Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Autobusová zastávka v Banskobystrický kraj

V Banskobystrický kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 1 z 17

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Pri moste, Autobusová stanica, 15, 11, 5, 18, 12, 16, 13, 19, 8, 17, 9, 14, 10, 6, 2, 1, 3, 7, 4, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Nemocnica, Sekier,Tesco, Johnson Controls, Valaská, odbočka na sídlisko, Sekier,Tesco, Horný Badín, Môťová,Shell, BILLA, Fiľakovská cesta, Billa, Fiľakovská cesta, Billa, TESCO, TESCO, Môťová,Shell, Ďubákovo, TESCO, Hliník nad Hronom, pošta, Počúvadlo, tábor, SAD, Banská Štiavnica, SAD, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Reštaurácia LUX, Reštaurácia LUX

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 2 z 17

Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Sliač, pomník, Pri moste, Senica, Jednota, Základná škola I, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Detva, ZŠ, Kostiviarska, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, autobusová zastávka, Detva, rešt. Siroň, Detva, rešt. Siroň, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Benzinol, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Stupy, Jednota, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Jakub, ihrisko, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Svätokrížske námestie, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Buková, Reštaurácia Hviezda, Reštaurácia Hviezda, Buková, Banská Štiavnica, OSC, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, stred

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 3 z 17

Kostiviarska, rázcestie, STK, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, stred, Kremnička, TWD, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Zvolenská cesta, sever, Tulská, Zvolenská cesta, sever, Hodruša-Hámre, píla, Banská Štiavnica, Nový zámok, Banská Štiavnica, Piarska brána, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, STK, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, H. Vajanského, Nám. S. H. Vajanského, Iliaš, pri moste, Úsvit, Zadné Halny, píla, Špania Dolina, Iliaš, pri moste, Partizánska cesta, čerp. stanica, Kokava nad Rimavicou, nám., Rudlová, kpt. Jaroša, Banská Štiavnica, MÚ, Pršianska cesta, I., Kokava nad Rimavicou, nám., Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Rudohorská, stred, Rudohorská, stred, Uľanka, hl. cesta, sídl. západ ZŠ, Uľanka, Chemika, Brezno, Dolinka, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Uľanka, hl. cesta, ŽSR, Brezno, Vrch Dolinka, Zvolenská cesta, juh, Uľanka, otočka, Dukelských hrdinov, Národná, Sásovská cesta, Š. Záhorského, Rázcestie Rudlová, Národná, Sásovská cesta, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Strieborné námestie, Zvolenská cesta, juh, Brezno, Dolinka, Haličská cesta, Gymnázium, Tlačiareň

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 4 z 17

4, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, čerp. stanica, ČSA, Jadran, Šalková, rázcestie, 10, Počúvadlo, Krížna, Jadran, Haličská cesta, Gymnázium, Podháj, SZU, Cesta k nemocnici, Brezno, Na rovniach, Nová Baňa, Stará Huta, Jednota, Mýto, Partizánska cesta, Štadlerovo nábrežie, Brezno, Na rovniach, Partizánska cesta, Pivovar, Štefánikovo nábrežie, Mýto, Podlavická cesta, Magurská, Počúvadlo, jazero, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Nová Baňa, Bukovina, Valovci, Podlavická cesta, Nová Baňa, Stará Huta, Šajtiská, Magurská, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Okružná, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Nové Kalište, Karpatská, Podháj, SZU, Rázcestie Špania Dolina, Pivovar, Rázcestie Špania Dolina, ZVT, Závadka nad Hronom, Sigma, Závadka nad Hronom, Paseka, ZVT, Starohorská, Pod Bánošom, autobusová zastávka, Závadka nad Hronom, Paseka, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kmeťova, Kmeťova, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Kremnica, Elba, Brezno, Podkoreňová otoč.

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 5 z 17

autobusová zastávka, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Kremnica, horná nemocnica, Zvolen, Zolná, rázc., MED-ART, Sládkovičova, Závadka nad Hronom, Riverk, Autobusová/Žel.stanica, Ďumbierska, ŠZŠ, Sládkovičova, Dukelských hrdinov, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Kremnica, Rembíz, Autobusová/Žel.stanica, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Námestie slobody, Rudlovská cesta, podjazd, Námestie slobody, Kostiviarska, žst., Mládežnícka, otočka, Západ III, Pavla Dobšinského, MED-ART, 2, 20, Brezno, Podkoreňová Kováčik, 1, Hviezdoslavova, Opatová, vrch, Moskovská, rázcestie, 17, autobusová zastávka, 23, 14, 7, 12, 3, Banská Štiavnica, Okrúhla, CAZ, 16, Hronský Beňadik, ZŠ, Rudlovská cesta, Kremnička, 5, Zvolen, Zolná, Jednota, 22, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, 13, 8, Sliač, žel. priecestie, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Šalková, rázcestie, Srnková, 9, Banská Štiavnica, Drieňová, autobusová zastávka, 21

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 6 z 17

19, Kremnička, Švermova, ESC, 6, 15, 11, Brezno, Podkoreňová Jednota, 18, Rudlovská cesta, Čierny Balog, obch. dom, Mládežnícka, Banský Studenec, Arborétum, Západ II, Sliač, Jednota, Ďumbierska, ŠZŠ, Rudohorská, horná, Vozovňa, Mládežnícka, Ďumbierska, HViezdoslavova, Alpinka, Internátna, Astra, Banská Štiavnica, Červená studňa, Podlavice, Priehrada, Ďumbierska, ZŠ, Kremnička, TWD, Sliač, mestský úrad, Pod Rybou, Pod Rybou, autobusová zastávka, Internátna, Astra, Vozovňa, Rudohorská, dolná, Pod Hôrkou, Rudohorská, dolná, Nové Kalište, Stavoprojekt, Rázcestie ku nemocnici, Hliník nad Hronom, ÚNZ, Západ I, Mestský úrad, Západ I, Skubín, Mlynská otoč., Masarykova, Masarykova, Hviezdoslavova, Tatranská, Skuteckého, rázcestie, Masarykova, Banská Štiavnica, žel. st., Povstalecká cesta, Kyjevské námestie, Kráľová,Jančiar, Na Karlove, Kostiviarska, Jelšová, Pieninská, Parkovisko Mičinská, Mičinská cesta, jakub, rázcestie, Sliač, cintoríny

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 7 z 17

Mičinská, Kazačok, Šalková, otočka, Mičinská cesta, Na Karlove, autobusová zastávka, Mičinská, Kazačok, Rudohorská, horná, Wolkerova, Nad Moskovskou, BURGMAIER, Pieninská, Za štadiónom ŠLN, Nemocnica, Základná škola IV, Základná škola I, Ďumbierska, ZŠ, Sliač, sídlisko, Mlynská, Mlynská, Slnečná Stráň, Základná škola IV, Sliač, pomník, Tekovské Nemce, Sliač, sídlisko, Šalková, mlyn, Starohorská, rázcestie, Nemocnica, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Šalková, Banská Štiavnica, OPP, Kráľová, Šašovské Podhradie, horáreň, Ďumbierska, Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Medený Hámor, Sásovská cesta, Karpatská, 1. mája č. 22, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sliač, Jednota, Garbanka, Garbanka, autobusová zastávka, Kráľová,Tále, Šašovské Podhradie, obec, Zadné Halny, píla, Sliač, hosp. budova, Moskovská, Banská Štiavnica, križovatka, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Nemocnica, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Šalková, Jednota, autobusová zastávka, Gaštanová, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 8 z 17

Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Šalková, Jednota, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Sliač, hosp. budova, Brezno, Vrch Dolinka, Banská Štiavnica, križovatka, Skubín, otočka, EUROPA SC, Sekier, sídlisko, Banská Štiavnica, križovatka, Medený Hámor, Sekier, Dom dôchodcov, Malohontská, Vl. Klementisa 1125, Pod Kozákom č. 5, Malohontská, Podlavice, Priehrada, Trstie, Čierny Balog, obch. dom, Železničné priecestie, Čierny Balog, Križno, Nová Baňa, Dolné lúky, Internátna, Trnavá Hora, žel.st., Predné Halny, Jarmočisko, Jesenského, Predné Halny, Jarmočisko, Šalková, Jednota, Nová Baňa, Dolné lúky, Nová Baňa, č.d. 363, Povstalecká cesta, 29. augusta, Nová Baňa, Kajlovka lesovňa, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Tajovského, Banská Štiavnica, štadión, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, autobusová zastávka, Tajovského, UMB, Jegorovova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Komenského, PF UMB, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tajovského, školy, Continental, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Nová Baňa, Rígel, Zvolenská č. 20, Úrad PV SR, Môťová,hájovňa, Mazorníkovo, ZŠ, Poľná, Komenského, PF UMB, Tulská, záhradky, Tajovského UMB, autobusová zastávka, 29. augusta, Nad Tulskou

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 9 z 17

Nová Baňa, Bukovina, Jednota, autobusová zastávka, Čierny Balog, Jergov, Nová Baňa, Červené zeme, Jesenský vŕšok, Banská Štiavnica, Akusit, Zvolen, Lukové, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Nová Baňa, Hrabiny, Nová Baňa, Dubník, Nová Baňa, Pílenovci, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Handlová, centrum, Nová Baňa, Ilend, Okresná správa ciest, Tepláreň, Nová Baňa, Štále, ZŠ, Handlová, centrum, Nová Baňa, Kútovci, Nová Baňa, u Medveďov, Bučina, aut. nást., Nová Baňa, Námestie, Krížna, Fučíkova č. 1, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Handlová, centrum, Banská Štiavnica, Povrazník, Banská Štiavnica, Povrazník, autobusová zastávka, Nová Baňa, Palajovci, Hodruša-Hámre, horný závod, Poľná, Tajovského, park, Železničná stanica, Banská Štiavnica, Svetro, Žiar n.Hronom, nadjazd, Hodruša-Hámre, kult. dom, Komenského, Tulská, stred, Hronec, nám., Podborová,žel.prechod, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Hlboká, Hlboká, Hodruša-Hámre, nám., Komenského, Banská Štiavnica, hájik, Banská Štiavnica, Svetro, Pršianska terasa, Medená, autobusová zastávka, Tajovského, park, Hodruša-Hámre, mäsna, Cesta k nemocnici, Demänovská dolina, Jasná, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Kollárova, Nová Baňa, Jožkov most, Zadné Halny, tehelňa, Nová Baňa, žel. st., Ľ. Podjavorinskej, RETRO LC

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 10 z 17

Hodruša-Hámre, MŠ, Hájnická č. 6, Svitavská, Zadné Halny, tehelňa, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Banská Štiavnica, SAD, Pršianska terasa, Medená, Nová Baňa, Banícke nám., Nová Baňa, Bukovina, Hájenka, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Skuteckého, Nová Baňa, Odevy, Dolná Lehota, ŠM, Sekier, LOM, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Hospodárska budova, Nová Baňa, Hrnčiar, Hospodárska budova, Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, rázcestie, Poľná, rázcestie, Dačov Lom Horný, Základná umelecká škola, autobusová zastávka, Poľná, Kosec, Viestova, SAD, Sekier, ZŠ, Poľná, Kosec, Ul.Kozáčeka-Centrum, Dolná Lehota, Podborová,čakáreň, Hont. Nemce, Majer rázc., Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Nová Baňa, záhradky, Detva, ZŠ, autobusová zastávka, 2, Brezno, Rohozná, ZŠ, Podborová,sídlisko, 12, STRABAG, 1, Brezno, Rohozná, ZŠ, Brezno, Rohozná Vlček, autobusová zastávka, Kremnica, Hutnícke námestie, Detva, ZŠ, Sliač, žel. priecestie, Bellušova, autobusová zastávka, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Hontianske Tesáre, Báčovce, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, 13, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, Bellušova, autobusová zastávka, Detva, Lúčna štvrť

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 11 z 17

Detva, Lúčna štvrť, Tekovské Nemce, Dolná ul., 11, L. Novomeského, Banská Štiavnica, Mierová, Nákladná stanica, Lazovná, Dolná Lehota, pri moste, Žiar n.Hronom, nadjazd, Cintoríny, Tekovské Nemce, Dolná ul., Lazovná, Hodruša-Hámre, Kyslá, Severná, L. Novomeského, WUSAM, Hodruša-Hámre, Sandrik, Severná, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Hodruša-Hámre, obuv, Rankovské bystré - Filier, Lovčica-Trubín, Dubník, Dukelské námestie, Zvolenská Slatina, Šibenice, autobusová zastávka, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Námestie, STRABAG, Lovčica-Trubín, Dubník, Zlatý Potok,LIDL, Nová Baňa, Námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, ČSA, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, zdrav. stredisko, Rúbanisko I, Kremnica, OSP, Nová Baňa, Stará Huta, hájenka, STRABAG, autobusová zastávka, Nová Baňa, Hrbatý most, Rúbanisko I, Sliač, žel. stanica, SPP, Sliač, žel. stanica, Nová Baňa, Čierny lúh, Ul.Kozáčeka-Centrum, Šiatorská Bukovinka, Vlkanová, Drevex, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Lovčica-Trubín, rázc., Margočinka, Okresný úrad, Lovčica-Trubín, rázc., Sekier,Tanečkovci, Sliač, cintoríny

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 12 z 17

autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety, autobusová zastávka, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Lovčica, Nová Baňa, Tužinský, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Veľká Ves nad Ipľom, Nová Baňa, ÚNZ, Lehôtka pod Brehmi, OcÚ, Jesenského ulica, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Santovka, Nová Baňa, Orava, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Západ,ul.Ľ.Štúra, Utekáč,,Drahová, Zlatý Potok,pod cintorínom, Banská Štiavnica, Šobov lom, Brezno, Podkoreňová RD, Horná, Prior, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Hodruša-Hámre, kaplnka, Kremnica, obytné domy, Štadlerovo nábrežie, Lovčica-Trubín, Lovčica, rázc., Mýto pod Ďumbierom, píla, Vojenská poliklinika, autobusová zastávka, Polomka, hostinec, Banská Štiavnica, OPP, Kokava nad Rimavicou, Ujať r.s. Ipeľ, Polomka, hostinec, Štadlerovo nábrežie, Sekier, rázcestie, Stredné Plachtince, horáreň, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Utekáč,,Gizuľa, Západ, Tepličky, Utekáč,,Drahová, Brezno, Podkoreňová, rázc., Hodruša-Hámre, OPP, Ulica Moyzesova, Dačov Lom lazy, Opatovská Nová Ves, CAZ, Gorkého č. 18, Jedľové Kostoľany, Pošta, Jedľové Kostoľany, Jednota, Tekovská Breznica, križ., Hont. Nemce, Tepličky obal., Duklianských hrdinov, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Stredné Plachtince, Na kameni, autobusová zastávka, Pož. zbrojnica

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 13 z 17

Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Hliník nad Hronom, rázc., Drábsko,Kysuca, Hodruša-Hámre, Kopanice, Jedľové Kostoľany, lesovňa, Stredné Plachtince, Tále,,motel, Hotel Luna, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Hontianske Tesáre, Jednota, autobusová zastávka, Bartošova Lehôtka, Dom služieb, Lehôtka pod Brehmi, Tekovská Breznica, závoz, Trnavá Hora, ZŠ, Pož. zbrojnica, Hontianske Nemce, ZŠ, Dom dôchodcov, Trnavá Hora, obec, Hronec, hlavná brána, Tekovská Breznica, škola, Duklianských hrdinov, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Rykynčice,Dolné Rykynčice, autobusová zastávka, Bartošova Lehôtka, Mazorníkovo, sídlisko, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Banská Štiavnica, Špitálka, autobusová zastávka, Dom dôchodcov, Nová Baňa, Kňazove lúky, autobusová zastávka, Lehôtka pod Brehmi, Nová Baňa, Čierny luh, Vozár, Zlatý Potok,konečná, Hliník nad Hronom, rázc., Nemocnica, autobusová zastávka, Ipeľské Predmostie, Lehôtka pod Brehmi, mlyn, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., autobusová zastávka, Š. Záhorského, Polomka, pri štadióne, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, autobusová zastávka, Tekovská Breznica, OcÚ, Železničné priecestie, Utekáč,,Ďurkovka, Rykynčice, Horné Rykynčice, Opatovská Nová Ves, Námestie SNP, Handlová,Vežička, Sihla, rázc., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Západ,Strážska cesta, Dom služieb

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 14 z 17

Slovenské Ďarmoty, aut. st., Zemiansky Vrbovok, RD, Korytárky, Valaská, Piesok, Jednota, Pod Donátom, Hliník nad Hronom, Hliník nad Hronom, IBV, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, tehelňa, Hontianske Nemce, Podvršok, Korytárky, Jedľové Kostoľany, mlyn, Holel Luna, Mazorníkovo, Zdroj, autobusová zastávka, Základná umelecká škola, Bučina,rázc., Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Hontianske Tesáre, Pirovský majer, Handlová,Vežička, Hliník nad Hronom, ZŠ, Slovenské Kľačany, Nová Baňa, Suchý mlyn, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr., 6, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Dačov Lom Dolný, 20, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Vrbina, Príbelce, Drábsko, Sedmák, Autobusová zastávka Devičany, autobusová zastávka, Nová Baňa, Macov vŕšok, Železničná stanica, Slovenské Ďarmoty, Iliašov, ŠM, 7, autobusová zastávka, Slovenské Kľačany, Bahýľ, CAZ, 15, Nová Baňa, Potraviny, Nová Baňa, Jednota, 5, 10, Pohronský Bukovec, OcÚ, autobusová zastávka, Hont. Nemce, Selá, Trnavá Hora, rázc., Mazorníkovo, sídlisko, 8, Hronec, Rúdlová, Rudno nad Hronom, starý most, Hontianske Tesáre, Dvorníky, obec, Príbelce, Dačov Lom hlavná cesta, Tlmače,Lipník, Hontianske Tesáre, Dvorníky, rázc., 9

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 15 z 17

19, 4, Zlatý Potok, Kalinka, 16, Banská Štiavnica, Pracháreň, autobusová zastávka, autobusová zastávka, 17, Obchodná akadémia, Zlatý Potok, pod parkom, Autobusová zastávka Devičany, Terany, OcÚ, 3, Obchodná akadémia, 14, 18, Hontianske Tesáre, zdrav. stredisko, Lipovec,Potraviny, Hontianske Nemce, Rakovec, Nová Baňa, Havran, Hronská Breznica, pri nadjazde, Nová Baňa, Dlhá lúka, Lukavica, obchod, Hliník nad Hronom, Hôrka, Zdravotné stredisko, Utekáč,,Havrilovo, Kosihy nad Ipľom, Lom nad Rimavicou, Poľana, Námestie SNP, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,noc.SAD, Zdravotné stredisko, Ladomerská Vieska, stred, Námestie SNP, Hontianske Nemce, Rakovec, Hliník nad Hronom, Hôrka, Kráľovce-Krnišov, Čabradský Vrbovok, OcÚ, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Tlmače, Priemstav, Zemiansky Vrbovok, Prielohy, Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota, Železná Breznica, cintorín, Hont. Nemce, Majer rázc., Okresná správa ciest, Zemiansky Vrbovok, Na Patočine, Bartošova Lehôtka, stred, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Železná Breznica, škola, Ladomeská Vieska, sídlisko, Zemiansky Vrbovok, Viničky, Lipt.Revúce,Stredná Revúca,Migra, Rudno nad Hronom, horný koniec, Družstevná č. 18, Hontianske Nemce,Majer salaš, Rudno nad Hronom, Šimkovič, Železničná stanica, Zemiansky Vrbovok, Dolinky, Štiavnické Bane, Galizon

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 16 z 17

Detvianska Huta, Žabica, Banský Studenec, horáreň, Johnson Controls, Slovenská Ľupča, rázcestie, Dolné Plachtince rázc., ZŤS, Cirko, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Stará Kremnička, dolný koniec, Môťová, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Poniky, Jednota, Tlmače, MsKS, Cementárenská cesta, rázcestie, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Veľká nad Ipľom, Veľké Dálovce, Pitelová, osada Žbirka, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Hronská Dúbrava, Púšnik, Lovčica-Trubín, Trubín, Nová Baňa, Technické služby, Sebedín-Bečov, Bečov, autobusová zastávka, Lučatín, mlynčok, autobusová zastávka, Hliník nad Hronom, žel. st., Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Breznica, Mäsokombinát, Mäsokombinát, Horné Plachtince, Cementárenská cesta, rázcestie, Cirko, ZŤS, Detvianska Huta, Dolná Žabica, Lipt.Osada, Korytnica - kúpele, rázc., Stará Kremnička, potôčik, Lovčica-Trubín, IBV, autobusová zastávka, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Weiss, Veľká nad Ipľom, I., Stará Kremnička, OcÚ, Horná Ves,,horný koniec, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Sihla, OcÚ, Lovčica, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Kremnica, horáreň, Dolné Plachtince, Veľká nad Ipľom, I., Železná Breznica, Huta Žiak, SAD, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Čabradský Vrbovok, bytovka RD, Železná Breznica, otoč., Rudno nad Hronom, OcÚ

Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj:, 17 z 17

SAD, Kotmanová, Zemiansky Vrbovok, Stred, Veľká nad Ipľom, I., Detvianska Huta, Blaškova Jama, Slovenská Ľupča, Dolné Plachtince, Lipovec, Europa SC, Detvianska Huta, Detvianska Huta, Tisovec, Rimavská Píla, Jednota, Cintorín, Štiavnické Bane, Rybníky, Kremnica, Anna šachta, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Poliklinika, autobusová zastávka, Balog nad Ipľom, Veľká nad Ipľom, OcÚ, Sklené Teplice, most, autobusová zastávka, Dolná Strehová, zast., Hriňová, ÚNZ, Chrťany, Jazero, Hriňová, ÚNZ, Sielnica, stred, Chrťany, Jazero, Sklené Teplice, rekreácia, autobusová zastávka, Sklené Teplice, most, Dolná Strehová, kúpalisko, Dolná Strehová, Hronský Beňadik, Skokan, Železná Breznica, autobusová zastávka, Banský Studenec, OcÚ, Nová Baňa, Kveta

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (543x), okres Zvolen (406x), Horehronie (389x), Banská Bystrica (315x), okres Žiar nad Hronom (307x), okres Brezno (290x), okres Veľký Krtíš (269x), okres Krupina (249x), Mikroregión Ekológ (247x), okres Žarnovica (233x), okres Detva (188x), Mikroregión Podpoľanie (178x), okres Lučenec (177x), Mikroregión Sitno (136x), okres Banská Štiavnica (128x), Mikroregión Krupinská planina (118x), Mikroregión Žiarske Pohorie (117x), Radvaň (113x), Zvolen (110x), Mikroregión Nová Baňa (106x), okres Rimavská Sobota (103x), Žiar nad Hronom (93x), Mikroregión Hlinické Pohronie (80x), Brezno (79x), Mikroregión CHOPOK - JUH (76x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Banská Štiavnica (68x), Lučenec (68x), Mikroregión Východný Hont (67x), Nová Baňa (67x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Zvolen
autobusová zastávka v Horehronie

Podobné, Banskobystrický kraj:

3079x doprava, 2783x autobusová zastávka, 213x železničná stanica, 27x predaj lístkov, 25x autobusová stanica, 21x letisko, 6x heliport, 3x taxi, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Banskobystrický kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://banskobystricky-kraj.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.