Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » turistika » miesto

Miesto, Banskobystrický kraj

Miesto v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Skalka, Hadová, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, Nový Štefultov, Kaňov vŕšok, Smrečina, Štefultov, Golfusov majer, Na Záhrady, Vindišlajtňa, Pod Príbojom, Bariny, Nižná tarnócka dolina, Do potočka, Malé vrabčie, Ivančíkovo, Rovinka, Záhumnie, Záhumnie, Potok, Krčovanina, Dúbrava, Slúkova jama, Dolina, Paseky, Méheš, Poliačikovci, Paše, Z hora vyšného potoka, Pri Dendišovcoch, Opatové Moravce, Slnečná Stráň, Lonec, Pri horárni, Rybnický Mlyn, Kapustnice, Pred Mlynom, Za bralom, Za Hronom, Tomášová, Žužňava, Do Vrškov, Trnovka, Na Zemach, Cígendlovci, Zemov Jarok, Prokovci, Horná zem, Baniská, Príslop, Fiškálska lúka, Fotkovci, Handliarka, Báne, Kašná hôrka

Miesto, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Vrchdolinka, Horní Šmídelovci, Pelúchovci, Kozákovci, Šimunova dolina, Feriancov rígeľ, Sihoť, Najpalovci, Gruntovci, Nemcovci, Horní Šimunovci, Sečiansky, Richtárov vrch, Kajlovka, Lietajovci, Kapustniská, Hollého dolina, Piloimpregna, Pelúchovci, Holý vrch, Dubcovci, Haštalovci, Šľamiarka, Šmídelovci, Dubcova lavica, Báňovci, Na pažiti, Jožkovci, Niže dediny, Bartošovci, Rígeľ, Baňa Mária, Hrbatá lúka, V Dolnom Kúte, Kováčová, Jalšová, Motuzy, Dolné Tepličky, Jama Leopold, Tomášikovci, Pažiť, Hefkovci, Ďurovci, Kolónia, Ležisko, Prochotsky Jarok, Červená voda, Pílenovci, Hrabiny, Hrošovci, Trnkovci, Zvoničkovci, Dubník, Ílend, Kútovci, Žňavovci, Kútovská cesta, Lukové, Ištvánikovci, Peklušovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Horná Huta, Obkiatňovci, Hyklovci, Dolné Jabloňovce, Franíkovci, Laurincovci, Pod Koreňom, Katinove dvory, Do Pavkov, Priehyba, Osenisko, Brigantovci, Števkovci, Borovinci, Pravdovsko, Holý vrch, Dolná Huta, Medveďovci, Fujacova lúka, Muránsky vrch, Pod Kelovo, Hluošková Dolina, Zelené, Hrošova úboč, Koliba, Windwies, Hrabcovci, Zajačia dolina, Ferovci, Dolní Šimunovci, Pivovarská dolina, Jama Lill, Raková, Kráľova dolina, Banska Hodrusa, Kalinka, Palajovci, Artovské, Cesta na Bukovinu, Biela Púť, U Andrezalov, Hefkovci, Kameň, Pod Hutiskom, Stachov jarok, Unverzagtova štôlňa, Majerčák, Osúchove dvory, Malinárovci, Cúdenica, Vyše kostola, Pozmanov Dvor, Hricovci, Ištvánikova pasienka, Záhumnia, U Janíkov, Veľká banka, Štálik, Do Šmídelov, Tajchtík

Miesto, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Kohnet, Gruntal, Bludné, Valovská, Antolova dolinka, Hámre, Vršanovci, Jasná, Plieška, Škriablikovci, Hanesovci, Pod Bukovinkou, Ďuriakove, Gliedenô, Dolina, Vrchné humná, Bačovci, Bálik, Vršanova pažiť, Valahanusovci, Viničná cesta, Huťanov kopec, Kočnerovci, Za vrchnou chrasťou, Na hrb, Báčovce, Brezno-Tisovec, Prieloh, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Pod cigánmi, Huťanovci, Cabajovci, Močidlá, Krúpovo, Štefankova cesta, Mäsiarik, Mihálik, Strmý Hrb, Korytárov mlyn, Hrbatý most, Rúbaň, Čertiaž, Nad Libavou, Filier, Bochmanovci, Kapustnice, Sekier, Jasienka, Pri viniciach, Veľká Suchá, Tokárovci, Pod Hradzkou, Veľký vrch, Za Potokom, Okrut, Podkálovo, Machutov, Nad Pekelnov, Pod vinicami

Miesto, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Dve vody, Gliane, Padličkovo, Spálenisko, Dedisky, Mlynná, Abelovci, Chajboš, Orava, Humna, Izbica, Pustatina, Kňazove lúky, Egreš, Jelení grúň, Dadov, Boroviny, Šlamiarka, Nad mlynom, Martinovci, Močidlo, Moderštolňa-Domky, Pod slatinkou, Pod záhradami, Nad mlynom, Záhumnie, Holubovo, Malá Bukovina, Malé vrbiny, Malá kúria, Novina, Nad záhrady, Medzi potokmi, Šiašovo, Horná Trnávka, Pri mlyne, Konopnice, Lukačovské kopanice, Čierny lúh, Pod Kazimírom, Kurtáň, Útlaky, Dolné záhrady, Fiľakovské Kľačany, Pri kríži, Prelomené, Šarinova stráň, Tomanovci, Pri strmom chodníčku, Hôrka, Bartková, Cigánska osada, Kulová, Medzi potoky, Kamenný chodník, Za mostom, Horné Lúčno, Na Rohu, Birkášovci, Ševcovo

Miesto, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Vysoký breh, Srbky, Krupinica, Horná dolina, Za Čachovom, Konice, Dlžaviny, Vyšné Markovo, Borisko štál, Konopnica, Bošiakov štál, Števkov diel, Srnosiete, Uhliská, Hlboká, Mašírovce, Mackov vŕšok, Sibéria, Mogoňovci, Hudcovci, Pod Malým vrchom, Dolné Terany, Derelka, Horní Barinci, Pod Skalica, Althandel, Halma, Kráľovce, Do stružky, Balička, Ku žliabku pri dobrej vode, Daňaca, Promenády, Hrabcova dolina, Za riekou, Husté jedle, Brehy, Taluvanica, Za cintorínom, Dolný Záhrb, Pred dolinou, Rovne, Chvastková, Kohútovo, Dankova pustatina, Lenorova lúka, Cengárovci, Jánošovská, Dúbrava, Horné Terany, Horné záhrady, Končatý vrch, Pálikovec, Lavkovske, Babicová, Štrkový breh, Dolní Barinci, Pustatina, Pílova chrásť, Kypré zeme

Miesto, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Breziny, Macovci, Pri hruške, Pacov, Ohrad, Hadovka, Rakovec, Breznický, Horné selá, Jánošíky, Pri Hradzianskom chotári, Háj, Holcer, Lenorovci, Šestákovské, Kopaničky, Tehelňa, Majer Ostrolúckych, Tomková pustatina, Krasačník, Obrázok, Dolné prielohy, Štievelovci, Hámor, Pod Breh, Vyšná Bratkovica, Slivkový sad, Mlynský jarok, Pod hrbom, Kapica, Kolčovnica, Zákľuka, Kapustnice, Španica, Pod Chrasčou, Halmička, Hliny, Vráblikovci, Lúky, Hŕbok, Záhumnie, Hajles, Verbeška, Hrádza, Krajčov kút, Selá, Novohradská strana, Štepník, Horné Príbelce, Brezenec, Veľké Dáľovce, Kremnička, Horná Dúbrava, Rudica, Dlhé hony, Ľuľovka, Jarčula, Bexáplovci, Hrnčiarovci, Lábajovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Široké lúky, Na Mlynček, Kaplanské, Sedlo, Pod hájske lúky, Poniže záhrad, Pred Hanovím, Kratiny, Podhorskí, Pod dedinou, Turiec, Páterka, Kapustnice, Nad humnom, Tisovník, Hrnčiarka, Jombíkov bok, Lokart, Vršky, Nad Hroncom, Paľovo, Priepadliská, Zdola Malej Viesky, Nad Syravkou, Ružová osada, Dolinka, Hrabovská, Dolní Chovancovci, Janova dolinka, Horné konopiská, Hôrka, Hrabinka, Kučelách, Nad mlynom, Pri Močidlách, Pri cintoríne, Za humnami, Viničný vrch, Za hôrku, Kapustnice a konopnice, Detská ozdravovňa, Hrb, Dubina, Malý Bretonec, Tŕsťa, Záhrady, Krčovaniská, Tŕstie, Pri válove, Rovne, Kopanica, Uhliská, Pod bukovinkou, Salaš, Za žliebkom, Na lúkach, Nižné sedliská, Bohmova cesta, Nad majomskou cestou, Červená skala

Miesto, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Sadová, Zvonička, Chmeľúsovo pole, Do Uhliarov, Striežovce, Latky, Mlyn, Šuflek, Jama Matej, Pravička, Predná Kýčera, Kukuričniská, Podrimáň, Panská koliba, Močiarka, Jama Leopold, Podskalica, Vlčie jamy, Rimáň, Zábava, Hôrka, Jama, Havranovci, Košarisko, Lukáčová, Bodor, Ostrý vrch, Nové pozemky, Horní Chovancovci, Nižné lúky, Horné Richtárovo, Kapustiská, Lazy Na Lúkach, Konopiská, Mníšany, Vinička, Jamy, Tajchárovci, Ostredok, Nedelištske Lazy, Košítka, Horná Turecká, Čigág, Pätina, Horáreň Hruškovo, Píla, Bašovňa, Pod Jakubovo, Pod Hôrkou, Konopnice, Krížnice, Mlyn Dolina, Osrblianka, Farská lúka, Dolevodie, Gápel, Tále, Jamky, Štiavnik, Drakšiar

Miesto, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Polomy, Kosodrevina, Hrkáč, Modrý Kameň, Marína, Boriská, Solisko, Kikirík, Pod brezinami, Kupáň, Špaňodolinské lipy, Rebrinie, Ulice, Huťanka, Lovište, U hrušky, Majsniarov vrch, Šajba, Pri kaplnke, Domčekov štál, Ostrany, Šmikniarov vrch, Lúky, Oslanovci, Záferka, Pod Šajbou, Hodoš, Merovce, Dolné dieliky, Pri cintoríne, U Kurimov, Záhumnie, Do Gambatých, Lucernáš, Breziny, Na Bány, Dolné zeme, U Štefankov, Petlušové, Gabajové, Dolný Pajer, Riečky, Pumpergal, Dlhoňách, Eržiakov Bán, Horné Riečky, Štefelové, U Pukov, Udičkové, Pacalajov štál, Konopnica, Jazviny, Lipy, Pri močidle, Katrenov vršok, Ostredky na jamách, Sarvaška, U Buriánkov, Na dráhach, Tomov štál

Miesto, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Štefulovo, U Prekálov, Kozi Vrbovok, Debnárov štál, Meltava, Záhumnie, Majerské zeme, U Matiášov, U Míškelov, Šankovce, Šutine jarok, Piesky, Za Katovkou, Fusatovci, Dolne Lanice, Kosťovci, Blažkov štál, Petercova, Záhrady, Bánik, Uramovská, Banisko, Bolvová dolina, Na jamke, Kapustnice, Kilianka, Rajnohov štál, Greškova, U Cvangov, Úhrady, Maras dolina, Za lieštim, Mlynský náhon, Na Močidlách, Jama, Hubačov jarok, Na jamách, Nižné Pízovo, Dvor Chotár, Pod vrchom, Na Sviniarkách, Nad Zelienkou, Cudenica, Dolinský mlyn, Záhumnie, Dolinka, Pavlove, Vyše dediny, Dielik, Skalník, Do Cvangov, Štefanovky, Škriniar, Vavrišovo, Čierny štál, Matejčina, Dlhá lúka, Hrb, Pod Dubniaky, Šmecko

Miesto, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Bosna, Majsniar, Dubnianky, U Hajlásov, Opeka, U Polďurov, Trávnik, Záhumnie, Hudcové, Topola, Na strani, Panka, Morišky, Ťulanovci, Trňanský chodník, Šmikniarov, Prekopovci, Záhumnie, Pod Skalou, Šinková, kanc, U Horných Jakálov, U Foltánov, Okrúhla, U Píšov, Angelt, Cimbjarok, Búchanka, Valentín, Kopanice, Jelenská, Gréger, Ku mlynu, Pásiky, U Štútikov, Slavošovce - sídlisko, Pod Ježom, Miškov laz, Bystré, Horná lúka, U Šarkanov, Pod jasenov vŕšok, Konopnice, Zbojnícke studničky, Za mestským domom, Závodňanovci, Dérer, Bagrovisko, Pri pivniciach, Prokajovci, U Hricov, U Nemčokov, Za humná, Za vodou, Pod Líškovcami, Mlynska, Urban, Nad Drdlíkom, Na Močidle, Zverien

Miesto, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Horné diele nad cestou, Brajerka, Brázdy, Podježová, Stolcové záhumnia, Lúky niže mesta, Staré Vinice, Poľ. Chata Tepličné, Rybník, Moravčíkovo, Nad Kremeňom, Palajka, Nad Lípie, Javorie, Belian, Nad Šťavicou, Rybník, Brezina, Kyslá, Kakatka, Tajovského, Tri vody, Štefanovské, Za hradskou, U Hózov, Kapustnice, Pátočina, Humenice, Pohorelcov laz, Na Viniciach, Jamka, Záhrada, Chrastička, Litava, Za kostolom, Polkanová, Hrablovka, Michalovo, Medzi cestami, Vyšné lúky, Lavičky, U Šajbov, Bodor, Huta, Mozoľovci, Nersnica, Horné záhrady, Jalšiny, Mláky, Rakatiny, Za mlynom, Padovci, Beláčka, Pod Veľkou Strážou, U Belanov, Pavkove záhumnie, Krekáňov vrch, Nad štáľom, Šiance, Hlivinkovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Sopkovci, Dúhové, Pitelovský mlyn, Uhlište, Žliabok, Búrovie, Banská, Nižné lúky, Šture, Podbartošov, Gortva, Zadná Hrabová, Močiarka, Žigmundov laz, Trpinec, Cez vrch, Za jarok, Lanoviská, Horné záhrady, Pod Magurou, Pod Jalšovým, Do lazov pod Mníchom, Holíkov majer, U Trsta, Glian, Staré hroby, Cestné a stavebné mechanizmy, Losinec, Kapustnica, Horná Kolónia, Vadkert, Slanec, Simon, Horný mlyn, Bukový diel, Háj, Cerovo, Veľké riečky, Kapustnice, Podpoloma, Kostolné Moravce, Nad Mitrovcom, Rovence, Bukovinka, Čerťaž, Medzi vodami lúky, Valachovo, Priesadné hrbky, Kuricovci, Sliačany, Čierne zeme, Nad dedinou, Zadný kút, Šubrnák, Hanesy, Pod brehmi, Vlasti, Dvor Poloma, Záhradiská, Krivaňová

Miesto, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Konopnice za košiarom, Zornica, Rovné, Slivač, Nový život - Včelince, Záhumnie, Potok Dolina, Nad studničkou, Krátke, Dolné lúky, Tekvicové, Pod Čeremošnou, Tkaniš, Niže dediny, Litvovské, Záhrady, Repisko, Remanencia, Nad Stráňou, Do tálov, Mistríky, Ostredky, Veľká ráztoka, Úboč, Luptákovský lán, Horná Anderlová, Za záhradami, Pod Dielom, Sedmák, Beneho brest, Za májom, Kapustnice, Futákovci, Kapustnisko, Hornozemská cesta, Šajba, Horné bučie, Pod Šibenicami, Cigánsky rad, Pod cestou, Pri Dankovcoch, Zlatno, Pod hradskou, Majer, Rajčúchy, Podsiakov, Na vŕšku, Pod Divinou, Rimava pod Kozím Chrbtom, háj.Podlaz, Na Štrát, Záhronie, Vnútorná lúka, Integra, Záhumnice, Pod hájom, Záhorčie, Pri Hrone, Na biele dráhy, Košariská

Miesto, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Nadhrb, Do Holubov, Záhumnice, Lazce, Mundloch, Močilný vrch, Breziny, Dolná lúka, Nad kapustnicami, Jordán, Vindišlajtna, Jutriky, Konopnice, Hŕbok, Veľká pážiť, Géciovský majer, V Rimave, Farkaška, Sihla, Pod Ždiarom, Pod kalinovky, Mikov háj, Za vodou, Dúbravka, Kút, Dolné lúky, Veľký Romháň, Samota na Svitaní, Divnice, Zajská dolina, Za Lacom, Dolná Turecká, Kysuca, Bukovské, Pod Krížnou, Valuškov, Galočina, ošípareň, Gobišova pustatina, Mokrá lúka, Úpredky, Pod skalou, Háj, Vápenica, Jarky, Rakytník, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, U chotára, Poprečná, Zámostie, Záhumnie, Do konopísk, Straňa, Kochárka, Pri Kríži, Pod Košiarom, Nový Dvor, Pod Hájom, Jama, Selo

Miesto, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Pod Hŕbkom, Teplá voda, Suchá jamka, Rovinky, Na osičí, Nad veľkou chrastou, Očenášov Dvor, Nad mlynom, Široké, Žliabok, Stráňa, Do medzníka, Kapustnice, Za ošipárňou, Širiny, Záhrady, Holizňa, Pod Olachovou, Urbanová, Pod Hájom, Laz - Bulov, Pred Lopušné, Pod Dráhami, Devičiansky Mlyn, Laz, Kokavka, Pod Tašiným vrchom, Laz, Konopiská, Veľké, Pod hradskou, Kuľbová dolina, Hembriber, Pred Rudnou Cestou, Pod Lazom, Veterná stráň, Pod Drahy, Šuvariny, Za hevederom, Pivá dolina

miesto inde

okres Rimavská Sobota (2980x), okres Veľký Krtíš (2571x), Horehronie (2208x), okres Krupina (2011x), okres Brezno (1832x), okres Lučenec (1829x), okres Banská Bystrica (1781x), okres Revúca (1702x), okres Zvolen (1655x), okres Žarnovica (1277x), okres Poltár (1123x), Mikroregión Ekológ (999x), okres Žiar nad Hronom (933x), Mikroregión Východný Hont (791x), okres Detva (785x), Mikroregión Horehron (643x), Mikroregión Nová Baňa (632x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (607x), Mikroregión Sitno (604x), okres Banská Štiavnica (588x), Mikroregión Krupinská planina (586x), Mikroregión Konkordia (545x), Mikroregión Podpoľanie (529x), Mikroregión Teplý Vrch (483x), Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Hornohrad (437x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Hontianka (418x), Mikroregión Muránska planina (401x)
miesto v okres Rimavská Sobota
miesto v okres Veľký Krtíš
miesto v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

24770x turistika, 18899x miesto, 1812x orientačný bod, 1448x strom, 696x turistické informácie, 480x poľovnícky posed, 402x prístrešok, altánok, 317x chranený strom, 169x štôlňa, 123x studňa, 115x atrakcia, 111x orientačná mapa, 75x ohnisko, 69x miesto na piknik, 42x komín, 6x ZOO, 3x vodárenská veža, 2x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.