran, Skuteckého, Trstie, Sekier, obchod, Komenského, Trstie, Kráľová, Tále, Komenského, Regionálna správa ciest, Podborová, železničný prechod, Cintorín, Môťová, hájovňa, Sekier, Kajanka, ul. Priemyselná, Zlatý Potok, rázcestie, Zlatý Potok, rázcestie, Bellušova, Železničná stanica, ulica Pod Donátom, Tulská

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Continental, Mikušovská cesta SAD, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Sliač, mestský úrad, Hlboká, Viestova, Hlboká, Mikušovská cesta SAD, Banská Štiavnica, SAD, Domov dôchodcov, Sekier, Základná škola, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Sekier, Základná škola, Poľná, Horná, Prior, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Kaštieľ, Domov dôchodcov, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, Kaštieľ, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Sliač, mestský úrad, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, ulica Krížna, Podkoreňová, rázcestie, Veľké Teriakovce, Vrbovce n. Rimavou, mlyn, Lazovná, Môťová, čerpacia stanica, Kráľová, Lazovná, Zlatý Potok pod parkom, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Môťová, čerpacia stanica, Sekier, rázcestie, Západ Strážska cesta, Sekier, rázcestie, Tepláreň, Zvolenská Slatina, Šibenice, Západ Strážska cesta, Tepláreň, Zvolenská Slatina, OcÚ, Hontianske Moravce, nákupné stredisko, Rakytovce, ihrisko, Kynceľová, rázcestie, Zlatý Potok LIDL, Rohozná, Vlček, Agrozet, Zlatý Potok, pod cintorínom, Lipovec, Potraviny, Zlatý Potok, pod cintorínom, Sliač, zdravotné stredisko, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Agrozet, Lipovec, Potraviny, Výklad, Banská Štiavnica, Banské múzeum

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Zvolenská Slatina, Šibenice, Kokava nad Rimavicou, námestie, Pod Dráhy, ul. Štefánika ŽSR, Bučina, rázcestie, Sása, MŠ, CompAct, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Môťová, rázcestie, Bučina, rázcestie, Podkoreňová, RD, Rohozná, ZŠ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Banská Štiavnica, RSC, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta, Môťová, rázcestie, Tipsport, ul. Dukelských hrdinov, Hodruša-Hámre, píla, Nákladná stanica, Podborová, čakáreň, Mazorníkovo, ul. Nová, ul. Kozáčeka Centrum, ul. Kozáčeka Centrum, Cintoríny, Cesta k Smrečine, EUROPA SC, Nadjazd, ul. Kozáčeka Centrum, Nákladná stanica, ul. Kozáčeka Centrum, Transfer-Prechod, Kremnica, Elba, Kokava nad Rimavicou, Chorepa škola, Banská Štiavnica, Piargska brána, Banská Štiavnica, Nový zámok, Rimavská Sobota, Hypernova, ul. Jesenského, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Rimavská Sobota, sídlisko Západ ZŠ, Zlatý Potok Kalinka, Sekier, záhradky, Sliač, kultúrny dom, STRABAG, ul. Kozáčeka Centrum, Okresný úrad, Západ ul. Ľ. Štúra, Priemyselný park, most, Pliešovce, autobusová stanica, Revúca, reštaurácia Balaton, Zlatý Potok, konečná, Banská Štiavnica, MsÚ, Detva, námestie, Bakova Jama, Počúvadlo, Krížna, STRABAG, Zlatý Potok pod parkom, Nadjazd, Trnavá Hora, Kľačany, konečná

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

ul. Jesenského, Rimavská Sobota, Autotauris, Kremnica, horná nemocnica, Banská Štiavnica, MsÚ, Zlatý Potok, VI, Rimavská Sobota, Autotauris, Kremnica, Elba, Sekier, záhradky, Kremnica, Suchá hora rázcestie, Ľubietová, námestie, Pitelová, Kľač. dolina osada Žbirka, Mikušovce, mäsokombinát, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Krupina, Kopanice Brezová, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Mikušovce, mäsokombinát, Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Detva, Lúčna štvrť, SPP, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, SAD, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, SAD, Pod zeleným stromom, Sliač, sídlisko, Trnavá Hora, Kľačany, osada Môc, Kráľová, Krsty, Nová Baňa, Chotár, Závadka nad Hronom, Závadka nad Hronom, Paseka, Kokava nad Rimavicou, Kokavan, Valaská, sídlisko, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica, Drieňová, Banská Štiavnica, Drieňová, Závadka nad Hronom, Sigma, Závadka nad Hronom, Kokava nad Rimavicou, Bohaté, Banská Štiavnica, sídlisko Drieňová, Počúvadlo, jazero, Kremnica, horná nemocnica, Kokava nad Rimavicou, železničná stanica, Zlatý Potok Kalinka, Hliník nad Hronom, Západ ul. Ľ. Štúra, Rimavská Sobota, Jánošíkova ul., Poliklinika, Dolná Slatinka ústav, Železničná stanica, Kremnica, Rembíz, Železničná stanica, Závadka nad Hronom, Riverk, Rimavská Sobota, Sabová, Kremnica, obytné domy, Železničná stanica, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Štefultov, horný mlyn, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Mikona

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Rimavská Sobota, Dobšinského ul. ZŠ, Podborová, sídlisko, Rimavská Sobota, Tomašová, Stavoprojekt, Rimavská Sobota, Tomašová, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Rimavská Sobota, Domov dôchodcov, Rimavská Sobota, Sabová, Železničná stanica, Rimavská Sobota, Rozvodňa, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Západ obchvat, Margočinka, Rohozná, Hliny, Zvolen, Zolná, Jednota, Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Rimavská Sobota, sídlisko Západ III., Zvolen, Zolná, rázcestie, Margočinka, Ľubietová, námestie, Hliník nad Hronom, pošta, Banská Štiavnica, Arborétum, Rimavské Zalužany, ul. Moyzesova, Rimavská Sobota, Železničiarska, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Poľana, Banská Štiavnica, Červená studňa, Hliník nad Hronom, Sliač, Jednota, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Hliník nad Hronom, pošta, Západ Tepličky, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Rimavské Zalužany, Rimavská Sobota, Gymnázium, Rimavská Sobota, Hviezdoslavova ul., Rimavská Sobota, Veterná č. d. 95, Rimavská Sobota, Hypernova, Lipovec, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Lipovec, Rimavská Sobota, sídlisko Západ II., Rimavská Sobota, Dobšinského Zdravotné stredisko, Sliač, železničná stanica, Sekier, Dolina, Sliač, železničná stanica, Rimavská Sobota, sídlisko Západ I., Kremnica, autobusová stanica, Rimavské Janovce, Jednota, Rimavská Sobota, SOUPP, Banská Štiavnica, železničná stanica, Hliník nad Hronom, IBV, Švermova ul., Hronský Beňadik, ZŠ, Rimavská Sobota, Starý Včelinec, Sliač, pomník, Rimavská Sobota, SOUPP, Sliač, cintoríny, Hliník nad Hronom

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Veľké Teriakovce, Jednota, Rimavské Janovce, Jednota, Hronský Beňadik, námestie, Hriňová, strojárne, Park Lanice, Sliač, sídlisko, Rimavská Sobota, Gymnázium, Sliačan, Sliačan, Park Lanice, Cintoríny, Rovné, Ratkovská Zdychava, svätého Jána Krstiteľa, Sliač, Jednota, Rimavské Brezovo, Špania Dolina, Hliník nad Hronom, železničná stanica, Rimavská Sobota, Autotauris, Hliník nad Hronom, rázcestie, Hliník nad Hronom, Hôrka, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Rimavská Sobota, Nový Včelinec, Rimavská Sobota, Tomašová bytovka, Banská Štiavnica, OPP, Rimavská Sobota, Bytové družstvo, Hronský Beňadik, námestie, Rakytovce, ČOV, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Hliník nad Hronom, Hôrka, Hronský Beňadik, Skokan, Rimavská Sobota, Rimavan, Hontianske Nemce, Sitnianska Lehôtka, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Veľké Teriakovce, Jednota, Rimavské Brezovo, Hliník nad Hronom, rázcestie, Valaská, za ulicou, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Rimavská Sobota, Mlyny, ZŤS, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Sliač, hospodárska budova, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Sliač, hospodárska budova, Sliač, ZŠ, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Kremnica, zotavovňa, Západ Tepličky, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Budča, rázcestie, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Banská Štiavnica, križovatka, Detva, ZŠ, Rimavská Sobota, Lidl, Banská Štiavnica, križovatka, Rimavské Janovce, železničná zastávka, Detva, ZŠ, Detva, ZŠ, Banská Štiavnica, križovatka

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Rimavská Sobota, Šamarianka, Banská Štiavnica, križovatka, Rimavská Sobota, Malohontská ul., Banská Štiavnica, križovatka, Kynceľová, II., Detva, kúpalisko, Detva, námestie, Západ obchvat, PUR - STAV KB, Detva, námestie, Gymnázium, Detva, Vagačov dom, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Detva, námestie, Rimavská Sobota, Obchodná akadémia, Detva, námestie, Nová Baňa, č. d. 363, Detva, reštaurácia Siroň, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Nová Baňa, Hrabiny, Jesenské, železničná zastávka, Rimavská Sobota, Družstevná ul., Budča, pri veži, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Nová Baňa, Dolné lúky, Trnavá Hora, železničná stanica, Nová Baňa, Dolné lúky, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Detva, reštaurácia Siroň, SAD Bariny, Krematórium, Rimavská Sobota, Pivovar, Lieskovec, rázcestie lesy, Rimavská Sobota, Lux, SAD Bariny, Rimavská Sobota, Pivovar, Banská Štiavnica, štadión, Detva, Zelenina, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Nemocnica, Žiar nad Hronom, sídlisko Sever, Mazorníkovo, SAD, Hodruša-Hámre, kultúrny dom, Mazorníkovo, SAD, Gymnázium, Žarnovica, Revištské Podzámčie, Poľana, WUSAM, Pohronská Polhora, pošta, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Podbrezová, horná brána, Rimavská Sobota, OÚ, Rimavská Sobota, sídlisko Západ Česká ul., Detva, LDCH, Rimavská Sobota, Daxnerova ul., Kremnica, požiarna zbrojnica, Nová Baňa, Pilenovci, Nová Baňa, Ilend, Pohronská Polhora, horný koniec

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Hliník nad Hronom, ZŠ, Banská Štiavnica, Hájik, Banská Štiavnica, Svetro, Banská Štiavnica, Akusit, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Trnavá Hora, rázcestie, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Podbrezová, horná brána, Banská Štiavnica, Svetro, Rimavská Sobota, AS, Vígľašská Huta - Kalinka, Červenej vody, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Kremnica, Tri domy, Trnavá Hora, OcÚ, Banská Štiavnica, križovatka, Nová Baňa, Dubník, Kremnica, požiarna zbrojnica, Zvolen, Lukové, Podbrezová, horná brána, Poniky, Ponická Huta, Banská Štiavnica, Hájik, Pohronská Polhora, pošta, Rimavská Sobota, OÚ, Kremnica, Tri domy, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Hodruša-Hámre, mäsna, Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz, Rimavská Sobota, Nižná Pokoradz, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Boutique Alexandra, Hodruša-Hámre, námestie, Hodruša-Hámre, MŠ, Lukavica, obchod, Rimavská Sobota, Fábryho ul., Hodruša-Hámre, horný závod, Trnavá Hora, Kľačany, TWS, Vígľašská Huta - Kalinka, OcÚ, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Vígľašská Huta - Kalinka, pošta, Lieskovec, za mostom, Jesenské, Dom kultúry, Hriňová, Partizánska, Pohronská Polhora, OcÚ, Banská Štiavnica, pod kalváriou, Vígľaš, garáž ŠL, Rimavská Sobota, Šrobárova, Čebovce, rázcestie, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Nová Baňa, Odevy, Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Balkán, Banská Štiavnica, SAD, Nová Baňa, železničná stanica, Sliač, pomník, Trnavá Hora, kostol, Rimavská Sobota, okresný súd, Trnavá Hora, kostol, Dolná Lehota, Dolná Lehota, ŠM, Rykynčice, Dolné Rykynčice

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Sliač, železničné priecestie, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Veľký Krtíš, Dom dôchodcov, Agrozet, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Špitálka, Polymat, Lieskovec, panelák, Hronský Beňadik, horný koniec, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Krupina, Sever, Rimavská Sobota, Lieskova Tempus, Trnavá Hora, kultúrny dom, Rimavská Sobota, Sobôtka, stred, Lieskovec, panelák, Zvolen, Neresnica, Klenovec, garáž SAD, Žarnovica, Lukavica, námestie, Klenovec, garáž SAD, Hronský Beňadik, Skokan, Vígľaš, garáž ŠL, Žarnovica, Lukavica, most, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Sliač, kultúrny dom, Rimavská Sobota, Gorkého, Kremnica, Hutnícke námestie, Podbrezová, ŽP a.s., Banská Štiavnica, Mierová, Jesenské, Dom kultúry, Podbrezová, autobusová stanica, Krupina, Šoltésovej ul., Krupina, Sever, Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD, Hrad, Zvolen, Neresnica, Motorest, Rimavská Sobota, Kurinec, ŠM, Nemce, I., Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Rimavská Sobota, Sobôtka, SAD, Dolná Lehota, pri moste, Detva, Stehlík, Rodný dom Jara Filipa, Detva, Horná ul., Detva, Nová Ves rázcestie, Hodruša-Hámre, obuv, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Hronec, námestie, Detva, Lažtek Uhrinovci, Rykynčice, Horné Rykynčice, Zacharovce, rázcestie 1, Lehota nad Rimavicou, Rimavská Sobota, Lieskova MŠ, Rimavská Sobota, Vinice, kopec, Vígľaš, Jednota, Krupina, Červená Hora Rybár, Detva, Kucejovci, Kremnica, OSP, Krupina, rázcestie Bzovík, Krupina, Červená Hora Lendvay, Krupina, areál škôl

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Krupina, rázcestie Bzovík, Hrnčiarska Ves, rázcestie na Vaľkovo, Krupina, rázcestie Bzovík, Hronsek, Drevex, Krupina, Červená Hora Filip, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Budča, ZŠ, Nová Baňa, Námestie slobody, Banská Štiavnica, Mierová, Jesenské, železničná stanica, Zacharovce, rázcestie, Zacharovce, rázcestie, Krupina, Jašo, Rimavská Sobota, Vinice, kopec, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Hronská Dúbrava, Hodruša-Hámre, Sandrik, Ratkovská Suchá, Detva, Lažtek, Hodruša-Hámre, Sandrik, Pohorelá, Latinák, Hodruša-Hámre, Kyslá, Detva, Lažtek Melichovci, Hriňová, Vrchslatina, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Pohorelá, OcÚ, Podbrezová, nemocnica, Krupina, Juh, Krupina, areál škôl, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Podbrezová, Štiavnička, sídlisko, Žiar nad Hronom, hasičská stanica, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Podbrezová, nemocnica, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Krupina, Juh, Banská Štiavnica, OPP, Podbrezová, Chalúpkova štvrť hať, Nová Baňa, Hrnčiar, Krupina, Priemyselná, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Krupina, Široké lúky konečná, Prestavlky, Horná Trnávka, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Hriňová, ÚNZ, Polomka, obec, Mýto pod Ďumbierom, píla, Gemerské Michalovce, Polomka, obec, Lučenec, železničná stanica, Banská Štiavnica, Šobov lom, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nová Baňa, ÚNZ, Nová Baňa, ÚNZ, Nová Baňa, Havran, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Krupina, Priemyselná, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Pohorelá, Jednota

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Podbrezová, Lopej, Turčan, Nevoľné, RD, Podbrezová, Lopej, Turčan, Hodruša-Hámre, kaplnka, Hodruša-Hámre, OPP, Podbrezová, Lopej, Dudince, kúpele, Hodruša-Hámre, OPP, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Ľubietová, dolný koniec, Žarnovica, železničná stanica, Krupina, Stará Hora Selecký, Ľubietová, dolný koniec, Banská Štiavnica, Špitálka, Valaská, Piesok, Jednota, Vyšné Valice, Gregorovce, Zemiansky Vrbovok, RD, Žarnovica, motel Sitno, Krupina, autobusová stanica, Krupina, rázcestie k železničnej stanici, Drábsko, Kysuca, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Hontianske Tesáre, Jednota, Hontianske Nemce, Podvršok, Hrachovo, rázcestie na Poltár, Gemerský Jablonec, ZŠ, Valaská, Piesok, Potraviny, Hrachovo, rázcestie na Poltár, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Gemerské Dechtáre, kultúrny dom, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Žarnovica, motel Sitno, Tekovská Breznica, OcÚ, Muránska Zdychava, Jednota, Krupina, Prašivec, Nová Baňa, Čierny lúh Vozár, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Žiar nad Hronom, hasičská stanica, Krupina, rázcestie k železničnej stanici, Očová, píla, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Hontianske Nemce, ZŠ, Korytárky, Pohorelá, železničná stanica, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázcestie, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázcestie, Pavlovce, Jednota, Hontianske Tesáre, Patkoš, Lehôtka pod Brehmi, Pavlovce, Jednota, Hontianske Nemce, Tepličky obal., Gemerský Jablonec, OcÚ, Tále, motel, Tekovská Breznica, križovatka, Hrachovo, osada, Pohorelá, železničná stanica, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Nová Baňa, Čierny lúh, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Bartošova Lehôtka

Barierový prístup, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Bartošova Lehôtka, Gemerské Dechtáre, Jednota, Korytárky, Kalinovo, ul. SNP, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Nevoľné, Podbrezová, Lopej, Jednota, Sihla, rázcestie, Dudince, železničná stanica, Veľká Lúka, zvonica, Málinec, Ipeľský Potok, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Hriňová, stred, Lovčica-Trubín, Dubník, Hontianske Nemce, Rakovec, Hontianske Nemce, Rakovec, Hontianske Nemce, Selá, Hontianske Tesáre, zdravotné stredisko, Vígľaš, RD, Rimavská Sobota, STK, Vígľaš, Za trúbami, Hontianske Nemce, Majer salaš, Fiľakovo, ŠM, Hontianske Nemce, Tepličky rázcestie, Ľubietová, Huta, Ľubietová, Huta, Bartošova Lehôtka, stred, Hontianske Tesáre, Patkoš, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Hontianske Tesáre, Jednota, Železná Breznica, škola, Dobrá Niva, Jednota, Voznica, rázcestie, Terany, Jednota, Nová Baňa, Dlhá lúka, Voznica, rázcestie, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Banská Štiavnica, Pracháreň, Očová, Holcov majer, Gemerský Jablonec, OcÚ

barierový prístup inde

Horehronie (669x), okres Rimavská Sobota (469x), okres Banská Bystrica (442x), okres Zvolen (296x), okres Žiar nad Hronom (275x), okres Detva (251x), Mikroregión Podpoľanie (251x), Banská Bystrica (240x), okres Krupina (235x), okres Brezno (228x), Mikroregión Ekológ (195x), Mikroregión Sitno (155x), okres Banská Štiavnica (131x), okres Žarnovica (125x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Rimavská Sobota (110x), Zvolen (100x), Mikroregión Žiarske Pohorie (96x), Radvaň (89x), Mikroregión Hlinické Pohronie (87x), Banská Štiavnica (85x), Detva (83x), Žiar nad Hronom (77x), Mikroregión CHOPOK - JUH (74x), Mikroregión Kremnica a okolie (72x), Hriňová (71x), Krupina (68x), Mikroregión Nová Baňa (68x), okres Lučenec (64x), Mikroregión Horehron (63x)
barierový prístup v Horehronie
barierový prístup v okres Rimavská Sobota
barierový prístup v okres Banská Bystrica

Podobné, Banskobystrický kraj:

2590x barierový prístup, 1268x bezbarierový prístup
Hľadáme barierove, OSM tagy: wheelchair = 'no'.
Barierový prístup, Banskobystrický kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku banskobystricky-kraj.oma.sk pristupnost barierove

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.