Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » turistika » miesto

Miesto, Banskobystrický kraj

Miesto v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Tesárska roklina, Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Hadová, Skalka, Rovinka, Nový Štefultov, Katinove dvory, Chata na Drozdove, Cesta na Bukovinu, Smrečina, Vindišlajtňa, Golfusov majer, Pod Príbojom, Štefultov, Kaňov vŕšok, Malé vrabčie, Nižná tarnócka dolina, Na Záhrady, Ivančíkovo, Bariny, Do potočka, Dúbrava, Záhumnie, Krčovanina, Slúkova jama, Paseky, Potok, Dolina, Opatové Moravce, Za Hronom, Méheš, Pri Dendišovcoch, Z hora vyšného potoka, Tomášová, Paše, Lonec, Záhumnie, Pri horárni, Za bralom, Žužňava, Poliačikovci, Príslop, Fiškálska lúka, Pred Mlynom, Slnečná Stráň, Handliarka, Do Vrškov, Fotkovci, Na Zemach, Cígendlovci, Horná zem, Prokovci, Šľamiarka, Zemov Jarok, V Dolnom Kúte, Horní Šimunovci, Najpalovci, Báňovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Baňa Mária, Šmídelovci, Richtárov vrch, Báne, Kašná hôrka, Jalšová, Gruntovci, Holý vrch, Hollého dolina, Kajlovka, Šimunova dolina, Jožkovci, Horní Šmídelovci, Baniská, Feriancov rígeľ, Haštalovci, Na pažiti, Dubcova lavica, Červená voda, Ďurovci, Nemcovci, Pelúchovci, Jama Leopold, Kozákovci, Kováčová, Pravdovsko, Dubcovci, Niže dediny, Horná Huta, U Gabrhelov, Rígeľ, Pod Koreňom, Pelúchovci, Ležisko, Števkovci, Dolné Jabloňovce, Hrabiny, Artovské, Prochotsky Jarok, Sečiansky, Muránsky vrch, Pivovarská dolina, Dolná Huta, Kapustniská, Holý vrch, Štálik, Kútovská cesta, Bartošovci, Zelené, Banska Hodrusa, Vrchdolinka, Lietajovci, Piloimpregna, Trnkovci, Laurincovci, Nad Libavou, Sihoť, Kútovci, Žňavovci, Obkiatňovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Pažiť, Raková, Hefkovci, Hrbatá lúka, Unverzagtova štôlňa, Hluošková Dolina, Veľká banka, Do Pavkov, Hrošovci, Ferovci, Kalinka, Osenisko, Pozmanov Dvor, Kráľova dolina, Pílenovci, Pod Kelovo, Kolónia, Zvoničkovci, Tomášikovci, Priehyba, Ílend, Ištvánikovci, Borovinci, Windwies, Fujacova lúka, Vyše kostola, Hyklovci, Osúchove dvory, Kameň, Jama Lill, Dubník, Majerčák, Zajačia dolina, Brigantovci, Lukové, Koliba, Valovská, Hrošova úboč, Dolné Tepličky, Kohnet, Malinárovci, Stachov jarok, Franíkovci, Medveďovci, Pod Bukovinkou, Cúdenica, Dolní Šimunovci, Peklušovci, Kráľovce, Bludné, Ištvánikova pasienka, Pod Hutiskom, U Janíkov, U Andrezalov, Hrabcovci, Gruntal, Palajovci, Malé vrbiny, Srnosiete, Hanesovci

Miesto, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Do Šmídelov, Konice, Motuzy, Končatý vrch, Vršanovci, Pri mlyne, Hricovci, Hefkovci, Plieška, Tajchtík, Novina, Antolova dolinka, Biela Púť, Malá Bukovina, Kočnerovci, Pri kríži, Kapustnice, Jasná, Škriablikovci, Vršanova pažiť, Medzi potoky, Báčovce, Ďuriakove, Viničná cesta, Krupinica, Útlaky, Rybnický Mlyn, Do stružky, Srbky, Cabajovci, Bačovci, Gliedenô, Močidlá, Hámre, Štefankova cesta, Trnovka, Valahanusovci, Konopnice, Huťanov kopec, Bálik, Strmý Hrb, Ďurčekovci, Dedisky, Kapustnice, Prieloh, Nad Pekelnov, Tokárovci, Spálenisko, Huťanovci, Mäsiarik, Brezno-Tisovec, Dve vody, Kemena Zahradka, Okrut, Mihálik, Bochmanovci, Na hrb, Hrbatý most, Izbica, Pod cigánmi

Miesto, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Egreš, Močidlo, Záhumnie, Humna, Horné Príbelce, Zákľuka, Pustatina, Pod Hradzkou, Čertiaž, Sekier, Za Potokom, Pod záhradami, Šlamiarka, Tajchárovci, Orava, Pod slatinkou, Kurtáň, Kňazove lúky, Podkálovo, Martinovci, Abelovci, Mlynná, Malá kúria, Fiľakovské Kľačany, Veľká Suchá, Chajboš, Machutov, Jelení grúň, Nad mlynom, Gliane, Horné Lúčno, Veľký vrch, Čierny lúh, Jasienka, Horná Trnávka, Tomanovci, Pri strmom chodníčku, Birkášovci, Hôrka, Za vrchnou chrasťou, Padličkovo, Prelomené, Nižné lúky, Pred Hanovím, Boroviny, Kulová, Pod Kazimírom, Na Rohu, Šiašovo, Lukačovské kopanice, Záhumnie, Bošiakov štál, Korytárov mlyn, Rovne, Nad záhrady, Borisko štál, Bartková, Dlžaviny, Ševcovo, Mašírovce

Miesto, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Nad mlynom, Dadov, Uhliská, Dolný Záhrb, Hrabcova dolina, Vysoký breh, Sibéria, Promenády, Kamenný chodník, Šarinova stráň, Mogoňovci, Cigánska osada, Hudcovci, Za mostom, Za cintorínom, Krajčov kút, Daňaca, Konopnica, Horní Barinci, Pílova chrásť, Števkov diel, Brehy, Lenorovci, Pri hruške, Mackov vŕšok, Dolné záhrady, Kohútovo, Dolní Barinci, Vyšné Markovo, Macovci, Štievelovci, Cengárovci, Chvastková, Za Čachovom, Hámor, Hlboká, Halma, Lenorova lúka, Pod Malým vrchom, Záhumnia, Althandel, Derelka, Pod Breh, Moderštolňa-Domky, Veľké Dáľovce, Horná dolina, Lavkovske, Dolné Terany, Ružová osada, Pred dolinou, Za riekou, Taluvanica, Ohrad, Kolčovnica, Pod Skalica, Breznický, Husté jedle, Lábajovci, Hrnčiarovci, Balička

Miesto, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Štrkový breh, Selá, Šestákovské, Tehelňa, Jánošíky, Kremnička, Jarčula, Rúbaň, Hajles, Na Mlynček, Pustatina, Bexáplovci, Pri Hradzianskom chotári, Tomková pustatina, Babicová, Mníšany, Pacov, Breziny, Kratiny, Štepník, Halmička, Dankova pustatina, Hliny, Hrádza, Pálikovec, Vráblikovci, Horná Dúbrava, Dolina, Dlhé hony, Hadovka, Kopaničky, Kapica, Dúbrava, Holcer, Horné selá, Vrchné humná, Novohradská strana, Kypré zeme, Lúky, Turiec, Krúpovo, Verbeška, Pod Chrasčou, Majer Ostrolúckych, Krasačník, Jánošovská, Španica, Horné záhrady, Rudica, Dubina, Podhorskí, Kapustnice, Rakovec, Pod hrbom, Dolné prielohy, Tŕsťa, Medzi potokmi, Holubovo, Brezenec, Široké lúky

Miesto, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Hôrka, Pod dedinou, Pod hájske lúky, Kaplanské, Ľuľovka, Hrnčiarka, Dolinka, Nad Hroncom, Pod vinicami, Pri viniciach, Tisovník, Pri Močidlách, Hŕbok, Vyšná Bratkovica, Za humnami, Zdola Malej Viesky, Filier, Tŕstie, Páterka, Vršky, Za hôrku, Sedlo, Slivkový sad, Háj, Dolní Chovancovci, Hrabinka, Salaš, Paľovo, Kapustnice a konopnice, Ku žliabku pri dobrej vode, Poniže záhrad, Janova dolinka, Nad mlynom, Nad majomskou cestou, Krčovaniská, Jombíkov bok, Kučelách, Rovne, Kapustnice, Pri cintoríne, Záhrady, Rimáň, Viničný vrch, Detská ozdravovňa, Lokart, Hrabovská, Kopanica, Hrb, Horné konopiská, Podrimáň, Nad Syravkou, Šuflek, Pri válove, Za žliebkom, Dolevodie, Bohmova cesta, Sadová, Striežovce, Pravička, Priepadliská

Miesto, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Do Uhliarov, Zvonička, Uhliská, Mlyn, Obrázok, Pod bukovinkou, Polomy, Malý Bretonec, Vinička, Predná Kýčera, Kupáň, Jama Leopold, Močiarka, Bašovňa, Na lúkach, Zábava, Havranovci, Chmeľúsovo pole, Jama Matej, Latky, Panská koliba, Nižné sedliská, Červená skala, Kukuričniská, Nad humnom, Hôrka, Horní Chovancovci, Kapustiská, Jamky, Lazy Na Lúkach, Modrý Kameň, Nové pozemky, Horné Terany, Čigág, Krížnice, Jamy, Vlčie jamy, Ostrý vrch, Štiavnik, Pod Jakubovo, Bodor, Ulice, Košítka, Farská lúka, Jama, Gápel, Nedelištske Lazy, Lukáčová, Horné Richtárovo, Píla, Mlynský jarok, Konopnice, Hrkáč, Tále, Košarisko, Kosodrevina, Kilianka, Osrblianka, Boriská, Horná Turecká

Miesto, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Marína, Ostredok, Mlyn Dolina, U Pukov, Katrenov vršok, Podskalica, Kikirík, Na Bány, Pod Hôrkou, Lipy, Pri kaplnke, Do Gambatých, Dolné dieliky, Dolný Pajer, Záhumnie, Solisko, U Kurimov, Špaňodolinské lipy, Horné Riečky, Majsniarov vrch, Huťanka, Oslanovci, Záferka, Pod brezinami, Eržiakov Bán, Horáreň Hruškovo, Pod Šajbou, Konopiská, Piesky, Drakšiar, Petercova, U Štefankov, Pätina, Riečky, Kapustnice, Pumpergal, Šajba, Lovište, Ostrany, Dolné zeme, Za Katovkou, Domčekov štál, Ostredky na jamách, Pri močidle, Štefelové, Panka, Uramovská, Konopnica, Šmikniarov vrch, Gabajové, Pri cintoríne, Breziny, U Cvangov, Lucernáš, Maras dolina, Dlhoňách, Úhrady, Petlušové, Štefulovo, Hodoš

Miesto, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Jazviny, Záhumnie, Udičkové, Majerské zeme, Kosťovci, Meltava, U hrušky, Topola, Fusatovci, Pacalajov štál, Pod jasenov vŕšok, Na jamke, Kozi Vrbovok, Debnárov štál, Sarvaška, Prekopovci, Dolne Lanice, Lúky, Bolvová dolina, Rebrinie, U Buriánkov, Záhrady, Merovce, U Matiášov, Čierny štál, Šankovce, Blažkov štál, Vavrišovo, Za lieštim, Tomov štál, Na dráhach, U Prekálov, Bánik, Škriniar, Do Cvangov, Šmecko, Šutine jarok, Záhumnie, Majsniar, Dlhá lúka, Dielik, Záhumnie, Rajnohov štál, U Míškelov, Ku mlynu, Na Sviniarkách, Na Močidlách, Zbojnícke studničky, Trňanský chodník, Šinková, Prokajovci, Mlynský náhon, Za humná, Ťulanovci, Hubačov jarok, Horná lúka, Bosna, Pod Skalou, Pri pivniciach, Cudenica

Miesto, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Pod vrchom, Pod Dubniaky, Šmikniarov, Dolinka, Vyše dediny, Dubnianky, Na jamách, Dérer, Matejčina, Zverien, Skalník, Hudcové, Bagrovisko, Štefanovky, Gréger, Pavlove, Morišky, Hrb, Angelt, U Hajlásov, U Polďurov, Na strani, Pod Ježom, Nad Zelienkou, Záhumnie, U Nemčokov, Trávnik, Banisko, U Hricov, Palajka, U Foltánov, Na Viniciach, Belian, Brezina, Brázdy, U Píšov, Konopnice, Mlynska, U Štútikov, Tri vody, Stolcové záhumnia, Jama, Tajovského, Pásiky, U Horných Jakálov, Staré Vinice, Opeka, Urban, U Šarkanov, Na Močidle, Kopanice, Za hradskou, Bystré, Cimbjarok, Dvor Chotár, Kakatka, Slavošovce - sídlisko, Okrúhla, Búchanka, Nižné Pízovo

Miesto, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Litava, Kapustnice, Jelenská, Horné diele nad cestou, Za vodou, Závodňanovci, Za mestským domom, Dolinský mlyn, Valentín, Miškov laz, Bodor, Horná Kolónia, Nad Kremeňom, Podježová, Nersnica, Šiance, Rakatiny, U Hózov, Moravčíkovo, Štefanovské, kanc, Za vodou, Pohorelcov laz, Pavkove záhumnie, Huta, Humenice, Pod Líškovcami, Javorie, Kyslá, Rybník, Rybník, Nad Lípie, Bukovinka, Pátočina, U Belanov, Hrablovka, Lúky niže mesta, Mláky, Jamka, U Šajbov, Brajerka, Pod Veľkou Strážou, Michalovo, Galočina, Holíkov majer, Polkanová, Nad Šťavicou, Nad Drdlíkom, Nad štáľom, Hlivinkovci, Gortva, Beláčka, Padovci, Poľ. Chata Tepličné, Mozoľovci, Sopkovci, Za mlynom, Chrastička, Horné záhrady, Záhrada

Miesto, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Krekáňov vrch, Medzi cestami, Žliabok, Nižné lúky, Kuricovci, Vyšné lúky, Záhradiská, Jalšiny, Zadná Hrabová, Nad Stráňou, Krivaňová, Valachovo, Za kostolom, Cez vrch, Úboč, Pri Filipovcoch, Pitelovský mlyn, Staré hroby, Horné záhrady, Kapustnice, Nad Mitrovcom, Lavičky, Lanoviská, Do lazov pod Mníchom, Šture, Konopnice za košiarom, Vadkert, Za jarok, Hŕbok, Pod brehmi, Búrovie, Čierne zeme, Veľká ráztoka, Bukový diel, Farkaška, Močiarka, Zlatno, Čerťaž, Dolné lúky, Kapustnica, Dvor Poloma, Trpinec, Potok Dolina, Háj, Cestné a stavebné mechanizmy, Do tálov, Dúhové, Podpoloma, Niže dediny, Losinec, Tekvicové, Sliačany, Ostredky, Podbartošov, Nad studničkou, Šubrnák, Banská, Rovence, Horný mlyn, Hornozemská cesta

Miesto, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Krátke, Remanencia, Hanesy, Cerovo, Nový život - Včelince, U Trsta, Dolné lúky, Slanec, Žigmundov laz, Veľké riečky, Nad dedinou, Záhrady, Zadný kút, Pod kalinovky, Pod Jalšovým, Glian, Uhlište, Repisko, Simon, Vlasti, Priesadné hrbky, Medzi vodami lúky, Pod Magurou, Sedmák, Očenášov Dvor, Cigánsky rad, Vindišlajtna, Jordán, Dolná lúka, Pod Čeremošnou, Lazce, Kokavka, Na Štrát, Pod Šibenicami, Pri Hrone, Sihla, Rajčúchy, Zornica, Rovné, Straňa, Pod cestou, Záhronie, Slivač, Nadhrb, Konopnice, Nad kapustnicami, Integra, Šajba, Tkaniš, Beneho brest, Pod Ždiarom, Futákovci, Kostolné Moravce, Močilný vrch, Mistríky, Breziny, Litvovské, Úpredky, Jarky, Záhumnie

Miesto, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Kút, Hrnčiare, Laz, Za ošipárňou, Záhumnice, Pod Košiarom, Pred Rudnou Cestou, Pod hradskou, Pod Drahy, Košiar, Rakytník, Na vŕšku, Pod Divinou, U chotára, Devičiansky Mlyn, Podsiakov, Pod hradskou, Kapustnice, Širiny, Holizňa, Záhumnie, Za hevederom, Do konopísk, Suchá jamka, Samota na Svitaní, Suchá, Laz - Bulov, Jutriky, Pod hájom, Táliky, Nad veľkou chrastou, Hembriber, Dlha Zem, Pri Dankovcoch, Konopiská, Háj, Panské, Šuvariny, Čierna lúka, Jama, Čierne lúky, Zámostie, Pod Dráhami, Selo, Greškova, kaštieľ, Švábolka, Žliabok, Na osičí, Pred Lopušné, Do medzníka, Pod Dielom, Pri Kríži, Rovinky, Záhumnice, Pod Tašiným vrchom, Veľké, Pod Hŕbkom, Poprečná, Niže Dediny

Miesto, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Pod Olachovou, Mundloch, Kapustnisko, Za záhradami, Valuškov, Mikov háj, Dolná Turecká, Pod skalou, Medzi Kalinovce, Chmelín, Teplá voda, Veľký Romháň, Vnútorná lúka, Gobišova pustatina, Kapustnice, Vápenica, V Rimave, Veľká pážiť, Za Lacom, Pod Katrienkou a za Nižnými humnami, Luptákovský lán, Kutina, Majer, Za májom, Urbanová, Pod Lazom, Kochárka, Kysuca, Kazimier, Kapustnice, Záhorčie, Pod Krížnou, Laz, Nad Skalkami, Horné bučie, Rimava pod Kozím Chrbtom, Horná Anderlová, Pod Hájom, Pod Hájom, Divnice

miesto inde

okres Rimavská Sobota (2980x), okres Veľký Krtíš (2571x), Horehronie (2208x), okres Krupina (2011x), okres Brezno (1832x), okres Lučenec (1829x), okres Banská Bystrica (1781x), okres Revúca (1702x), okres Zvolen (1655x), okres Žarnovica (1277x), okres Poltár (1123x), Mikroregión Ekológ (999x), okres Žiar nad Hronom (933x), Mikroregión Východný Hont (791x), okres Detva (785x), Mikroregión Horehron (643x), Mikroregión Nová Baňa (632x), Mikroregión Sinec - Kokavsko (607x), Mikroregión Sitno (604x), okres Banská Štiavnica (588x), Mikroregión Krupinská planina (586x), Mikroregión Konkordia (545x), Mikroregión Podpoľanie (529x), Mikroregión Teplý Vrch (483x), Mikroregión Poiplie (447x), Mikroregión Hornohrad (437x), Mikroregión Veľký potok - Ipeľ (425x), Mikroregión Strehovská dolina (424x), Mikroregión Hontianka (418x), Mikroregión Muránska planina (401x)
miesto v okres Rimavská Sobota
miesto v okres Veľký Krtíš
miesto v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

24733x turistika, 18899x miesto, 1807x orientačný bod, 1444x strom, 691x turistické informácie, 464x poľovnícky posed, 397x prístrešok, altánok, 317x chranený strom, 169x štôlňa, 123x studňa, 115x atrakcia, 111x orientačná mapa, 74x ohnisko, 68x miesto na piknik, 42x komín, 6x ZOO, 3x vodárenská veža, 2x väznica, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.