Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » turistika » miesto

Miesto, Banskobystrický kraj

Miesto v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Na Šobove, Fialkové údolie, Píla, Hadová, Skalka, Rovinka, U Gabrhelov, Nový Štefultov, Kováčová, Chata na Drozdove, Pod Kelovo, U Janíkov, Cesta na Bukovinu, Smrečina, Vindišlajtňa, Pod Príbojom, Golfusov majer, Štefultov, Malé vrabčie, Kaňov vŕšok, Nižná tarnócka dolina, Do potočka, Ivančíkovo, Na Záhrady, Bariny, Záhumnie, Krčovanina, Dúbrava, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Tomášová, Paseky, Dolina, Z hora vyšného potoka, Lonec, Opatové Moravce, Za Hronom, Méheš, Potok, Za bralom, Pri horárni, Žužňava, Záhumnie, Fiškálska lúka, Príslop, Poliačikovci, Pred Mlynom, Handliarka, Slnečná Stráň, Paše, Do Vrškov, Kapustnice, Prokovci, Cígendlovci, Šľamiarka, Fotkovci, Na Zemach, Horná zem, Zemov Jarok

Miesto, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Horní Šmídelovci, Báňovci, Niže dediny, Gruntovci, Jama Leopold, Jalšová, Na pažiti, Richtárov vrch, Hollého dolina, Feriancov rígeľ, Kašná hôrka, Šmídelovci, Kajlovka, Báne, Jožkovci, Najpalovci, Haštalovci, Holý vrch, Horní Šimunovci, Baniská, Šimunova dolina, Baňa Mária, Ďurovci, Horná Huta, Rígeľ, Pelúchovci, Nemcovci, Ležisko, V Dolnom Kúte, Červená voda, Pelúchovci, Kozákovci, Pod Koreňom, Pravdovsko, Dubcova lavica, Dubcovci, Žňavovci, Vrchdolinka, Števkovci, Muránsky vrch, Katinove dvory, Lietajovci, Laurincovci, Hluošková Dolina, Unverzagtova štôlňa, Dolná Huta, Sečiansky, Kútovci, Zelené, Holý vrch, Pivovarská dolina, Hrbatá lúka, Pažiť, Hefkovci, Windwies, Prochotsky Jarok, Bartošovci, Obkiatňovci, Kútovská cesta, Kapustniská

Miesto, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Sihoť, Štálik, Trnkovci, Pozmanov Dvor, Piloimpregna, Hrabiny, Tomášikovci, Raková, Kalinka, Kráľova dolina, Banska Hodrusa, Osúchove dvory, Zvoničkovci, Majerčák, Veľká banka, Priehyba, Hyklovci, Jama Lill, Ištvánikovci, Kolónia, Zajačia dolina, Vyše kostola, Do Pavkov, Artovské, Ílend, Osenisko, Pílenovci, Hrošovci, Borovinci, Dubník, Ferovci, Kameň, Fujacova lúka, Peklušovci, Dolní Šimunovci, Koliba, U Andrezalov, Pod Bukovinkou, Stachov jarok, Ištvánikova pasienka, Dolné Tepličky, Medveďovci, Malinárovci, Lukové, Cúdenica, Bludné, Franíkovci, Hrošova úboč, Valovská, Pod Hutiskom, Brigantovci, Hefkovci, Kočnerovci, Srnosiete, Hricovci, Biela Púť, Motuzy, Plieška, Tajchtík, Malé vrbiny

Miesto, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Hrabcovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Palajovci, Vršanovci, Končatý vrch, Gruntal, Okrut, Jasná, Rybnický Mlyn, Škriablikovci, Báčovce, Srbky, Záhumnia, Viničná cesta, Do stružky, Dedisky, Vršanova pažiť, Ďuriakove, Valahanusovci, Bálik, Štefankova cesta, Cabajovci, Korytárov mlyn, Kohnet, Huťanov kopec, Gliedenô, Trnovka, Močidlá, Bačovci, Brezno-Tisovec, Nad Pekelnov, Mihálik, Bochmanovci, Kemena Zahradka, Krúpovo, Dve vody, Spálenisko, Prieloh, Nad Libavou, Dolné Jabloňovce, Tokárovci, Huťanovci, Ďurčekovci, Mäsiarik, Hrbatý most, Močidlo, Dolina, Horná Trnávka, Pod cigánmi, Vrchné humná, Egreš, Izbica, Šlamiarka, Konopnice, Pod Hradzkou, Za Potokom, Pri viniciach, Zákľuka, Sekier

Miesto, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Horné Príbelce, Pod záhradami, Pustatina, Malá kúria, Podkálovo, Machutov, Antolova dolinka, Jelení grúň, Malá Bukovina, Nad mlynom, Kurtáň, Novina, Kňazove lúky, Tajchárovci, Fiľakovské Kľačany, Veľká Suchá, Martinovci, Pod slatinkou, Abelovci, Moderštolňa-Domky, Orava, Pri mlyne, Chajboš, Veľký vrch, Záhumnie, Pod Kazimírom, Hôrka, Pred Hanovím, Birkášovci, Padličkovo, Na Rohu, Medzi potokmi, Gliane, Jasienka, Útlaky, Tomanovci, Pri kríži, Lukačovské kopanice, Kulová, Krupinica, Pri strmom chodníčku, Za vrchnou chrasťou, Kráľovce, Prelomené, Horné Lúčno, Šiašovo, Čierny lúh, Medzi potoky, Borisko štál, Nad mlynom, Nad záhrady, Bošiakov štál, Dadov, Mašírovce, Dlžaviny, Bartková, Rovne, Uhliská, Sibéria, Mogoňovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Hudcovci, Vysoký breh, Dolný Záhrb, Promenády, Za cintorínom, Krajčov kút, Konopnica, Daňaca, Horní Barinci, Kamenný chodník, Šarinova stráň, Hrabcova dolina, Cigánska osada, Dolné záhrady, Vyšné Markovo, Dolní Barinci, Mackov vŕšok, Kohútovo, Háj, Brehy, Pílova chrásť, Halma, Lenorovci, Števkov diel, Lenorova lúka, Pod Malým vrchom, Althandel, Štievelovci, Derelka, Hlboká, Hámor, Cengárovci, Pri hruške, Macovci, Konice, Chvastková, Za Čachovom, Ku žliabku pri dobrej vode, Taluvanica, Kukuričniská, Ružová osada, Veľké Dáľovce, Kolčovnica, Hrnčiarovci, Lavkovske, Pred dolinou, Za riekou, Lábajovci, Balička, Horná dolina, Breznický, Husté jedle, Humna, Ohrad, Pod Skalica, Dolné Terany, Záhumnie, Pod Breh, Jarčula, Selá

Miesto, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Bexáplovci, Jánošíky, Pri Hradzianskom chotári, Pacov, Šestákovské, Halmička, Horné Terany, Hrádza, Rúbaň, Štrkový breh, Na Mlynček, Pustatina, Pálikovec, Breziny, Hliny, Tomková pustatina, Horná Dúbrava, Hajles, Štepník, Kratiny, Dankova pustatina, Babicová, Vráblikovci, Kremnička, Pod Jakubovo, Kapustnice, Tehelňa, Hadovka, Kapica, Dúbrava, Kypré zeme, Kapustnice, Dolné prielohy, Pod hrbom, Lúky, Holubovo, Verbeška, Dubina, Kopaničky, Strmý Hrb, Holcer, Mlynský jarok, Brezenec, Tŕstie, Horné záhrady, Novohradská strana, Jánošovská, Turiec, Pod Chrasčou, Horné selá, Dlhé hony, Rudica, Španica, Majer Ostrolúckych, Podhorskí, Rakovec, Krasačník, Ševcovo, Vyšná Bratkovica, Vršky

Miesto, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Široké lúky, Sedlo, Nad Hroncom, Ľuľovka, Za hôrku, Hôrka, Filier, Hrnčiarka, Pri Močidlách, Zdola Malej Viesky, Pod dedinou, Kaplanské, Dolinka, Hŕbok, Tisovník, Slivkový sad, Tŕsťa, Pod vinicami, Páterka, Pod hájske lúky, Za humnami, Kapustnice a konopnice, Krčovaniská, Kapustnice, Kučelách, Paľovo, Dolní Chovancovci, Rovne, Janova dolinka, Podrimáň, Pri cintoríne, Poniže záhrad, Jombíkov bok, Lokart, Rimáň, Salaš, Hrb, Nad Syravkou, Nad mlynom, Horné konopiská, Hrabinka, Záhrady, Viničný vrch, Kopanica, Hrabovská, Nad majomskou cestou, Malý Bretonec, Obrázok, Polomy, Lazy Na Lúkach, Uhliská, Pod bukovinkou, Priepadliská, Za žliebkom, Bohmova cesta, Pravička, Pri válove, Dolevodie, Nedelištske Lazy, Šuflek

Miesto, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Do Uhliarov, Sadová, Lukáčová, Mlyn, Zvonička, Zábava, Nad humnom, Močiarka, Panská koliba, Vinička, Chmeľúsovo pole, Kupáň, Bašovňa, Nižné lúky, Havranovci, Na lúkach, Hôrka, Predná Kýčera, Nižné sedliská, Latky, Červená skala, Mníšany, Jama, Farská lúka, Modrý Kameň, Ulice, Krížnice, Vlčie jamy, Ostrý vrch, Horné Richtárovo, Štiavnik, Nové pozemky, Jamky, Bodor, Horní Chovancovci, Košítka, Kapustiská, Čigág, Jamy, Gápel, Hrkáč, Boriská, Rebrinie, Mlyn Dolina, Kilianka, Osrblianka, Marína, Košarisko, Striežovce, Ostredok, Horná Turecká, Konopnice, U Kurimov, Solisko, Záhumnie, Pätina, Záhumnie, Piesky, Pumpergal, Dolné dieliky

Miesto, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Pod Šajbou, Dolný Pajer, Horné Riečky, Podskalica, Pri kaplnke, Horáreň Hruškovo, Eržiakov Bán, Majsniarov vrch, Záferka, Drakšiar, Oslanovci, Katrenov vršok, Šajba, Huťanka, Kapustnice, Konopiská, Petercova, U Pukov, U Štefankov, Pod Hôrkou, Kikirík, Na Bány, Špaňodolinské lipy, Riečky, Lipy, Do Gambatých, Topola, Maras dolina, Uramovská, Konopnica, Lucernáš, Pri cintoríne, Fusatovci, U Cvangov, Panka, Ostredky na jamách, Štefulovo, Meltava, Hodoš, Za Katovkou, Úhrady, Ostrany, Majerské zeme, Kosťovci, Na dráhach, Šutine jarok, Šankovce, Merovce, U Buriánkov, Kozi Vrbovok, Bolvová dolina, Škriniar, Lúky, Dielik, Pod jasenov vŕšok, Za lieštim, Šmecko, Do Cvangov, Dolne Lanice, Čierny štál

Miesto, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Vavrišovo, U Matiášov, Záhumnie, Sarvaška, U Míškelov, Prekopovci, Záhrady, Záhumnie, U Prekálov, Majsniar, Dlhá lúka, Štefanovky, Gréger, Hrb, Na Močidlách, Dubnianky, Prokajovci, Morišky, Na strani, Zbojnícke studničky, Horná lúka, Za humná, Šinková, Ku mlynu, Dérer, Vyše dediny, Dolinka, Bosna, Zverien, Pod Ježom, Trňanský chodník, Pod Dubniaky, Ťulanovci, Pod vrchom, Angelt, U Hajlásov, Cudenica, Pod Skalou, Mlynský náhon, Na jamách, Skalník, Pri pivniciach, U Polďurov, Bagrovisko, Na Sviniarkách, Matejčina, Litava, Stolcové záhumnia, Pásiky, U Foltánov, Brezina, Jelenská, Za hradskou, U Štútikov, U Nemčokov, Palajka, Urban, Belian, Záhumnie, Dolinský mlyn

Miesto, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Horné diele nad cestou, U Šarkanov, Banisko, U Hricov, Na Viniciach, Tri vody, Slavošovce - sídlisko, Závodňanovci, Za vodou, Cimbjarok, Okrúhla, U Horných Jakálov, Opeka, Na Močidle, Dvor Chotár, Nižné Pízovo, Trávnik, Staré Vinice, Kakatka, Kapustnice, Nad Zelienkou, U Píšov, Konopnice, Nad Kremeňom, Štefanovské, Rakatiny, Moravčíkovo, Šiance, Nersnica, Pavkove záhumnie, Pohorelcov laz, Pod Líškovcami, Huta, Miškov laz, Za vodou, Podježová, Rybník, Javorie, Bodor, Humenice, kanc, Horná Kolónia, U Hózov, Kyslá, Valentín, Za mlynom, Padovci, Pátočina, Záhrada, Horné záhrady, Gortva, Sopkovci, Bukovinka, Mláky, Hrablovka, Holíkov majer, Jamka, Galočina, Polkanová, Nad štáľom

Miesto, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Pod Veľkou Strážou, Nad Šťavicou, Brajerka, Nad Drdlíkom, Krekáňov vrch, Medzi cestami, Hlivinkovci, Mozoľovci, U Belanov, Poľ. Chata Tepličné, Chrastička, Lúky niže mesta, Žliabok, Nad Mitrovcom, Šture, Staré hroby, Za kostolom, Vyšné lúky, Jalšiny, Kuricovci, Pri Filipovcoch, Veľká ráztoka, Kapustnice, Hŕbok, Záhradiská, Cez vrch, Konopnice za košiarom, Pod brehmi, Búrovie, Pitelovský mlyn, Úboč, Do lazov pod Mníchom, Krivaňová, Vadkert, Zadná Hrabová, Nad Stráňou, Nižné lúky, Lavičky, Za jarok, Čierne zeme, Valachovo, Žigmundov laz, Glian, Rovence, Potok Dolina, Ostredky, Farkaška, Sliačany, Háj, Medzi vodami lúky, Trpinec, Dolné lúky, Hornozemská cesta, Simon, Niže dediny, Krátke, U Trsta, Slanec, Šubrnák, Pod Jalšovým

Miesto, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Čerťaž, Hanesy, Dvor Poloma, Dúhové, Podpoloma, Uhlište, Repisko, Horný mlyn, Tekvicové, Pod Magurou, Do tálov, Cestné a stavebné mechanizmy, Nad dedinou, Remanencia, Nad studničkou, Nový život - Včelince, Cerovo, Zadný kút, Veľké riečky, Zlatno, Kapustnica, Banská, Pod kalinovky, Priesadné hrbky, Losinec, Vlasti, Dolné lúky, Záhrady, Podbartošov, Močiarka, Bukový diel, Pri Hrone, Záhronie, Sihla, Straňa, Pod Ždiarom, Močilný vrch, Vindišlajtna, Kút, Integra, Pod cestou, Nadhrb, Záhumnie, Rajčúchy, Breziny, Očenášov Dvor, Kokavka, Dolná lúka, Šajba, Kostolné Moravce, Nad kapustnicami, Pod Čeremošnou, Tkaniš, Jordán, Mistríky, Lazce, Úpredky, Zornica, Cigánsky rad, Sedmák

Miesto, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Beneho brest, Rovné, Na Štrát, Futákovci, Pod Šibenicami, Slivač, Jarky, Litvovské, Konopnice, Veľké, Devičiansky Mlyn, Na vŕšku, Čierna lúka, V Rimave, Samota na Svitaní, Pod Divinou, Kapustnice, Švábolka, Košiar, Širiny, Pod Hájom, Luptákovský lán, Nad veľkou chrastou, Na biele dráhy, Na osičí, Bukovské, Horné bučie, Konopiská, Vápenica, Kapustnisko, Suchá, Mundloch, Kochárka, Stráňa, Hrnčiare, Hembriber, Pod Košiarom, Veľká pážiť, Táliky, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Gobišova pustatina, Pod Lazom, Dlha Zem, Niže Dediny, Pri Dankovcoch, Čierne lúky, Holizňa, Jama, Urbanová, Šuvariny, Do Holubov, Vnútorná lúka, Pod Hájom, Do medzníka, U chotára, Poprečná, Bulíková, Záhumnice, Pred Rudnou Cestou, Za ošipárňou

Miesto, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Pod Hŕbkom, Mikov háj, Teplá voda, Pod hájom, Rovinky, Rakytník, Majer, Za Lacom, Záhumnie, Jutriky, Laz, Záhumnice, Za májom, Kapustnice, Kysuca, Pod Tašiným vrchom, Pri Kríži, Laz, Chmelín, Rimava pod Kozím Chrbtom, Greškova, Suchá jamka, Háj, Podsiakov, Kazimier, Géciovský majer, Kutina, Dolná Turecká, Pod Krížnou, Kapustnice, Pod Olachovou, Pred Lopušné, Pod Dielom, kaštieľ, Záhorčie, Pod Drahy, Dúbravka, Pod hradskou, háj.Podlaz, Do konopísk, Laz - Bulov, Nad Skalkami, Panské, Pod Dráhami, Za záhradami, Žliabok, Za hevederom, Veľký Romháň, Pod hradskou, Pivá dolina, Valuškov, Pod skalou, Divnice, Selo, Belina, Lúčka, Pustatina Opátik, Babin Most, Zajská dolina, Šurianská

Miesto, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

ošípareň, Rovienky, Ganajka, Malá pastva, Fanťovská, Krutkova samota, Biela, Posviacaná, Vinice, Krovisko, Laz, Fekiačovci, Šemšelova, Jožkov most, Potôčik, Hájiky, Sadovské, Horné štáliky, Veterná stráň, Banisko, Široké, Osičie, Maskova, Na Lieskovci, Hodruša, Pažiť, Záhrady, Vrbica, Nový Dvor, Kuľbová dolina, Pod Leštiny, Na vrchu, Za valom, Medzi priehony, Nevoľné, Krenský jarok, Vyše mlyna, Kazateľnica, Pod Hraby, Kamenec

miesto inde

okres Rimavská Sobota (2980x), okres Veľký Krtíš (2571x), Horehronie (2208x), okres Krupina (2011x), okres Brezno (1832x), okres Lučenec (1829x), okres Banská Bystrica (1779x), okres Revúca (1702x), okres Zvolen (1650x), okres Žarnovica (1277x), okres Poltár (1123x), Mikroregión Ekológ (999x), okres Žiar nad Hronom (933x), Mikroregión Východný Hont (791x), okres Detva (785x), Mikroregión Horehron (643x), Mikroregión Nová Baňa (632x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (607x), Mikroregión Sitno (604x), okres Banská Štiavnica (588x), Mikroregión Krupinská planina (586x), Mikroregión Konkordia (545x), Mikroregión Podpoľanie (529x), Mikroregión Teplý Vrch (483x), Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Hornohrad (437x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Hontianka (418x), Mikroregión Muránska planina (401x)
miesto v okres Rimavská Sobota
miesto v okres Veľký Krtíš
miesto v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

24612x turistika, 18898x miesto, 1797x orientačný bod, 1382x strom, 685x turistické informácie, 441x poľovnícky posed, 389x prístrešok, altánok, 317x chranený strom, 168x štôlňa, 119x studňa, 115x atrakcia, 110x orientačná mapa, 73x ohnisko, 65x miesto na piknik, 42x komín, 7x ZOO, 2x väznica, 1x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.