Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Nemocnica, Orange, Johnson Controls, Sekier,Tesco, Valaská, odbočka na sídlisko, Horný Badín, Sekier,Tesco, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, Môťová,Shell, BILLA, Môťová,Shell, Ďubákovo, TESCO, TESCO, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX, Okresný úrad, Reštaurácia LUX, Sliač, pomník, Senica, otočka, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Základná škola I, Základná škola I, Senica, Jednota, sídl. západ ZŠ, Senica, Jednota, Pri moste, THK, THK, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, THK, otočka, Úrad PV SR, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Benzinol, Plážové kúpalisko, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

THK, rázcestie, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Detva, ZŠ, Rooseveltova nemocnica, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, žst., Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Detva, rešt. Siroň, Kostiviarska, Kostiviarska, Detva, rešt. Siroň, Rakytovce, ihrisko, Sliač, kult.dom, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Svätokrížske námestie, Rakytovce, RD, Nová Baňa, Odevy, Nová Baňa, Banícke nám., Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Stupy, Jednota, Rakytovce, Západ III, Nová Baňa, Hrnčiar, Kostiviarska, rázcestie, Podlavice, PD, Čierny Balog, OcÚ, Hodruša-Hámre, píla, Šalková, rázcestie, Jakub, ihrisko, Kyjevské námestie, Jakub, ihrisko, Reštaurácia Hviezda, Jakub, kostol, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Reštaurácia Hviezda, Tulská, Štefánikovo nábrežie, Zvolenská cesta, stred, Západ I, Kremnička, TWD, Buková, Banská Štiavnica, OSC, Zvolenská cesta, stred, Buková, Západ I, Zvolenská cesta, sever, STK, Zvolenská cesta, sever, Rudlová, kpt. Jaroša, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Kostiviarska, rázcestie, Banská Štiavnica, MÚ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Úsvit, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Západ II, Iliaš, pri moste, H. Vajanského, Š. Záhorského, Počúvadlo, Krížna, Skubín, Jednota, Špania Dolina, Kremnica, Elba, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Banská Štiavnica, Nový zámok, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, STK, Banská Štiavnica, Piarska brána, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Nám. S. H. Vajanského, Rudohorská, stred, Nová Baňa, Červené zeme, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Národná, Uľanka, otočka, Národná, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Pršianska cesta, I., Zadné Halny, píla, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Pršianska cesta, I., Kremnica, Rembíz, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Karpatská, Partizánska cesta, čerp. stanica, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Haličská cesta, Gymnázium, Haličská cesta, Gymnázium, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Pivovar, Dukelských hrdinov, Podháj, SZU, ŽSR, Brezno, Dolinka, Brezno, Dolinka, Brezno, Vrch Dolinka, Šalková, rázcestie, Jadran, Uľanská cesta, Jadran, 4, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Tlačiareň, ČSA, Partizánska cesta, SVP, 10, Uľanská cesta, Valaská, sídlisko, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Okružná, Brezno, Na rovniach, Mýto, Okružná, Nové Kalište, Pivovar, ZVT, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, autobusová zastávka, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Štefánikovo nábrežie, Podháj, SZU, Rázcestie Špania Dolina, Rázcestie Špania Dolina, Sliač, sídlisko, Magurská, Magurská, ZVT, Mýto, Cesta k nemocnici, Kremnička, Mládežnícka, otočka, Hodruša-Hámre, nám., Šalková, rázcestie, Starohorská, Pod Bánošom, Podlavická cesta, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Podlavická cesta, Moskovská, rázcestie, Brezno, Podkoreňová otoč., Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet I., Starohorská, otočka, Sládkovičova, autobusová zastávka, Jakub, Nový Svet II., Sliač, žel. priecestie, Sládkovičova, MED-ART, Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, MED-ART, Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, otočka, Jakub, Nový Svet II., Ďumbierska, ŠZŠ, Moskovská, rázcestie, Hronský Beňadik, ZŠ, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Počúvadlo, jazero

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Mládežnícka, Brezno, Podkoreňová Jednota, Kmeťova, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Mládežnícka, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Závadka nad Hronom, Paseka, Kostiviarska, žst., autobusová zastávka, Kmeťova, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Sliač, mestský úrad, Kremnica, horná nemocnica, Banský Studenec, Arborétum, Banská Štiavnica, Okrúhla, Rudohorská, dolná, Rudohorská, horná, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Ďumbierska, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, dolná, Banská Štiavnica, Drieňová, Zvolen, Zolná, rázc., Švermova, ESC, Námestie slobody, Kremnička, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Pod Hôrkou, Ďumbierska, ZŠ, Opatová, vrch, Pavla Dobšinského, Autobusová/Žel.stanica, Závadka nad Hronom, Riverk, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Srnková, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 12, 13, 19, 18, 23, Kráľová,Jančiar, 5, 14, 20, 3, 22, Tatranská, Rudlovská cesta, Pod Rybou, 9, 17, Rudlovská cesta, Internátna, Astra, Banská Štiavnica, žel. st., 21, Sliač, Jednota, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

1, Vozovňa, Dukelských hrdinov, 6, Nové Kalište, 11, 15, 16, Kremnička, TWD, Zvolen, Zolná, Jednota, Pod Rybou, Internátna, Astra, 7, Vozovňa, 8, Sliač, mestský úrad, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, 2, Pieninská, Mestský úrad, Stavoprojekt, Povstalecká cesta, Čierny Balog, obch. dom, Banská Štiavnica, Červená studňa, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Pieninská, CAZ, Šašovské Podhradie, horáreň, Hviezdoslavova, BURGMAIER, Šalková, otočka, Rudohorská, horná, Mičinská cesta, Mičinská cesta, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Parkovisko Mičinská, Rázcestie ku nemocnici, Sliač, cintoríny, Masarykova, HViezdoslavova, Alpinka, Kostiviarska, Jelšová, 1. mája č. 22, Masarykova, Kyjevské námestie, Šalková, mlyn, Šašovské Podhradie, obec, Mičinská, Kazačok, Skuteckého, rázcestie, Kráľová, Ďumbierska, ZŠ, Podlavice, Priehrada, Mlynská otoč., Skubín, Mičinská, Kazačok, Nad Moskovskou, Masarykova, Banská Štiavnica, OPP, Starohorská, rázcestie, Hviezdoslavova, Sliač, pomník

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Sliač, hosp. budova, Šalková, Nemocnica, Ďumbierska, jakub, rázcestie, Sliač, Jednota, Karpatská, Kráľová,Tále, Wolkerova, Nemocnica, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, hosp. budova, Šalková, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Slnečná Stráň, Mlynská, Základná škola IV, Šalková, Jednota, Železničné priecestie, Pršianska terasa, Mosadzná, Na Karlove, Základná škola IV, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, autobusová zastávka, Mlynská, Na Karlove, Šalková, Jednota, Tekovské Nemce, Medený Hámor, Sekier, sídlisko, Banská Štiavnica, križovatka, Za štadiónom ŠLN, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Moskovská, Sekier, Dom dôchodcov, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, Dolné lúky, Nemocnica, Banská Štiavnica, križovatka, Pod Kozákom č. 5, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Medený Hámor, Sliač, ZŠ, Môťová,hájovňa, Internátna, Gaštanová, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Banská Štiavnica, štadión, Nová Baňa, č.d. 363, Banská Štiavnica, križovatka, Šalková, Jednota, Nová Baňa, Rígel, Podlavice, Priehrada

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Bučina, aut. nást., EUROPA SC, Čierny Balog, Križno, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Malohontská, Vl. Klementisa 1125, Zadné Halny, píla, Poľná, Trnavá Hora, žel.st., Skubín, otočka, Malohontská, Čierny Balog, obch. dom, Trstie, Tepláreň, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Brezno, Vrch Dolinka, Banská Štiavnica, Povrazník, autobusová zastávka, Zvolenská č. 20, Tajovského, Nad Tulskou, autobusová zastávka, Nová Baňa, Kútovci, autobusová zastávka, Predné Halny, Jarmočisko, Čierny Balog, Jergov, Tulská, záhradky, Nová Baňa, Palajovci, Povstalecká cesta, Banská Štiavnica, Povrazník, Úrad PV SR, Predné Halny, Jarmočisko, Jesenského, Nová Baňa, Hrabiny, Nová Baňa, žel. st., Nová Baňa, Námestie, Nová Baňa, u Medveďov, Ul.Kozáčeka-Centrum, Handlová, centrum, Poľná, 29. augusta, Handlová, centrum, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hlboká, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Nová Baňa, Ilend, Komenského, PF UMB, Tajovského, školy, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Hodruša-Hámre, kult. dom, Tajovského UMB, Banská Štiavnica, Akusit, Tajovského, UMB, Fučíkova č. 1, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Jesenský vŕšok, Hodruša-Hámre, horný závod, Nová Baňa, Dubník, Hlboká

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Handlová, centrum, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Hodruša-Hámre, MŠ, Nová Baňa, Pílenovci, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Hodruša-Hámre, mäsna, Tajovského, školy, Zvolen, Lukové, Hospodárska budova, Mazorníkovo, ZŠ, Banská Štiavnica, Svetro, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Sekier, LOM, Jegorovova, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Hospodárska budova, autobusová zastávka, Pršianska terasa, Medená, Nová Baňa, Jožkov most, Banská Štiavnica, hájik, Tulská, stred, 29. augusta, Banská Štiavnica, Svetro, autobusová zastávka, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Hájnická č. 6, Mazorníkovo, plaváreň, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Žiar n.Hronom, nadjazd, Poľná, rázcestie, Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Continental, Krížna, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Kráľovce-Krnišov, Tajovského, park, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Hodruša-Hámre, obuv, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Poľná, Kosec, Banská Štiavnica, SAD, Demänovská dolina, Jasná, Holel Luna, Pod Donátom, Hontianske Tesáre, Báčovce, Hronec, nám., Zadné Halny, tehelňa, Dom služieb, Ladomeská Vieska, sídlisko, Skuteckého, Okresná správa ciest, Komenského, Kollárova, Sekier, ZŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Zadné Halny, tehelňa, Komenského, Hodruša-Hámre, Kyslá, Cesta k nemocnici, Hodruša-Hámre, Sandrik, Nová Baňa, záhradky, Podborová,žel.prechod, 11, Ul.Kozáčeka-Centrum, 2, Svitavská, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Kremnica, obytné domy, Základná umelecká škola, autobusová zastávka, SAD, Autobusová stanica, 1, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, 12, 13, Okresný úrad, Dolná Lehota, Banská Štiavnica, Mierová, Autobusová zastávka Devičany, Brezno, Rohozná Vlček, Lovčica-Trubín, IBV, L. Novomeského, Detva, Lúčna štvrť, Bellušova, Detva, ZŠ, Tekovské Nemce, Dolná ul., Viestova, Autobusová zastávka Devičany, Detva, ZŠ, Hodruša-Hámre, OPP, Sliač, žel. priecestie, Bellušova, L. Novomeského, Brezno, Rohozná, ZŠ, Dačov Lom Dolný, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Nová Baňa, Námestie, Rúbanisko I, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Severná, Nová Baňa, Hrbatý most, Podborová,čakáreň, Lazovná, Tekovské Nemce, Dolná ul., Nová Baňa, Námestie, Rybník, Krivín, Severná, Rankovské bystré - Filier, Sliač, kult.dom, autobusová zastávka, Žiar n.Hronom, nadjazd, STRABAG, Kremnica, Hutnícke námestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Rúbanisko I, Hont. Nemce, Majer rázc., Lazovná, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Sliač, zdrav. stredisko, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Vojenská poliklinika, WUSAM, Cintoríny, Šiatorská Bukovinka, Jesenského ulica, Lovčica, Sliač, zdrav. stredisko, Veľká Ves nad Ipľom, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Hodruša-Hámre, kaplnka, Nákladná stanica, Nová Baňa, Čierny lúh, Margočinka, Zvolenská Slatina, Šibenice, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Dačov Lom lazy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, ÚNZ, Zlatý Potok,LIDL, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, STRABAG, Západ,ul.Ľ.Štúra, Nová Baňa, Orava, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, STRABAG, autobusová zastávka, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Nová Baňa, Tužinský, Dačov Lom Horný, Sliač, cintoríny, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, autobusová zastávka, Utekáč,,Gizuľa, Utekáč,,Drahová, Banská Štiavnica, Šobov lom, SPP, Utekáč,,Drahová, ČSA, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Dukelské námestie, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, autobusová zastávka, Kremnica, OSP, Vlkanová, Drevex, Sekier, rázcestie, Opatovská Nová Ves, Jedľové Kostoľany, Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Banská Štiavnica, OPP, Jedľové Kostoľany, Pošta, Jedľové Kostoľany, lesovňa, autobusová zastávka, Jesenského ulica, Bartošova Lehôtka, Nová Baňa, Kňazove lúky, autobusová zastávka, Námestie SNP, Ipeľské Predmostie, Stredné Plachtince, horáreň, Rykynčice, Horné Rykynčice, Hodruša-Hámre, Kopanice, Duklianských hrdinov, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nemocnica, Jedľové Kostoľany, mlyn, Utekáč,,Ďurkovka, Duklianských hrdinov, Štadlerovo nábrežie, Západ, Tepličky, Santovka, Horná, Prior, Bartošova Lehôtka, Štadlerovo nábrežie, Trnavá Hora, obec, Trnavá Hora, ZŠ, Mazorníkovo, sídlisko, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Dačov Lom hlavná cesta, Lehôtka pod Brehmi, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Stredné Plachtince, Na kameni, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nová Baňa, Jednota, Prestavlky, Horná Trnávka, autobusová zastávka, Príbelce, Hronec, hlavná brána, Opatovská Nová Ves, Slovenské Kľačany, Ulica Moyzesova, Nová Baňa, Macov vŕšok, Lehôtka pod Brehmi, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Hontianske Tesáre, Jednota, Bučina,rázc., Lipovec,Potraviny, Brezno, Podkoreňová RD, Tekovská Breznica, škola, Polomka, hostinec, Tekovská Breznica, závoz, Polomka, hostinec, Tekovská Breznica, križ., Slovenské Kľačany, Bahýľ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Príbelce, Banská Štiavnica, Špitálka, autobusová zastávka, Stredné Plachtince, Brezno, Podkoreňová, rázc., Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Hotel Luna, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Nová Baňa, Dlhá lúka, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Dom služieb, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Dom dôchodcov, 16, 12, Lutila, Jednota, Korytárky, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr., 8, 17, autobusová zastávka, 5, Pož. zbrojnica, Základná umelecká škola, Zlatý Potok,pod cintorínom, Západ,Strážska cesta, Hontianske Nemce, ZŠ, 11, Trnavá Hora, rázc., Železničná stanica, Tlmače,Lipník, 19, 18, Lovčica-Trubín, Dubník, Tekovská Breznica, OcÚ, MDŽ č. 10, Môťová, rázcestie, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, 15, 13, autobusová zastávka, 14, Kokava nad Rimavicou, nám., Okresná správa ciest, Pož. zbrojnica, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Drábsko,Kysuca, Môťová, rázcestie, Nová Baňa, Suchý mlyn, Hont. Nemce, Tepličky obal., Dom dôchodcov, Sihla, rázc., CAZ, Lovčica-Trubín, Dubník, Kokava nad Rimavicou, nám., Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Vrbina, Nová Baňa, Havran, 6, 9

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

autobusová zastávka, 10, Železničné priecestie, Korytárky, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Drábsko, Sedmák, Mazorníkovo, sídlisko, Nová Baňa, Technické služby, Handlová,Vežička, Mazorníkovo, Zdroj, Slovenská Ľupča, Pod hradom, ZŤS, Johnson Controls, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota, Lučatín, mlynčok, Železná Breznica, cintorín, Lovčica-Trubín, Trubín, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Pohronský Bukovec, OcÚ, Lovčica-Trubín, rázc., Handlová,Vežička, Bartošova Lehôtka, stred, Terany, Jednota, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Weiss, Pitelová, osada Žbirka, Polomka, pri štadióne, ZŤS, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,noc.SAD, Banská Štiavnica, Pracháreň, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Lipovec, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Hontianske Nemce, Podvršok, Železná Breznica, škola, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Lovčica-Trubín, rázc., autobusová zastávka, Zemiansky Vrbovok, RD, Mäsokombinát, Š. Záhorského, Terany, OcÚ, Mäsokombinát, Slovenská Ľupča, rázcestie, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Nová Baňa, Potraviny, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Cirko, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Utekáč,,Havrilovo, Cirko, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Migra, Zlatý Potok,konečná, Ladomerská Vieska, stred, 17, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Breznica, pri nadjazde, 20, 15

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

7, Zlatý Potok, Kalinka, 14, Hronská Dúbrava, Púšnik, Stará Kremnička, potôčik, Hronská Dúbrava, pri žel.st., autobusová zastávka, Zdravotné stredisko, 8, Hriňová, ÚNZ, 18, Zdravotné stredisko, autobusová zastávka, 3, Obchodná akadémia, Hont. Nemce, Selá, autobusová zastávka, Cementárenská cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Hriňová, ÚNZ, Veľká nad Ipľom, I., Veľká nad Ipľom, I., Lovčica, Kosihy nad Ipľom, 19, autobusová zastávka, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronec, Rúdlová, SAD, CAZ, Obchodná akadémia, Rudno nad Hronom, starý most, 4, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, SAD, 5, Zlatý Potok, pod parkom, 16, 10, Tlmače, Priemstav, 9, Štiavnické Bane, Galizon, Veľká nad Ipľom, I., autobusová zastávka, autobusová zastávka, 6, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Rybník, Krivín, Nová Baňa, ZŠ, autobusová zastávka, Tlmače, MsKS, Hont. Nemce, Majer rázc., Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Námestie SNP, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Štiavnické Bane, Rybníky, Námestie SNP, Pliešovce, Zaježová, Dolinky

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Pohronský Bukovec, dolný koniec, Hontianske Nemce, Rakovec, Rudno nad Hronom, horný koniec, Železná Breznica, Huta Žiak, Lukavica, obchod, Slovenská Ľupča, Príboj, Nová Baňa, Kveta, autobusová zastávka, Hronská Breznica, Lom nad Rimavicou, Železná Breznica, otoč., Pliešovce, Zaježová, farma, Horné Plachtince, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Kotmanová, Dolné Plachtince rázc., Nová Baňa, Kveta, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Hontianske Nemce, Rakovec, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Stará Kremnička, OcÚ, Banský Studenec, horáreň, Terany, OcÚ, Hontianske Nemce,Majer salaš, Poľana, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Europa SC, Železná Breznica, Hronská Breznica, otoč., autobusová zastávka, Veľká Čalomija, rázc., autobusová zastávka, autobusová zastávka, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., autobusová zastávka, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Stará Kremnička, škola, Chrťany, Jazero, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Hronský Beňadik, Skokan, Chrťany, Jazero, autobusová zastávka, Detvianska Huta, Žabica, Zvolenská cesta, SOŠ, Dolné Plachtince, Západ,ul.Ľ.Štúra, Cintorín, Horná Ves,,horný koniec, Zvolenská cesta, SOŠ, Poniky, Jednota, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Štiavnické Bane, ihrisko, Dolné Plachtince, Veľká Čalomija, rázc., Panické Dravce, osada, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Zemiansky Vrbovok, Stred

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

Poliklinika, Detvianska Huta, Haličská cesta, Kúpele rázc., autobusová zastávka, Tekovské Nemce, Maňúch, Sihla, OcÚ, Detvianska Huta, Detvianska Huta, Blaškova Jama, Drážovce, autobusová zastávka, Haličská cesta, Kúpele rázc., Rudno nad Hronom, OcÚ, Kováčová, kúpele, Slatinské Lazy, rázcestie, Drážovce, Pivarč, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Slatinské Lazy, rázcestie, autobusová zastávka, Panické Dravce, osada, autobusová zastávka, Banský Studenec, OcÚ, Hronská Breznica, podchod, Kremnica, horáreň, Rybník, Krivín, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Sebedín-Bečov, OcÚ, Tekovské Nemce, Maňúch, Slatinské Lazy, Lohyňa, SAD, Balog nad Ipľom, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Štiavnické Bane, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (543x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Detva (187x), Mikroregión Podpoľanie (177x), okres Lučenec (170x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x), Mikroregión Nová Baňa (106x), Žiar nad Hronom (93x), okres Rimavská Sobota (87x), Brezno (80x), Mikroregión Hlinické Pohronie (80x), Mikroregión CHOPOK - JUH (74x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Krupina (67x), Nová Baňa (67x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen
autobusová zastávka v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

3053x doprava, 2762x autobusová zastávka, 212x železničná stanica, 25x predaj lístkov, 23x autobusová stanica, 21x letisko, 6x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.