Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, Autobusová stanica, 15, 14, 8, 19, 13, 17, 10, 16, 5, 6, 11, 12, 18, 9, 2, 3, 1, 7, 4, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Nemocnica, Orange, Johnson Controls, Sekier,Tesco, Valaská, odbočka na sídlisko, Horný Badín, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, BILLA, Ďubákovo, Môťová,Shell, TESCO, TESCO, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, SAD, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Banská Štiavnica, Úrad práce, Partizánska cesta, rázcestie, Banská Štiavnica, Úrad práce, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Okresný úrad, Senica, otočka, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Sliač, pomník, Senica, Jednota, sídl. západ ZŠ, Senica, Jednota, Základná škola I, Pri moste, THK, THK, THK, otočka, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Úrad PV SR, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Detva, ZŠ, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, žst., Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Kostiviarska, Kostiviarska, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Rakytovce, ihrisko, Sliač, kult.dom, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Nová Baňa, Banícke nám., Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Svätokrížske námestie, Stupy, otočka, Nová Baňa, Odevy, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Rakytovce, Nová Baňa, Hrnčiar, Stupy, Jednota, Západ III, Hodruša-Hámre, píla, Podlavice, PD, Čierny Balog, OcÚ, Šalková, rázcestie, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Tulská, Kyjevské námestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Hviezda

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Jakub, rázcestie, Západ I, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Západ I, Kremnička, TWD, Buková, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, STK, Štefánikovo nábrežie, Banská Štiavnica, OSC, Buková, Banská Štiavnica, MÚ, Úsvit, Kostiviarska, rázcestie, Rudlovská cesta, podjazd, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, STK, Západ II, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Nový zámok, Rázcestie Rudlová, Počúvadlo, Krížna, H. Vajanského, Skubín, Jednota, Banská Štiavnica, Piarska brána, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Kremnica, Elba, Sásovská cesta, Š. Záhorského, Nám. S. H. Vajanského, Rázcestie Rudlová, Národná, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Rudohorská, stred, Zadné Halny, píla, Pršianska cesta, I., Nová Baňa, Červené zeme, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Národná, Kremnica, Rembíz, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, Chemika, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Haličská cesta, Gymnázium, Karpatská, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

Partizánska cesta, čerp. stanica, Zvolenská cesta, juh, Haličská cesta, Gymnázium, Počúvadlo, jazero, Pivovar, Krížna, ŽSR, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Brezno, Dolinka, Dukelských hrdinov, Brezno, Dolinka, Šalková, rázcestie, Podháj, SZU, Brezno, Vrch Dolinka, Kokava nad Rimavicou, nám., Tlačiareň, Uľanská cesta, 4, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, SVP, Jadran, Tlačiareň, ČSA, Kokava nad Rimavicou, nám., Jadran, 10, Uľanská cesta, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Nové Kalište, Mýto, Štefánikovo nábrežie, Okružná, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, autobusová zastávka, Mýto, ZVT, Podháj, SZU, Sliač, sídlisko, ZVT, Partizánska cesta, Magurská, Rázcestie Špania Dolina, Brezno, Na rovniach, Pivovar, Magurská, Brezno, Na rovniach, Starohorská, Pod Bánošom, Podlavická cesta, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Kremnička, Cesta k nemocnici, Brezno, Podkoreňová otoč., Šalková, rázcestie, Podlavická cesta, Hodruša-Hámre, nám., Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

Ďumbierska, ŠZŠ, Jakub, Nový Svet I., Moskovská, rázcestie, MED-ART, Jakub, Nový Svet I., Starohorská, otočka, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Paseka, Závadka nad Hronom, Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Závadka nad Hronom, Sigma, Starohorská, otočka, autobusová zastávka, MED-ART, Sliač, žel. priecestie, Sládkovičova, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Hronský Beňadik, ZŠ, Základná škola I, autobusová zastávka, Brezno, Podkoreňová Jednota, Mládežnícka, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Kmeťova, Závadka nad Hronom, Paseka, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Mládežnícka, Kostiviarska, žst., Kmeťova, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kremnica, horná nemocnica, Banský Studenec, Arborétum, Sliač, mestský úrad, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Okrúhla, Závadka nad Hronom, Riverk, Opatová, vrch, Ďumbierska, ŠZŠ, Autobusová/Žel.stanica, Námestie slobody, Námestie slobody, Banská Štiavnica, Drieňová, Rudlovská cesta, podjazd, Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Srnková, Ďumbierska, ZŠ, Autobusová/Žel.stanica, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Pavla Dobšinského, Kremnička, Zvolen, Zolná, rázc., Rudohorská, horná, Autobusová/Žel.stanica, Pod Hôrkou, Švermova, ESC, Rudohorská, dolná, 18

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

Pod Rybou, Zvolen, Zolná, Jednota, Nové Kalište, Sliač, Jednota, Dukelských hrdinov, 7, 1, autobusová zastávka, 12, 16, 22, Internátna, Astra, 11, Internátna, Astra, 8, Banská Štiavnica, žel. st., 9, 20, 6, 14, 2, Rudlovská cesta, Kremnička, TWD, 21, Tatranská, 17, Vozovňa, Kráľová,Jančiar, 19, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 15, 5, Pod Rybou, Rudlovská cesta, Sliač, mestský úrad, 3, 13, Vozovňa, 23, Povstalecká cesta, Šalková, otočka, Pieninská, Mestský úrad, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Čierny Balog, obch. dom, CAZ, BURGMAIER, Pieninská, Hviezdoslavova, Banská Štiavnica, Červená studňa, Rudohorská, horná, Stavoprojekt, HViezdoslavova, Alpinka, Starohorská, rázcestie, Banská Štiavnica, OPP, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Skubín, 1. mája č. 22, Skuteckého, rázcestie

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Nad Moskovskou, Masarykova, Sliač, cintoríny, Šalková, mlyn, Šašovské Podhradie, obec, Mičinská cesta, Kráľová, Mlynská otoč., Masarykova, Masarykova, Rázcestie ku nemocnici, Mičinská, Kazačok, Ďumbierska, ZŠ, Mičinská cesta, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Kostiviarska, Jelšová, Podlavice, Priehrada, Kyjevské námestie, Wolkerova, autobusová zastávka, Hviezdoslavova, Nemocnica, Sliač, pomník, Šalková, Sásovská cesta, Nemocnica, Kráľová,Tále, jakub, rázcestie, Ďumbierska, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, Jednota, Šalková, Karpatská, Sliač, hosp. budova, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, hosp. budova, Mlynská, Mlynská, Šalková, Jednota, Základná škola IV, Železničné priecestie, Na Karlove, Pršianska terasa, Mosadzná, Šašovské Podhradie, horáreň, Na Karlove, Slnečná Stráň, Medený Hámor, Šalková, Jednota, Tekovské Nemce, Základná škola IV, Nemocnica, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, Dolné lúky, Sekier, Dom dôchodcov, Moskovská, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Garbanka, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Garbanka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Za štadiónom ŠLN, Sekier, sídlisko, Banská Štiavnica, križovatka, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, križovatka, Internátna, Šalková, Jednota, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Pod Kozákom č. 5, Nová Baňa, č.d. 363, Medený Hámor, Gaštanová, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Sliač, ZŠ, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Banská Štiavnica, križovatka, Môťová,hájovňa, Čierny Balog, obch. dom, Zadné Halny, píla, Podlavice, Priehrada, Nová Baňa, Bukovina, Jednota, Trnavá Hora, žel.st., Vl. Klementisa 1125, Malohontská, Trstie, EUROPA SC, autobusová zastávka, Poľná, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Čierny Balog, Križno, Skubín, otočka, Nová Baňa, Rígel, Malohontská, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Nová Baňa, Palajovci, Povstalecká cesta, Predné Halny, Jarmočisko, Zvolenská č. 20, Jesenského, Nad Tulskou, Hodruša-Hámre, kult. dom, Banská Štiavnica, Povrazník, Brezno, Vrch Dolinka, Nová Baňa, Hrabiny, Nová Baňa, Kútovci, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Banská Štiavnica, Povrazník, Hodruša-Hámre, mäsna, Čierny Balog, Jergov, Úrad PV SR, Tajovského, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Predné Halny, Jarmočisko, autobusová zastávka, Tulská, záhradky, Hodruša-Hámre, MŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Tajovského, školy, Handlová, centrum, Hodruša-Hámre, horný závod, Hlboká, Tajovského UMB, autobusová zastávka, Nová Baňa, Námestie, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Hlboká, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Komenského, PF UMB, Jesenský vŕšok, Banská Štiavnica, Akusit, Nová Baňa, žel. st., Jesenský vŕšok, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Nová Baňa, Ilend, Nová Baňa, Dubník, Handlová, centrum, Fučíkova č. 1, Handlová, centrum, Tajovského, školy, Nová Baňa, u Medveďov, Poľná, Nová Baňa, Pílenovci, autobusová zastávka, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Tajovského, UMB, Sekier, LOM, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, 29. augusta, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, hájik, Nová Baňa, Jožkov most, Mazorníkovo, ZŠ, Hájnická č. 6, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Jegorovova, Okresná správa ciest, Zvolen, Lukové, Hospodárska budova, Banská Štiavnica, Svetro, Banská Štiavnica, Svetro, Hospodárska budova, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Dačov Lom lazy, Tajovského, park, Tajovského, park, Poľná, rázcestie, Continental, Demänovská dolina, Jasná, Poľná, Kosec, Mazorníkovo, plaváreň, Banská Štiavnica, SAD

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Poľná, Kosec, Železničná stanica, Pršianska terasa, Medená, Poľná, rázcestie, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC, Komenského, Zadné Halny, tehelňa, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Holel Luna, Skuteckého, Hronec, nám., Kollárova, Dom služieb, Cesta k nemocnici, Zadné Halny, tehelňa, Komenského, Sekier, ZŠ, Pod Donátom, Základná umelecká škola, 11, 12, Svitavská, SAD, 2, 1, Dolná Lehota, 13, Ul.Kozáčeka-Centrum, autobusová zastávka, Podborová,žel.prechod, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hodruša-Hámre, obuv, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Okresný úrad, Ul.Kozáčeka-Centrum, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Rykynčice, Horné Rykynčice, Kremnica, obytné domy, Nová Baňa, záhradky, Dolná Lehota, ŠM, autobusová zastávka, Brezno, Rohozná Vlček, L. Novomeského, Príbelce, L. Novomeského, Hodruša-Hámre, Kyslá, Hodruša-Hámre, Sandrik, Lovčica-Trubín, Dubník, Príbelce, Banská Štiavnica, Mierová, autobusová zastávka, Detva, Lúčna štvrť, Lovčica-Trubín, Dubník, Viestova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Detva, ZŠ, Detva, Lúčna štvrť, Detva, ZŠ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Bellušova, Lovčica-Trubín, IBV, Tekovské Nemce, Dolná ul., autobusová zastávka, Autobusová zastávka Devičany, autobusová zastávka, Autobusová zastávka Devičany, Brezno, Rohozná, ZŠ, Bellušova, Sliač, žel. priecestie, Lazovná, Lazovná, Rúbanisko I, Rybník, Krivín, Dolná Lehota, pri moste, Nová Baňa, Námestie, Rankovské bystré - Filier, Hontianske Nemce, Rakovec, Rúbanisko I, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, Lovčica-Trubín, rázc., Tekovské Nemce, Dolná ul., Hont. Nemce, Majer rázc., STRABAG, autobusová zastávka, Lovčica-Trubín, rázc., Nová Baňa, Námestie, Kremnica, Hutnícke námestie, Severná, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Severná, Hontianske Nemce, Rakovec, Podborová,čakáreň, Nová Baňa, Hrbatý most, Sliač, kult.dom, Cintoríny, Podborová,sídlisko, WUSAM, Veľká Ves nad Ipľom, Nákladná stanica, Šiatorská Bukovinka, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Nákladná stanica, Jesenského ulica, Hodruša-Hámre, OPP, Vojenská poliklinika, Hodruša-Hámre, kaplnka, Nová Baňa, Čierny lúh, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Nová Baňa, Tužinský, Margočinka, Zvolenská Slatina, OcÚ, Nová Baňa, Orava, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Dačov Lom Horný, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Zvolenská Slatina, Šibenice

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

Nová Baňa, ÚNZ, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, cintoríny, Ul.Kozáčeka-Centrum, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, autobusová zastávka, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Ul.Kozáčeka-Centrum, Západ,ul.Ľ.Štúra, STRABAG, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Zvolenská Slatina, OcÚ, Opatovská Nová Ves, Utekáč,,Drahová, Jedľové Kostoľany, Pošta, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, píla, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Utekáč,,Gizuľa, Banská Štiavnica, Šobov lom, autobusová zastávka, Dukelské námestie, Tále,,motel, Sekier, rázcestie, SPP, ČSA, Kremnica, OSP, Vlkanová, Drevex, Utekáč,,Drahová, Jedľové Kostoľany, Jednota, Jedľové Kostoľany, lesovňa, Banská Štiavnica, OPP, autobusová zastávka, Bartošova Lehôtka, autobusová zastávka, Trnavá Hora, ZŠ, Západ, Tepličky, Nová Baňa, Kňazove lúky, Duklianských hrdinov, Štadlerovo nábrežie, Kráľovce-Krnišov, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Duklianských hrdinov, Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Jedľové Kostoľany, mlyn, Santovka, Hodruša-Hámre, Kopanice, Námestie SNP, Utekáč,,Ďurkovka, Trnavá Hora, obec, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Stredné Plachtince, horáreň

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Jesenského ulica, Ipeľské Predmostie, Nemocnica, Bartošova Lehôtka, Valaská, Piesok, Jednota, Dačov Lom Dolný, autobusová zastávka, Nová Baňa, Macov vŕšok, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Opatovská Nová Ves, Slovenské Ďarmoty, aut. st., Brezno, Podkoreňová RD, Hronec, hlavná brána, Banská Štiavnica, Špitálka, Hliník nad Hronom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Slovenské Kľačany, Nová Baňa, Jednota, Lipovec,Potraviny, Hontianske Tesáre, Jednota, Polomka, hostinec, autobusová zastávka, Hliník nad Hronom, rázc., Ulica Moyzesova, Bučina,rázc., Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Mazorníkovo, sídlisko, autobusová zastávka, Polomka, hostinec, Slovenské Kľačany, Bahýľ, Lehôtka pod Brehmi, Tekovská Breznica, závoz, autobusová zastávka, Sebedín-Bečov, OcÚ, Tekovská Breznica, škola, Dačov Lom hlavná cesta, Stredné Plachtince, autobusová zastávka, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Stredné Plachtince, Na kameni, Lehôtka pod Brehmi, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Brezno, Podkoreňová, rázc., Tekovská Breznica, križ., Prestavlky, Horná Trnávka, autobusová zastávka, Môťová, rázcestie, Dom dôchodcov, Hliník nad Hronom, ZŠ, Lutila, Jednota, Korytárky, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Hliník nad Hronom, Trnavá Hora, rázc., Žiar n.Hronom, nadjazd, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, autobusová zastávka, Môťová, rázcestie, autobusová zastávka, Dom dôchodcov

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Korytárky, Dom služieb, Železničné priecestie, Pož. zbrojnica, Základná umelecká škola, Hont. Nemce, Tepličky obal., Hontianske Nemce, ZŠ, Nová Baňa, Havran, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Západ,Strážska cesta, Zlatý Potok,pod cintorínom, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, Hliník nad Hronom, Drábsko,Kysuca, Hliník nad Hronom, IBV, Hotel Luna, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Nová Baňa, Dlhá lúka, Sihla, rázc., Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Nová Baňa, Suchý mlyn, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr., Pož. zbrojnica, CAZ, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., autobusová zastávka, Tekovská Breznica, OcÚ, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Vrbina, MDŽ č. 10, ZŤS, Sebedín-Bečov, Bečov, Pitelová, osada Žbirka, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Drábsko, Sedmák, Lučatín, mlynčok, Mäsokombinát, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Terany, OcÚ, Zlatý Potok,konečná, Mazorníkovo, sídlisko, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Migra, Cirko, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,noc.SAD, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Handlová,Vežička, Nová Baňa, Potraviny, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Cirko, Železná Breznica, cintorín, autobusová zastávka, Nová Baňa, Technické služby, Bartošova Lehôtka, stred, ZŤS, Lipovec, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., Banská Štiavnica, Pracháreň, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

Š. Záhorského, Lovčica-Trubín, Trubín, Železná Breznica, škola, Pohronský Bukovec, OcÚ, Zemiansky Vrbovok, RD, Weiss, Utekáč,,Havrilovo, Handlová,Vežička, Mäsokombinát, Polomka, pri štadióne, Hontianske Tesáre, Báčovce, Slovenská Ľupča, rázcestie, Mazorníkovo, Zdroj, Hontianske Nemce, Podvršok, Johnson Controls, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Slovenská Ľupča, autobusová zastávka, 18, SAD, Hont. Nemce, Selá, autobusová zastávka, Tlmače, Priemstav, 16, Cementárenská cesta, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Štiavnické Bane, Galizon, Cementárenská cesta, rázcestie, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Zlatý Potok, pod parkom, 4, Zlatý Potok, Kalinka, Veľká nad Ipľom, I., Benzinol, Hliník nad Hronom, Hôrka, Stará Kremnička, dolný koniec, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Hriňová, ÚNZ, autobusová zastávka, 14, Hronec, Rúdlová, Okresná správa ciest, Veľká nad Ipľom, I., 7, Stará Kremnička, potôčik, autobusová zastávka, Rudno nad Hronom, starý most, autobusová zastávka, Hriňová, ÚNZ, Obchodná akadémia, SAD, 17, Lovčica, 20, 6, Ladomerská Vieska, stred, Kosihy nad Ipľom, 5, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

8, 15, Hronská Dúbrava, Púšnik, 9, Zdravotné stredisko, Obchodná akadémia, 19, Hliník nad Hronom, Hôrka, 3, CAZ, Lovčica, Ladomeská Vieska, sídlisko, 10, autobusová zastávka, Veľká nad Ipľom, I., Lukavica, obchod, Dolné Plachtince rázc., Hont. Nemce, Majer rázc., Železná Breznica, Huta Žiak, Hronská Breznica, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Rudno nad Hronom, horný koniec, Banský Studenec, horáreň, Stará Kremnička, OcÚ, Tlmače, MsKS, Horné Plachtince, Hontianske Nemce,Majer salaš, autobusová zastávka, Terany, OcÚ, Námestie SNP, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Štiavnické Bane, Rybníky, Nová Baňa, Kveta, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Železná Breznica, otoč., Nová Baňa, ZŠ, Slovenská Ľupča, Príboj, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Kotmanová, Lom nad Rimavicou, Hliník nad Hronom, žel. st., Zemiansky Vrbovok, Viničky, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Rybník, Krivín, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Nová Baňa, Kveta, Námestie SNP, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Poľana, autobusová zastávka, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronský Beňadik, Skokan, Dolné Plachtince, Poniky, Jednota, Horná Ves,,horný koniec, Hronská Breznica, otoč.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

autobusová zastávka, Dolná Strehová, Pliešovce, Zaježová, farma, autobusová zastávka, Západ,ul.Ľ.Štúra, Cintorín, autobusová zastávka, Dolné Plachtince, Zvolenská cesta, SOŠ, Chrťany, Jazero, Železná Breznica, Chrťany, Jazero, Štiavnické Bane, ihrisko, autobusová zastávka, Europa SC, Dolná Strehová, zast., Veľká Čalomija, rázc., Stará Kremnička, škola, Trnavá Hora, Kľačany, rázc., Dolná Strehová, Zvolenská cesta, SOŠ, Veľká Čalomija, rázc., autobusová zastávka, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Žiar n.Hronom, nadjazd, Detvianska Huta, Žabica, Dolná Strehová, kúpalisko, Balog nad Ipľom, Sklené Teplice, most, autobusová zastávka, Slatinské Lazy, Lohyňa, Drážovce, Pivarč, Slatinské Lazy, rázcestie, autobusová zastávka, Tekovské Nemce, Maňúch, Panické Dravce, osada, Kováčová, kúpele, Haličská cesta, Kúpele rázc., Detvianska Huta

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (543x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Detva (187x), Mikroregión Podpoľanie (177x), okres Lučenec (170x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x), Mikroregión Nová Baňa (106x), okres Rimavská Sobota (94x), Žiar nad Hronom (93x), Mikroregión Hlinické Pohronie (80x), Brezno (79x), Mikroregión CHOPOK - JUH (76x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Lučenec (68x), Banská Štiavnica (68x), Krupina (67x), Nová Baňa (67x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen
autobusová zastávka v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

3062x doprava, 2769x autobusová zastávka, 212x železničná stanica, 25x autobusová stanica, 25x predaj lístkov, 21x letisko, 6x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.